1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. בחצרות חסידים

בוחן פתע • דיווח בלעדי

הישיבות הגבוהות המרכזיות: מי הבוחנים בהן? מתי הבחינות? כמה יתקבלו? מהיכן מגיעים הנבחנים? איפה הוסיפו 'קיבוץ' חדש? ומה קורה בישיבות הכלל-חסידיות • באדיבות 'קו הציבור'
כתב בחדרי חרדים , כ"ה תמוז תשס"ט 17/07/2009 11:40

col שעת מבחן. צילום אילוסטרציההבחור מושלם מכל ה'בחינות' • פרויקט מיוחד

ישיבת פוניבז' בראשות הגר"ג איידלשטין

המבחנים החלו ביום חמישי בערב.
הצפי: מאה עשרים בחורים חדשים.
הבוחנים: ראשי הישיבה הגרב"ד פוברסקי הגרח"פ ברמן ונשיא הישיבה הגר"א כהנמן.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבת: ישיבת פוניבז' הקטנה
ישיבת צוות תערך בכל יום עם סיום המבחנים.

ישיבת פוניבז' שבראשות הגר"ש מרקוביץ

המבחנים יחלו היום
הצפי: מאה עשרים נבחנים.
הבוחנים: ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ ורבני הישיבה הגר"א דויטש והגר"י זלושנסקי.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: 'בית דוד' ו'קול תורה' לצעירים.
ישיבת צוות תתקיים בסוף השבוע הבא.

ישיבת 'אורחות תורה'

ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן הכריע שלא יהיו שני שיעורים בישיבה.
הצפי: תשעים עד מאה בחורים.
הבוחנים: ראשי השיבה הגרב"ד דיסקין הגר"י קלרמן והגר"י שרייבר. הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: 'תפארת ציון' בבני ברק ו'אור שמואל' בירושלים.

ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה

הצפי: מידי שנה תשעים בחורים. השנה בעקבות עומס הפניות יש צד שיפרצו את מחסום המאה עשרים בחורים.
הבוחנים: ראש הישיבה הגר''י ארנברג, וכן הג''ר דוד מינצר והג''ר משה גפן והמשגיח הגה''צ רבי טוביה נוביק מראיין,
המבנים הורחבו בעקבות הגידול ברישום.

ישיבת 'כנסת יצחק' סניף מודיעין עילית


המבחנים החלו אמש.
הצפי: ארבעים וחמישה בחורים חדשים.
הבוחנים: ראש הישיבה הגר''י קארפ והרמי''ם הגרי"ש מלר והגר"א ולדמן. ראש הישיבות הגר''י ארנברג לא יבחן השנה בקרית ספר בעקבות העומס הגדול בחדרה,

'שערי תבונה' אלעד


נחשבת לאם הישיבות לבני התורה הספרדים ובראשה עומד הג''ר אהרן חדד. הבחינות הסתיימו אמש.
הצפי: חמישים וחמישה בחורים
הבוחנים: ראש הישיבה הגר''א חדד ורבני הישיבה הג"ר אברהם בן זימרה והג"ר מאיר בן שושן,


'עטרת ישראל'

הישיבה פותחת לראשונה 'קיבוץ' חדש לטובי הבחורים בעולם הישיבות. נגיד מפורסם מאוד, שמקורב לראש הישיבה הגרב''מ אזרחי, החליט לתת כיסוי כלכלי נרחב לקיבוץ החדש.
הצפי: בין שישים למאה בחורים בשיעור א'.
הבוחנים: ראש הישיבה הגרב''מ אזרחי, הרמי"ם הגר"א וילנסקי והרב ווינר. המועמדים יעברון ראיון אצל המשגיח הגר"מ קליינמן.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: מ"עטרת ישראל' לצעירים מגיעים כשבע עשרה בחורים וכן מישיבת 'תפארת יעקב' (סטפנסקי).


ישיבת באר יעקב

בחודש האחרון התקיים מעמד הנחת אבן הפינה למבנה החדש שנבנה בישיבה בקצב מואץ לקראת זמן אלול. הצורך בבנית מבנה חדש התעורר במיוחד עקב העומס הרב השורר בישיבה
הצפי: חמישים בחורים.
הבוחנים: ראש הישיבה הגרד''י שפירא והמשגיח הגרמ''ד ליפקוביץ. הגרי''מ הכהן ארזי מראיין את הבחורים..
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: 'חמד' 'אור ישראל' ו'מעוז חיל'.


ישיבת בית מדרש עליון

הצפי: שבעים בחורים.
בוחנים: ראש ישיבה הגר''י אונגרישר וכן צוות הרמי''ם הנרחב הגרא''י לפקוביץ הגר''י אידלשטיין הגר''נ קופשיץ והגר''ט שפירא.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות פוניבז' לצעירים.


