1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. מסכת

מסכת

מבחן "מיין מסכת" בשערי הוראה

מאות נבחנו על המסכת האישית | גלריה

חמש מאות נבחנים במבחן ללומדי "מיין מסכת" לזכר נשמת הרבי בעל ה'אור מרדכי' מויז'ניץ ממונסי זצ"ל נבחנו בהיכל ישיבת טשעבין במסגרת 'שערי הוראה' | גלרית תמונות

ל

האזינו לדף היומי: מסכת בבא קמא דף כ"ו

'בחדרי חרדים' מגיש לכם את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה

ל

האזינו לדף היומי: מסכת קידושין דף ס"ב

'בחדרי חרדים' מגיש לכם את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה

ל

האזינו לדף היומי: מסכת קידושין דף ס"א

'בחדרי חרדים' מגיש לכם את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה

האזינו לדף היומי: מסכת קידושין דף נ"ד

'בחדרי חרדים' מגיש לכם כמידי בוקר את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה

האזינו לדף היומי: מסכת קידושין דף מ"ז

'בחדרי חרדים' מגיש לכם כמידי יום את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה

האזינו לדף היומי: מסכת קידושין דף מ"א

'בחדרי חרדים' מגיש לכם את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה ולימוד

האזינו לדף היומי: מסכת קידושין דף מ'

'בחדרי חרדים' מגיש לכם את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה ולימוד

האזינו לדף היומי: מסכת קידושין דף ל"ג

'בחדרי חרדים' מגיש לכם כמידי בוקר את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה

האזינו לדף היומי: מסכת קידושין דף י"ב

'בחדרי חרדים' מגיש לכם את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי

האזינו לדף היומי: מסכת קידושין דף ה'

'בחדרי חרדים' מגיש לכם את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - האזינו כעת

האזינו לדף היומי: מסכת גיטין דף פ"ז

'בחדרי חרדים' מגיש לכם את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה

האזינו לדף היומי: מסכת סוטה ט'

'בחדרי חרדים' מגיש לכם את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה

האזינו לדף היומי: מסכת סוטה י'

'בחדרי חרדים' מגיש לכם את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה

האזינו לדף היומי: מסכת סוטה דף ב'

'בחדרי חרדים' עם שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה

האזינו לדף היומי: מסכת נזיר דף נ"ב

'בחדרי חרדים' מגיש את שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי - פתחו את היום בתורה

האזינו לדף היומי: מסכת נזיר ד'

'בחדרי חרדים' עם שיעור הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי

שוקי לרר

פוניבז': הבחורים סיימו מסכת בחדר האוכל • צפו

בחדר האוכל של ישיבת פוניבז' נערך אמש סיום מסכת כמידי תחילת זמן בהשתתפות ראשי ורבני הישיבה - הצלם שוקי לרר היה ותיעד

האזינו לדף היומי: מסכת נדרים דף ע"ג

בחדרי חרדים מגיש לכם את שיעור הדף היומי - האזינו עכשיו

האזינו לדף היומי: מסכת נדרים דף ס'

'בחדרי חרדים' מגיש לכם כמידי יום ביומו את שיעור הדף היומי מפי מגיד מישרים הרב בנימין מילצקי - האזינו כעת

;