<--red alert-->
  1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב שלמה משה עמאר

הרב שלמה משה עמאר

הגרש"מ עמאר בקבלת הפנים לשגריר

צפו: הגרש"מ עמאר קיבל את פניו של שגריר מרוקו

בקבלת פני שערך הראשון לציון הגרש"מ עמאר לשגריר מרוקו בישראל, הראשון לציון נשא דברים בערבית ובמרוקאית וסיפר על היחס החם של מלכי מרוקו לדורותיהם ליהודים | צפו

באמצע השיעור: הרבנים הפתיעו את הראשון לציון

בכולל 'תורת משה' בירושלים, הפתיעו את הגרש"מ עמאר לרגל הוצאת ספרו החדש

;

התראות צבע אדום

<--red alert-->