1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. questions

questions

הגראי"ל שטיינמן. צילום: יעקב נחומי

R' Aharon Leib: "Alarm in middle of learning – flee"

Many visit the house of R' Aharon Leib Steinman to request advice • What is required of the Bnei Yeshiva at this time? • Is there a danger to stay in Israel in general and the South in particular?

;