1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

ויז'ניץ ויליאמסבורג במז'יבוז: כל אירועי וזמני השבת

בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת במדבר - מברכים סיון בארץ ובעולם

משה ויסברג, כ"ו אייר תשע"ט 31/05/2019 04:05

מתחילים מבמדבר האדמו"ר מויז'ניץ ויליאמסבורג האדמו"ר מויז'ניץ ויליאמסבורג צילום: יוסי גולדברגר - די וואך

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

גור: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה למרן האדמו"ר מגור, נכדה אצל חתנו הגר"ש רוטשטיין, בן הרה"ג רבי נחום רוטשטיין, בן לחתנו הרב יהודה אריה לייב טראובה, השמחה תיערך בבית המדרש הגדול ברח' ירמיהו בירושלים.

ויז'ניץ: השבת מציינים בכל ריכוזי חסידות ויז'ניץ בארץ ובעולם את השבת קודם היארצייט ה-83 שנה של האדמו"ר הסבא קדישא הרה"ק בעל ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ זיע"א. החל ביום רביעי הקרוב, נכדיו האדמו"רים מויז'ניץ ומויז'ניץ ממונסי וסערט ויז'ניץ יערכו טישים לזכרו וכן יעברו בתפילת מוסף לפני העמוד.‏ 

תולדות אהרן: האדמו"ר מתולדות אהרן ישבות בעיר צפת למנוחה. יחד עם בחורי הישב"ג תולדות אהרן מירושלים.

דושינסקיא: האדמו"ר מדושינסקיא ישבות באתרא קידשא מירון יחד עם קבוצה מחסידיו שהביאו סכומים גדולים בקמפיין ההתרמה שנערך בחסידות לפני מספר חודשים.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ וויליאמסבורג השוהה במסע הקודש בקברי הצדיקים באירופה ישבות יחד עם קהל חסידיו בעיירת מז'יבוז באוקראינה שם תיערך שבת התאחדות לכלל החסידים.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ לונדון ישבות בקרב חסידיו במנצסטר, האכסניה בבית הנגיד הרבני בנימין יוסף לעברעכט. התפילת באולם בנות הישן ברחוב לעסטר-ליד וביהמ"ד וויזניץ, הטיש בליל שבת באולם בית יעקב וסעודה שלישית בביהמ"ד הורדנקא.

סלונים: השלום זכר לנין האדמו"ר מסלונים, נכד לבנו הרה"צ רבי יעקב שמשון ברזובסקי, בן לחתנו הרב יוסף מאיר וינברג, בן הרה"ג רבי קלמן וינברג ר"מ בישב"ק נדבורנה, תתקיים במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מסלונים ברח' שמואל סלנט במא"ש.

סלונים: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מסלונים, נכדה לבנו הרה"צ רבי ישראל ברזובסקי רב חסידי סלונים בעיר ביתר, בת לחתנו הרב עמנואל הורביץ, תתקיים בבית המדרש סלונים בעיר ביתר.

נדבורנה: השבת יציינו בחסידות נדבורנה את השבת יארצייט של הרה"ק רבי אליעזר וואלף מקרעטשניף הי"ד, החל השבת, נינו האדמו"ר מנדבורנה יעבור לפני התיבה בתפילות השבת בבית המדרש הגדול בקרית נדבורנה בב"ב. 

שומרי אמונים: השלום זכר לנכד האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד, בן לבנו הרב שלמה ראטה, חתן הרה"צ רבי קלמן יהושע אשכנזי, תתקיים בלונדון.

ערלוי: האדמו"ר מערלוי ששהה בשבוע אחרון בטורנטו שבקנדה שם ערך מגביות לטובת מוסדתיו, ישבות למנוחה אצל מקורבו הנגיד הרבני שלום פישר בעיר צפת. 

סקולען: האדמו"ר מסקולען ישבות בקרב חסידיו בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין. בליל שבת יערוך האדמו"ר טיש באולמי עטרת אברהם בשעה 11:45. התפילות וסעודה שלישית בבית המדרש סקולען.

סלאנים: האדמו"ר מסלאנים השוהה במסע הקודש יחד עם קהל חסידיו שתרמו לגמר בניית בניין המוסדות בבני ברק ישבתו לשבת התאחדות 'לדורותם' שתיערך בעיר ז'ודזינה בבלארוס ויערך במתחם קמפוס יד ישראל.

אמשינוב‏: בחסידות אמשינוב יציינו השבת את היארצייט של האדמו"ר רבי ירחמיאל יהודה מאיר מאמשינוב זיע"א, החל השבת, בריכוזי החסידות יערכו סעודות הילולא לזכרו. 

דז'יקוב ויז'ניץ: האדמו"ר מדזיקוב ויז'ניץ ישבות למנוחה יחד עם מקרוביו בעיר צפת.

מונקאטש: השבת מציינים את השבת קודם ההילולא של הרה"ק בעל ה'מנחת אליעזר' ממונקאטש זיע"א. החל ביום שלישי הקרוב, לרגל היארצייט תתקיים שבת התאחדות לכלל החסידים, כמו"כ יערך שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר ממונקאטש, נכד לבנו הרה"צ ר' חיים אלעזר רבינוביץ ר"י יודעי בינה מונקאטש, בן לחתנו הרב יעקב רובין, בן אב״ד אולינוב בבית המדרש הגדול בשכונת בורו פארק בברוקלין.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב ישבות לשבת התאחדות יחד עם בחורי החסידות המאוגדים בארגון חביבותא דר' שמעון, תתקיים בעיר נהריה.

גארליץ: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר משבט הלוי, נכדה לבנו הרב אברהם אלי' וואזנר, בת לחתנו הרב יוסף מאיר הלברשטאם, בן האדמו"ר מגארליץ, תתקיים בבית המדרש גארליץ בשיכון ה' בב"ב.

ראדזין: שבת התאחדות של קהל חסידי ראדזין בארה"ק לכבוד שבת קודם ההילולא הע"ו שנים של הרה"ק רבי שמואל שלמה מראדזין הי"ד החל ביום שני הקרוב, יערך במושב אחיעזר. 

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב ב"ב ישבות בעיר צפת, התפילות והטישים יתקיימו בבית מדרש לעלוב בעיר העתיקה.

וויען: האדמו"ר מוויען ישבות בקרב חסידיו בשכונת בורו פארק בברוקלין.

זוועהיל: האדמו"ר מזוועהיל ישבות יחד עם חסידיו לשבת התאחדות באתרא קדישא מירון לרגל ההילולא של זקנו הרה"ק רבי שלומקה מזוועהיל זיע"א החל היום, התפילות והטישים יתקיימו במתחם בני עקיבא.

בני ברק: הגרא"ש שטיגליץ רב קהילת צאנז בביתר וחבר הבד"ץ בעיר ישבות השבת בעיר ב"ב לרגל שמחת השלום זכר לנכדו בן לבנו הרב משה. תתקיים בבית המדרש דחסידי צאנז ברחוב יהודה הלוי.

נדבורנא באניא: השבת מציינים בחסידות נדבורנא באניא את השבת קודם היארצייט של האדמו"ר מנדבורנא צפת זיע"א, החל ביום שלישי הקרוב, בניו האדמו"רים יערכו טיש בליל שבת וכן יעברו בתפילת מוסף לפני התיבה.

מבקשי ה': האדמו"ר ממבקשי ה' השוהה בביקור בארה"ב שם עורך מגביות, ישבות בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

סקווירא: בחורי שיעור ד' מישיבת סקווירא בשיכון בניו יורק השוהים במסע הקודש על קברי הצדיקים בארה"ק, ישבתו לשבת התאחדות בראשות ראשי השיעור במושב מגדל בצפון.

תולדות יהודה סטושטין: האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין ישבות בקרבחסידיו בלעיקוואד שבניו זרז', התפילות והטישים יערכו בבית המדרש החדש בעיר.

ביאלא בית שמש: האדמו"ר מביאלא בית שמש השוהה בקרב מוקרביו בקנדה ישבות במאנטריאל, האכסניה בבית מקורבו הנגיד ר' שלמה שטיינמץ בעיר.

לונדון: השלום זכר לנכד האדמו"ר מדעעש ירושלים, בן לבנו הרב חיים פאנעט, חתן הגה"צ ר' אליעזר ליפא שנייבאלג רב דקהל מחזיקי עדת עדזשווער לונדון, תתקיים בבית המדרש דקהל מחזיקי עדת בעדזשווער.

טשאבא: הקידושא רבא לרגל הולדת הבת לגאב"ד טשאבא, שמחת הקידושא רבא תיערך בבית המדרש טשאבא ברחוב אליעזרוב בשכונת גוש 80 בירושלים.

קאמרנא: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מקאמרנא ב"ב, נכדה לבנו הרה"צ שאול יחזקאל סאפרין, חתן האדמו"ר מספינקא ירושלים, בת לחתנו הרב אברהם שמעון גשטטנר, בן הרה"צ פנחס שמואל גשטטנר, חתן הרב מנחם מנדל פקשר רב דחסידי ויזניץ אלעד, ובן הרב בונים גשטטנר, וחתן הגה"צ רבי יוסף חיים שיינפלד גאב"ד קריית הרצוג תתקיים בבית המדרש קאמרנא ברח' דבורה הנביאה בב"ב.

