1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. oil spill

oil spill

המשרד להגנת הסביבה

Serious Oil Spill off the Coast of Chaifa

A ship caused serious damage to an old pipeline resulting in a large oil stain.

;