1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. כולל פוניבז'

כולל פוניבז'

נר

אבל בכולל פוניבז': זקן האברכים נפטר בשבת

בגיל 84, כשמאחוריו עשרות שנות יגיעה בלימוד התורה הקדושה -נפטר רבי נחום אולשוונג זצ"ל, זקן אברכי כולל פוניבז' בבני ברק • "במשך שישים שנה היה שוקד על תלמודו כבהיותו בחור ישיבה"

סיום מסכת בפוניבז'

הדרן עלך: פוניבז' התאחדה לסיום מסכת • גלריה חגיגית

הגר"א גרבוז ערך סיום מסכת סוכה בכולל פוניבז' • השתתפו כל ראשי ישיבת פוניבז' • אורח הכבוד: הגראי"ל שטיינמן

;