1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הוליגמן

הוליגמן

פגרי חתולים השולכו לתוך בית הכנסת 'הליגמן'

גבאי ביהכ"נ, ששאלת הבעלות עליו עודנה במחלוקת, הופתעו לגלות הבוקר פגרים מדיפים ריח רע • מעשה משובה או התנכלות?

;