ז' תמוז התשפ"ד
13.07.2024

פולמוס

הצצה לפולמוס המצות עם הרדידה המהירה

חדש אסור מן התורה? עולם ההלכה נקרע בין שיטות וסברות סביב חידוש באחת המאפיות הפורחות בתעשיית המצות - החידוש הוא שיא עולמי של דקה ועשרים שניות מהלישה ועד יציאת המצה מן התנור • מי שהכריע בנושא הוא מומחה הכשרות הגר"מ ברנדסדורפר

משה ויסברג 14.03.18
27