1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

מפת הישיבות, אלול תשע"א • ה'רשמים' נחשפים לראשונה • פרויקט ענק ובלעדי

רשימות התלמידים נסגרו - ואלפי בחורים נרגשים לקראת כניסתם לישיבה גדולה ב'אלול' הקרוב • כתב הנייעס שלנו אסף נתונים מעשרות ישיבות - ותיקות וחדשות: כמה נרשמו, כמה התקבלו, מי בחן, מי ראיין - ואיפה חיפשו את הפרומער'ס • וגם: שמות ה'רשמים' נחשפים לראשונה • שבתי בבית ה'
משה ויסברג, בחדרי חרדים , כ"ו תמוז תשע"א 28/07/2011 00:40

היכל ישיבת 'חברון'. צילום: בחדרי חרדים מאות בחורים עברו סינון ראשוני. היכל ישיבת חברון. צילום ארכיון• ישיבת פוניבז'. הבחורים נבחנו אצל נשיא הישיבה הגר"א כהנמן ואצל ראשי הישיבה הגרי"ג אידלשטיין, הגרב"ד פוברסקי והגרח"ש ליבוביץ, וכן אצל הרמי"ם - הגרח"פ ברמן והגר"ד לוי. האחראים על הרישום: הרה"ג אליהו קלרמן והרב מנחם אסחייק.

• ישיבת פוניבז'. הבחורים נבחנו אצל הרמי"ם הגאון רבי יונה זלושינסקי הגאון רבי חנוך הבלין והגאון רבי יחיאל מיכל דז'מיטרובסקי. מי שעובר בהצלחה את הבחינות אצל הרמ"ים, ממשיך לבחינה אצל ראשי הישיבה הגר"ש מרקוביץ' והגר"א דויטש. על המבחנים לבני חו"ל מונה הגרח"י גינזבורג. הבחורים אף עוברים ראיון אצל המשגיחים הגרא"ז גרוסברד והגרא"א דסלר. אחראי הרישום: הרה"ג אהרן זלזניק.

• בישיבות פוניבז' טרם הוחלט על מספרם הסופי של התלמידים החדשים.

• ישיבת חברון-גבעת מרדכי. התקבלו לשיעור א': מאה ארבעים בחורים. מאות בחורים עברו סינון לפני הבחינות ולא התקבלו לבחינה. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי דוד כהן והגאון רבי יוסף חברוני. ראשי הישיבה בחנו השנה לראשונה בביתם. האחראי על הרישום: הרב שלמה קרלנשטיין שראיין את הבחורים לראשונה בתולדות הישיבה.

• ישיבת מיר-ברכפלד. התקבלו לשיעור א': תשעים ושמונה בחורים. הגאון רבי לייב אוירבך בוחן בנוכחות ראש הישיבות הגאון רבי נתן צבי פינקל שמתבונן בבחורים. בוחן נוסף: ר"מ הישיבה הגאון רבי נועם אלון. הרשם: הרב יחזקאל זילבר.

• ישיבת אורחות תורה בראשות הגראי"ל שטיינמן. התקבלו לשיעור א': 92 בחורים. הבוחנים: ראשי ורבני השיבה - הגאונים רבי ברוך דב דיסקין, רבי איתמר גרבוז, רבי צבי יהודה אדלשטיין, רבי יחיאל קלרמן ורבי נחום לבה. המראיין: הרב אברהם ויסבלום, שמילא השנה את מקומו של המשגיח הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי, המחלים בימים אלו מניתוח לב מסובך.

• ישיבת 'תושיה' - תפרח. התקבלו לשיעור א': מאה וארבעים בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי אביעזר פילץ והגאון רבי מנחם בן מנחם וכן הר"מ הגאון רבי יעקב שיינברג, והמשגיח הגאון רבי דניאל ארנפריונד. הרשם: הרב בצלאל גנצ'רסקי.

• ישיבת עטרת ישראל. התקבלו לשיעור א': חמישים בחורים. הישיבה החליטה השנה לצמצם בכמות הבחורים אך לא להתפשר על האיכות. מתוך מאות שהתדפקו על דלתות הישיבה, רק חמישים מאושרים יזכו להסתופף בין כותלי בית המדרש בשנה הבאה. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי והר"מ החדש הגאון רבי ישראל לנדא. המראיין: הגאון רבי משה קליימן. בנוסף, פתחה הנהלת הישיבה ישיבה קטנה חדשה בבית וגן בראשות הגאון רבי חיים קירזון, וכן 'מכינה' לצעירים המונה חמישים נערים.

40 תלמידים חדשים ל'קיבוץ'

• ישיבת מאור התלמוד ברחובות. התקבלו לשיעור א': שבעים וששה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק קוק וכן הרמי"ם הגאונים רבי אריה זליבנסקי, רבי דב אהרן זלזניק, רבי אריה קוק ורבי יעקב קאהן. הרשמים: הרב מרדכי גנוט והרב יעקב פוזן.

• ישיבת 'רינה של תורה' בכרמיאל שנפתחה בתחילת זמן הקיץ האחרון. התקבלו לשיעור א': עשרים וחמשה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סטוארט, הגאון רבי ברוך דב דיסקין ור"מ הישיבה הגאון רבי משה בונים שכטר. לזמן אלול ימונה משגיח חדש - הגאון רבי שמעון עמנואל.

• ישיבת שערי שמועות במושב בית חלקיה, בראשות הגאון רבי נפתלי צבי יהודה שפירא - הישיבה, שתוך פחות משנה קנתה לה את שמה הטוב בעולם התורה, קיבלה לשיעור א' ארבעים בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי אריה שפירא. הר"מ החדש לבני שיעור א': הגאון רבי ישראל יעקב פינקוס - רב הקהילה החרדית באופקים. הרשמים: הרב משה מרקביץ והרב אליהו טומבק.

