1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. אגוד

אגוד

בנקאות בדיגיטל

רשות התחרות לא תערער על החלטת ביה"ד על מיזוג מזרחי אגוד

ביום 28 לנובמבר 2019 בית הדין לתחרות קיבל את ערעורי בנק מזרחי, בנק אגוד ובעלי השליטה בבנק אגוד על החלטת הממונה להתנגד למיזוג בניהם

;