י"ד אייר התשפ"ד
22.05.2024

הרב יהודה טרייטל

הרב שפירא: אין סתירה בין היותו תלמיד זקני הדור לקבלת דעתם של גדולי ישראל אחרים

הרב חי"ש שפירא מרעיד את אמות הסיפים בנאום תוכחה: בנו של הגאון רבי יוד'ל שפירא זצ"ל, ראש כולל 'חזון איש' בנאום תוכחה נדיר וכואב, על השפעות הפיצול הליטאי על עתיד הציבור החרדי וחינוך הילדים • פרסום ראשון ב'בחדרי חרדים'

אברמי פרלשטיין 29.06.16
62