ח' ניסן התשפ"ד
16.04.2024
הקדשת מרן בפרסום ראשון

חשיפה: מסכת ההתכתבויות בין הרבי מליובאוויטש והגר"ע יוסף

במהלך שנות נשיאותו קיים הרבי מליובאוויטש זי"ע קשרים ענפים עם גדולי הרבנים מכל החוגים ומכל קצווי תבל, וביניהם גם עם גאוני יהדות ספרד המעטירה • 'בחדרי חרדים' מציג בפרסום ראשון את חילופי המכתבים בין מרן האדמו"ר זצוק"ל למרן הגר"ע יוסף זצוק"ל לאורך השנים

חשיפה: מסכת ההתכתבויות בין הרבי מליובאוויטש והגר"ע יוסף
הגר"ע והרבי מלובביץ' זצוק"ל צילום: פלאש 90, באדיבות המצלם

מאות אלפים ברחבי העולם, אוהדי וחסידי חב"ד, ציינו בשבת האחרונה את יום ההילולא של מרן האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל, שהסתלק לפני 25 שנה. 

במהלך שנות נשיאותו קיים הרבי קשרים ענפים עם גדולי הרבנים מכל החוגים ומכל קצווי תבל, וביניהם גם עם גאוני יהדות ספרד המעטירה; 'בחדרי חרדים' מביא כאן בפרסום ראשון את חילופי המכתבים המלאים בין מרן הרבי מליובאוויטש זצוק"ל למרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל לאורך השנים.

יצוין כי חלק מהמסמכים המובאים להלן פורסמו בעיתון ׳יום ליום׳ במגזין ׳עונג שבת׳ היוצא לאור לשבת זו (פרשת בלק).

הגר"ע יוסף זצוק"ל. צילום: פלאש 90

***

בשנת תשט"ז עסק מרן הגר"ע יוסף בהוצאת ספרו 'יביע אומר' ח"ב, היה זה זמן קצר לאחר שהוציא את הספר "חזון עובדיה" על פסח ואת "יביע אומר" חלק א'. בעיר ירושלים התגורר נצר למשפחת בעל התניא ששימש בתפקיד ראש מוסדות חב"ד בירושלים, הלוא הוא הגאון רבי עזריאל זעליג סלונים זצ"ל. הרב סלונים יצר קשר מיוחד עם הדיין הצעיר ששמו הלך לפניו.

רבי עזריאל זעליג סלונים היה חסיד נלהב של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש, ומרן הגר"ע יוסף ביקש ממנו לשלוח את ספריו לרבי מליובאוויטש. הגר"ע צירף אליהם את המכתב הבא:

ב"ה יום ה'  ג'  בניסן תשט"ז, כבוד האדמו"ר הקדוש מליובאוויטש שליט"א. אחר דרישת שלום כבוד קדושתו! הנני שולח אליו את ספרי, חזון עובדיה על סדר ליל פסח, ושו"ת יביע אומר ב'  חלקים, על ד'  חלקי השולחן ערוך, ואשמח מאד אם כבוד קדושתו יכתוב לי הערות והארות בדברי תורה וחוות דעתו הקדושה על הספרים.

מכתב הגר"ע לרבי מלובביץ'

את הספרים שלחתי על ידי הרה"ג רבי עזריאל זליג סלונים שליט"א מנהל כולל חב"ד בירושלים. ומטובו קבל עליו לטפל במשלוח הספרים. תודה לה' יתברך יש אצלי עוד בכתובים בכפל כפלים לתושיה ממה שנדפס כבר, ומקוה שבעזרת ה'  יתברך אוכל לשלם את החובות שעלי מהספרים שנדפסו, ושוב אוכל בעזרת ה'  להמשיך בהדפסת עוד ספרים כיוצא בזה, להגדיל תורה ולהאדירה, כי הם חיינו ואורך ימינו. והנני בזה דורש שלום כבוד קדושתו, בברכת חג כשר ושמח. בכל הכבוד והיקר. עובדיה יוסף ס"ט.