בוטושאן: האדמו"ר בוטושאן ארה"ב השוהה בביקור בארה"ק ישבות בבני ברק, בית האכסניה אצל הרה"ח ר' מרדכי זאב בלוי בשכונת אור החיים בעיר.

נאראל: השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מנאראל, נכד לבנו הרה"צ רבי זלמן שפירא ראש הכוללים דנאראל, בן לבנו הרב אלימלך שפירא, תתקיים בבית המדרש נאראל ברחוב רש"י בב"ב.

ספינקא: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מספינקא בני ברק, בן לנכדו הרב סיני הלברשטאם, חתן בנו הרה״צ רבי יעקב כהנא, תתקיים בבית מדרשו של הסבא 'אהל נחמן ספינקא' ברחוב רבי יהושע 9 בבני ברק.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות: 

קרית מלך: הגאון רבי שלמה קנייבסקי ראש ישיבת 'קרית מלך' ובנו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי ישבות בצ'סטנוט רידג בארה"ב. 

פתח תקווה: הגאון רבי בן ציון הכהן קוק ראש בית ההוראה הכללי ירושלים ובעל 'ציוני הלכה' ישבות בפתח תקווה, במהלך השבת ימסור שיעורים ושיחות בבית המדרש אבי עזרי ברחוב ארלוזורוב. 

ירושלים: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר בת לחתנו הרב מאיר בן שבת רב מושב מצליח. 

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים:

ברכת מזל טוב ליוסי דייטש סגן ראש עיריית ירושלים לרגל הולדת הנכדה. בת לבנו מוישי בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב לחבר מועצת העיר י-ם ונציג המגזר הצרפתי שמואל מרציאנו לרגל שמחת הבר מצוה לבנו.

ברכת מזל טוב לנגיד הרבני ר' יואלי לנדא מארה"ב, לרגל שמחת הבר מצווה לבנו.

ברכת מזל טוב להרה"ח ר' אלימלך גוטפריינד משב"ק האדמו"ר מנדבורנה לרגל הולדת הנכד בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב לקלידן ובעל המנגן אליעזר הרשקוביץ לרגל שמחת הבר מצווה לבנו בכורו.

‏ברכת מזל טוב לאיש העסקים מאיר גל לרגל אירוסי בנו בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב לצלם יעקב נחומי לרגל הולדת הבת בשעה טובה ומוצלחת.

מזל טוב לעורך מגזין 'הציבור החרדי' ר' אהרן ברוך ליבוביץ לרגל שמחת הבר מצווה לבנו.

ברכת מזל טוב לברוך שטיינמץ מעסקני חסידות ויז'ניץ וויליאמסבורג לרגל שמחת הולדת הבת. הקידוש בצלו של הרבי מויז'ניץ וויליאמסבורג השוהה במסע בעיירת מז'יבוז באוקראינה.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת במדבר - מברכים סיון בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת: 7:04 יציאת השבת: 8.21 ר"ת: 8.56

בני ברק: כניסת השבת: 7.19 יציאת השבת: 8.24 ר"ת: 8.55

מודיעין עילית: כניסת השבת: 7.10 יציאת השבת: 8.22 ר"ת 8.56

פתח תקוה: כניסת השבת: 7:04 יציאת השבת: 8.21 ר"ת: 8.56

חיפה כניסת השבת: 7.14 יציאת השבת: 8.25 ר"ת: 8.56

אשדוד: כניסת השבת: 7:19 יציאת השבת: 8.23 ר"ת 8.55

צפת: כניסת השבת: 7.14 יציאת השבת: 8.21 ר"ת: 8.56

תל אביב: כניסת השבת: 7.19 יציאת השבת: 8.24 ר"ת: 8.55

באר שבע: כניסת השבת: 7.19 יציאת השבת: 8.21 ר"ת: 8.52

ניו יורק: כניסת השבת: 8.01 יציאת השבת: 9.03

לונדון: כניסת השבת: 8.55 יציאת השבת: 10.27

אנטוורפן: כניסת השבת: 9.29 יציאת השבת: 10.58

ציריך: כניסת השבת: 9.01 יציאת השבת: 10.21

פאריז: כניסת השבת: 9.33 יציאת השבת: 10.56

מוסקבה: כניסת השבת: 8.51 יציאת השבת: 10.48

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. פתאום מוטק'ה בלוי נהפך ל''הרה''ח ר' מרדכי זאב''  (ל”ת)

    זבולון