ח' סיון התשפ"ד
14.06.2024

מיתה

עכו"ם ששבת חייב מיתה - מדוע?

סגן ראש העיר אלעד צוריאל קריספל מסביר מהו ההבדל בין יהודי לגוי, אשר בגללו יהודי מחויב בשמירת שבת ואילו גוי ששבת - חייב מיתה

צוריאל קריספל 04.11.16