1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שבת אופרוף בחצר חסידות גור • כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת ויצא בארץ ובעולם

משה ויסברג, ח' כסלו תש"פ 06/12/2019 10:03

פרשת ויצא האדמו"ר מגור האדמו"ר מגור צילום: די וואך

בחצרות האדמו"רים והחסידים: 

גור: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מגור, בן לחתנו הרב שמעון רוטשטיין, בן הגאון רבי נחום רוטשטיין, עם בת הרה"ח ר' מנשה ברגמן, תתקיים בבית המדרש הגדול ברחוב ירמיהו בירושלים.

סקווירא: שבת שבע ברכות לנכד האדמו''ר מסקווירא, בן לבנו הרה''צ ר' יצחק טווערסקי, חתן האדמו''ר מויז'ניץ, עם נכדת האדמו"ר מדעעש, בת לבנו הרה''צ ר' גדליה משה פאנעט, תיערך בביהמ''ד הגדול בשיכון סקווירא.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ ישבות יחד עם קהל חסידיו בשיכון סקווירא בניו יורק, לרגל שמחת השבת שבע ברכות לנכדו, בן לחתנו הרה"צ רבי יצחק טווערסקי.

באבוב: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מבאבוב בת לבנו הרב יחזקאל הלברשטאם, חתן גיסו הרה"צ ר' אברהם ברוך הורוויץ ר"י באבוב וחתן האדמו"ר מהר"ש מבאבוב זצ"ל, תתקיים בבית המדרש הגדול באבוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ לונדון השוהה בביקור בארה"ב לרגל שמחת נישואי בתו ביום רביעי הקרוב, ישבות בשכונת ויליאמסבורג. האכסניה בבית הנגיד הרבני אלטר ישראל ברגר. מנחה בער"ש יערך בצלו של אחיו האדמו"ר מויז'ניץ וויליאמסבורג, שאר התפילות והטישים יתקיימו בצלו של חמיו האדמו"ר מקאלוב.

תולדות אהרן: שבת שבע ברכות לנכדת האדמו''ר מתולדות אהרן, בת לבנו הרה''צ רבי אהרן קאהן אב''ד תולדות אהרן במונסי, חתן האדמו''ר מקרעטשניף סיגעט, עם בן הרה''צ רבי חיים יהודה כהנא, בן הרה''צ ר' אלימלך כהנא מספינקא ב''ב זצ''ל וחתן הגה''צ ר' זלמן לייב פילאפף דומ''ץ סאטמאר, תתקיים בבית המדרש הגדול תולדות אהרן במונסי בראשות הסבא האדמו"ר מתולדות אהרן.

דושינסקיא: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מסאטמאר, בן לחתנו הרה"צ רבי שמעון זאב מייזליש רב בית מדרש "ישמח משה" בקריית יואל, בן הגה"צ רבי זלמן לייב מייזליש אב"ד סיגייט, עם נכדת האדמו"ר מדושינסקיא, בת לבנו הרה"ג ר' אהרן שמואל דושינסקיא ראש ישיבת דושינסקיא וחתן הגה''צ ר' יהושע ליברמן מרבני מכנובקא בעלזא, בן הגה''צ ר' יוסף ליברמן ראש ישיבת שומרי החומות ורב ביהמ''ד סאדיגורא בירושלים, תתקיים בצלו של הסבא הגה"צ גאב"ד סיגעיט בסיגעיט בראשות הסבא האדמו"ר מדושינסקיא.

תוא"י: שבת שבע ברכות לנכדת האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק, בת לבנו הרה''צ ר' אהרן קאהן ראש ישיבת תולדות אברהם, עם בן הנה''ח ר' חיים שמעון לעברעכט, בן הנגיד הרבני בנימין יוסף לעברעכט, חתן הנגיד הרבני יעקב אליעזר טויב, תתקיים בבית המדרש הגדול תולדות אברהם יצחק בשכונת מא"ש בירושלים.

סאטמאר: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מסאטמאר, בת לבנו הרה"צ רבי אהרן טייטלבוים, תתקיים בבית המדרש הגדול סאטמאר רח' ראדני בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

ביאלא: שבת שבע ברכות לבן הרה''ג ר' יעקב ברוך לעדרייך רב דחסידי קרלין סטולין בארה"ב, עם נכדת האדמו"ר מביאלא, בת לבנו הרה''צ לייבוש רבינוביץ רב ביהמ''ד שערי מרדכי מאנטשסטר, תתקיים בבית המדרש הגדול ביאלא רח' יעקובזון בירושלים.