***

באחד הספרים צירף מרן הגר"ע יוסף הקדשה מיוחדת, שנחשפת כאן בפרסום ראשון:

"כבוד ידידנו הדגול איש חי רב פעלים לתורה ולתעודה, הגאון הגדול המפו' בוצינא קדישא פאר הדור, כ"ק האדמו"ר ר' מנחם מנדל שניאורסון שליט"א. מוגש בהוקרה והערצה רבה ונאמנה, וביקרא דאורייתא, מאת המחבר עובדיה יוסף".

"בהערצה רבה". הקדשת הגר"ע

***

לאחר חג הפסח כתב כ"ק האדמו"ר אגרת קודש מיוחדת במענה למכתב זה ולמשלוח הספרים. אגרת זו מתפרסמת כאן לראשונה:

ב"ה. כז'  ניסן תשט"ז, ברוקלין, הרה"ג אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מוה' עובדי' שליט"א. שלום וברכה! מאשר הנני קבלת מכתבו ואח"כ גם הספרים, ונעם לי לקרות במכתבו של ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים מוהרע"ז סלונים שליט"א, שקיבל כת"ר ספרי חסידות תמורתם.

"ובודאי יקבע בהם שיעור לימוד ככל הדרוש, ובפרט בדורותנו אלה אשר הודיע האריז"ל שמצוה לגלות זאת החכמה (ראה אגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כו' עמוד קמ"ב ע"ב) והוא במכש"כ וק"ו מדין תורתנו (מרדכי, הובא להלכה בשו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף כ') בספרים המופקדים ועאכו"כ שהם שלו.

"באתי באיזה הערות". מכתב הרבי לגר"ע בתשט"ז

כדרכי במילי דחביבותא כגון דא, באתי באיזה הערות בשולי הגליון בעברי בין הדפים בחפזה מתאים לרשיון הזמן וכמרז"ל עה"כ ואת והב בסופה. בברכה (חתימת הרבי) .יצוין כי עמודו השני של המכתב, בו הערות והארות של הרבי על ספרו של הגר"ע, לא הגיע לידנו.

***

בי"א ניסן שנת תשל"ב, לרגל מלאות שבעים שנה להולדת כ"ק האדמו"ר מלובביץ', כתב מרן הגר"ע מכתב ברכה נרגש ומלבב לרבי:

בעזה"י. ו ניסן תשל"ב. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. אל כבוד ידיד עליון וידיד נפשנו הרב הגאון הצדיק. בנן של קדושים. אראלים ותרשישים. פאר הדור והדרו. עמוד הימני. פטיש החזק. מזכה הרבים עמו עוז ותושיה ונהורא עמה, כקש"ת כמהר"ר מנחם מנדל שניאורסון שליט"א. האדמו"ר מלובאוויטש. יאריך ה'  ימיו ושנותיו עד ביאת גואל צדק אמן.

שמח לבי ויגל כבודי בשמעי כי הדרת גאונו הגיע לשיבה לאורך ימים טובים. ותאזרני שמחה. והנני מתכבד לברכו מקרב לב שעוד יזכה לאריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים. ולהמשיך בפעליו הכבירים והנשגבים. ויקוים בו: עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. וקוי ה'  יחליפו כח יעלו אבר כנשרים.

אין דור יתום שכבוד גאונו שרוי בתוכו. הברכה ששיגר הרב עובדיה לרבי

אשרי חלקו ומה נעים גורלו שזכה להיות ממצדיקי הרבים בדור יתום זה, אבל אין דור יתום שכבוד גאונו שרוי בתוכו. ועליו יומלץ: והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.

השי"ת יתן לו כוח וחיל בריאות איתנה ונהורא מעליא. חיים טובים ארוכים ומתוקנים. ועיני קדשו תחזינה בביאת גואל צדק הן משיח לישראל, יגל יעקב ישמח ישראל. אמן ואמן. בברכת חג כשר ושמח וכל טוב, וביקרא דאורייתא, הדורש שלום גאונו ותורתו כל הימים, עובדיה יוסף.

הרב עובדיה יוסף הרבי מלובביץ' גדולי ישראל חשיפה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 20 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד