ט"ו אייר התשפ"ד
23.05.2024

רבי עזריה זושא פולמאן

המשגיח של באבוב: רבי עזריה פולמאן זצ"ל

בליל שבת, הלך לעולמו הרב עזריה זושא פולמאן זצ"ל, מחשובי חסידי באבוב בארה"ב שגם ניהל רוחנית את הישיבה של החסידות עשרות בשנים הלוויתו תצא הבוקר בניו יורק

משה ויסברג 25.06.17
1