1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שבת שבע ברכות בויז'ניץ: כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת בלק בארץ ובעולם

משה ויסברג, ט' תמוז תשע"ט 12/07/2019 10:38

פרשת בלק חתונת הממשיך מויז'ניץ חתונת הממשיך מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

בחצרות האדמו"רים והחסידים: 

גור: השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מגור, נכד לחתנו הרב אברהם העניך זילברשטיין, בן לבנו הרב ישראל זילברשטיין, תתקיים בטיש בליל שבת בבית המדרש הגדול ברח' ירמיהו בירושלים.

ויז'ניץ: שבת השבע ברכות לנכד האדמו"ר מויזניץ, בן לבנו הרה"צ ר' חיים מאיר הגר, חתן האדמו"ר מספינקא, עם נכדת הגה"צ אב"ד גלאגוב, בת לבנו הרה"צ ר' יהושע רובין, חתן האדמו"ר מצאנז גריבוב, תתקיים באוהל הענק במרכז חסידי ויז'ניץ ברח' שלמה המלך בב"ב. במוצ"ש ייערך מעמד הבאגלייטן עד מעונו של האדמו"ר ברח' אמרי ברוך. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מספינקא בב"ב. כמו"כ ישבות הרה"צ רבי יעקב יוסף טווערסקי בן האדמו"ר מסקווירא בב"ב, לרגל השמחה.

בעלזא: האדמו"ר מבעלזא ישבות יחד עם מקרוביו למנוחה בטלז סטון.

באבוב: האדמו"ר מבאבוב ישבות במעון הקיץ בווייט לעיק בקאנטרי בניו יורק.

סקווירא: האדמו"ר מסקווירא ישבות למנוחה בעיר מאליבו שבקליפורניה, שם שוהה יחד עם מקורביו.

בוהוש: האדמו"ר מבוהוש השוהה בביקור בקנדה, ישבות בסמוך למאנטריאל, התפילות והאכסניה יתקיימו בקאנטרי של הנגיד הרבני מרדכי קאהן.

צאנז: השבת יתכנסו קהל חסידי צאנז לשבת בצל בנו האדמו"ר מצאנז בקרית צאנז נתניה, לרגל הילולא אביו הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א, התפילות ועריכת השולחנות יערכו בהיכל הגדול 'היכל רוזנברג' בקרית צאנז בנתניה. בליל שבת יערוך האדמו"ר את השולחן הטהור לרגל ההילולא.

סלונים: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מסלונים, בן לבנו הרב דוד ברזובסקי, עם בת הרה"ח ר' מנחם זאב חסידה, תתקיים בבית המדרש הגדול סלונים ברח' דנולו בב"ב.

קרלין: שבת שבע ברכות לנכד הגה"ח ר' ישעי' גרינפעלד אב"ד ווינה, בן לבנו הרה"ג ר' אברהם יהודה גרינפעלד, עם נכדת האדמו"ר מקרלין סטולין, בן לחתנו הרב משה וויליגר, בן הרה"ח ר' דוד יהודה לייבל וויליגר, תתקיים בבית המדרש היכל רבינו יוחנן קרלין ברח' אבינועם ילין 11 בירושלים.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויזניץ ב"פ השוהה בביקור בלונדון לרגל שמחת נישואי נכד הנגיד ר' אברהם אינהורן ראש הקהל ויזניץ בארא פארק, ישבות בצל דודו האדמו"ר מויזניץ לונדון, התפילות והטישים יתקיימו במשותף ע"י האדמו"רים בבית המדרש הגדול ויז'ניץ בשכונת סטמפורד היל.

ביאלא: האדמו"ר מביאלא ב"ב ישבות בצוותא עם קבוצה מבני החבורות חברי חברת שינון הש"ס לידיעת התורה בע"פ לשבת התאחדות בקמפוס בכפר חב"ד.

