1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. רבי מנחם דוידוביץ

רבי מנחם דוידוביץ

רבם של הסופרים: רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל

אבל בקרב סופרי הסת"ם: בירושלים נפטר בשבת הרה"ח רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל, מגדולי סופרי הסת"ם ומי שהוציא את ה'תיקון קוראים' הראשון

;