<--red alert-->
  1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב סיני הלברשטאם

הרב סיני הלברשטאם

הילולת הדברי חיים אצל הגר"ס הלברשטאם

תיעוד: רבה של שיכון ג' ערך טיש לדברי חיים מצאנז

רבה של שיכון ג' בבני ברק הגה"צ רבי סיני הלברשטאם ערך את שולחנו בהיכל בית מדרשו לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל הדברי חיים זי"ע מצאנז בהשתתפות קהל המתפללים ותושבי בני ברק • צילום: יהודה פרקוביץ

הלוויה הרבנית הלברשטאם ע"ה

בדמעות; הלווית המנהלת הרבנית שנפטרה מדום לב

ברחוב חולדה הנביאה בבני ברק, סמוך לבית הכנסת המרכזי יצא מסע הלוויתה של הרבנית גולדה רחל הלברשטאם ע"ה, אשת הגאון רבי סיני הלברשטאם, רב שכונת שיכון ג' הלכה לעולמה מדום לב | בעלה ספד לה בבכי מרורים • צפו

בעלה, הגאון רבי סיני הלברשטאם

אשת הרב ומנהלת בית הספר נפטרה מדום לב פתאומי

הלם בבני ברק מפטירתה הפתאומית של הרבנית גולדה רחל הלברשטאם ע"ה אשת הרה"צ רבי סיני הלברשטאם רב שכונת שיכון ג' בבני ברק 

סעודת הילולא ל'דברי חיים' אצל הגר"ס הלברשטאם

הרב החדש של ב"ב כבש את ההילולא של הצאנזער רב

קהל רב השתתף בסעודת ההילולא המרכזית שנערכה בבני ברק לזכרו הטהור של בעל ה'דברי חיים' מצאנז זיע"א בבית מדרשו של צאצאו הגאון רבי סיני הלברשטאם בשיכון ג' בבני ברק • בסעודה השתתפו אדמו"רים ורבנים, במהלך הערב נשאו דברים גאב"ד
בני ברק הגרחי"א לנדא וגאב"ד שיכון ג' הגאון רבי סיני הלברשטאם
שליט"א • צילום יהודה פרקוביץ

שוקי לרר

הגר"ח התפעל: הצאצא הביא שו"ת 'דברי חיים'

הגאון רבי סיני הלברשטאם אב"ד 'דברי חיים' שיכון ג' בבני ברק נכנס אמש (רביעי) למעונו של הגר"ח קנייבסקי בבני ברק והביא את הספר החדש "שו"ת דברי חיים" של זקנו בעל ה'דברי חיים' מצאנז זיע"א, שיצא כעת במהדורה חדשה. הגר"ח התפעל ובירך את הרב הלברשטאם • שוקי לרר תיעד

יהודה פרקוביץ

שיכון ג' בבני ברק ורחמסטריווקא בביתר השתדכו

קהל רב השתתף בשמחת האירוסין לבת הגר"ס הלברשטאם גאב"ד שיכון ג' בבני ברק, עם החתן - בן הגר"מ טווערסקי רב קהילת רחמסטריווקא בביתר • הצלם יהודה פרקוביץ תיעד את האדמו"רים והרבנים שהגיעו לאחל מזל טוב

;

התראות צבע אדום

<--red alert-->