1. עמוד הבית
 2. חדשות
 3. קורונה

רשימה ארוכה ומעיקה: המקומות בהם שהו חולי הקורונה

הרשימה שלא נגמרת: משרד הבריאות פרסם את הזמנים והמקומות ששהו בהם חולי קורונה בישראל. רבים מהמקומות הם בתי כנסיות ובתי מדרשות של הציבור החרדי • הרשימה נועדה ומכוונת לכל מי ששה באותם מקומות ובאותם הזמנים, להיכנס לבידוד - ע"פ הוראות והנחיות משרד הבריאות

דביר כהן, ד' ניסן תש"פ 29/03/2020 18:03
תגיות:

בני ברק נגועה סופר מרקט במצב קורונה סופר מרקט במצב קורונה צילום: Tomer Neuberg/Flash90

הרשימה, כפי שפורסמה על ידי משרד הבריאות, לפי ערים 

בני ברק

25/03/2020 15:15   - 16:00    מחסני חשמל מבצע קדש 56, בני ברק
23/03/2020 10:00    - 14:00    בית כנסת כתב סופר, בני ברק
23/03/2020 08:00    - 08:00    בית כנסת צאנז, בני ברק
22/03/2020 22:30    - 02:00    מיון נשים מעייני הישועה הרב פוברסקי 17, בני ברק
21/03/2020 20:30    - 21:00    בית כנסת תפארת ציון ירושלים 65, בני ברק
21/03/2020 20:15    - 21:15    כולל חניכי חברון קלישר 1, בני ברק
21/03/2020 20:00    - 21:30    סופרמרקט יש חסד השומר 10, בני ברק
21/03/2020 19:30    - 21:30    מקוה אבן שפרוט 3, בני ברק
21/03/2020 18:30    -19:00    ביה"כ צורטקוב  אבטליון  18, בני ברק
21/03/2020 11:00    - 19:30    אירוע שבת חתן בבית חמותה של החולה ראב"ד 24, בני ברק
21/03/2020 08:00    - 10:30    כולל חניכי חברון קלישר 1, בני ברק
21/03/2020 08:00    - 11:00    בית כנסת קדושי קראקא עזרא, בני ברק
20/03/2020 20:20    - 21:00    בית כנסת "אבי עזרי" ראב"ד, בני ברק
20/03/2020 17:30    - 17:00    יוצאי ישיבת חברון מהרש"ל 4, בני ברק
20/03/2020 13:00    - 16:00    מרפאת טר"מ בני ברק ז'בוטינסקי 160, בני ברק
20/03/2020 09:00    -10:00    מרפאת מכבי דמשק אליעזר 12, בני ברק
20/03/2020 09:00    - 22:00    בית כנסת חסידי בלז רמת אלחנן, בני ברק
19/03/2020 19:00    - 19:20    חנות "עץ השדה"    הרב כהנמן 114, בני ברק
19/03/2020 18:30    - 19:00    חנות "שוק העיר"    הרב כהנמן 106, בני ברק
19/03/2020 18:00    - 08:00    בית הכנסת חברון הגדול רבי עקיבא, בני ברק
19/03/2020 16:00    - 21:00    בית חמותה נורוק    30, בני ברק
19/03/2020 15:40    - 16:15    מרפאת "מרום שיר" קופ"ח מאוחדת הרב לנדא יעקב 4, בני ברק
19/03/2020 07:15    - 08:30    לוקווא, בני ברק
18/03/2020 19:45    - 20:15    קומפיוטיק רבי עקיבא 154, בני ברק
18/03/2020 11:30    - 12:00    חנות "עזרה ואחוה" שלמה המלך 14, בני ברק
18/03/2020 09:00    - 13:10    כולל שערי שמעון נאות יוסף יואל 18, בני ברק
18/03/2020 08:45    - 11:00    קופ"ח מאוחדת אבני נזר 7, בני ברק
18/03/2020 07:15    - 08:30    לוקווא, בני ברק
17/03/2020 14:00    - 15:00    קופת חולים כללית רבי עקיבא, בני ברק
17/03/2020 14:00    - 14:15    סופר מרקט "ביש" עזרא, בני ברק

17/03/2020 12:30-13:00    קופ"ח מאוחדתאבני נזר 7, בני ברק
16/03/2020 18:00- 21:00    מקור הבד פיש רבי עקיבא 106, בני ברק
16/03/2020 16:00 - 16:10    מרפאת מכבי רש"י  30, בני ברק
16/03/2020 15:00 - 21:00    גודי אקסלוסיב    רבי עקיבא 134, בני ברק
16/03/2020 10:00 -  13:00    מקור הבד פיש    רבי עקיבא 106, בני ברק
15/03/2020 21:00- 21:20    אירוע התקהלות ברחוב, היתה חתונה ברחובנחשוני יהודה, בני ברק
15/03/2020 21:00 -23:00    כולל שערי שמעון נאות יוסף  יואל 18, בני ברק
15/03/2020 21:00    - 22:30    אהל יעקב ולאה    הרב פרדו משה , בני ברק
15/03/2020 20:30    - 22:30    כולל מורשה ודעת - בית הכנסת הגדול בני ברק - אולם עליון    רבי עקיבא    53 , בני ברק
15/03/2020 19:00    - 21:00    בית הכנסת רמת אלחנן  הרב זוננפלד יוסף 13, בני ברק
15/03/2020 17:30    - 21:30    כולל נחלת משה    הרב מלצר    38, בני ברק
15/03/2020 17:00    - 08:00    בית חמותה  נורוק  30, בני ברק
15/03/2020 17:00    - 21:00    מקור הבד פיש    רבי עקיבא    106, בני ברק
