ח' ניסן התשפ"ד
16.04.2024

לזיכוי הרבים: מסכת ברכות וביצה להורדה בחינם עם הלכה למעשה מפורטת

לקראת סיום מסכת ברכות , כשהלכות ברכות הנלמדות בדף היומי הולכות ומצטברות, הבאנו לכם גישה לספר מהפכני המחבר את הגמרא להלכה למעשה הכולל: ראשונים, שולחן ערוך, משנה ברורה ופסקי הרב עובדיה יוסף וה"ילקוט יוסף"

לזיכוי הרבים: מסכת ברכות וביצה להורדה בחינם עם הלכה למעשה מפורטת
גמרא מבוארת מאיר ההלכה צילום: באדיבות המצלם

כל לומד גמרא מתחיל מכיר את המושג " מאי נפקא מינה? " המובא בגמרא מאות ואולי אלפי פעמים שתרגומו הפשוט מארמית הוא "מהי התועלת היוצאת לנו מזה?", וכך מן הראוי שישאל את עצמו כל לומד גמרא, הרי כל תכלית הלימוד היא שאפיק מכך תועלת, שאלמד – ואקיים, שאזרע – ואקצור פירות, וכן ראו לנכון חכמים לתקן בנוסח ברכות קריאת שמע ושנאמר זאת כל בוקר "ותן בלבנו בינה להבין להשכיל, לשמוע ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים", שנזכה ללמוד ובד בבד לא להשאיר זאת כמושג בלבד, אלא "לקיים" את דברי התורה שלמדנו, בס"ד זכינו להתחיל לפני כמעט חודשיים את המחזור החדש של הדף היומי, מסכת ברכות הינה המסכת הראשונה שנלמדת וטעם לדבר המסכת על כל דפיה והלכותיה שזורה בכל חלק וחלק מסדר יומו של כל יהודי, מרגע השכמתו בבוקרו של יום ועד לרגע עלייתו על יצועו בסופו.

הגמרא במסכת ברכות דף ח. אומרת "אמר רב חסדא: מאי דכתיב "אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקבאוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות"   ובהמשך "אמר ר' חייא בר אמי משמיה  דעולא מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד",  לצד החשיבות של ידיעת והבנת הגמרא ושיטות התנאים והאמוראים שהם הבניין והיסוד להלכה, ישנה חשיבות יתירה כפי שמתואר בגמרא לקנות את ההלכה הנלמדת מכל דף ודף, אך כבר אמרו חז"ל "הזמן קצר והמלאכה... מרובה", המענה לכך ניתן על ידי הגמרא המבוארת "מאיר ההלכה" שבמקביל לידיעת הגמרא שמה דגש על הנושא ההלכתי על כל רבדיו, ומאפשרת ללומד היומי המתמיד לרכוש לאחר לימוד דף הגמרא את ידיעת ההלכה על בוריה, משורשה בראשונים ועד לאחרוני פוסקי זמנינו, בדגש על ניצול זמן מירבי, כשהכל מסודר ומלוקט לפני הלומד במקום אחד.

להורדת מסכת ברכות עם פירוט הלכה למעשה לחצו כאן

להורדת פירוט ההלכה למעשה למסכת ביצה לחצו כאן

 

המסכת ערוכה ומעומדת בצורה ידידותית ויעילה לניצול זמנו היקר של הלומד בהדגשה על כך שאין הוא צריך לדלג ממיקום אחד למשנהו, מעוטרת בתבנית הדף של "ש"ס וילנא החדש", בתחילה מובא "ביאור המאיר" שהוא ביאור בשפה ברורה השווה לכל נפש של דף הגמרא דף ביאור כנגד כל דף גמרא, ישר לאחר מכן מובא סיכום "ברכת אליהו" שהוא סיכום כל ההלכות מהשו"ע הנלמדות מהדף לפי סדר העין משפט, כאשר על כל הלכה והלכה מפורט: נושא ההלכה, סיכום דעות ומחלוקות הראשונים בבית יוסף בצורה תמציתית, לשון ההלכה בשו"ע, פירוש המשנה ברורה, ובתחתית הדף מסודרת ההלכה למעשה כולל מקורות מפוסקי זמנינו על אותה ההלכה שלוקטה מספריו הכבירים של פוסק הדור מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל  "יביע אומר", "שו"ת יחוה דעת", "הליכות עולם", ו"חזון עובדיה", וכן מספרי "ילקוט יוסף" לראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, ומספרי "הלכה ברורה" לרה"ג דוד יוסף שליט"א. 