באיאן: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מבאיאן, בת לחתנו הרב דוד משה פרידמן, בן הגה"צ אב"ד טשורטקוב, תתקיים בהיכל הקלויז הגדול באיאן ברח' מלכי ישראל בירושלים.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב, השוהה בביקור בארה"ב לרגל שמחת הבר מצוה לנכדו, ישבות בשכונת בורו פארק. התפילות ועריכת השולחנות יתקיימו בבית המדרש קהל בית דוד לעלוב.

וויען: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מוויען, בן לבנו הרה"צ ר' יואל משה מרדכי כ"ץ, חתן האדמו"ר מויזניץ, עם נכדת האדמו"ר מסערדהלי, בת לבנו הרה"צ ר' אשר אנשיל כ"ץ, חתן הגה''צ גאב''ד קראסנא זצ''ל, תתקיים בבית המדרש וויען וויליאמסבורג בברוקלין.

ב"ב: העלייה לתורה לנכד הרה"ח ר' אפרים לסקר, בן לחתנו הרה"ח ר' יהושע קוט, עם נכדת האדמו"ר מאמשינוב, בת לחתנו הרב מאיר אייזנברג, תתקיים בבית החסידים אלכסנדר ברח' חזון איש בב"ב.

שאץ ויז'ניץ: האדמו"ר משאץ ויז'ניץ השוהה בקנדה, ישבות בטורונטו שם עורך מגביות לטובת מוסדתיו בארה"ק.

ערלוי: שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר מערלוי, בת לבנו בכורו הרה"צ רבי שלום צבי סופר, חתן האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ, עם נכד הגה"צ ר' יואל טוביאס אב"ד שיכון ו', בן לבנו הרב חיים מרדכי טוביאס, תתקיים בבית מדרש הגדול ערלוי בשכונת קטמון בירושלים. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ בשכונת קטמון בירושלים.

טשערנאביל: השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מטשערנאביל ב"פ, נכד לבנו הרה"צ רבי מרדכי טווערסקי, חתן האדמו"ר מטשערנאביל, בן לבנו הרב שלום טווערסקי, חתן הרה"צ ר' חיים מאיר ארנסטר ממונסי, חתן האדמו"ר מנייטרא, תתקיים במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מטשערנאביל בשכונת בורו פארק בברוקלין.

דזיקוב ויז'ניץ: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ, בן לחתנו הרה''צ רבי מרדכי שלמה שטרן, בן הרה"צ רבי בערל שטרן אב"ד סקולען, עם נכדת האדמו''ר מנדבורנה חיפה, בת לחתנו הרב צבי הירש הורונצ'יק, בן הרה"צ רבי מנחם מנדל יו"ט ליפא הורונצ'יק, נכד האדמו"ר הרמ"מ מלעלוב זצ"ל, תתקיים בבית המדרש דזיקוב ויז'ניץ בעיר בית שמש.

רחמסטריווקא: העלייה לתורה לנין האדמו"ר מראחמסטריווקא, נכד לבנו הרה"צ ר' מרדכי טווערסקי זצ"ל, בן לבנו הרב יעקב יוסף טווערסקי, חתן אב"ד ראחמסטריווקא מאנסי, עם בת האדמו"ר מויז'ניץ לונדון חתן האדמו"ר מקאלוב, תתקיים בבית המדרש הגדול רחמסטריווקא בשכונת בורו פארק בברוקלין. במוצ"ש תיערך שמחת הפארשפיל לאחר ההבדלה בהשתתפות הסבא האדמו"ר מוויז'ניץ לונדון.

סלאנים: שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר מסלאנים, כמו"כ תיערך שמחת השלום זכר נולד נין לאדמו"ר מסלאנים, נכד לחתנו הרב בעריש שניארסון, בן לחתנו הרב יואל צבי מונדרר, בן האדמו"ר מקאסוב ירושלים, תיערך בבית המדרש סלאנים רח' דורש טוב בירושלים.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש השוהה בביקור בארה"ב ישבות בשכונת בורו פארק. התפילות והטיש בליל שבת בצלו של אחיינו האדמו"ר מויז'ניץ בורו פארק, ומנחה וסעודה שלישית בצלו של אחיו האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים.

ויז'ניץ: השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מויז'ניץ ממונסי, נכד לבנו הרה"צ רבי משה הגר, חתן האדמו"ר מביקסאד, בן לבנו הרב אלעזר הגר, חתן הרה"צ רבי חיים מאיר ארנסטר, תתקיים בבית המדרש ויז'ניץ במנצ'סטר.

בוהוש: האדמו"ר מבוהוש השוהה בביקור בארה"ב שם הוא עורך את המגבית השנתית, ישבות בקרב חסידיו בשכונת ויליאמסבורג בברוקלין. התפילות והטישים יתקיימו באולמי קונטיננטל, האכסניא בבית הנגיד הרבני יוחנן מנדלוביץ.

מודז'יץ: בכל ריכוזי חסידות מודז'יץ יציינו את השבת יארצייט של האדמו"ר בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זיע"א החל ביום רביעי הקרוב. נכדו האדמו"ר ממודז'יץ יערוך בליל שבת טיש לרגל השבת יארצייט בבית מדרשו ברח' חבקוק 20 בב"ב.

לוצק: העלייה לתורה לבן האדמו''ר מלויצק, חתן האדמו''ר מאלכסנדר, עם בת האדמו''ר מדז'יקוב ירושלים, תתקיים בבית המדרש לוצק רח' שמואל הנביא 85 בירושלים. במוצ"ש יערך שמחת הפארשפיל, כמו"כ האדמו"ר מקרלין ישבות בירושלים לרגל השמחה בבית אחיו האדמו"ר מלוצק.

סאסוב: האדמו"ר מסאסוב ישבות בירושלים לרגל העלייה לתורה לבן זקוניו של אחיו הרה"צ רבי משה טייטלבוים דומ"ץ סאטמאר ירושלים. התפילות וסעודת שלישית יתקיימו בבית המדרש סאסוב ברח' רש"י והטיש ליל שבת באולם זופניק.

קוזמיר: האדמו"ר מקוזמיר ישבות בלונדון לרגל שמחת הבר מצוה לנכדו, בן לחתנו הרה"צ רבי יחיאל רבינוביץ, בן האדמו"ר מביאלא לונדון. כמו"כ יערוך את השבת יארציט של זקנו האדמו"ר בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זיע"א החל ביום רביעי הקרוב בבית המדרש ביאלא בשכונת סטמפורד היל.

דעעש: האדמו"ר מדעעש ישבות בשיכון סקווירא בניו יורק, לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו, עם נכד האדמו"ר מסקווירא, כמו"כ תיערך שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מדעעש, בן לבנו הרה"צ רבי יחזקאל שרגא פאנעט אב"ד דעעש מונסי, חתן הגה"צ אב"ד יעמערינג.

נדבורנא ארה"ב: שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר מנדבורנא ארה"ב, בת לבנו הרה"צ ר' אברהם לייפער ראש ישיבת נדבורנא, חתן הגה"צ מהרח"א הורונצ'יק זצ"ל, עם נכד האדמו"ר מקאסאן הילקרעסט (מאנסי), בן לבנו הרב פינחס שלום ראטטנברג, חתן האדמו"ר מראפשיץ, תתקיים בבית המדרש נדבורנא בשכונת בארא פארק בברוקלין.

קאסוב: האדמו"ר מקאסוב השוהה בביקור בלונדון שם עורך מגביות לטובת מוסדותיו בארה"ק, ישבות בשכונת סטמפורד היל. התפילות והטישים יערכו בביהמ''ד הגדול ויזניץ לונדון.

סאמבור: האדמו''ר מסאמבור שהגיע לביקור בזק בלונדון, יערוך את התפילות והטישים בשבת בישיבת תורת חסד בעיר.

ב"ב: העלייה לתורה לבן המשפיע הרה"צ רבי אהרן טויסיג, עם בת האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בב"ב.

ראפשיץ: שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מראפשיץ, בת לחתנו הרב יחיאל מיכל מוסקוביץ, בן האדמו"ר משאץ אשדוד, תיערך בביהמ"ד ראפשיץ בגבעה א' ביתר.

ליזענסק: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מליז'ענסק ארה"ב, עם נכדת האדמו''ר מנדבורנא באניא, עם בת לבנו הרה''צ ר' מרדכי לייפער, חתן הרה''צ ר' יעקב סופר אב''ד ערלוי ביתר, תתקיים באולמי בית אסתר בשכונת בורו פארק בברוקלין.

סאטמאר י-ם: העלייה לתורה לבן הזקונים הרה"צ רבי משה טייטלבוים אב"ד סאטמאר ירושלים, עם בת הגאון רבי אהרן סופר, בן הרה"צ רבי יוסף משה סופר, חתן הרה"ג רבי אביש ציינווירט, תתקיים בבית המדרש ברך משה סאטמאר רח' יונה 20 ירושלים.

שאץ: השלום זכר לנין האדמו"ר משאץ מאנטריאל, נכד לבנו הרב אלעזר מוסקאוויטש, בן לחתנו הרב יחזקאל דוד הלברשטאם, בן הרב אברהם הלברשטאם, בן האדמו"ר מפאשקאוויטץ מאנסי, ייערך בבית המדרש שאץ במאנטריאל, קנדה.

בישטנא: האדמו"ר מבישטנא ישבות בב"ב לרגל שמחה משפחתית, התפילות והטישים בהיכל ישיבת מכנובקא בעלזא רח' השל"ה בעיר.

לעלוב בראנוביץ: הקידושא רבא לרגל העלייה לתורה לבחור הבר המצוה, לבן להרה"צ רבי שמעון קאפף, בן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, תתקיים בבית המדרש לעלוב בראנוביץ רח' רבינו גרשום בירושלים.

טשקאווא: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד להרה"צ רבי יעקב דוד הלברשטאם אב"ד טשקאווא, בן לבנו הלל הלברשטאם, תתקיים בבית המדרש טשקאווא ברח' יונה ירושלים.

מבקשי ה': האדמו"ר ממבקשי ה' ישבות בקרית טאהש בקנדה, שם עורך האדמו"ר מגביות לטובת בית מדרשו בבני ברק.

צפת: המשפיע הגה"צ רבי אלימלך‏ בידרמן ישבות בצפת לרגל ההילולא ה-182 של הרה"ק בעל ה'בת עין' זיע"א, שיחול ביום שלישי הקרוב. התפילות, הבאטע בליל שבת וסעודה שלישית יתקיימו בבית מדרש צאנז בעיר.

שטפנשט: בקהילת שטפשנט ברח' מהרש"ל בב"ב, יציינו את השבת שלפני היארצייט ה-151 של האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם נחום משטפנשט זיע"א. לרגל היארצייט החל ביום חמישי הקרוב יצאו השבוע מאות חסידים למסע היסטורי בראשות הרב אברהם יעקב סלמון רב דקהל שטפנשט לקברו ביאס שברומניה. בליל שבת תתקיים התוועדות חסידים לרגל היארצייט שיחול השבוע בבית המדרש שטפנשט ברח' מהרש"ל בב"ב.

חב"ד: השבת מציינים בכל ריכוזי חסידות חב"ד בארץ ובעולם, את ההילולא של האדמו"ר האמצעי רבי דב בער מחב"ד זיע"א ויערכו התוועדויות לזכרו.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:

בריסק: העלייה לתורה לרגל נישואי נכד זקן ראשי הישיבות הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק הזקוק לרחמי שמים מרובים, בן לבנו הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק מראשי הישיבה, חתן הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז', עם בת הגאון רבי יעקב נתנזון, חתן הגאון רבי אהרן הולס, תתקיים בירושלים. שמחת החתונה ביום רביעי בשבוע הבא באולמי 'שירת ירושלים'. 

תפארת בחורים: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לראש מוסדות "תפארת בחורים" הרב דוד בירנצוויג, נינה לגאון רבי בנימין אלישיב רבה של "תפארת בחורים", נינה לראש ישיבת מאור התלמוד הגרא"י הכהן קוק, תתקיים בבית המדרש "תפארת בחורים" בשכונת מאה שערים ירושלים.

בריסק - עדת ישראל: שבת שבע ברכות לרגל נישואי בת הזקונים של הגאון רבי רפאל סולוביצ'יק מראשי ישיבת בריסק, עם בן הגאון רבי מרדכי קרליבך מראשי ישיבת מיר, ונכד גאב"ד עדת ישראל הגאון רבי אליעזר הלוי דינר, תתקיים בירושלים. לרגל השבת ישבות הסבא הגר"א דינר בירושלים, בליל שבת ימסור שיחה בבית המדרש איגוד קהילות בני התורה ברחוב קרל נטר, ובשבת בבוקר אחר מוסף בבית המדרש 'זכרון שמואל' ברחוב בר אילן. 

בית מדרש עליון: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר ראש ישיבת 'בית מדרש עליון', בת לחתנו הגאון רבי טוביה שפירא, עם הבחור החשוב דוד אייזנברג, תתקיים בבני ברק. 

רינה של תורה: העלייה לתורה לרגל נישואי בן הגאון רבי רפאל יצחק זליבנסקי מראשי ישיבת 'רינה של תורה' בכרמיאל, ונכד הגאון רבי פנחס זליג וייס מראשי ישיבת 'משך חכמה', תתקיים בבית המדרש 'היכל משה' בבני ברק, שמחת החתונה ביום רביעי באולמי 'מונדיאל' בירושלים. 

חניכי הישיבות: העלייה לתורה לרגל נישואי נכד גאב"ד חניכי הישיבות הגר"מ גרוס, ונכד המשגיח הגרמ"ד ליפקוביץ בן הגאון רבי יחזקאל ליפקוביץ ראש כולל אור המאיר עם הכלה בת הגאון רבי אבינועם אנסבכר מגדולי תלמידי הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל, תתקיים בבית המדרש 'אלפי מנשה' ברחוב בלוי בבני ברק, בליל שבת בין קבלת שבת למעריב ישא דברים הסבא הגר"מ גרוס, שמחת החתונה תתקיים ביום רביעי באולמי ארמונות וולף בירושלים. 

ניו יורק: הגאון רבי שמעון בעדני זקן חברי מועצת חכמי התורה ישבות בארה"ב שם שוהה לחיזוק הקהילות במקום. 

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב לר' חיים בנימין קרישנבוים משב"ק האדמו"ר מקאליב, לרגל שמחת נישואי נכדו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לר' נחום ויסנשטרן נהגו ונאמן ביתו של הגאב"ד הגר"מ גרוס, לרגל שמחת נישואי בתו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לנגיד הרבני ר' יעקב שלום פישר לרגל הולדת הנכד בשעה טובה.

ברכת מזל טוב ליהודה ברטלר איש הסיעה המאוחדת ורל"ש של סגן ראש העיר ב"ב יהושע מנדל, לרגל הולדת הבנים התאומים. השלום זכר יתקיים בליל שבת באולמי בית שלמה שע"י ת"ת ויז'ניץ רח' גבעת פנחס בקרית ויז'ניץ בב"ב.

ברכת מזל טוב לאברהם רכטשפר מנהל המקצועי בעיתון 'המבשר' לרגל שמחת נישואי בתו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לשניאור ובר עורך 'קו עיתונות' לרגל הולדת הבת בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לכוכב הזמר החסידי זאנויל ויינברגר להולדת בנו בכורו, השלום זכר בבית חמיו הרב זרח קוביטשעק ברחוב שפת אמת בבית שמש.

ברכת מזל טוב לאיש העסקים שלמה בן חמו לנישואי בנו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לשלומי גולדברג מיקבי ציון, לרגל שמחת הבר מצווה לבנו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לישראל אורדמן חבר הנהלת איגוד התתי"ם מנהל מוסדות דרכי שלום באלעד ומראשי הקהילות בעיר, לרגל חתונת בתו הראשונה.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ויצא בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 16:00 | צאת שבת: 17:14 | ר"ת: 17:52

בני ברק - כניסת שבת: 16:14 | צאת שבת: 17:16 | ר"ת: 17:48

מודיעין עילית - כניסת שבת: 16:05 | צאת שבת: 17:15 | ר"ת: 17:51

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 16:00 | צאת שבת: 17:14 | ר"ת: 17:52

חיפה - כניסת שבת: 16:03 | צאת שבת: 17:13 | ר"ת: 17:49

אשדוד - כניסת שבת: 16:15 | צאת שבת: 17:17 ר"ת 17:49

צפת - כניסת שבת: 16:04 | צאת שבת: 17:11 | ר"ת: 17:53

תל אביב -כניסת שבת: 16:14 | צאת שבת: 17:16 | ר"ת: 17:53

באר שבע - כניסת שבת: 16:18 | צאת שבת: 17:18 | ר"ת: 17:53

ניו יורק - כניסת שבת: 16:10 | צאת שבת: 17:18

לונדון - כניסת שבת: 15:37 | צאת שבת: 16:49

אנטוורפן - כניסת שבת: 16:18 | צאת שבת: 17:33

ציריך - כניסת שבת: 16:18 | צאת שבת: 17:27

פאריז - כניסת שבת: 16:36 | צאת שבת: 17:49

מוסקבה - כניסת שבת: 15:40 | צאת שבת: 17:05

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.
 
• • •
 
כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.
 
ניתן להאזין לכל העדכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;