1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. משמר הקדושים

משמר הקדושים

פרבשטיין, חברון, משה מרדכי פרבשטיין

אחרי 50 שנה: ראש ישיבת חברון מסר שיעור בישיבת 'מרכז הרב' • צפו

באורח נדיר ולראשונה מזה חמישים שנה, הגיע ראש ישיבה ליטאי, למסור שיעור בפני תלמידי ישיבת 'מרכז הרב' - הציונית דתית בשכונת קרית משה בירושלים במשך כ-50 דקות עמד ראש הישיבה וריתק את התלמידים בנושא "דרכי פסיקה" • השיעור המלא

;