בתחילת הגמרא סודר תוכן עניינים מפורט לכל הלכה והלכה על מנת להקל על מציאת מיקום סיכומה בגמרא, ובסופה הובא אינדקס מפורט ומיקום הדף לכל ההלכות שנלמדו בגמרא לפי סדר הפרקים בשו"ע.

מספר המחבר: "כשבאנו לשאול את מרן לגבי הרעיון של שילוב הגמרא וההלכה כולל סיכום דעות הראשונים בבית יוסף וההלכה מאחרוני זמננו יחדיו באותה המסכת מסודרים בסמוך לביאור הדף, שמח מאוד על כך והרעיף כיד ה' הטובה עליו תשבחות על החובה והצורך בשילוב ואיחוד לימוד הגמרא וידיעת ההלכה יחדיו, וכפי שידוע לכל עד כמה שידיעת ובקיאות בהלכה למעשה הייתה חשובה בעיני מרן, ואמר לנו שיש להשתדל בכל עוז להוציא את הגמרות".

 

 בתמונה: המחבר מקבל ברכה בתחילת הפרוייקט ממרן הרב עובדיה זצ"ל. צילום: באדיבות המצלם

לאחר עמל רב של כמה שנים קרם הרעיון עור וגידים ויצאה לאור ממש לפני תחילת המחזור הקודם של הדף היומי גמרא מבוארת "מאיר ההלכה" על מסכת ברכות, הגשנו את הגמרא למרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל  ששב והרעיף מסטירות החיבה שלו כהנה וכהנה "

 בתמונה: המחבר מגיש את הגמרא הראשונה למרן הרב עובדיה זצ"ל. צילום: באדיבות המצלם

מהסכמתו של מרן זצוק"ל לגמרא:

"הובאו לפני גליונות הספר "מאיר ההלכה" סיכום וביאור שיטות הפוסקים על סדר מסכת ברכות, מעשה ידי אומן, נטע נאמן, חכו ממתקים וכולו מחמדים, שמן תורק שמו, טעמו ונימוקו עמו הרה"ג שליט"א אשר מבאר את דברי הפוסקים כדי שיוכל הלומד לשנן בנקל, ומסכם שיטות הראשונים והאחרונים, חדשים גם ישנים, ערוכים ומסודרים תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אופניו, אשרי יולדתו, צינה וסוחרה אמיתו, ולפעלא טבא אמינא, איישר חיליה לאורייתא".

מהסכמת הרה"ג עזריה בסיס זצוק"ל:

"חשיבות הספר הזה ההלכות שעל הדף, כדי שהלימוד בגמרא יביא אותו לידי מעשה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ויביא הרבה תועלת ללומדים שהכל ערוך לפניהם עד ההלכה למעשה.

יישר כוחו וחילו על פעלו הטוב בהוצאת ספר חשוב זה המקנה ידיעת ההלכה על בורייה"

מדברי הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף שליט"א על הגמרא המבוארת "מאיר ההלכה":

"המסכתות עם ההלכה למעשה, הנה דבר גדול הוא, ויש בו זיכוי רבים נפלא, כי אי אפשר שילמדו רק המסכת ובהלכה יהיו מגששים באפילה, לומר על מותר אסור ועל אסור מותר, ולא עם הארץ חסיד, וכל המסייעים והשותפים בתרומה למסכתות אלו יבורכו מפי עליון, וזכות הרבים תלויה בידם"

המעוניין טרם יסיימו לומדי הדף היומי את מסכת ברכות לרכוש את ידיעת ההלכה על בורייה, ניתן לקבל למייל קישור חינם  להורדת קובץ הגמרא, יש לשלוח בקשה למייל [email protected] , וישלח אליכם הקישור להורדה בלי נדר.

וכן המעוניין לסייע ולתרום / להנציח שמות על דפי הגמרא לע"נ להצלחה וכדו' בהוצאת מסכתות נוספות שמטרתן להדגיש את לימוד ההלכה למעשה היוצאת מהגמרא על מסכת ביצה (הלכות יום טוב), מסכת מגילה (הלכות פורים)  שאי"ה עתידות לצאת לאור כחודשיים לפני תחילת הלימוד בדף היומי יפנה במייל [email protected] 

הרב עובדיה יוסף ילקוט יוסף מסכת ברכות

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד