1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. formula bill

formula bill

Formula bill past first reading

A bill was passed in the Knesset to reduce the cost of formula.

;