15/03/2020 16:00    - 19:30    כולל בית הילל    דמשק אליעזר    31 , בני ברק
15/03/2020 16:00    - 16:30    חנות חד פעמי "פעמית סטור"    רבי עקיבא    74, בני ברק
15/03/2020 15:00    - 19:30    כולל שערי שמעות נאות יוסף  יואל    18, בני ברק
15/03/2020 13:00    - 20:00    חתונה בבית 40 איש    אנילביץ 17, בני ברק
15/03/2020 10:00    - 14:00    מקור הבד פיש    רבי עקיבא    106, בני ברק
15/03/2020 09:00    - 13:10    כולל שערי שמעון נאות יוסף    יואל    18 , בני ברק
15/03/2020 09:00    - 13:00    כולל בית הילל    דמשק אליעזר    31, בני ברק
15/03/2020 09:00    - 13:00    בית כנסת בית הלל    דמשק אליעזר    31, בני ברק
15/03/2020 08:00    - 08:00    בה"כ ישראל הצעיר    הרב קוק    31 , בני ברק
15/03/2020 08:00    - 09:00    בית כנסת ברסלב    אלשיך    3 , בני ברק
15/03/2020 07:15    - 08:30    לוקווא, בני ברק
14/03/2020 22:45    - 23:45    מחסני חשמל    מבצע קדש 56, בני ברק
14/03/2020 18:30    - 18:45    בית כנסת "בית מתיתיהו"  סמ. שגל, בני ברק
14/03/2020 18:30    - 19:00    לוקווא, בני ברק
14/03/2020 18:30    - 19:00    צורטקוב אבטליון 18, בני ברק
14/03/2020 17:00    - 18:00    בית כנסת קהל חסידים - באיזור עזרת נשים רמת אלחנן , בני ברק
14/03/2020 16:30    - 17:30    לוקוו, בני ברק
14/03/2020 12:30    - 13:00    בית כנסת "הגרא"הגר"א, בני ברק
14/03/2020 12:00    - 13:00    בית כנסת חזון יוסף  בעל התניא 26 , בני ברק
14/03/2020 09:30    - 11:30    בית כנסת צנז'   הרב כהנמן , בני ברק
14/03/2020 08:00    - 20:00    בר מצווה  שדה יצחק 22 , בני ברק
14/03/2020 08:00    - 20:00    בית הכנסת חניכי ישיבת חברון - בית הכנסת הגדול  קלישר  1, בני ברק
14/03/2020 07:30    - 10:00    בית כנסת "אגודת רעים"  רבי עקיבא  72, בני ברק
14/03/2020 07:30    - 08:30    בית כנסת חזון יוסף    בעל התניא 26, בני ברק
14/03/2020 07:00    - 10:00    בית כנסת בית ספר המרכז   רמב"ם , בני ברק
14/03/2020 07:00    - 08:30    בית כנסת "דברי שיר "    זכריה    4 , בני ברק
13/03/2020 18:00    - 19:00    בית כנסת בית יהודה    הרב שך, בני ברק
13/03/2020 17:30    - 19:30    בית מדרש ספינקא    דונולו    11, בני ברק
13/03/2020 17:30    - 17:00    יוצאי ישיבת חברון    מהרש"ל    4, בני ברק
13/03/2020 17:30    -0 19:30    בית כנסת המרכזי    רמת אלחנן , בני ברק
13/03/2020 17:00    - 21:00    בית כנסת " כנסת ישראל"    נחום, בני ברק
13/03/2020 16:00    - 08:00    נסיעה ברכב פרטי    שדה יצחק 22, בני ברק
13/03/2020 12:30    - 13:15    נתיב החסד  נויפלד 15, בני ברק
13/03/2020 12:30    - 13:15    מעיין 2000 רבי עקיבא 94 , בני ברק
13/03/2020 12:30    - 13:15    מאפיית הצבי  רבי עקיבא    46, בני ברק
13/03/2020 12:25    - 12:45    לוקווא, בני ברק
13/03/2020 12:00    - 12:15    סופר פארם ליד מכון מור    ז'בוטינסקי, בני ברק
13/03/2020 11:30    - 11:50    הום פלייס    סוקולוב    4, בני ברק
13/03/2020 11:00    - 13:20    שוק השומר    הרב כהנמן    165, בני ברק
13/03/2020 11:00    - 12:30    בית כנסת סטרובקוב    נחום    פינת הש, בני ברק
13/03/2020 10:00    - 13:00    מקור הבד פיש    רבי עקיבא    106, בני ברק
13/03/2020 09:30    - 12:30    ביה"כ חניכי הישיבות יוצאי חברון - בית הכנסת הגדול - אולם תחתון קלישר 1 , בני ברק
13/03/2020 09:00    - 11:00    כולל " דברי שיר " זכריה 4, בני ברק
13/03/2020 08:00    - 09:00    בית כנסת מאקווא רבנו תם 6, בני ברק
13/03/2020 08:00    - 11:00    בית כנסת חמדת צבי בן זכאי  43, בני ברק
13/03/2020 07:30   - 09:30    לוקווא , בני ברק
25/03/2020 09:00    - 17:00    ח.נ מעייני הישועה, בני ברק
24/03/2020 11:00    - 12:30    כולל יוצאי חברון מהרש"ל 4, בני ברק
23/03/2020 18:45    - 20:00    אושר עד    הקישון 11, בני ברק
23/03/2020 18:30    - 18:45    בית מרקחת מכבי  צבי    5, בני ברק
