ח' תמוז התשפ"ד
14.07.2024

בצל האבל בויז'ניץ: השבת רק תפילות • אירועי השבת

אתר 'בחדרי חרדים' ו'מוקד 600-60-60' מגישים: האירועים בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור ואירועי החזנות • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת בארץ ובעולם

האדמו"רים מויז'ניץ. צילום: יעקב כהן
האדמו"רים מויז'ניץ. צילום: יעקב כהןבחצרות האדמו"רים והחסידים:

בחצר חסידות ויז'ניץ מציינים את השבת בצל האבל הגדול בפטירת האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זצ"ל. אלפים צפויים לשבות בבני ברק. את התפילות יתפלל כל אחד מהאדמו"רים בבית מדרשו, ללא עריכת טישים, שיתקיימו בשבוע הבא. סעודות השבת המשותפות עם כל בני המשפחה, יתקיימו בבית האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' ברחוב אהבת שלום 13 בבני ברק.

אלפים ישהו השבת בליזענס'ק שבפולין בסמוך לציונו של רבי אלימלך מליז'ענסק בעל ה'נועם אלימלך', לרגל יום היארצייט שחל אתמול.

האדמו"ר מנדבורנה ביתר עילית, הרה"צ רבי אשר ישעיה רוזנבוים, יערוך השבת טיש ראשון בבית מדרשו ברחוב אש קודש בגבעה A בעיר, האדמו"ר מנדבורנה אלעד, הרה"צ רבי יוסף נפתלי רוזנבוים, יערוך טיש ראשון בבית מדרשו החדש בעיר אלעד.

לרגל שבת פרה ישבות האדמו"ר מטשערנאביל בקרב קהל חסידיו באלעד, התפילות ועריכת השולחנות בבית המדרש טשערנאביל ברחוב יהודה הנשיא 24 פינת רבי יוחנן בן זכאי, מאות מתושבי אלעד צפויים להגיע לתפילות ועריכת השולחנות.

האדמו"ר מבאבוב ששהה אתמול בליז'ענסק ישבות בלונדון יחד עם מספר מקורבים מצומצם, במוצאי שבת יערוך מלוה מלכה לטובת מוסדות באבוב בשכונת גולדס גרין, האדמו"ר ישהה בלונדון עד סוף שבוע הבא.

האדמו"ר מרחמסטריווקא ששהה בליז'ענסק ישבות בוינה שבאוסטריה לטובת מוסדותיו יחד עם קבוצה מצומצמת ממקורביו.

האדמו"ר מסאסוב ישבות בארה"ב לרגל שמחת הבר מצוה לנכדו, בן לבנו הרה"צ רבי ליפא טיטלבוים רב חסידי סאסוב בבורו פארק.

האדמו"ר רבי משה קליין מאונגוואר שקבע את מקום משכנו בקריה החסידית 'אבי עזרי' במודיעין עילית, ישבות לראשונה בבית המדרש אונגוואר במקום, התפילות ועריכת השולחנות בבית המדרש אונגוואר ברחוב חזון איש 2 בקריה, בהשתתפות מאות מתושבי המקום ורבני העיר.

בני קהילת סאטמאר בלונדון ישתתפו השבת בשבת התאחדות בעיר הקייט ברונמות, אורח הכבוד הוא הרה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בן האדמו"ר מסאטמאר ואב"ד 'קהל יטב לב - סאטמאר' בויליאמסבורג.

שמחת בית קרעטשניף קרית גת: הקידושא רבא לרגל שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, בן לבנו הרה"צ רבי דוד משה רוזנבוים, ונכד האדמו"ר מפוריסוב, תתקיים באולם הגדול שעל ידי בית המדרש קרעטשניף.

בבית מדרשו של האדמו"ר מלעלוב בבית שמש תערך השבת שמחת העליה לתורה לזקן בחורי החסידות, לשמחת לבם של בני הקהילה שיבואו להשתתף בשמחה הגדולה.

שבת שבע ברכות לרגל נישואי בת האדמו"ר מגארליץ, עם נכד האדמו"ר מנדבורנא חיפה, בן לחתנו הגאון רבי מרדכי גרינפלד אב"ד סעממיהלי אנטוורפן. השמחה תתקיים בבית המדרש גארליץ ברחוב קדושי גארליץ בשכונת שיכון ה' בבני ברק.

