1. עמוד הבית
 2. פוליטי
 3. בחירות מקומיות

למה נזרק הנציג של 'בני תורה' מהכולל?

הנהלת כולל 'עטרת שלמה' הודיעה לאבי מנקיס, מספר 5 ברשימת בני תורה בירושלים, על הוצאתו מהכולל
מירי גליק, בחדרי חרדים , ל' תשרי תשע"ד 04/10/2013 16:48

עטרת שלמה עטרת שלמההפילוג בציבור הליטאי גולש לעתים לפסים אישיים, ואף משפטיים.

בימים האחרונים הודיעו מנהלי מוסדות 'עטרת שלמה' בראשות הגרש"ב סורוצקין לאברך בשם אבי מנקיס, כי בזמן החורף הקרב אין מקומו יותר בהיכלי הכולל. מנקיס - במקרה - הוא גם מועמד מספר 5 ברשימת 'בני תורה' בירושלים.

אלא שמנקיס לא קיבל את גזר הדין, ובמכתב ששלח באמצעות עורך דינו אורי הברמן, והמתפרסם כאן לראשונה, תבע את השבתו לכולל, מאחר שמדובר ב"ניסיון להשפיע על הליך דמוקרטי".

ב'עטרת שלמה' גייסו את עו"ד דב וינרוט ממשרד ד"ר י.וינרוט ושות', שהשיב במכתב מנומק משלו:

"הנדון: מר מנקיס אברהם - הפסקת הלימודים בישיבה.
סימוכין: מכתבך מיום 30.9.13

"בשם מרשיי, הנהלת ישיבת עטרת שלמה בבית שמש, הריני מתכבד להשיב על מכתב שבסימוכין כדלקמן:

1. מרשיי דוחים מכל וכל את טענותיו של מר מנקיס. ניסיונך לקשר בין ההחלטה שנתקבלה על-ידי הנהלת הישיבה אודות הפסקת לימודיו בישיבה, כאילו היא כרוכה באיזשהו אופן בפעילותו הציבורית של מר מנקיס, הינה פרי דמיונו בלבד.

2. מרשיי - אשר אין חולק כי האחריות לתפקודו התקין והטוב של המוסד המכובד בראשו הם עומדים מונחת על כתפיהם - נאלצים מעת לעת, בלב כבד, להרחיק מן הישיבה תלמידים אשר אינם תורמים, בלשון המעטה, למוסר הלימודים הגבוה הנדרש מתלמידי הישיבה.

3. כך לדוגמה, עם סיומה של תקופת לימודי הקיץ בישיבה, נאלצה הנהלת הישיבה להפסיק את לימודיהם בישיבה, של ארבעה מתלמידיה מאותו הטעם בדיוק. יודגש, כי כבר באותו פרק זמן שקלה הנהלת הישיבה את הפסקת לימודיו של מר מנקיס במוסד וזאת, עקב כך שהאחרון לא רק שחדל מלעמוד בסטנדרטים המינימליים הנוגעים למוסר הלימודים הנדרש מכלל תלמידי הישיבה, אלא שאף הפך להיות גורם הפוגע במוסר הלימודים של תלמידים אחרים במוסד.

4. ועם זאת, משיקולים של לפנים משורת הדין, ותוך התחשבות בנסיבותיו האישיות של מר מנקיס, הוחלט אז להעניק למר מנקיס הזדמנות נוספת ואחרונה, להוכיח כי מקומו הינו בין כותלי הישיבה.

5. דא עקא, שבמהלך תקופת הלימודים שלאחר מכן (תקופה שנסתיימה בערב יום כיפור), לא התבצע כל שינוי לטובה באופן תפקודו של מר מנקיס בישיבה, אשר המשיך להתנהל כמתואר לעיל. משכך, בלב כבד, עם סיומה של תקופת הלימודים העוקבת, הוחלט על סיום לימודיו של מר מנקיס בישיבה. על-מנת שלא לפגוע בשמחת החג של מר מנקיס ומשפחתו, הוחלט כי ההודעה על כך תימסר לאחר חג הסוכות. וכך בדיוק נעשה.

6. לדידם של מרשיי, חובתו העליונה והיחידה של כל תלמיד מתלמידי הישיבה, קל וחומר כאלה המקבלים מלגת לימודים נדיבה, הינה חבישת ספסלי בית המדרש תוך שקידה על תלמודם. הא ותו לא. אם מי מתלמידי הישיבה חפץ לעסוק בכל עיסוק אחר - מבורך וחשוב ככל שיהיה - הרשות בידו, אלא שלא ניתן לאחוז את החבל משני קצותיו. לא יתכן כי מחד גיסא, אדם יצהיר על עצמו כמי שתורתו אומנותו ומאידך גיסא, ינהג בדרך הפוכה לגמרי באופן כזה שיפר את סדרי הישיבה, לא ימלא אחר שעות הלימוד הבסיסיות וינהג בסתירה גמורה לתקנות ורוח הישיבה.

7. למעלה מן הצורך, ייאמר כי הנהלת הישיבה דוחה בשאט נפש את הניסיון לצייר את אופן ניהולה את המוסד, כמונע משיקולים פוליטיים. ההפך הוא הנכון, מרשיי סבורים כי מקומה של הפוליטיקה הינו מחוץ לכותלי הישיבה ובהתאם, המוסד בראשו הם עומדים מתנהל משיקולים ענייניים בלבד. כל ניסיון לטעון אחרת מכך, בשקר יסודו.