ישיבת תושיה שביישוב הדרומי תפרח

הבחינות מתחילות היום וימשיכו בשבת.
הצפי: מאה שלושים בחורים.
הבוחנים: ראשי הישיבה הגר"א פילץ הגר''מ בן מנחם, וכן הרמי''ם הג''ר יעקב שטיינברג הג''ר ברוך לוין והמשגיח הג''ר דניאל ארנפריונד.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: קול תורה ופוניבז'.

ישיבת מיר ברכפלד

הצפי: בכל שנה בין תשעים למאה. השנה לא רוצים לחצות את השמונים בחורים.
בוחנים: ראש הישיבות הגרנ''צ פינקל והגר"א פינקל וכן הרמי''ם הג''ר נועם אלון והג''ר צבי פרצוביץ והמשגיח הרב הקסטר.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: 'קול תורה' ו'משכן שלמה'.

ישיבת גרודנא אשדוד

הצפי: חמישים בחורים
בוחנים: ראש הישיבה הגרד''צ קרלנשטיין הרמי''ם הגר''מ פלס הגר''מ שמידע והגר"י ונדרולודה וכן המשגיח הרב ברינגר.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: גרודנא לצעירים (קדוש יעקב) וכן מישיבת בית דוד בבני ברק.

ישיבת אמרי צבי

הצפי: 40 בחורים.
הבוחנים: ראש הישיבה הגרא''ד פרוינד המשגיח הג''ר אברהם פרידמן והרמי''ם הגרח"י כגן, הגר"ד קסלר והגרח"ע קוסובסקי.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: מכל הישיבות.

ישיבת קול תורה

הצפי: 80 בחורים.
בוחנים: הגרמ''י שלזינגר הגרב''ש דויטש הג''ר מיכאל וינקלר וכן משגיח הישיבה הרב מנחם רוטנברג.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: מכל הישיבות.


ישיבת אור ישראל

הצפי: כל שנה 80 בחורים השנה 70רק בחורים.
בוחנים: ראשי הישיבה הגר''י רוזן הגר''מ רבינוביץ הג''ר ניסן גולדברג והגר''צ דיאמנט.

ישיבת נחלת דוד

הצפי: 40 בחורים.
הבוחנים: ראש הישבה הגר"ד סלומון הגר"מ ברנשטיין
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: רוב הבחורים מגיעים מנחלת דוד הקטנה.ישיבת בית מתתיהו

הצפי: שבעים וחמישה בחורים
הבוחנים: ראש בישיבה הגר"בויסבקר ועמו צוות הרמי''ם הגר"י רפפורט הגר"ש פישוף ובנו של ראש הישיבה הג''ר צבי ויבקר.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: קול תורה אור שמואל ובית דוד.


ישיבת בית מאיר

הצפי: ארבעים בחורים
בוחנים: ראש הישיבה הגר"צ רוטברג הר''מ הג''ר בנימין כץ והמשגיח הגה''צ רבי יונתן שרגא דומב.


ישיבת אור אלחנן


הצפי: ארבעים בחורים.
הבוחנים: הרמי''ם הג''ר זלמן גודמן הג''ר מרדכי סמפולינסקי הג''ר צבי וינפלד ראש הישיבה הגרמ"מ חדש לא מתעסק עם הרישום ואינו בוחן.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות כנסת יעקב בי-ם והישיבות הקטנות של אור אלחנן בטבריה ובמודיען עילית.


ישיבת חיים עוזר


הצפי: חמישים וחמישה בחורים. השנה הביקוש להתקבל לישיבה הזו גדול מאד.
הבוחנים: ראש הישיבה בגרמ"צ ברלין והרמי''ם הג''ר רבי דוד לוי הג''ר מנחם וולפה. מראיין המשגיח החדש שמונה לאחרונה הרב קראפט.
השנה בישיבת רבינו חיים עוזר הביקוש גדול מכל שנה פי כמה וטובי הישיבות הקטנות מגיעים לחיים עוזר.


ישיבת ברכת אפרים (הספרדית)

הצפי: חמישים בחורים.
בוחנים: ראש הישיבה הגר"ב פנחסי והרמי''ם הרה''ג רבי מאיר ויזמן והרה''ג רבי אפרים וולף.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: בעיקר מהישיבה הקטנה ברכת אפרים לצעירים.

ישיבת מאור יצחק חמד

(סניף של 'בית מתיתיהו')
הצפי: חמישים בחורים
הבוחנים: ראש הישיבה הגר"מ יעקובזון והרמי''ם הגרמ''א שוורץ והג''ר יעקב אגלנדר
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות:ממשכן שלמה בי-ם וישיבת צעירים בב''ב.