23/03/2020 18:00    - 18:30    דואר בן גוריון דוד 31, בני ברק
23/03/2020 12:00    - 13:00    בית מרקחת    רבי עקיבא, בני ברק
23/03/2020 09:00    - 17:00    ח.נ מעייני הישועה, בני ברק
23/03/2020 08:00    - 09:30    בית כנסת חסידי סאטמר רמב"ם  3, בני ברק
23/03/2020 08:00    - 12:00    ישיבת תפארת בחורים שיקומית רבי עקיבא 9, בני ברק
22/03/2020 22:45    - 23:30    סופר יש חסד עזרא , בני ברק
22/03/2020 09:00    - 10:00    בית הכנסת זיו יהודה שד הרב לוין אריה, בני ברק
21/03/2020 17:00    - 17:30    בית כנסת משכנות יעקב קהילות יעקב 6, בני ברק
21/03/2020 16:30    - 18:00    בית כנסת גור    חידושי הרי"ם 4, בני ברק
21/03/2020 16:30    - 17:30    בית כנסת אור ישראל חבה קוק, בני ברק
21/03/2020 09:45    - 12:30    בית הכנסת שירת ישראל   הגליל 10, בני ברק
21/03/2020 07:00    - 09:30    בית כנסת חניכי ישיבות סמינר אלקיים  בר אילן 1, בני ברק
21/03/2020 07:00    - 08:30    בית כנסת ישראל הצעיר הרב קוק  31 , בני ברק
20/03/2020 17:00    - 12:00    בית כנסת אור הצפון הירקון 79, בני ברק
20/03/2020 17:00     -12:00    בית כנסת תפארת נחמן אבן שפרוט, בני ברק
20/03/2020 17:00    - 12:00    בית כנסת תפארת נחמן אבן שפרוט, בני ברק
20/03/2020 16:00    - 16:30    מקווה בצאי רוזנהיים , בני ברק
20/03/2020 13:00    - 15:30    ישיבת סלבוטקה  הרב שר, בני ברק
20/03/2020 13:00    - 13:30    סופר "יש בשכונה"    ירושלים  64 , בני ברק
20/03/2020 12:30    - 13:00    בית כנסת איצקוביץ  הרב שך  4, בני ברק
20/03/2020 11:00    - 13:00    בית כנסת נחלת משה  הרב מלצר, בני ברק
20/03/2020 10:00    - 11:00    סופרמרקט "יש בשכונה"    ירושלים  70 , בני ברק
20/03/2020 08:30    - 22:30    בית כנסת ביאלא    רוזנהיים    19, בני ברק

19/03/2020 21:00    - 22:30    ביה"כ ביאלא    רוזנהיים    19, בני ברק
19/03/2020 21:00    - 22:30    ביה"כ ביאלא    רוזנהיים    19, בני ברק
19/03/2020 17:30    - 18:00    בית כנסת מודיץ    חבקוק    20 , בני ברק
19/03/2020 17:00    - 19:00    מדרשה תפארת יעקב    בר כוכבא, בני ברק
19/03/2020 15:00    - 15:30    בי"ח מעייני הישועה , בני ברק
19/03/2020 12:30    - 13:00    בית כנסת ישראל הצעיר הרב קוק 31, בני ברק
19/03/2020 10:15    - 13:00    כולל יוצאי חברון מהרש"ל 4 , בני ברק
19/03/2020 10:00    - 12:00    בית מדרש " מתיבתא" הרב קוק    3 , בני ברק
19/03/2020 09:00    - 19:00    כולל חניכי ישיבת חברון   רדק 8, בני ברק
19/03/2020 08:30    - 10:15    בית כנסת ביאלא    רוזנהיים 19, בני ברק
19/03/2020 08:15    - 08:30    מקווה טהרה צאי רמת אהרון    רוזנהיים, בני ברק
18/03/2020 16:00    - 20:00    סופר "יש"    שלמה המלך , בני ברק
18/03/2020 07:30    - 08:30    בית כנסת ישיבת בית מתיתיהו  ישראל מסלנט    7 , בני ברק
17/03/2020 19:40    - 20:10    חנות "ברכל" אבו חצירא ישראל  20, בני ברק
17/03/2020 16:40    - 18:00    כולל נחלת משה    הרב מלצר    36, בני ברק
17/03/2020 08:30    - 09:30    בית כנסת בית בגנו    סמ גוטליב   6, בני ברק
17/03/2020 08:00    - 21:00    בית כנסת חסידי סאטמר    רמב"ם 3, בני ברק
15/03/2020 20:45    - 21:20    חנות "ברוך החייט"    רבי עקיבא    34, בני ברק
15/03/2020 19:30    - 20:30    מכירת כובעים וחליפות בת"ת תשב"ר  הרב לנדא יעקב    13, בני ברק
15/03/2020 13:00    - 13:30    בית כנסת הליגמן    רבי עקיבא    97, בני ברק
15/03/2020 10:30    - 13:00    בית מדרש אוהל קדושים ראב"ד, בני ברק
15/03/2020 10:00    - 17:00    מעייני הישועה - חדר ניתוח, בני ברק
15/03/2020 09:15    - 19:00    כולל מנין אברכים שכונת קריית הרצוג גניחובסקי 24 , בני ברק
15/03/2020 09:00    - 13:00    כולל    ראב"ד    22, בני ברק
15/03/2020 09:00    - 10:30    בית כנסת צ'רנוביל   ראב"ד  10, בני ברק
15/03/2020 08:30    - 09:10    בית כנסת זיו יהודה  שד הרב לוין אריה, בני ברק
15/03/2020 07:30    - 08:30    בית כנסת תפארת נחמן  אבן שפרוט, בני ברק
15/03/2020 07:15    - 22:00    ישיבת פונוביץ לצעירים  הרב מלצר , בני ברק
15/03/2020 07:00    - 20:00    מינימרקט בני יוני    בן גוריון דוד  13  בני ברק
14/03/2020 21:00    - 23:00    ביתו הפרטי אמרי חיים 9, בני ברק
14/03/2020 18:30    - 19:00    בית כנסת אליהו הנביא  המכבים 58, בני ברק
14/03/2020 16:30    - 18:00    בית כנסת גור    חידושי הרי"ם  4, בני ברק
14/03/2020 16:30    - 17:30    בית כנסת היכל מאיר    נורדאו    35 , בני ברק
14/03/2020 09:00    - 10:45    בית כנסת חיי אברהם    הרב יוסף חיים    5, בני ברק
14/03/2020 09:00    -- 11:00    בית תפילה "בית הוראה"    הרב קוק    3 , בני ברק
14/03/2020 04:30    - 07:00    כולל אשמורת ומורשה ודעת    רבי עקיבא    53 , בני ברק
13/03/2020 20:00    - 21:00    בית כנסת גור    חידושי הרי"ם    4, בני ברק
13/03/2020 09:00    - 19:00    כולל בית אבא ותורה וחיים רבי עקיבא 133 , בני ברק
13/03/2020 07:30    - 08:30    בית כנסת גור  חידושי הרי"ם 4 , בני ברק
24/03/2020 15:00    - 20:30    מיון מעייני הישועה    הרב פוברסקי 17 , בני ברק
23/03/2020 07:30    - 08:30    בית הכנסת שבבית החולים מעייני הישועה הרב פוברסקי 17, בני ברק
22/03/2020 08:30   - 15:00    בנק מזרחי טפחות טרפון 1, בני ברק
21/03/2020 08:30    - 10:30    בית הכנסת בית אברהם  סוקולוב 15, בני ברק
19/03/2020 16:00    - 16:30    בית הכנסת הגדול החדש רבי עקיבא 53, בני ברק
19/03/2020 12:20    - 15:00    תלמוד תורה באר יהושע   8, בני ברק
19/03/2020 08:30    - 15:00    בנק מזרחי טפחות טרפון 1, בני ברק
19/03/2020 08:00    - 08:00    מכון רנטגן, מוקד מכבי , רבי עקיבא, בני ברק
18/03/2020 21:35    - 22:05    סופרמרקט אושר עד הקישון  11 , בני ברק
18/03/2020 20:00    - 22:00    שריתל'ה הלבשה אישית  רבי עקיבא  85, בני ברק
18/03/2020 10:00    - 12:00    ישיבת גאון יעקב    נחמיה  13, בני ברק
17/03/2020 18:30    - 19:30    חנות קלס ספורט גן ורשה רבי עקיבא, בני ברק
17/03/2020 18:30    - 19:30    חנות קלס ספורט רבי עקיבא, בני ברק
17/03/2020 16:30    -- 18:30    ישיבת ברכת יוסף, בני ברק
17/03/2020 12:00    - 13:00    "יש חסד"    עזרא  21 , בני ברק
16/03/2020 21:45    - 22:15    בית כנסת  רזין    אהרונסון  11 , בני ברק
16/03/2020 21:00    - 22:00    בית מדרש    בגין מנחם   48 , בני ברק
16/03/2020 19:00    -21:00    סמינר שיכון ה    קלישר  22 , בני ברק
16/03/2020 16:30    - 18:30    ישיבת ברכת יוסף, בני ברק
16/03/2020 13:45    - 14:00    ניו פארם , הרב לנדא יעקב 4, בני ברק
16/03/2020 10:15    - 11:00    בית כנסת איצקוביץ כל יום מתפלל בחדר אחר  הרב שך 4, בני ברק
16/03/2020 08:00    - 13:00    תלמוד תורה באר יהושע 8 , בני ברק
16/03/2020 07:00    - 07:45    בית כנסת טמשוער    סוקולוב, בני ברק
16/03/2020 06:30    - 07:00    מקווה הלפרין חפץ חיים, בני ברק
15/03/2020 21:30    - 21:50    בית כנסת איצקוביץ    הרב שך    4, בני ברק
15/03/2020 18:00    - 21:20    כולל שערי אליהו בית כנסת וילקומירר וילקומירר  6, בני ברק
15/03/2020 17:15    - 17:45    בית כנסת מהוליבר    מוהליבר , בני ברק
15/03/2020 17:15    - 17:45    בית כנסת מוהליבר, בני ברק
15/03/2020 16:30    - 18:30    ישיבת ברכת יוסף, בני ברק
15/03/2020 15:00    -- 15:30    בית כנסת איצקוביץ    הרב שך    4, בני ברק
15/03/2020 13:00    - 13:15    מעין 200 גן ורשה רבי עקיבא בני ברק, בני ברק

15/03/2020 11:10    - 15:50    כולל חושן משפט בית כנסת קהל חסידים הרב זוננפלד יוסף  13, בני ברק
15/03/2020 10:30    - 11:30    בית כנסת "בית הילל"  גבעת פנחס  9, בני ברק
15/03/2020 10:15    - 11:00    בית כנסת איצקוביץ  האדמו"ר מגור  6 , בני ברק
15/03/2020 09:00    - 09:50    בית כנסת בעלז    יואל    18, בני ברק
15/03/2020 08:30    - 10:30    בית כנסת שיכון ג  חזון איש 78, בני ברק
15/03/2020 08:00    - 08:00    בית כנסת בית פנחס  יואל  18, בני ברק
15/03/2020 08:00    - 08:00    כולל זכרון רפאל    הרב עוזיאל    48 , בני ברק
15/03/2020 08:00    - 16:00    בנק מזרחי טפחות טרפון 1, בני ברק
15/03/2020 08:00    - 13:00    תלמוד תורה באר יהושע  8 , בני ברק
15/03/2020 07:45    - 08:05    מקוה בבית פנחס יואל  18, בני ברק
15/03/2020 07:30    - 08:30    בית הכנסת בבית חולים מעייני הישועה, הרב פוברסקי 17, בני ברק
15/03/2020 07:00    -- 07:45    בית כנסת טמשוער סוקולוב , בני ברק
15/03/2020 06:30    - 07:00    מקווה הלפרין חפץ חיים, בני ברק
14/03/2020 23:00    - 00:00    סופר יש חסד אהרונוביץ ראובן, בני ברק
14/03/2020 21:15    - 22:00    בית כנסת איצקוביץ    האדמו"ר מגור    6, בני ברק
14/03/2020 20:15    - 21:15    בית כנסת דרכי איש מנין שלישי    האדמו"ר מגור 16, בני ברק
14/03/2020 19:25    - 20:25    בית כנסת ויזניץ   שד רבי טרפון 7, בני ברק
14/03/2020 19:25    - 21:00    בית כנסת קאלו שיץ הרב דסלר, בני ברק
14/03/2020 19:00    - 20:00    בית כנסת דרכי איש חדר ימני פנימי בקומת כניסה    האדמו"ר מגור    6 , בני ברק
14/03/2020 18:15    - 19:00    בית כנסת הראשונים    רבי עקיבא    2, בני ברק
14/03/2020 10:30    - 13:00    בית כנסת ויזניץ  שד רבי טרפון 7, בני ברק
14/03/2020 10:30    - 12:30    בית כנסת קאלו שיץ הרב דסלר, בני ברק
14/03/2020 10:15    - 12:00    בית כנסת אוהל שלמה ורחל ירושלים 43, בני ברק
14/03/2020 10:00    - 11:30    בית כנסת "סטרוקוב"    נחום, בני ברק
14/03/2020 09:45    -09:45    בית כנסת דרכי איש    האדמו"ר מגור    6, בני ברק
14/03/2020 09:15    - 11:00    בית כנסת "ריזולא"  יעל 3, בני ברק
14/03/2020 08:00    - 08:00    בית כנסת הליכות משה רבי עקיבא, בני ברק
14/03/2020 04:00    - 09:00    בית כנסת הגדול רבי עקיבא, בני ברק
13/03/2020 20:15    - 21:15    בית כנסת דרכי איש    האדמו"ר מגור, בני ברק
13/03/2020 19:25    - 20:45    בית כנסת ויזניץ    שד רבי טרפון 7, בני ברק
13/03/2020 19:25    - 21:00    בית כנסת קאלו שיץ  הרב דסלר, בני ברק
13/03/2020 18:00    - 19:00    בית כנסת "היכל הברכה" דבורה הנביאה14, בני ברק
13/03/2020 17:30    - 19:30    בית כנסת אוהל דוד ושלום הראשונים 5, בני ברק
13/03/2020 11:30   - 12:30    כולל "אוהל תמר" יונה הנביא 2, בני ברק
13/03/2020 10:30    - 11:30    בית כנסת איצקוביץ    הרב שך    4, בני ברק
13/03/2020 10:00    - 12:00    רופא שיניים, במרפאת דר דוראל. הרופא דר ליסין , בני ברק
13/03/2020 08:30    - 09:30    אושר עד    הקישון    11, בני ברק
13/03/2020 08:00    - 08:00    סופר "יש" מתחם רימונים    השומר, בני ברק
13/03/2020 08:00    - 08:15    מכולת ברכולית    סוקולוב, בני ברק
13/03/2020 08:00    - 12:00    תלמוד תורה באר יהושע, בני ברק
13/03/2020 07:00    - 07:45  בית כנסת טמשוער סוקולוב, בני ברק

 • 15.3 בשעות 8:30-9:00 בית מרקחת של קופ"ח מכבי, רח' רבי עקיבא 86, בני ברק.
 • 15.3 בשעות 9:00-9:30  בית הכנסת הגדול, רח' רבי עקיבא, בני ברק.
 • 16.3 בשעות 7:00-8:00 בית הכנסת הגדול, רח' רבי עקיבא, בני ברק.
 • 17.3 בשעות 8:00-9:00 בית הכנסת הגדול, רח' רבי עקיבא, בני ברק.
 • 18.3 11:30-13:30 שהה באולפן "קול ברמה" רח' ז'בוטינסקי 7 בני ברק.
 • 10.3: 6:30-8:00 בית כנסת "תפילה למשה, רח' הנביא 12, בני ברק.
 • 11.3: 6:30-8:00 בית כנסת "תפילה למשה, רח' הנביא 12, בני ברק.
 • 12.3: 9:00-13:00 כולל "דרכי איש", רח' האדמו"ר מגור 16, בני ברק.
 • 12.3: 21:00-22:15 ישיבת "בית דוד", רח' זכאי 4, בני ברק.
 • 12.3: 6:30-8:00 בית כנסת "תפילה למשה, רח' הנביא 12, בני ברק.
 • 12.3: בשעות 04:45-07:00 , בית הכנסת הגדול, רחוב רבי עקיבא 53 , בני ברק.
 • 12.3: בשעות 18:00-19:00, , בית הכנסת הגדול, רחוב רבי עקיבא 53 , בני ברק.
