1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. אלימלך דייטש

אלימלך דייטש

סערת' דער בלאט': מו"ל העיתון מתנצל

מו"ל העיתון 'דער בלאט' פירסם 'גילוי דעת' בו הוא מתנצל בעקבות הקריאה לשלוח מכתבים לגדולי ישראל בארץ, שפורסמה בעיתון • ל'בחדרי חרדים' נודע כי מחר יתכנסו ראשי הקהל של החסידות אצל האדמו"ר לדיון בנושא • המכתב - בפנים

;