• ישיבת כנסת יצחק – חדרה. התקבלו לשיעור א': תשעים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יהושע ארנברג, הגאון רבי משה גפן והגאון רבי דוד מינצר. המראיין: המשגיח הגאון רבי טוביה נוביק. הרשם: הרה"ג שמואל יהודה פורייס.

• ישיבת כנסת יצחק במודיעין עילית. התקבלו לשיעור א': חמישים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יעקב קארפ, הגאון רבי שמעון נוביק והמשגיח הגאון רבי יהושע עלזאס.

• ישיבת בית מדרש עליון. התקבלו לשיעור א': שמונים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר וכן צוות הרמי''ם הנרחב - הגאון רבי אברהם יצחק ליפקוביץ, הגאון רבי ישראל אידלשטיין, הגאון רבי נפתלי קופשיץ, הגאון רבי טוביה שפירא והגאון רבי יואל מקלב.

• ישיבת כנסת יחזקאל באלעד הפתיעה השנה עם בחורים מטובי עולם הישיבות. התקבלו לשיעור א': שישים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר, הגאון רבי אריה פרידמן והגאון רבי מיכאל בן שלמה. הרשם: הרב שלמה פולק.

• ישיבת 'נחלת עפולה' שנפתחה לאחר חג השבועות האחרון בברכתו של הגראי"ל שטיינמן, רושמת הצלחה גדולה עם פתיחת שיעור א' לראשונה. כשלושים בחורים התקבלו לשיעור א'. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי רפאל בלום והרב הגאון רבי מרדכי לנג - מרבני הישיבה. המראיין: המשגיח הרב אהרן בויאר. בנוסף לשיעור א' החדש, יגיעו עוד ארבעים בחורים מטובי עולם הישיבות לבני הקיבוץ. הרשם: הרב חיים גולדברג.

• ישיבת חכמת שלמה בראשות הגאון רבי יהושע נויבירט. התקבלו לשיעור א': ארבעים ושמונה בחורים. הבוחנים: הגאון רבי בנימין דרייפוס. המראיין: הרב אברהם לוי. הרשם: הרב אורי זלזניק.

• ישיבת דרך חכמה-סילבר בשכונת הר נוף בירושלים. התקבלו לשיעור א': ארבעים ושניים בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי אליעזר סילבר והגאון רבי יונתן וילנסקי וכן ר"מ הישיבה הגאון רבי מרדכי יהודה לייב זק''ש. הרשמים: הרב אורי זלזניק והרב אלכסנדר ברלין.

• בישיבת גרודנא בעיר אשדוד, התקבלו לשיעור א' חמישים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין והרמי"ם הגאון רבי משה שמידע, הגאון רבי מיכאל פלס, הגאון רבי יעקב ונדרולודה וכן המשגיח הגאון רבי חיים יהודה ברינגר. הרשם: הרב שלמה מרגלית.

• ישיבת אמרי צבי במודיעין עילית. התקבלו לשיעור א': ארבעים וששה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה - הגאון רבי אהרן דב פרוינד והגאון רבי דוד קסלר. המראיין: המשגיח הגאון רבי אברהם פרידמן. הרשמים: הרב יהודה דויטש והרב יוסף אוירבך, המשמש כמשגיח בישיבה. לקראת זמן אלול, הישיבה תרחיב את הפנימיה עקב צפיפות.

60 בחורים חדשים. ישיבת קול תורה. צילום ארכיון
60 בחורים חדשים. ישיבת קול תורה. צילום ארכיון


ראיון בבית המשגיח

• ישיבת קול תורה. התקבלו לשיעור א': שישים בחורים. השנה הבוחן היחיד הוא המשגיח הגאון רבי יצחק ירוחם בורדיאנסקי. הרשם: הרב אברמי בורודיאנסקי.

• ישיבת אור ישראל בפתח תקוה. התקבלו לשיעור א': שישים וששה בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי יגאל רוזן והגאון רבי מרדכי רבינוביץ. חלק מהנבחנים עוברים לראיון אצל המשגיח הגאון רבי צבי דיאמנט.

• ישיבת נחלת דוד בפתח תקוה. התקבלו לשיעור א': עשרים וששה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי דוד סלומון והגאון רבי משה ברנשטיין. מראיין: המשגיח הגאון רבי יעקב כץ. הרשם: הרב שמואל גינזבורג.

• ישיבת ראשית חכמה. התקבלו לשיעור א': שלושים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אטון והר"מ הרב הגאון רבי ששון חזן. המראיינים: המשגיח הרב שמעון גיאת והמשיב הרב חזן.

• ישיבת בית מתתיהו. התקבלו לשיעור א': שבעים ושמונה בחורים. בישיבה נערך לבחורים מבחן מקדים אצל רבני הישיבה הגאון רבי שרגא פישהוף, הגאון רבי יהודה אריה רפופורט והגאון רבי צבי ויסבקר, ובחור שהצליח במבחן המקדים, נכנס לבחינה אצל ראש הישיבה הגאון רבי ברוך ויסבקר. הראיון נערך בבית המשגיח הגאון רבי שלמה ברויאר. בניגוד לשנים קודמות, התמקדו השנה ברישום הנוכחי בבחורים פרומער'ס. הרשם: הרב ישראל קפלן.

