1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הגרא הלפרין

הגרא הלפרין

גולדרס גרין: הגאב"ד חיתן את נכדו עם בת המשב"'ק

זקן רבני אירופה, רבי אלחנן הלפרין, חיתן את נכדו עם בת המשב"ק הרב יוסף שפירא • צפו בוידיאו

;