בחסידות קוידינוב מציינים השבת את יום היארצייט של האדמו"ר רבי חנוך העניך דב מקוידינוב זצ"ל. התפילות ועריכת השולחנות יהיו בבית המדרש דחסידי קוידינוב ברחוב רבי עקיבא שבבני ברק, במוצאי שבת יערוך האדמו"ר מקוידינוב מלוה מלכה לאברכים ולבחורי הישיבה, ביום ראשון יעלה לפקוד את קברו בבית החיים שומרי שבת זכרון מאיר בבני ברק בשעה 2:15 בצהריים.

השבת חל יומא דהילולא של הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל בעל ה'הליכות ישראל' וראש ישיבת פינסק קרלין.

במרכז 'אש קודש' פיאסצנא ברחוב רש"י פינת רחוב בעש"ט בבני ברק בשעת רעוא דרעוין ישא דברי חיזוק הרה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן מלעלוב.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:

העליה לתורה לרגל נישואי נכד הגאון רבי ירחמיאל גרשון אידלשטיין ראש ישיבת פוניבז', בן לחתנו הגאון רבי אברהם ישעיהו אדלר מראשי ישיבת רבינו חיים עוזר, עם בת הגאון רבי שלמה אריאלי, תתקיים בישיבת פוניבז', שמחת החתונה ביום ראשון הקרוב באולמי תמיר בירושלים.

העליה לתורה לרגל נישואי נכדת הגאון רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקא, תתקיים בבית המדרש 'אהל יוסף' ברמות פולין.

הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז' ישבות השבת בירושלים בבית חתנו הרב גורביץ' שבשכונת סנהדריה. בשבת בבוקר יתפלל הגרב"ד בבית המדרש בשכונת ארזי הבירה שם ישמש כסנדק בברית.

העליה לתורה לרגל נישואי נכדת הגאון רבי יוסף שינין רבה של אשדוד, והגאון רבי נחמן ליבוביץ מראשי ישיבת מיר, עם נכד הגאון רבי צבי מרקוביץ זצ"ל ראש ישיבת קרלין סטולין, בן לחתנו הגאון רבי עובדיה יעבץ, תתקיים בבית המדרש צא"י - יד אהרן בבני ברק.

העליה לתורה לרגל נישואי נכד הגה"צ רבי אורי ויסבלום משגיח ישיבת 'נחלת הלויים', בן לבנו הרב הגאון רבי אברהם ויסבלום משגיח בישיבת אורחות תורה, תתקיים בבית המדרש יוצאי ישיבת בית מתתיהו ברחוב שד"ל בבני ברק, שמחת החתונה תהיה ביום רביעי באולמי היכלי מלכות בבני ברק.

העליה לתורה לרגל נישואי נכד הגרח"ש ליבוביץ ראש ישיבת פוניבז', בן לחתנו הגאון רבי בנימין ביינוש אפשטיין מראשי ישיבת כנסת הגדולה, עם נכדת רבה של הרצליה הגאון רבי יחיאל יצחק יעקובוביץ, תתקיים בבית המדרש 'אהבת תורה' ברחוב תורת חסד בירושלים, שמחת החתונה תתקיים ביום שלישי באולמי תמיר בירושלים.

שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין ראש ישיבת גרודנא, בן לבנו הגאון רבי חנוך קרלנשטיין זצ"ל, עם בת הגאון רבי חיים חייקל זאב מילצקי ראש ישיבת רש"י בירושלים, תתקיים בהיכל ישיבת רש"י בירושלים.

העליה לתורה לרגל נישואי נכד הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק זצ"ל ראש ישיבת עץ חיים זצ"ל, בן לחתנו הרב ישעיה קרביץ, תתקיים בבית המדרש בית ישראל בשכונת עזרת תורה בירושלים.

העליה לתורה לרגל נישואי נכדת הגאון רבי חיים לויער ראש ישיבת קמניץ לצעירים, בת לבנו הרב אהרן לויער, עם בן הרב נחום גליק גבאי בית הכנסת איצקוביץ, תתקיים בבית הכנסת איצקוביץ ברחוב הרב שך 4 בבני ברק, שמחת החתונה תתקיים ביום חמישי באולמי תמיר בירושלים.

העליה לתורה לרגל נישואי בת הגאון רבי אברהם דיסקין מראשי ישיבת אור שמואל, תתקיים בישיבת 'בית התלמוד' בשכונת סנהדריה בירושלים, שמחת החתונה תהיה ביום רביעי באולמי ארמונות וולף בירושלים.