ישיבת מאור התלמוד רחובות


הצפי: שישים וחמישה בחורים
הבוחנים: ברחובות בוחן ראש הישיבה הגרא''י הכהן קוק. את הנבחנים בבני ברק בוחן הג''ר זאב כהן, ואת הנבחנים בי-ם הג''ר אריה זליבנסקי ראש הישיבה,

ישיבת מאור התורה

הצפי: חמישים בחורים.
בוחנים:ראש ישיבה הגר''א סלים והרמי''ם הג''ר שלום טולידנו הג''ר יעקב שהרבני וכן המשגיח
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: מאור התורה לצעירים.

ישיבת ברכת יצחק אור יהודה


הצפי: חמישים בחורים.
בוחנים: ראש הישבה הגר''א פוסטבסקי הגרמ''ב זילברברג רבה של שיכון ה' בבני ברק, המשגיח בגר"ש סנדומירסקי מראיין הגר"נ בויאר.

ישיבת גרודנא באר יעקב

הבחינות מתחילות היום, יום שישי, בסמינר הרב וולף בב''ב וימשכו בישיבה בבאר יעקב ביום ראשון.
הצפי: שבעים בחורים
הבוחנים: ראשי הישיבה הגר''צ דרבקין הגר''י הקר הגרא''צ סגל הגר''י אדלר הגרי''א פלונצ'ק והמשגיחים הגרד''מ שניידר והגר''נ פרינדלנדר.
הנבחנים מגיעים בעיקר מישיבות: בעיקר מישיבת דרכי משה.
ואלה התוצאות בישיבות הגדולות הכלל חסידיות:

ישיבת עמלה של תורה
הצפי: נבחנו 200 והתקבלו 50.
הבוחנים: הגרז"נ פיינשטיין בשיעור א' נבחנו 200 בחורים והתקבלו 50.

ישיבת טשעבין
הצפי: כ-40 בחורים חדשים. לאחר החגים מצטרפים 30 בחורים נוספים מחו"ל.
הבוחן: ראש הישיבה הגרי"מ שניארסון
הישיבה תפתח השנה את בניין הפנימיה הנוסף ברח' חנה בירושלים קב העומס בפנימיה שבבנין המרכזי.

דרכי תורה
הישיבה עוברת השנה למשכנה החדש והמרווח בשכונת רמות ד', לאחר שהבנין הישן היה צר מלהכיל את מאות הבחורים
הצפי: כ 50 בחורים בשעור א'.
הבוחנים: הגר"א וייס שליט"א

ישיבת חיי משה
הצפי: 40 בחורים.
הבוחנים: ראשי הישיבה הגר"נ נוסבוים הוהגר"י קאהן

ישיבת חזון נחום
הצפי: 40 בחורים חדשים.
הבוחנים: ראש הישיבה הגר"צ כץ..

ישיבת טשכנוב המתחדשת
הצפי: עם 20 בחורים בשיעור א'
הבוחנים: ראש הישבה הגר"מ פרידמן, המנהל הרוחני הגר"י טויסיג בנו של המשפיע הרה"צ ר' אהרן טויסיג,
הישיבה תפתח בבנין של מוסדות ערלוי ברח' עזרת תורה בירושלים.

ישיבת נזר התורה
הצפי:כ30 בחורים. בשנתיים האחרונות לא נפתחו שיעורים חדשים.
הבוחן : ראש הישיבה הגר"נ רוטשטיין.

ישיבת נועם התורה
הצפי: 30 בחורים בשיעור א'.
הישיבה מונה היום רק כ50 בחורים לאחר שחלק גדול לא התקבלו מחדש לאחר סגירתה באמצע השנה.

ישיבת שערי תורה
הצפי: 40 בחורים.
הבוחנים: הגר"י מאירזון והר"מים.
הישיבה מחפשת מקום לשנה הבאה לאחר שהמקום הישן צר לעשרות הבחורים.
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. "עולם הישיבות" היה ואיננו עוד!!!  

  בן ישיבה מהדור הקודם

 2. צבי ויסבקר בוחן בבית מתעס'?  

  בנימין פולק

 3. אז מה יש יותר, חסידים או ליטאים?  

  חסידעק

 4. הישבה החסידיח  

  בחור ישיבה

 5. זה רק הכלל חסידי וגם לא הכל  

  חכם

 6. מה עם חברון??????????  

  בחור ישיבה.

 7. לא הגעתם לרבע מהישיבות הליטאיות  (ל”ת)

  אני

 8. תיקון ,להוסיף  

  יוסי

 9. הצחקתם אותי  

  חיים

 10. הצחקתם אותו  

  אסחייק

 11. למופקע מס' 10  

  חיים

 12. שאילה  

  דוד (חילוני)

 13. יש רק ישיבה אחת בעולם שהיא נורמלית לחלוטין  

  יהודי שפוי שלמד בכמה ישיבות

  • ערעור!!! 

   חרדי שפוי שלמד ביותר מכמה ישיבות.

 14. תת  

  הברכתי

 15. בקשר לעטרת  

  יהושע

 16. מה קורה עם עוד ישיבות  

  מה עם?