1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. תיעוד בלעד

תיעוד בלעד

הרבי מויז'ניץ במרפסת בקידוש לבנה • בלעדי

לאחר תפילת מעריב יצא הרבי מויז'ניץ יחד עם אלפי חסידיו לקידוש לבנה, בסיומה בירך את הציבור בפתקא טבא ובחודש טוב • צפו בתיעוד בלעדי

;