8. מרשיי סבורים, כי לאחר ההזדמנות שנתנה למר מנקיס בתקופת הלימודים האחרונה, להיטיב את דרכיו ולהוכיח כי מקומו הוא אכן בין כותלי הישיבה – ודה פקטו נערכו למר מקניס אינספור שימועים - העלאת הדרישה לעריכת שימוע בעניינו של מר מנקיס הינה ציניות לשמה. למר מנקיס הוענקה הפריווילגיה לקבוע במו התנהגותו בלבד, האם "מעשיו יקרבוהו או חלילה מעשיו ירחיקוהו". מרשיי מצרים על כך, שמר מנקיס בחר להמשיך להתנהל באופן כזה שמעשיו הרחיקוהו ואין לו להלין אלא על עצמו.

אין בנאמר בתשובה זו, ובמה שלא נאמר בה, בכדי לפגוע בכל טענה אחרת העומדת למרשיי.
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. שימו לב לכותרת של הכתבה למטה  

  בן בית

  • רבינו דיבר על בחור לא על אברך ובפרט שמשלמים לו מלגה זה גזל גמור אם הוא לא לומד וזה הסיפור פה!!  

   בן תורה

  • טובבב (ל”ת)

   חזק

  • בכתבה מדובר על בחור מישיבה קטנה, יש הבדל בין כולל אברכים לישי"ק... (ל”ת)

   שול

 2. יפה עשה הגרש״ב סורוצקין! אבי רק פיטפט והקהיל קהילות לא למד מילה.  (ל”ת)

  אברך בכולל בירושלים

  • עאלק אברך יושב כל היום על האתרים שנאסרו ע"י גדולי הדור ובראשם הרב שטיינמן (ל”ת)


 3. חוצפה שכזו מצידו של מנקיס. הוא יושב ולוקח כסף ממוסד שבנשיאות הגראי‏"ל שטיינמן  


 4. יאיר לפיד טוען על מוסר ירוד בלומדי התורה שמקבלים תמיכה כספית עבור בני הישיבות  

  זו היא הוכחה שיאיר לפיד ניצח את הליטאים

  • שפתיים ישק! 


 5. מבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו. חבל שלא זורקים את כל הנצחניקים  (ל”ת)

  יעקב

 6. מצויין שיזרקו אותו מכל המדריגות מה הוא שונה מ"טוב" מבזה ת"ח  (ל”ת)

  אהרון זאב

  • באמת מעניין למה בב"ב נתנו מקום ל-'טוב' ולא לגר"ש אויערבאך (ל”ת)


 7. איך נציג "בני תורה" רץ לעו"ד ומנגח כולל משיקולי "הליך דמוקרטי"? בזה הוכיח שאינו מתאים למסגרת חרדית  (ל”ת)

  כפוף לגדולי הדור

 8. ע"פ דברי חז"ל במס' סנהדרין צז' גזירות השמד של לפיד שמטיף מוסר לחרדים  

  לא צריך את הרב שטיינמן שיסביר לנו

 9. היו צריכים להעיף אותו מזמן  

  מוישי

 10. לאן הגענו  

  המתבונן

  • מתי הגרש״ב טען שהתורה שייכת לו??? 

   רענן

  • ישר כחך (ל”ת)


 11. אברך וחובתו  

  ארי נוהם

 12. לעצור עכשיו!!!  

  המתבונן

  • כל טענותיך בשקר יסודם!! האברך לא למד מילה רק עירבב קפה ופיטפט האם יש הגיון להמשיך לשלם לו???? 

   מתבונן עמוק יותר

  • מה אתה מיתמם ???????????? 

   שמעון

 13. לא יאומן  

  שמעון

 14. לפחות למדתי מי זה סורוצקין  

  זלמן

 15. מה הבעיה  

  לא מבין

  • ממתי כספי צדקה הפכו להיות כסף שלו?? (ל”ת)


 16. אם כבר אז היה צריך להעיף עוד כמה!  

  ר׳ בנימין

 17. מגוחך כל כך לראות שמפלגת נצח לא יכולה לסדר כולל אפילו לנציג שלה  (ל”ת)


  • כנראה אין אצלם מושג של פרוטקציה (ל”ת)


 18. הכי חזק בכתבה - מירי גליק - כתבת...כנסו  

  ילדת שמנת

 19. ככה יעשה לאיש  

  יעל

 20. סתם בטלן טוב שזרקו אותו [אני לומד שם]  (ל”ת)

  יוסי

  • "לומד" שם, מתי?? (ל”ת)


 21. מה עושים עכשיו  

  לא זו הדרך

 22. צריך לזרוק אותם מכל מקום . הם מקלקלים והורסים כל חלקה טובה.  

  חרדי . חרד מהמחלוקת.

 23. חשוב לדעת !!! לכל העותרים.  

  המתבונן

  • אברך שמונח בלימוד לא רץ להתמודד בבחירות! 

   ר׳ בנימין

  • למס' 23-המתבונן. 


 24. מהתגובות ניכר כי אוהדי בני תורה אינם מחזיקים אינטרנט  

  ברוב יועץ

  • צודק. יחי ההבדל הקטן. (ל”ת)

   מרא

 25. פניה נרגשת  

  חפץ חים

 26. אם יקיאו אותם מהציבור החרדי אולי הם יורדי פרופיל אמן  

  רואה הנולד

 27. כל חבורת נצח סובלים מאותה בעיה, לא יודעים להפסיד בכבוד ולהמתין בסבלנות להזדמנות  (ל”ת)

  בז לפלגנים שמרסקים את הציבור

 28. שישלמו קנס של 20,000 לירות ושלום על ישראל  

  הדס

 29. עדות מהשטח  

  אברך מהכולל

  • ידידי האברך הנכבד , עלם חמודות - הזהר את חברך משכרון מעמקים כשהוא צולל.... 

   חרד מהפוליטיקה וגם לומד

 30. עץ תהיה הפתעת הבחירות  

  רחל

 31. אז הוא אברך רגיל!  

  תשובה למתבונן עמוק יותר