1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. היכלי הישיבות

תיעוד: הגר"מ שטרנבוך חיזק את הטבריינים

הגר"מ שטרנבוך שהה בימים האחרונים בקרב קהילת צאנז בטבריה למנוחה כמנהגו בימי השובבי"ם. בין הדברים שאמר להם: "החופשיים מטמאים כאן את העיר ביותר, כי בכל מקום שיש בו קדושה – שם דווקא רוצים כוחות הטומאה להיאחז" | וגם, המפגש עם חחברו הגאב"ד מארה"ב

משה ויסברג, כ"ו שבט תש"פ 21/02/2020 08:54

לאחר ההדחה של קובי הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

בשבוע האחרון שהה ראב"ד 'העדה החרדית' הגר"מ שטרנבוך בעיר טבריה למנוחה, כדרכו מידי שנה בשנה בימי השובבי"ם.

באחד הימים נסע הגר"מ למירון, להעתיר בתפילה בציון הרשב"י, שם נפגש עם ידידו גאב"ד קארלסבורג הגה"צ רבי יחזקאל ראטה, שביקש להתברך בברכת אריכות ימים ושנים.

במהלך ימי שהותו בעיר נשא דברי חיזוק בבית המדרש של קהילת 'צאנז' המתפתחת בעיר, שם התכנסו כלל חסידי צאנז בטבריה – עם ילדי הת"תים שהגיעו לקבל את פניו.

כמו כן נעתר לבקשתם של ראשי ורבני קהילת צאנז והגיע לבדוק את המקווה החדש אשר נבנה על ידי קהילת צאנז בעיר. במהלך הביקור הביע את קורת רוחו על ההידורים הגדולים שנעשו בבניית המקווה החדש, ובירך את רבני וראשי קהילת צאנז על עמידתם על משמר ההלכה הצרופה.

בדבריו שנאמרו בפני קהילת צאנז בעיר, אמר לתושבים: "כיון שהתרבה בעיר זו כוח הטומאה, הרי כל אותם בני תורה המתגוררים כאן, עושים טובה ונחת רוח לכל אותם קדושי עליון זי"ע הטמונים כאן בטבריה החפצים להיות דווקא במקום שיש בו זכות התורה".

"בעיר הזאת מקבלים סייעתא דשמיא מיוחדת, שהרי קבורים כאן צדיקים קדושי עליון תנאים ואמוראים זי"ע, וכשהולכים כאן ברחוב העיר – הרי הולכים באותם המקומות בהם רבינו הקדוש הלך. אמנם "זה לעומת זה עשה האלוקים", ודווקא משום גודל קדושתה של העיר, התרבה כאן ביותר כוח הטומאה, והחופשיים מטמאים כאן את העיר ביותר, כי בכל מקום שיש בו קדושה – שם דווקא רוצים כוחות הטומאה להיאחז".

"ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, וכל אותם משפחות בני תורה שבאו להתגורר כאן, הרי הם "כשושנה בין החוחים" שמדליקים את כוח הקדושה ומגרשים את הטומאה מהעיר על ידי ריבוי אור התורה. ואין לנו שיור רק התורה הזאת,  ולאחר חורבן בית המקדש הרי לא נשאר לנו מאומה אלא קדושת התורה בלבד, וכל מה שאנו מתקיימים כאן בארץ ישראל הוא רק מכוח זכות התורה, ואילולא זכות התורה לא היה לנו קיום מול כל אויבינו המבקשים לכלותינו, ועל כל כל אחד יראה לנצל הזמן ולא לבטל תורה, וכל אחד שזוכה לשבת וללמוד צריך להרגיש את גודל זכותו".

"וסוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זהו כל האדם, והכל תלוי בנו, שאם אנו נתחזק אז נזכה ליראת שמים, ויעזור השי"ת שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו בקרוב אמן", כך הראב"ד.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון הגר"מ שטרנבוך בטבריה ובמירון צילום: י.נ.ק.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. מלון טבריה  

    חיים

  2. אשרינו שיש לנו כזה פוסק הדור  (ל”ת)