 • 12.3: 20:00-21:00 ובשעות 23:00-23:30 סופרמרקט "שפע ברכת השם", רח' השלושה, בני ברק
 • 13.3: 8:00-9:00 בית כנסת מאקווא, רח' רבנו תם 6, בני ברק.
 • 13.3: 9:00-11:00 כולל "דברי שיר", רח' זכריה 4, בני ברק.
 • 13.3: 11:00-12:30 בית כנסת סטרובקוב, רח' נחום פינת השומר, בני ברק
 • 13.3: 17:00-19:00 בית כנסת "כנסת ישראל", רח' נחום פינת השומר, בני ברק.
 • 13.3: 6:30-8:00 בית כנסת "תפילה למשה, רח' הנביא 12, בני ברק.
 • 13.3: בשעות 04:45-07:00 , בית הכנסת הגדול, רחוב רבי עקיבא 53 , בני ברק.
 • 14.3: 7:00-8:30  בית כנסת "דברי שיר" , רח' זכריה 4 , בני ברק.
 • 14.3: 6:30-8:00 בית כנסת "תפילה למשה, רח' הנביא 12, בני ברק.
 • 14.3: בשעות 04:45-07:00 , בית הכנסת הגדול, רחוב רבי עקיבא 53 , בני ברק.
 • 15.3: 6:30-8:00 בית כנסת "תפילה למשה, רח' הנביא 12, בני ברק.
 • 15.3: בשעות 04:45-07:00 , בית הכנסת הגדול, רחוב רבי עקיבא 53 , בני ברק.
 • 16.3: 6:30-8:00 בית כנסת "תפילה למשה, רח' הנביא 12, בני ברק.
 • 16.3: בשעות 04:45-07:00 , בית הכנסת הגדול, רחוב רבי עקיבא 53 , בני ברק.
 • 17.3: 14:00-15:00 מרפאת קופת חולים כללית, רח' רבי עקיבא 83, בני ברק.
 • 17.3: 6:30-8:00 בית כנסת "תפילה למשה, רח' הנביא 12, בני ברק.
 • 17.3: בשעות 04:45-07:00 , בית הכנסת הגדול, רחוב רבי עקיבא 53 , בני ברק.
 • 18.3: 6:30-8:00 בית כנסת "תפילה למשה, רח' הנביא 12, בני ברק.
 • 18.3: בשעות 04:45-07:00 , בית הכנסת הגדול, רחוב רבי עקיבא 53 , בני ברק.
 • 19.3: בשעות 04:45-07:00 , בית הכנסת הגדול, רחוב רבי עקיבא 53 , בני ברק.
 • 19.3: 22:00-22:10 עמדה בתור מחוץ למאפיית ויז'ניץ רח' שמשון הגיבור 5 בני ברק.
 • 14.3: בשעות 8:30-18:45  בית כנסת בית הלל ויז'ניץ, רח' הרב אשי 15, בני ברק.
 • 15.3: בשעות 7:00-8:30 מקווה גברים שיכון ויז'ניץ תפילת שחרית בית כנסת בית הלל ויז'ניץ, רח' הרב אשי 15, בני ברק.
 • 13.3: בשעות 17:00-19:00 בית כנסת ברח' הרב מוהליבר 8, בני ברק.
 • 14.3: בשעות 18:00-18:30 בית כנסת ברח' הרב מוהליבר 8, בני ברק.
 • 21.3: בשעות 19:50-20:30 סופרמרקט "אושר עד", רח' הקישון 11, בני ברק.
 • 11.3: בין השעות 9:30-13:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 11.3: בין השעות 16:00-19:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 12.3: בין השעות 9:30-13:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 12.3: בין השעות 16:00-19:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 13.3: בין השעות 9:30-13:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 13.3: בין השעות 16:00-19:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 14.3: בין השעות 9:30-13:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 14.3: בין השעות 16:00-19:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 15.3: בין השעות 8:20-9:00 בית כנסת בעל"ז, רח' יואל 18 בני ברק ובית כנסת לוקווע, רח' סירקין 10 בני ברק לסירוגין.
 • 15.3: בין השעות 9:30-13:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 15.3: בין השעות 16:00-19:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 16.3: בין השעות 8:20-9:00 בית כנסת בעל"ז, רח' יואל 18 בני ברק ובית כנסת לוקווע, רח' סירקין 10 בני ברק לסירוגין.
 • 16.3: בין השעות 9:30-13:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 16.3: בין השעות 16:00-19:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 16.3: בשעות 20:00-21:30 סופרמרקט "יש חסד" מרכז רימונים, רח' אהרונוביץ' 10 בני ברק.
 • 17.3: בין השעות 8:20-9:00 בית כנסת בעל"ז, רח' יואל 18 בני ברק ובית כנסת לוקווע, רח' סירקין 10 בני ברק לסירוגין.
 • 17.3: בין השעות 9:30-13:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 17.3: בין השעות 16:00-19:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 18.3: בין השעות 8:20-9:00 בית כנסת בעל"ז, רח' יואל 18 בני ברק ובית כנסת לוקווע, רח' סירקין 10 בני ברק לסירוגין.
 • 18.3: בין השעות 9:30-13:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 18.3: בין השעות 16:00-19:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 19.3: בין השעות 8:20-9:00 בית כנסת בעל"ז, רח' יואל 18 בני ברק ובית כנסת לוקווע, רח' סירקין 10 בני ברק לסירוגין.
 • 19.3: בין השעות 9:30-13:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 19.3: בשעות 14:30-15:00 בית הכנסת הגדול, רח' רבי עקיבא, בני ברק.
 • 19.3: בין השעות 16:00-19:00 בית כנסת "נחלת סורוקה", רח' הרב אברמסקי 26, בני ברק.
 • 22.3: בשעות 14:15-15:45 קופת חולים מכבי- רנטגן, רח' רבי עקיבא 86, בני ברק.
 • 11.3 06:50-07:10 מקווה צאנז, רח' יהודה הלוי 22, בני ברק.
 • 11.3 07:10-08:10 בית מדרש צאנז, בני ברק. רח' יהודה הלוי 22, בני ברק.
 • 11.3 09:00-23:30 בית מדרש דחסידי גור, רח' יהודה הלוי, בני ברק.
 • 11.3 17:00-19:30 בית כנסת "אליהו הנביא", רח' עוזיאל 42, בני ברק.
 • 12.3 01:00-02:00 (בלילה שבין 12-13.3) מסעדת אגאדיר ברחוב מצדה 7, בבני ברק.
 • 12.3 06:50-07:10 מקווה צאנז, רח' יהודה הלוי 22, בני ברק.
 • 12.3 09:00-13:00 בית הכנסת הגדול, רח' קליש 1, בני ברק.
 • 12.3 16:00-21:30 ישיבת "אמרי אמת" בני ברק.
 • 13.3 05:30-05:50 מקווה צאנז, רח' יהודה הלוי 22, בני ברק.
 • 13.3 07:30-07:50 סופר "משביר לעמו", רח' אברבאנל 101, בני ברק.
 • 14.3 06:45-07:15 מקווה צאנז, רח' יהודה הלוי 22, בני ברק.
 • 14.3 22:20-23:00 אולמי "בית אשר", רח' יהודה הלוי בני ברק.
 • 15.3 05:30-05:50 מקווה צאנז, רח' יהודה הלוי 22, בני ברק.
 • 16.3 05:30-05:50 מקווה צאנז, רח' יהודה הלוי 22, בני ברק.
 • 16.3 09:00-13:00 בית הכנסת הגדול, רח' קליש 1, בני ברק.
 • 21.3 04:00-04:15 מקווה צאנז, רח' יהודה הלוי 22, בני ברק.
 • 10.3 בשעות 7:30-8:00 בית כנסת "תפארת נחמן", רח' אבן שפרוט 2, בני ברק.
 • 12.3 בשעות 12:00-15:00 בית ספר כהנמן- בצהרון, רח' קהילות יעקב 65, בני ברק.
 • 13.3 18:00-19:00: בית כנסת ליד רחובות הרב חי טייב ויגאל אלון בבני ברק.
 • 14.3 8:00-10:00 בית כנסת ליד רחובות הרב חי טייב ויגאל אלון בבני ברק.
 • 14.3 16:45-17:15 בית כנסת ליד רחובות הרב חי טייב ויגאל אלון בבני ברק.
 • 14.3 18:20-18:40 בית כנסת ליד רחובות הרב חי טייב ויגאל אלון בבני ברק.
 • 12.3 12.45-13.10 – סופר "שוק העיר" בני ברק, רחוב כהנמן 105 בני-ברק.
 • 12.3 13.15-13.30-בית כנסת "בית הלל" רח' הרב אשי בני ברק.
 • 10.3-13.3: בשעות 07:00-07:20 מקווה גברים בית מדרש קומרנא, רח' דבורה הנביאה 14, בני ברק.
 • 10.3 בשעות 08:30-11:30 בית מדרש ויז'ניץ, רח' תורת חיים 8, בני ברק.
 • 10.3 בשעות 16:30-17:30 "המשתה הגדול" בית מדרש ויז'ניץ, רח' תורת חיים 8, בני ברק.
 • 10.3 בשעות 21:00-02:00 למחרת (11.3) טיש אצל האדמו"ר בית מדרש ויז'ניץ, רח' תורת חיים 8, בני ברק.
 • 11.3 בשעות 09:00-10:30 בית מדרש ויז'ניץ, רח' תורת חיים 8, בני ברק.
 • 11.3 בשעות 17:00-20:00 טיש אצל האדמו"ר, בית מדרש ויז'ניץ רח' תורת חיים 8, בני ברק.
 • 13.3 בשעות 21:30-00:30 טיש אצל האדמו"ר, בית מדרש ויז'ניץ, רח' תורת חיים 8 בני ברק.
 • 14.3 בשעות 17:00-19:00 סעודה שלישית בית מדרש ויז'ניץ, רח' תורת חיים 8 בני ברק.
 • 14.3 בשעות 19:30-20:00 ישיבה גדולה בית מדרש ויז'ניץ, רח' תורת חיים 8 בני ברק.
 • 15.3-17.3 תפילות שחרית, מנחה, ערבית בית מדרש ויז'ניץ, רח' תורת חיים 8 בני ברק.
 • 15.3-18.3 בשעות 07:00-07:20 מקווה גברים, רח' דבורה הנביאה 14, בני ברק.
 • 18.3 בשעות 19:30-21:00 סופרמרקט רמי לוי, מבצע קדש 66, בני ברק.
 • 10.3: בשעות 18:30-20:00 בית כנסת עץ החיים, חזון אי"ש 10, בני ברק.
 • 14.3: בשעות 7:00-10:00 בית כנסת דרכי אי"ש, האדמו"ר מגור 16, בני ברק.
 • 14.3 בשעות 21:00-22:00 סופרמרקט "בר כל", שלמה המלך 6, בני ברק.
 • 11,12,13,15,16.3 למרץ בשעות 07:00-09:30 ובשעות 17:30-19:00 בית הכנסת חסידי גור רמת האהרון , סורוצקין 13, בני ברק. 