העליה לתורה לרגל הבר מצוה לבן הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שכונת שיכון ה' בבני ברק ומראשי ישיבת 'ברכת יצחק', תתקיים בבית המדרש המרכזי בשכונת שיכון ה', שמחת הבר מצוה תהיה במוצאי שבת באולמי וגשל בבני ברק.

בבית הכנסת איצקוביץ ברחוב הרב שך 4 בבני ברק, ימסור בליל שבת בשעה 9:30 שיעור בפרשת השבוע המגיד מישרים הגאון רבי ישראל מאיר שושן.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים:

יעקב אשר ראש עירית בני ברק עורך השבת 'שלום זכר' לרגל הולדת נכדו בשעטו"מ, בן לבנו הרב שלמה, בבית הכנסת 'נר יהודה' ברחוב ירושלים בבני ברק.

שמואל סגל יו"ר זק"א מודיעין עילית עורך השבת שלום זכר לרגל הולדת נכדו בשעטו"מ בבית הכנסת 'אנשי ירושלים' במודיעין עילית.

העיתונאי דודי ברנשטיין עורך השבת קידושא רבא לרגל הולדת בתו בשעטו"מ, בבית המדרש דחסידי טשערנוביל ברחוב ינאי ברובע ז' באשדוד.

ברכת מזל טוב להרב סנדי סופר משב"ק ונאמן ביתו של זקן ראשי הישיבות הגרח"פ שיינברג לרגל שמחת הולדת בתו השבוע בשעטו"מ.

אירועי החזנות פרשת ויקהל פקודי - מברכים – פרה:

ירושלים: בבית הכנסת הגדול יופיע ויעבור לפני התיבה החזן חיים אדלר בליווי מקהלת בית הכנסת בניצוחו של אלי יפה.

חיפה: בבית הכנסת 'רמת אשכול' שבשכונת אחוזה בחיפה תתקיים שבת שכולה חזנות עם החזן יעקב מוצן ובליווי מקהלת 'רינת ישראל' בניצוחו של אופיר סובול, תפילת מנחה בערב שבת בשעה: 5:40תפילת שחרית בשעה: 8:30.

רמת גן: בבית הכנסת הגדול יופיע ויעבור לפני התיבה החזן ישראל רנד, בליווי מקהלת 'קולות מן השמים' בניצוחו של רפי ביטון.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ויקהל פקודי – מברכים - פרה בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת: 5.12 יציאת השבת: 6.25 ר"ת: 7.06

בני ברק: כניסת השבת: 5.27 יציאת השבת: 6.27 ר"ת: 7.03

מודיעין עילית: כניסת השבת: 5.21 יציאת השבת: 6.26 ר"ת 7.05

פתח תקוה: כניסת השבת: 5.19 יציאת השבת: 6.26 ר"ת: 7.02

חיפה כניסת השבת: 5.18 יציאת השבת: 6.27 ר"ת: 7.05

אשדוד: כניסת השבת: 5.28 יציאת השבת: 6.28 ר"ת 7.06

צפת: כניסת השבת: 5.20 יציאת השבת: 6.25 ר"ת: 7.06

תל אביב: כניסת השבת: 5.27 יציאת השבת: 6.27 ר"ת: 7.06

באר שבע: כניסת השבת: 5.30 יציאת השבת: 6.28 ר"ת: 7.06

נתיבות-שדרות: כניסת השבת: 5.21 יציאת השבת: 6.27 ר"ת: 7.03

ניו יורק: כניסת השבת: 6.46 יציאת השבת: 7.55

לונדון: כניסת השבת: 5.54 יציאת השבת: 7.00

אנטוורפן: כניסת השבת: 6.31 יציאת השבת: 7.40

פאריז: כניסת השבת: 6.39 יציאת השבת: 7.47

ציריך: כניסת השבת: 617 יציאת השבת: 7.22

מוסקבה: כניסת השבת: 7.17 יציאת השבת: 8.32

על פי דעתו של הגראי"ל שטיינמן יש להתחזק ולהפסיק ממלאכה חצי שעה לפני השקיעה.

כל הזכויות שמורות למערכת 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'מוקד הנייעס' - 03-600-60-60

עידכונים וחדשות אנ"ש ניתן לשלוח לכתובת: [email protected]
אירועי שבת ויז'ניץ חזנות עליה לתורה שבת

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 1 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד