1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב מאמן

הרב מאמן

צפו: מה שאל זקן רבני מרוקו את הראש"ל

הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, הגיע היום לנחם את הגאון הרב יהושוע מאמן זקן רבני מרוקו

הגר"י מאמן בביתו. משיב לפונים אליו במכתבים.

תלמידים בגיל גבורות • זקן רבני מרוקו, רבי יהושע מאמן

במשך כארבע שעות מוסר רבי יהושע מאמן שיעורים לקבוצת תלמידים שהגיעו לגיל גבורות • מתי הוא לומד זוהר? מיהם מקורביו? ומתי הוא עונה למכתבים ולשאלות?

;