1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. פערטל שיך

פערטל שיך

שלא שינו: הצצה ייחודית ומרתקת למלבושים החסידיים • פרויקט חגיגי

'פעלץ', 'רעז'וולקע' ו'סטראקעס', הינם רק חלק קטן מהמלבושים אותם נוהגים ללבוש בחצרות האדמו"רים בימי חול, חג ומועד. הלבושים השונים הינם בבחינת סוד ומאחורי לבישתם מסתתרים עניינים טמירים • בפרויקט חג ייחודי מעניק 'בחדרי' הצצה לתופעה שאין להם אח ורע בשום מגזר אחר • מיוחד

שלא שינו: הצצה ייחודית ומרתקת למלבושים החסידיים • פרויקט חגיגי

'פעלץ', 'רעז'וולקע' ו'סטראקעס', הינם רק חלק קטן מהמלבושים אותם נוהגים ללבוש בחצרות האדמו"רים בימי חול, חג ומועד. הלבושים השונים הינם בבחינת סוד ומאחורי לבישתם מסתתרים עניינים טמירים • בפרויקט חג ייחודי מעניק 'בחדרי' הצצה לתופעה שאין להם אח ורע בשום מגזר אחר • מיוחד

;