1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. גוף ציבורי

גוף ציבורי

פעילות להגברת הבטיחות בעבודתם של בעלי מוגבלויות

עם השתלבותם הברוכה של בעלי המוגבלויות בשוק העבודה, ישנו אתגר בהגברת בטיחותם במקום העבודה • המוסד לבטיחות ולגיהות הגביר את ההדרכה והפעילות הממוקדת על מנת לסייע בבטיחותם של בעלי המוגבלויות • אל תשליכני

;