• ישיבת נתיבות החכמה בשכונת בית וגן בירושלים. התקבלו לשיעור א': מאה ושמונה בחורים. על אף שהרשם הרב אורי זלזניק עבר לישיבת האחות של הרב נויבירט, הישיבה מוכיחה את עצמה כל שנה מחדש. הבוחן היחיד: ראש הישיבה הגאון רבי דניאל קלמן וולפסון. הרשם: הרב חיים גולדברג.

• ישיבת נתיבות התורה החדשה שנפתחה בבית שמש. התקבלו: שמונה עשר בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי יוסף רובינשטיין. הגאון רבי שלמה צ'ולק מונה למשגיח בישיבה.

• ישיבת נתיב דעת. התקבלו לשיעור א': ארבעים בחורים. הבוחנים: הגאון רבי ישראל בונים שרייבר והגאון רבי אברהם קפלן. המראיין: הגאון רבי נפתלי קפלן. הרשמים: חיים שטיגל, שלומי גליס, אריה שטראוס והרב יהושע מישקובסקי.

• ישיבת בית מאיר. התקבלו לשיעור א': ארבעים וששה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג והר"מ הגאון רבי בנימין כץ. הבחורים עוברים ראיון אצל המשגיח הגאון רבי יונתן שרגא דומב.

• ישיבת יסודות הספרדית. התקבלו לשיעור א': חמישים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ברוך צבי לב ור"מ הישיבה הגאון רבי חיים עוזר.

• ישיבת אור אלחנן בירושלים. התקבלו לשיעור א': ארבעים בחורים. הבוחנים: הרמי"ם הגאון רבי צבי פסח כהן והגאון רבי יצחק סנדומירסקי. לאחר שלב הקבלה, נכנסים הבחורים לראיון אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה מרדכי חדש.

• ישיבת ברכת אפרים הספרדית. התקבלו לשיעור א': ארבעים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי בצלאל פנחסי, הרב הגאון רבי מאיר ויזמן והמשגיח הגאון רבי אפרים וולך.

• ישיבת בית שמואל בשכונת מטרסדורף בירושלים. התקבלו לשיעור א': שלושים ושמונה בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי יצחק ארנפלד.

• ישיבת מאור יצחק חמד - הסניף של בית מתתיהו. התקבלו לשיעור א': שישים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי מנחם יעקובזון והרמי"ם הגאון רבי שמשון שפירא והגאון רבי יעקב אנגלנדר. הרשם: הרב יעקב דינר

הישיבה החדשה של רבי עזריאל

• ישיבת קול יעקב. אחרי שנים ארוכות בהן הקפידו בישיבה לשלב מספר זהה של תלמידים אשכנזים וספרדים, לראשונה התקבלו אך ורק בחורים ספרדים. התקבלו לשיעור א': ארבעים בחורים. הבוחנים: הגאון רבי יוסף פינטר והגאון רבי יהושע עדס.

• ישיבת מאור התורה הספרדית. התקבלו לשיעור א': שישים בחורים. הבוחנים: רמ"י הישיבה הגאון רבי יעקב שהרבני והרב ברדוגו.

• הישיבה הגדולה שתפתח לקראת זמן אלול בראשות הגאון רבי עזריאל אויערבך, תיפתח בשכונת בית גן בירושלים, ללא קיבוץ. התקבלו לשיעור א': עשרים וששה בחורים. בראשות הישיבה יעמוד הגאון רבי אליעזר ליזרוק. הרשם: הרב אברהם בנדיקט.

• ישיבת נובהרדוק. התקבלו לשיעור א': עשרים וארבעה בחורים. הבוחנים: הגאון רבי אברהם ברוק. המראיין: המשגיח הגאון רבי שמואל קליימן. הרשם: הרב ישראל הנפלינג.

• ישיבת ברכת יצחק - אור יהודה. התקבלו לשיעור א': שלושים בחורים. בוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אבינועם פוסטבסקי, הר''מ הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג - רב שיכון ה' והמשגיח הגאון רבי שמעון סנדומירסקי. הרשם: הרב יעקב שדמי. גם בוגרי הישיבה התגייסו השנה לרישום איכותי.

• ישיבת כנסת יעקב בירושלים. התקבלו לשיעור א': עשרים ושמונה בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי אמיתי כהן. הרשם: הרב ברקוביץ מישיבת בריסק.

• ישיבת הרמב"ם בתל אביב. התקבלו לשיעור א': חמישים בחורים. הבוחנים: הגאון רבי יהודה ויסבקר, הגאון רבי שמואל טולידנו. ראיון: אצל המשגיח הגאון רבי ישראל טרבלסי.

• ישיבת כנסת הגדולה במודיעין עילית. התקבלו לשיעור א': ארבעים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי הלל זקס ובנו הרב הגאון רבי יצחק זאב זקס - ר"מ הישיבה. המראיין: הרב יחזקאל פוסרינו.

• ישיבת קרית מלך. התקבלו לשיעור א': חמישים בחורים. המבחנים נערכים בבית ראש הישיבה הגר''ש קנייבסקי, שם בוחנים גם הגר"ב רימר והגאון רבי נח אייזנשטיין. מראיין: המשגיח הגאון רבי ישראל הבלין.

• ישיבת גרודנא ביישוב באר יעקב. התקבלו לשיעור א': שישים וחמישה בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה - הגאון רבי צבי דרבקין, הגאון רבי יצחק הקר, הגאון רבי אברהם צבי סגל והגאון רבי יעקב אדלר. המראיינים: המשגיח הגאון רבי דוד מנחם שניידר והגאון רבי נחמיה פרידלנדר. הרשם: הרב ישראל קליין.

