1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

הגאב"ד מקנדה השתומם מהידיעות של הבחורים

בחורי חב"ד ששהו בקנדה נבחנו אצל גאב"ד מונטריאול שהתבטא "רואים במציאות שהמשלח הרבי מליובאוויטש זי"ע, מלווה את ילדי השלוחים על כל צעד ושעל". צפו בסיקור ותיעוד 

 

משה ויסברג, י"ט אב תשע"ט 20/08/2019 20:34

כוחו של המשלח בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

תלמידי הישיבה במוסקבה, שהו בחודשיים האחרונים בעיר מונטריאול שבקנדה, במסגרת ישיבת קיץ, והמשיכו בלימודיהם וביתר שאת ועוז במקום שקט, כשהצוות הרוחני שוהה יחד עמם ומלווה את התפתחותם על כל צעד ושעל. 

יחד עם התלמידים והצוות החינוכי, הגיעו לשהות עם התלמידים ראש השליח הרב משה לערמאן, ומשפיע הישיבה הרב שלום בער שיינגרטען, שקיבלו את הצעת מייסד הישיבה רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, לערוך השנה את ישיבת הקיץ, בקהילה היהודית הגדולה במונטריאול, למשך תקופה של חודשיים, בהם הבחורים מחליפים את אווירת הישיבה במוסקבה ומסייעים לשלוחים נוספים מדי שנה, בפעילות עם היהודים המקומיים. 

השבוע הגיעו התלמידים לעמוד בכור המבחן אצל גאב"ד מונטריאול הגאון רבי יהונתן בנימין וייס, ובמשך שעה ארוכה בחן את התלמידים על כל מסכת פסחים, גמרא עם פירוש רש"י ותוספות, לאחר עמלם ויגיעם במשך השנה שחלפה, וכן אצל השליח הרב אלחנן טייכטל, וכן נבחנו בעל פה על כל ספר תניא קדישא מהרבי הזקן זי"ע.

גאב"ד מונטריאול לא ידע נפשו מרוב התרגשות, והתבטא בדברים חמים ונלהבים בפה מלא, כי מעולם לא נתקל בבחורים צעירים לימים עם ידיעות כה נפלאות ומיוחדות בתורה ובחסידות כאחד.

"בחנתי את תלמידים על מסכת פסחים ישר והפוך, ולא היו סוגיה או עניין עליהם לא ידעו להשיב כעניין. היתה לי שעה של קורת רוח מרובה ביותר לאין שיעור, ולא רק בגמרא אלא גם בחסידות. פתחתי ספר תניא קדישא, הקראתי שורה אחת, והבחורים אמרו את השורה הבאה, וכן חוזר חלילה". 

"מי היה מסוגל לחלום, שדווקא שם ברוסיה, בה עקרו הרשעים מן השורש כל ריח של תורה ויהדות במשך שבעים שנה, דווקא שם יצמחו בחורים חסידיים כאלו עם ידיעות כה מקיפות?! אין ספק, כי זכות מסירות הנפש של אותם חסידים להמשיך ולהפיץ תורה ושמירת המצוות בכל מצב, היא שעמדה להם כיום הזה״.

עוד הוסיף הגרי"ב וייס: "לאחר שראיתי את הבחורים עם התנהגות חסידית שכזאת, אוכל לומר בפה מלא כי רואים במציאות שהמשלח, הרבי מליובאוויטש זי"ע, מלווה את ילדי השלוחים על כל צעד ושעל, ובזכות הבטחתו וברכתו הטהורה זכו הבחורים להגיע לידיעות כה נפלאות״.

"כך גם בוודאי ובוודאי ניכרת ההשקעה הרבה של כל אנשי צוות הישיבה, הרמי"ם והמשפיעים, והעומד בראשם רבה של רוסיה ומייסד הישיבות במוסקבה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, ואני מברכם שירוו מכל תלמידיהם רוב נחת חסידי" - סיים גאב"ד מונטריאול את דבריו הנרגשים.

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה בחורי ליובאוויטש במוסקבה, במונטריאול שבקנדה צילום: יוסף יצחק דורון

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. סליחה! זה בכלל לא ענין של המשלח  


;