קרעטשניף: בחסידות קרעטשניף יציינו את השבת קודם היארצייט ה-50 שנה של האדמו"ר רבי דוד משה מקרעטשניף זיע"א, החל ביום חמישי הקרוב, בנו מ"מ האדמו"ר מקרעטשניף יערוך בליל שבת טיש וכן יעבור לפני התיבה בתפילת מוסף בבית המדרש הגדול בקרית קרעטשניף ברחובות. כמו"כ האחים האדמו"ר מפרמישלאן וקרעטשניף קרית גת יציינו בבית מדרשם.

דאראג: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מדאראג, בן לחתנו הרב מרדכי קליין, עם נכדת האדמו"ר משבט הלוי, נכדה לחתנו הרה"צ ר' מרדכי גלבר דב דחסידי מונקאטש בבני ברק, בת לחתנו הרב אהרן ליברמן, בן הרה"צ ר' יקותיאל ליברמן, בן הגה"צ ר' יוסף ליברמן ר"כ שומרי החומות ורב דחסידי סאדיגורה בירושלים, תתקיים בישיבת חכמי לובלין בבני ברק.

זוטשקא: בחסידות זוטשקא מציינים את השבת קודם היארצייט ה-27 של האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' מזוטשקא זיע"א, החל ביום רביעי הקרוב, יערך שבת התוועדת לכבוד היארצייט, נכדו האדמו"ר מזוטשקא יערוך בליל שבת טיש, וכן יעבור בתפילת מוסף לפני התיבה, יתקיים קידושא רבא בהשתתפות זקני ורבני החסידות ויעלו את זכרו הטהור בבית המדרש זוטשקא ברח' באר מים חיים בב"ב.

זוטשקא - גארליץ: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מזוטשקא, בת לנכדו הרב משה הלברשטאם, בן אדמו"ר מגארליץ, ונינה לאדמו"ר משאץ, תתקיים בבית המדרש זוטשקא ברח' באר מים חיים בב"ב.

אלכסנדר ארה"ב: האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב השוהה בביקור בארה"ק, לרגל מעמד החנוכת הבית המדרש החדש בית החסידים אלכסנדר בב"ב. ישבות בעיר. התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש החדש ברח' חזון איש בב"ב.

לוצק: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מלוצק, בן לחתנו הרב אשר לעמברגר, בן הרה"צ רבי שלמה לעמברגר גאב"ד מאקאווא אשדוד, חתן הגה"צ רבי יוסף חיים שיינפלד רבה של שכונת קרית הרצוג בב"ב, ונין האדמו"ר מאלכסנדר, תתקיים בבית המדרש לוצק ברח' שמואל הנביא בירושלים במהלך הטיש של האדמו"ר.

דינוב: השבת תתקיים שמחת השלום זכר לבן הרה"צ רבי מנחם שטרן אב"ד דינוב, חתן האדמו"ר מנדבורנא באניא, שמחת השלום זכר תתקיים בהיכל ביהמ"ד 'בני יששכר' בשכונת תלפיות בירושלים.    

חוסט: השלום זכר לנכד האדמו"ר מויז'ניץ בורו פארק, בן לחתנו הרב אלימלך טירנויער, בן הרה"צ ר' יעקב שמשון טירנויער מחוסט, תתקיים בבית המדרש חוסט בשכונת בורו פארק בברוקלין.
תפארת התורה: השלום זכר לנין הגה"צ רבי יחזקאל ראטה גאב"ד קראלסבורג, נכד לבנו הרה"צ ר' משה ראטה רב הצעיר דקראלסבורג, בן לבנו המשפיע הרה"צ ר' יואל ראטה ר"י תפארת התורה ברסלב, תתקיים בבית המדרש תפארת התורה ברסלב בקאנטרי בניו יורק.

נדבורנה י-ם: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מנאראל, נכדה לבנו הרה"צ רבי שלום זלמן יוסף שפירא ראש הכוללים נאראל, וחתן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, בת לבנו הרב מרדכי איתמר שפירא, חתן הרה"צ רבי אליעזר צבי טויב, בן האדמו"ר מקאלוב לרפו"ש, וחתן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, תתקיים בבית המדרש נדבורנה י-ם ברח' עזרא בירושלים.

סאטמאר מונסי: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לגאב"ד סאטמאר מונסי, בן האדמו"ר מבית חיים יהושע, בן הרב יחזקאל שרגא רובין, תתקיים בבית המדרש הגדול סאטמאר במונסי.

סקווירא מב"פ: האדמו"ר מסקווירא מב"פ ישבות בקאנטרי ביינגעל קעמפ התפילות והשולחנות יתקיימו ביחד עם גיסו האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים.

סערט ויז'ניץ: האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ישבות למנוחה יחד עם ממקורביו בהר כנען שבצפת.

פאפא: האדמו"ר מפאפא ישבות בקרית פאפא למנוחה בקאנטרי בסמוך לישיבת גדולה פאפא בהרי הקטסקילס.

קוסוב ויז'ניץ: הרה"צ ר׳ אהרן טוביה שפיטץ אב"ד סערט ויזניץ ארה"ב ישבות אצל גיסו האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ במחנה פארסייט שבמונטיסלו וימסור שיעור פרקי אבות בבית המדרש אמונת צבי שבמחנה פארסייט.

סטריקוב: שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר מסטריקוב, בת לחתנו הרה"צ פנחס דוד ברייש, עם בן הרב אברהם חיים מרגליות, חתן הגה"צ אב"ד ביעלאווא לונדון, תתקיים בשכונת סטמפורד היל בלונדון, בהשתתפות הסבא האדמו"ר מסטריקוב השוהה בביקור בלונדון לרגל השמחה.

תולדות יהודה סטיטשין: האדמו"ר מתולדות יהודה סטיטשין השוהה בקרב חסידיו בארה"ק, ישבות השבת בירושלים. התפילות והטישים יתקיימו באולמי בית מלכה ברח' ברנדס בעיר.

ספינקא ירושלים: חסידי ספינקא ירושלים ישבתו לשבת התאחדות באתרא קדישא מירון לרגל שבת פרשת בלק כמידי שנה לקראת ההילולא של הרה"ק בעל ה'עטרת צבי מזידיטשוב זיע"א החל ביום ראשון הקרוב, במוצ"ש יערך מעמד הדלקה ברחבת תולדות אהרן בחצר ומעמדי החלקאס.

בעלזא: שבת שבע ברכות לבן הרה"ג ר' גדלי' משה ספרין, בן האדמו"ר מקאמארנא גבעת שאול, עם בת הרה"ג ר' יחיאל מאיר פנט ר"מ בישיב"ג נדבורנה, חתן האדמו"ר מגארליץ זצ"ל, תתקיים בבית המדרש החדש בעלזא ברח' צירלזון בשיכון ה' בב"ב.

ביאלא פשיסחא: השלום זכר לנין לאדמו"ר מביאלא פשיסחא נכד לבנו הרב פנחס אליהו רבינוביץ, חתן אדמו"ר מאוזרוב, בן לחתנו הרב לוי יצחק דרברמדיגר, תתקיים בבית המדרש ביאלא פשיסחא ברח' אמרי ברוך בב"ב.

אוזרוב: האדמו"ר מאוזרוב השוהה בביקור בארה"ב לרגל שמחה משפחתית, ישבות במאנסי.

נדבורנא חדרה: האדמו"ר מנדבורנא חדרה השוהה בביקור בארה"ק, ישבות בב"ב, התפילות והטישים יתקיימו בבית מדרש ברח' עוזיאל בב"ב.

אושפיצין: בחורי חבורות מוסודות אושפיצין מירושלים ישבתו לשבת התאחדות באתרא קדישא מירון, בראשות ראש הישיבה ורבני ומשפיעי בית המדרש אושפיצין בירושלים.

קוסוב ויז'ניץ בחורי ישיבה גדולה "כתר תורה" קוסוב ויז'ניץ ישבתו בחורי וצוות הישיבה גדולה במושב יבניאל שבגליל לשבת התאחדות בראשות הרה"צ רבי ברוך קרונרייך בנו של האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ. בחורי ישיבה לצעירים "ברכת אליעזר" קוסוב ויז'ניץ ישבתו במושב קוממיות לשבת התאחדות בראשות הרה"ג ר׳ שלמה כהן.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:

בני ברק: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד שר התורה הגר"ח קנייבסקי, בן לבנו הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי תתקיים בבני ברק.

סלבודקה: שבע שבע ברכות לרגל נישואי נכד הגר"ד לנדו ראש ישיבת סלבודקה, בן לבנו הגר"י לנדו, תתקיים בסמינר אור החיים בבני ברק.

פוניבז': העלייה לתורה לנכדו בכורו של הגר"א כהנמן נשיא ישיבת פוניבז' בן לחתנו הגר"א פרג ראש כולל פוניבז' במודיעין עילית ובנו של הגרי"א פרג אב"ד אגודת ישראל תתקיים בהיכל ישיבת פוניבז' בבני ברק.

נאות יוסף: העלייה לתורה לרגל נישואי בן זקוניו של הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין רב קהילת נאות יוסף בבני ברק נכד הגר"י אדלשטיין זצ"ל, תתקיים בביהמ"ד נאות יוסף ברחוב יואל בבני ברק. 

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב להרה"ח ר' חיים שלמה פישר משב"ק האדמו"ר מסאטמר, לרגל הולדת הנכדה, בת לחתנו משה יהודה שפילמן.

ברכת מזל טוב להרה"ח מאיר לוסטיג, משב"ק האדמו"ר משומרי אמונים לרגל הולדת הנכד בן לחתנו הרה"ח יצחק קורץ משב"ק האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל.

ברכת מזל טוב לעסקן החב"די ר' שלומי פלס לרגל נישואי בתו עם בן ר' יהודה בלוי מנכ"ל אור אבנר ישראל.

ברכת מזל טוב למאייר והצייר מוטי הלר לרגל הולדת הבת בשעטומ"צ.

ברכת מזל טוב לעסקן ר' אהרן לייב אברמן יו"ר ארגון 'לב מלכה', לרגל אירוסי הבת, עם הבה"ח שימי אייזן מתלמידי כולל עמלים בתורה בירושלים.

ברכת מזל טוב לעסקן ארל'ה יקטר לרגל הולדת הבת בשעה טובה. הקידושא רבא תיערך בשבת בבוקר בבית המדרש זוטשקא אמסנא ברחוב יונה הנביא בב"ב.

ברכת מזל טוב ליהודה רפאל יו"ר הנהלת מוסד הרב קוק לרגל שמחת נישואי הבת בשעה טובה.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בלק תשע"ט בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת: 7:12 יציאת השבת: 8.28 ר"ת: 9.04

בני ברק: כניסת השבת: 7.27 יציאת השבת: 8.31 ר"ת: 9.01

מודיעין עילית: כניסת השבת: 7.18 יציאת השבת: 8.29 ר"ת 9.03

פתח תקוה ואלעד: כניסת השבת: 7:12 יציאת השבת: 8.28 ר"ת: 9.04

חיפה כניסת השבת: 7.20 יציאת השבת: 8.32 ר"ת: 9.05

אשדוד: כניסת השבת: 7:27 יציאת השבת: 8.30 ר"ת 9.01

צפת: כניסת השבת: 7.22 יציאת השבת: 8.31 ר"ת: 9.06

תל אביב: כניסת השבת: 7.27 יציאת השבת: 8.31 ר"ת: 9.06

באר שבע: כניסת השבת: 7.28 יציאת השבת: 8.29 ר"ת: 9.03

ניו יורק: כניסת השבת: 8.09 יציאת השבת: 9.17

לונדון: כניסת השבת: 8.59 יציאת השבת: 10.36

אנטוורפן: כניסת השבת: 9.37 יציאת השבת: 11.03

ציריך: כניסת השבת: 9.07 יציאת השבת: 10.26

פאריז: כניסת השבת: 9.33 יציאת השבת: 10.55

מוסקבה: כניסת השבת: 8.50 יציאת השבת: 10.38

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

• • •

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העדכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. תיקון טעות  

    יואל

;