• ישיבת כנסת חזקיהו ברכסים. התקבלו לשיעור א': שלושים בחורים. הבוחנים: הר"מ הגאון רבי יעקב שמואלי. מראיין: המשגיח הגאון רבי מנחם דוד. ראש הישיבה הגאון רבי דוד יצחק מן לא בחן השנה. הרשם: ר' שוקי מן.

• ישיבת נחלת בנימין במודיעין עילית. התקבלו לשיעור א': עשרים ושמונה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי דניאל יעקובוביץ'. המראיין: הגאון רבי שמחה אקרמן. הרשם: הרב יעקב דינר.

92 בחורים חדשים. תלמידי ישיבת אורחות תורה במחיצת רבם
92 בחורים חדשים. תלמידי ישיבת אורחות תורה במחיצת רבם


הבוחנים: ראש הישיבה ובנו

• ישיבת גאון יעקב. התקבלו לשיעור א': עשרים וארבעה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי זאב ברלין, הרב הגאון רבי יעקב יפה. מראיינים: הרב הגאון רבי נחום ברנשטיין והרב מאיר פרישמן.

• ישיבת נחלת הלויים בחיפה. התקבלו לשיעור א': ארבעים וארבעה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר וייס, המשגיח הגאון רבי אורי ויסבלום והגר"י וינקלר. אחראי הרישום: הרב ישראל יעקובוביץ’.

• ישיבת סלבודקא. התקבלו לשיעור א': שישים ושניים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש. המראיינים: המשגיח הגאון רבי אברהם פולק והגאון רבי אברהם קאהן. הרשם: הרב גדליה סילמן.

• ישיבת באר התורה (גיל) בשכונת בית וגן בירושלים. התקבלו שישים וארבעה בחורים לשיעור א'. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי גבריאל יוסף לוי, הגאון רבי יעקב משה ליבוביץ, הגאון רבי מנחם דויטש והגאון רבי אברהם פוזן. הרשם: ר' בועז רבינסקי.

• ישיבת ברכת יוסף החדשה בקרית הרצוג. התקבלו לשיעור א׳: שלושים ושמונה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי מרדכי צביון, הרב חנוך ריזמן והרב משה רוט. רשם: ר׳ ישראל גרוניך.

•בישיבת קהילות יעקב, שהעתיקה את משכנה מהמושב חזון יחזקאל לעיר מודיעין עילית, התקבלו לשיעור א': שלושים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי חיים קלופט ובנו הרב הגאון רבי שאול קלופט מרבני הישיבה. מראיין: הגאון רבי אליקים גולדווסר. הישיבה פתחה השנה שיעור א'
לאחר ארבע שנים בהן לא פתחו בשל הצפיפות.

• ישיבת כנסת אליהו, שכעת במושב חזון יחזקאל, התקבלו לשיעור א' עשרים ושבע בחורים, הבוחנים ראש הישיבה הגאון רבי פנחס ברוייאר, והמשגיח הגאון רבי מרדכי ויגדר, רשם: הרב בנימין רוטמן.

• ישיבת רכסים הספרדית בראשות הגאון רבי אליהו ציון סופר הנחשבת כיום לישיבה הספרדית בין הגדולות והחשובות, התקבלו לשיעור א' 100 בחורים.

• ישיבת באר ישראל ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק., התקבלו לשיעור א': חמשה עשרה בחורים. הבוחן: ר"מ הישיבה הגאון רבי שמואל כהנוביץ והמשגיח הגאון רבי צבי יהודה מנצר. הישיבה לראשונה פותחת שיעור א' בסגנון ישיבתי. ראש הישיבה הגאון רבי נחום שלמה עזור שטרן שוהה בימים אלו בארה"ב. הרשם: ר' שמעון פרידמן.

• ישיבת 'נר ישראל' באלעד. התקבלו לשיעור א': ארבעים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי רפאל אביטן והגאון רבי נתן רוז'ין.

• ישיבת תורת דוד בבית שמש. התקבלו לשיעור א': שלושים ושמונה בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי ינון שילוני.

• ישיבת באר יעקב. התקבלו לשיעור א': שלושים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי דוד יצחק שפירא והמשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ. המראיין: הרב ישראל מאיר ארזי.

• ישיבת בית שמעיה. התקבלו לשיעור א': שישים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי שלמה אנגלנדר וכן הר"מים רבי דוד בן שמעון, רבי שמואל פלאי ורבי יעקב פיין. הראיון מתקיימים אצל בנו של ראש הישיבה הרב הגאון רבי אהרון אנגלנדר.

• ישיבת משכנות התורה. התקבלו לשיעור א': ארבעים וארבעה בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי אפרים כהן.

היכל ישיבת חברון. צילום ארכיון
היכל ישיבת חברון. צילום ארכיון


שיעור א' - לא השנה

• ישיבת קרית התורה בקרית גת שנפתחה בשנה שעברה בנשיאות הגר"ש אויערבאך. התקבלו: ארבעים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ליאור אנקונינה וראיון אצל הרב יוסף מצליח - מרבני הישיבה.

• ישיבת חיי תורה – לובלין. התקבלו: עשרים וחמשה בחורים. הבוחנים: הגאון רבי אברהם זוננפלד, הגאון רבי יהודה מן. מראיין: ראש הישיבה הגאון רבי מנחם מן יאווע. הרשם: אלימלך ליפקוביץ.

• ישיבת תורת זאב - סולובייצ'יק. התקבלו לשיעור א': חמישים וחמשה בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי ברוך סולובייצי'ק ורבני הישיבה הרבנים הגאונים רבי ישראל יעקב שמואלביץ והמשגיח קטן הרב הגאון רבי אפרים אנסבכר. הרשם: הרב יצחק אשלג.

• ישיבת זוהר התורה. התקבלו: ארבעים וחמשה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי בצלאל טולידנו ובנו הרב הגאון רבי ברוך, הרב דב פלאי והרב נחמיה רוט. הרשם: ברוך טולדנו.

• ישיבת ראשון לציון. התקבלו לשיעור א': עשרים וארבעה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, הגאון רבי ניסן גודלברג והגאון רבי יוסף קונשטט. המראיין: ראש הישיבה הגאון רבי יאיר ישראלי. הרשמי"ם: זבולון חרל"פ ואורי פרוכטר.

• ישיבת שערי תבונה באלעד. התקבלו לשיעור א': שישים בחורים, המגיעים רובם ככולם מהישיבה קטנה השייכת למוסדות שערי תבונה. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אהרן חדד והרמי"ם הגאון רבי אברהם בן זמרא, הגאון רבי מאיר בן שושן והגאון רבי ראובן אלקיים. ראיון: אצל המשגיח הגאון רבי שלמה לבין.

• ישיבת תפארת ישראל – דרוק. התקבלו לשיעור א': שלושים וחמשה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק והרמי"ם הרבנים הגאונים רבי פנחס ברוורמן ורבי מאיר זינגר. הרשם: הרב אברמי מן.

• ישיבת 'נר זרח' במושב הדרומי זרועה לא תפתח השנה שיעור א'.

קטן בכמות, גדול באיכות

• ישיבת גבעת שאול בראשות הגאון רבי אליקים געציל פשקס. התקבלו לשיעור א': שלושים ושניים בחורים.

• ישיבת דברי אמת במודיעין עילית. התקבלו לשיעור א': שלושים ושניים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי זבולון שוב, הגאון רבי יהודה כץ והגאון רבי יעקב יעקובזון.

• ישיבת תורת דוד הספרדית באשדוד. התקבלו לשיעור א': ארבעים בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי שלמה רביבו והגאון רבי ברוך דב דיסקין - מראשי ישיבת אורחות תורה. הרשם: הרב בנימין טיזבי.

• ישיבת יקירי ירושלים. התקבלו לשיעור א': שמונים בחורים. הבוחן היחיד הוא הגאון רבי
חנוך כהן – ראש הישיבה.

• ישיבת יד אהרון, הממוקמת בשכונת קטמון בירושלים. התקבלו לשיעור א': עשרים ושניים בחורים. הישיבה שומרת על מספר נמוך של בחורים במשך שנים בכדי להבטיח את טיבם. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, המשגיח הגאון רבי ישראל מאיר המניק והגאון רבי עקיבא קיסטר.

• ישיבת 'משכן אשר' - הסניף של 'יד אהרון'. התקבלו לשיעור א': עשרים ושמונה בחורים.

• ישיבת בני ראם פותחת השנה לראשונה שיעור א', אליו התקבלו חמישה עשר בחורים. הבוחן: הגאון רבי נחום בויאר.

• ישיבת אור לישרים בבית שמש. התקבלו לשיעור א': עשרים ושבעה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר צור וראש הקיבוץ הגאון מאיר צול'ק. לישיבה יתווספו בזמן האלול עוד חמשה עשר בחורים לשיעורים השונים, וכן נפתחה מכינה לישיבה גדולה בראשות המנהל הרב אביגדור ברנשטיין.

• ישיבת שארית יוסף בבאר יעקב בראשות הגאון רבי ניסים טולידנו. התקבלו לשיעור א': שלושים וחמשה בחורים. הבוחנים: הרמי"ם הגאון רבי יוחנן טולידנו והגאון רבי רחמים צעידי. הראיון מתקיים אצל המשגיח הגאון רבי אברהם גוטמן.

• ישיבת דעת חיים. התקבלו לשיעור א': תשעים וחמשה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי שלום ביטאן, הגאון רבי ישי טולידנו והגאון רבי משה טפירו. ראיון: אצל המשגיח הגאון רבי אליהו אלקיים. הרשם: הרב שלמה יעקובוביץ - מרבני הישיבה.

• ישיבת אור ברוך: התקבלו לשיעור א': ארבעים ושלושה בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי גבריאל טולידנו, בנו הרב הגאון רבי רפאל ברוך טולידנו, וכן ראיון אצל המשגיח הגאון רבי מנשה דונט.

• כל הזכויות שמורות למערכת 'בחדרי חרדים'. אין להעתיק בכל צורה שהיא ללא רשות בכתב. סייעו בהכנת הכתבה: מוקד הנייעס 03-600-60-60 והבה"ח אבי רבינא


הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. זרועה  

  יהודי

  • הרישום בעטרס הצליח בזכות משפחת פישר המורחבת ובזכות אנצלוביץ 

   druxcrs

 2. מה עם הישיבות החסידיות?  

  חסידישער

  • תבין, האתר רוצה לספק מידע לגולשים שלו, ורוב רובם של הגולשים הם ליטאים בוגרי "הישיבות" (מלשון יושבים על האינטרנט) וכל התגובות כאן יוכיחו (ל”ת)

   מאן דהו

  • ישיבות חסידיות בכלל לא בנייעס, 

   קוגעל

 3. מה עם הישיבות החסידיות  

  המשיגינער

 4. פשוט רחמנות תינוקות שנשבו שנרשמו לכל המקומות האלו שמהדרים בהשחתת זקן וגידול בלורית ואין להם מושג בעבודת ה' יראת ה' אהבת ה' וכו'  (ל”ת)


  • אתה זקוק לטיפול דחוף 

   חסידישער לשעבר

 5. בסיקור הבא תכתוב גם את המסכת הנלמדת בתחילת הזמן.  (ל”ת)

  ישיב'ע בחור

 6. מי הרשם של ישיבת באר יעקב?  (ל”ת)

  באר יעקב

  • אחד בשם הרב דמבק והרב דבורץ (ל”ת)


 7. כפר חסידים. הגאון רבי יהושע מן הוא מראשי הישיבה  

  יודע

  • צודק! (ל”ת)

   1 שיודע

  • שמחת כל בוגרי הישיבה 

   בוגר

 8. עוד לא נגמרו המבחנים, וכבר יש מספר של בחורים?  

  ישיבישער

 9. מה עם ישיבת ביתר  

  מאיר רובינשטיין

  • ומה עם ישיבת משיב הרוח? 

   אגב

 10. מבחנים בישיבות  

  משה

  • כנסו 

   משה

 11. בחברון עדיין לא גמרו לבחון  

  אליעזר

  • גם בתפרח רק התחילו לבחון ביום רביעי מסיימים אחרי שבת 

   לא אוהב כתבות לא בדוקות

 12. ומה עם ישיבת אוצרות התורה, שערי דעת, כנסת שלום, אור אליצור, רינת התורה, והרשימה עוד ארוכה, האם ישנו חלק ב' לרשימה זו?  

  אשמח לדעת

 13. שטויות אין כאן אינפורמציה נכונה  

  עטרסניק

 14. הישיבות החסידיות וההונגריות אינן ישיבות - כי התלמידים לא מגדלים בלורית ולא מגלחים את זקנם?  (ל”ת)

  אוי לנו שכך עלתה בימינו

 15. מה עם פצצות התורה וובחדרי מתמידים ופגזי התלמוד  (ל”ת)

  לא שכחת אף אחד

 16. מה עם ישיבת הגרא''י סולובייצ'יק מבריסק בראשות חתנו ישראל הערץ?  (ל”ת)

  יהודה

 17. פששש, כמה גאונים רשומים פה. מדהים . . .  (ל”ת)

  ישיבה בוחער

  • 185 פעמים 

   א

 18. העיקר בחורים,,, אינשאלא שיחזיקו שם חודשיים  (ל”ת)

  הרב שדמי

 19. מה עם איתרי?  (ל”ת)

  דוד

  • כמה מגעים לאיתרי? 

   מה אם איתרי באמת?

 20. הרשימה פה זה רק של הבני תויירא עם ההשקפה והדעת תויירא שלומדים בשביל דירה וסידור כלכלי לכל החיים ואם אפשר גם אוטו עדיף ופעם בשנה בית מלון עוד יותר טוב  

  תענוגי עוה"ז עם עבודת ה' לא הולך ביחד

  • כל הפוסל במומו פוסל, מום שבך אל תאמר לחברך, קנאי!!!! 

   אחות בכורה גאה ללומדי תורה

  • לעשרים, אתה עם הארץ דאורייתא ודרבנן 

   דידן נצח

 21. למה לא כתוב שאני הרשם של מרקוביץ  (ל”ת)

  אוירבך

 22. נתיבות חכמה  

  יצחקי

  • טובי הבחורים מעולם הישיבות הולכים לישיבה של הרבנים ולפסון נובירט  

   שי

  • חוזרים על הטעויות של מירפלד 

   צדק

  • צודק 

   חחי

 23. ישיבות בביתר  

  הנורמלי

 24. טוב שלא הכנסתם פה רשימות של ישיבות קדושות וטהורות כדי לא לערבב קודש בחול הישיבות האלו מזכיר יותר מכללות ואונברסטיאות  (ל”ת)


 25. בית שמואל הצלחה כבירה  

  אחד שיודע ומבין

  • על פי שמועות מבוססות (בדוק !!!) ונאמנות (מאד !!!) וסקרים שערכנו (מקצועיים !!!) ובירורים מעמיקים (תסמכו עלינו!!!) מתברר כי 

   יודע דבר

 26. וואוו, כל הר"מים גאונים!  (ל”ת)

  יהודי פשוט

 27. מה קרא לכם  

  אוצרות התורה

  • זה לא ישיבה 

   אובייקטיבי

 28. קול תורה  

  זושא

  • רי"י לא ביקש בלעדיות דווקא ביקשו ממנו, וההצלחה שם היא מסחררת!!! תבדוק בשטח!!! (ל”ת)

   היזהר מגחלתו

 29. ללא ספק הבשורה הגדולה זה ישיבת קול תורה ושאפו לאברימי בורודיאנסקי על ההצלחה  (ל”ת)

  זכו ליה משמיא

 30. מחפשים רשם  

  יצחק

 31. מה עם ישיבת "ארחות חיים" תפרח בראשות הר' קרביץ  (ל”ת)

  תלמיד

  • #2 

   A YID

 32. מזמן לא קראתי כתבה כל כך מחממת את הלב. בלי עין הרע כן ירבו  (ל”ת)

  לוי

 33. רבותי שימו לב ככל שהישיבה מרבה בקבלת הבחורים חושבים שהיא טובה יותר מבוקשת יותר  

  נחמן

  • שוטה שכמוך! 

   חפיף

 34. ב"ה הצלחה ליתדניקים השנואים ולספרדים, לחסידים יתייחסו כשיקבלו ספרדים.  (ל”ת)

  שיסר

 35. לא ידעתי שיש כל כך הרבה גאונים, מה הקריטריון?  (ל”ת)

  אריאל

 36. כולם מצוינים מעניין...  

  סידור מלא

 37. כמעט אף אחד מהמגיבים אינו בן תורה,זה לא מענין אף אחד,לצערי.  (ל”ת)

  מגיבים חסרי רמה

 38. מה עם ישיבת אמרי צבי????  (ל”ת)

  אמריצביניק

 39. בדרך כלל אני לא מגיבה אבל אולי אחד הבחורים מתאים לי כשידוך?  (ל”ת)

  יענטע מירושלים

  • חזק. חחחחחחחחחחחח (ל”ת)

   הרשל האשדודי

 40. ישיבת וולפסון  

  mm

  • למה אתה לא קורא?זה רשום ! (ל”ת)

   בית וגן

 41. רישום  

  פיני

 42. אני דווקא שמעתי שהפצצה השנה זה קול תורה הם הצליחו מאוד. כנסו לתוכן  

  תלמיד בן תלמיד

 43. שכחתם ישיבות חשובות: חיים עוזר, בוסתן החכמה, איתרי, ועוד.....  

  ראובן

 44. מה עם הרשמים?  

  ב'חפיף'

 45. MEIFO YESH KOL KACH HARBEH MOIRE MORAINU  

  A YID

 46. בישיבות האלה מתאים לכתוב איזה מותגים ואופנה הם הולכים ואיזה סוג בלורית ופן הם עושים כי הראש שלהם בזה חזק מאוד  (ל”ת)


  • חסיד שוטה, שמילדות הכניסו לו שהעיקר ביהדות זה שלא יהיה לו בלורית ושיגדל זקן, המקום ירחם עליכם (ל”ת)

   בחור ישיבה נורמאלי

  • אולי לדעת איזה שטרימל הולך הרבי או איזה דג מלוח אכלו בטיש וכמה תמונות של הרבי יש בעיתון השבוע (ל”ת)

   שי

 47. ל-44  

  מיכאל

 48. עד מתי ככה נמשיך להשפיל את תורתינו הקדושה והטהורה ונקרא למגולחים בלורית ואופנה גויית בני תויירא יש בזה לאווים רבים וחמורים מאוד  (ל”ת)

  עיין באורחות יושר של ר' חיים על חומרת הנושא

  • תפסיקו להסתכל על חיצוניות כל הזמן... 

   אובייקטיבי

  • לא ידעתי שיש כ"כ הרבה חסידים שגולשים באתר (ל”ת)

   יהודה

 49. ישיבת חכמי ירושלם  

  ישיבה

 50. הרב אלכסנדר ברלין - אוהבים אותך!!1!  

  roni

  • אלכס היה שוא שתיתחתן רק בשביל הרישום הפגז שעשית לוילנסקי..מת עליך (ל”ת)

   מעריץ גדול שלך

 51. רשמים, חסר אינפורמציה  

  יהודי

 52. וולפסון זה הבשורה של עולם הישיבות מתחרה של פונביז ר" שמואל  (ל”ת)

  אחד שיודע

 53. נכון לאתמול בחצות הם סגרו רישום של מאה  (ל”ת)

  אחד שיודע

 54. על מה הם נבחנים ?  (ל”ת)

  t

 55. 3000 בחורים שימותו רק באוהלה של תורה-זה אוגדה!!!  

  ההמום

  • ואיפה אתה תמות? 

   יוני

 56. ישיבת מיר ברכפלד  

  ישיבישער

 57. מכתב גלוי  

  סוד הרשמים

  • לא יודע, אבל תגובתך נראית יותר מדי 'מקצועית'. (ל”ת)

   בטוח שזה נכון?

  • רבותי הספרדים: אני דורש מכם כעת, כאן ועכשיו,  

   רוצה תשובה עכשיו !!!

 58. ישיבת נתיבות חכמה  

  הישיבישער הנודד

  • בדיקה טובה 

   נכון

 59. כנסו  

  רציונליי

 60. וואיי! תראו כמה גולשים ליטאיים, בני תיירע...  (ל”ת)

  מאן דהו

 61. מה עם ישיבת מיר בירושלים עצמה? (ציינתם מיר-ברכפלד, הסניף של מיר ירושלים)  (ל”ת)

  אברמ'לה

 62. הרש"מוהבוחן זה הרב צבי וינפלד וגם בוחנים או ר' מרדכי סמפולינסקי או ר' זלמן גודמן ולא כפי שנכתב  (ל”ת)

  החכם מאור אלחנן

 63. הישיבות הספרדיות בשנים אחרונות מצליחות מאד שנה שעברה יסודות השנה דרכי דוד הרב שילוני  (ל”ת)

  בן חמו יוסף

 64. ישיבות  

  רווק צעיר

  • מי"ר ראשי תיבות: 

   ישראל

 65. מי הרשם של קפלן בירושלים.. שמעתי שזה אחד התותחים הכבדים, ושהוא כוכב עולה בעסקי הרשמות  (ל”ת)

  בחור שבסוף התקבל

  • שטראוס (ל”ת)

   יוסה

 66. ישיבת באר התורה (גיל)  

  המעורר

  • סוד ההצלחה 

   לענ"ד

 67. כפר חסידים עולה בגדול  


  • שמוליק, זהו גמרת את העבודה תפסיק להתלקק 

   ישראל

 68. אני בהלם מסלבודקא  


 69. ליטאים, תורה בלא יראת שמים לא שווה כלום ומה לך לספר חוקי  (ל”ת)

  חסיד

 70. על ישיבת הרמבם בתל אביב  

  מוישי

  • ישראל טרבלסי משיב ברמבם ותותח של בנ"א (ל”ת)


 71. יש ישיבות שלא הוזכרו בכתבה...  

  כבוד התורה

 72. מה קורה עם באר החכמה גיל הספרדית  

  אריה

 73. לגבי שארית יוסף ב"י הרישום על הפנים  (ל”ת)


 74. המשגיח בשארית יוסף הוא דוד גוטמן ולא אברהם  (ל”ת)


 75. הלקח הוא כזה, ישיבה שמשקיעה עם כל הנשמה למען התלמידים שלא ע"מ לקבל מזרח אלא כפשוטו רק הרבצת תורה מתוך אהבת תורה אמיתית הם מצליחים ומפתיעים את כל  (ל”ת)

  ישיבישר

 76. השידרוג העצום של בית מתיתיהו, לאחר שנפל האסימון בשנה שעברה ההחלטה היתה לשים הדגשים חריפים בנושא של פרומקייט, ובחרו רק כאלה בחורים, יאמר לזכותו של הגאו  (ל”ת)

  בית מתיס

 77. סוד ההצלחה של הישיבות השמרניות הקלסיות, אור ישראל וולפסון גרודנא באר יעקב פוניבז' ר''ש, כל אבא יודע כי בליברליות מוסכמת הסיכונים הם גבוהים ביותר וככל  (ל”ת)

  שמרן סופר

 78. אור ישראל על הגובה, מה שתרצו קדאפי קריזות אבל שם יש הכל, לא פלא ששנה אחר שנה למרות הכל מתדפקים לשם בכירי עולם התורה  (ל”ת)

  אמת'ניק

  • י 

   ה

 79. יש שמועות שבעטרס' עוזבים 20 בחורים  

  מבולבל

  • זה נקרא שמעזיבים (ל”ת)

   מני

 80. ישיבת כנסת יחזקל אלעד  

  אטינגריסיט בדימוס

 81. כנסת יעקב  

  דורש האמת

 82. כנסת יחזקאל אלעד  

  אטינגריסט במיל'

 83. קרלנשטין  

  חברונר

  • לא ראיין ביום שהוא יראיין אפשר לשבת שבעה על חברון (ל”ת)

   שקר

 84. בישיבת בית שמואל  

  בערי

 85. ר׳ נתי גפן יועצו של ר׳צבי דיאמנט יהיה זוכה מדליית הרישום  (ל”ת)

  Fddd

 86. ישיבת ״עטרת ישראל״ החדשה כנסו וקראו עד הסוף  

  משרד עטרת

  • הבחור שכתב את זה והועף שמו ג.ד (ל”ת)

   משה רבינו

  • אתה חי בסרט או מה??. (ל”ת)

   טמב?

  • תודה (ל”ת)

   גרוסברד

  • עטרת׳ 

   החנפנים

 87. לא הבנתי: כל אלה ישבו בישיבה כשאחיהם ילכו לצבא או אולי גם יעבדו?  

  חזקיה

 88. ישיבת עטרת לעולם לא תשתנה  (ל”ת)

  הרב טונר

 89. ההההככתב רבינא  

  המזגן

 90. מה קורה בעטרס שמעתי שהעיפו את הרב מינצולד מהרישום בגלל מעילות  (ל”ת)

  עטרסניקון

  • מי זה הרב מינצולד מעטרת ישראל?  

   בן זיקרי

 91. דרך חכמה השנה מובילה  (ל”ת)

  הכי טוב

 92. אחיעזר- לכל צרי העין כנסו  

  ב.א.

  • הגאון ר שלום בער סורוצקין 

   א,א

 93. הכי טוב דרך חכמה  (ל”ת)


 94. ר יונתן וילנסקי ור לייזר סילבר לא רואים כאלה ר"י בשום מקום במיוחד השנה פצצה של רישום  (ל”ת)

  דרך חכמה

 95. המצוינים שהתקבלו לעורב קיבלו אישור להגיע להתקלקל במחנה בני תורה  

  מחנה בני תורה

 96. מזל טוב לישיבת עורב שמעיפה את המבוגרים המוצלחים למיר  

  בחור זקן מעטרס

 97. תתפוצצו ישיבת עטרס הצליחה השנה מעל למשוער והכל בזכות:  

  שיתבישו המלכלכים על עטרס

  • שמעתם מי נהיה משיב בישיבה? רמז, א.ר. תבואו לקסוטו 20 יהיה חגיגה (ל”ת)

   מישהו מבפנים

 98. עטרסניקים משועממים, הרב א.ר לא יהיה משיב עד שיפטרו את י.ח  (ל”ת)

  שייע הערוש

  • עדכונים מהחדר של נדאה 

   נדב כהן

 99. נרשמו 48 בחורים מצוינים לעטרס  

  משה שמש

  • לשערי יושר נרשמו יותר מ 48 (ל”ת)


  • כל שנה מתקבלים רק המצויינים של עולם הישיבות לעטרת, לא רק השנה. 

   עכברוש

  • 36 (ל”ת)

   עטרסניק

  • מי זה נתי?? (ל”ת)

   ?

  • מה יעזור לך שנרשמו? אולי לא יגיעו בסוף? (ל”ת)

   ציפציף

 100. עדכון מקסוטו 17 ק"ד  

  אלי שוואב

  • שונא את עטרס' אבל 


 101. עדכונים חמים וטריים מעטרס- הכנסו ותתעדכנו,  

  חרפן

 102. 52 בחורים סגרו סופית  

  הפטריוטים

  • אולי 25 וגם זה בקושי. (ל”ת)


 103. דברים שנאמרו בבית ברחוב קסוטו 22  

  שידור חי מעטרס' י"ג אב תשע"א

  • עטרת׳ 

   ההשקפה האמיתית

 104. 'עטרת' מאז ולתמיד  (ל”ת)

  עטרס'ניק

 105. ישיבת דברי אמת  

  בחור ישיבה

 106. תיקון טעות ישיבת קרית התורה  

  הנייסן