י"ב תמוז התשפ"ד
18.07.2024

ספינת הדגל

אלול בפוניבז': פתיחת זמן בספינת הדגל הליטאית

זמן אלול בישיבת פוניבז' נפתח ושוקי לרר יצא לישיבה ותיעד את מאות הבחורים והאברכים מתחילים את הזמן בשיעורים של ראשי הישיבה הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי ואת השטייגען בהיכל הישיבה

צילום: שוקי לרר 05.09.16
14