1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. וכתבתם

וכתבתם

עץ חיים היא • צפו: אלפים בכינוס 'וכתבתם'

אלפי בני ישיבות השתתפו בכנס מפעל התורה העולמי "וכתבתם" בהיכלי מלכות • את המשא המרכזי נשא הגר"ש אוירבאך • גלריה

;