 •  14.3 בשעות 06:00-11:00 ו 16:00-19:00 שעה באותו בית כנסת של חסידי גור.
 • 12-15.3 בשעות 04:30-07:30, בית הכנסת אור ישראל, רחוב חבקוק 27 , בני ברק. 
 • 13.3 בשעות 17:00-19:00, בית הכנסת ברחוב נחום 18, בני ברק.
 • 11.3 21:00-22:00 מסעדת "מטעמי שלמה", הרב שך 3 , בני ברק.
 • 9.3 18:00- 20:30 מרכז חסידי ויזניץ רח שלמה המלך 18 בני ברק.
 • 9.3 בשעות 5:30-7:00 בית כנסת עץ החיים, חזון אי"ש 10, בני ברק.
 • 10.3 בשעות 18:30-20:00 בית כנסת עץ החיים, חזון אי"ש 10, בני ברק.
 • 10.3 08:30-14.00  מרכז חסידי ויזניץ רח שלמה המלך 18 בני ברק.
 • 10.3 18:00-24:00 מרכז חסידי ויזניץ רח שלמה המלך 18 בני ברק
 • 11.3 16:00-22:00 מרכז חסידי ויזניץ רח שלמה המלך 18 בני ברק.
 • 11.3 בשעות חצות עד 5:00 בית הכנסת הספרדי/חסידי, רח' הרב זוננפלד 15, בני ברק.
 • 12.3 בשעות חצות עד 5:00 בית הכנסת הספרדי/חסידי, רח' הרב זוננפלד 15, בני ברק.
 • 12.3 08:30 קו 350 מרחוב יצחק הנשיא לכהנמן קוקה קולה בני ברק.
 • 12.3 09:30-15:00 סמינר בנות "לאה אסתר" כהנמן 106 בני ברק.
 • 9.3-12.3 בשעות 6:00-9:00 "כולל ברסלב" בקומת הקרקע, רח' אלשיך 5, בני ברק.
 • 9.3-12.3 בשעות 11.00-15.00 "ברכל מעיין 2000", סמטת אז"ר 3, בני ברק.
 • 9.3-12.3 בשעות 15:00-16:00 בית כנסת איצקוביץ, רח' הרב ש"ך 4, בני ברק.
 • 9.3-12.3 בשעות 22:00-23:00 בית הכנסת הספרדי/חסידי, רח' הרב זוננפלד 15, בני ברק.
 • 13.3 בשעות 17:15- 18:30 בית כנסת "ישועה ליהודה", רח' יואל 16, בני ברק.
 • 14.3 בשעות 7:00-10:00 בית כנסת דרכי אי"ש, האדמו"ר מגור 16, בני ברק.
 • 14.3 בשעות 21:00-22:00 סופרמרקט "בר כל", שלמה המלך 6, בני ברק.
 • 14.3 בשעות 8:00-10:30 בית כנסת "ישועה ליהודה", רח' יואל 16, בני ברק.
 • 15.3 בשעות 6:00-9:00 "כולל ברסלב" בקומת הקרקע, רח' אלשיך 5, בני ברק.
 • 15.3 בשעות 8:00-10:00 בית מרקחת "מכבי", רח' כהנמן 64, בני ברק.
 • 15.3 בשעות 11.00-15.00 "ברכל מעיין 2000", סמטת אז"ר 3, בני ברק.
 • 11.3 10:30-21:30 - חנות לבני נשים "ג'ודי אקסלוסיב" ברחובות רבי עקיבא 90 ורבי עקיבא 134 בבני ברק.
 • 12.3 11:00-21:00- חנות לבני נשים "ג'ודי אקסלוסיב" ברחובות רבי עקיבא 90 ורבי עקיבא 134בבני ברק.
 • 15.3 11:00-15:00- חנות לבני נשים "ג'ודי אקסלוסיב" ברחובות רבי עקיבא 90 ורבי עקיבא 134 בבני ברק.
 • 9.3-15.3 בשעות 7:30-8:00 בשני בתי כנסת לסירוגין: באחד- בית כנסת "זיו יהודה" ושטיבלאך, שד' אריה לוין בבני ברק, והשני-בית כנסת הרב שחף, רח' הרב נויפלד 10 בבני ברק.
 • 9.3-15.3 בשעות הבאות 9:30-13:00, 15:45-16:10, 19:15-19:40 "כולל אדרת אליהו", רח' בן יעקב 17, בני ברק.
 • 9.3 בשעות 17:00-18:30 בית כנסת "היכל מאיר", רח' נורדאו 35, בני ברק
 • 10.3 בשעות 03:00-05:00 בית כנסת "אור ישראל" ברח' חבקוק 27, בני ברק.
 • 10.3 בשעות 05:00-08:00 בית כנסת "היכל מאיר", רח' נורדאו 35, בני ברק.
 • 10.3 בשעות 08:30:09:00 סופרמרקט "נתיב החסד", רח' נויפלד 15, בני ברק.
 • 10.3 בשעות 20:30-21:00 בית כנסת "נאות יוסף"- קומת קרקע, רח' יואל 16, בני ברק.
 • 13.3 בשעות 16:30-17:30 בית כנסת "היכל מאיר", רח' נורדאו 35, בני ברק.
 • 13.3 בשעות 17:30-19:00 בית כנסת הרב שחף - אולם פנימי, רח' הרב נויפלד 10 בני ברק.
 • 14.3 בשעות 7:30-10:30 ובשעות 16:30-17:30 בית כנסת "היכל מאיר", רח' נורדאו 35, בני ברק.
 • 14.3 19:00-20:00 בית כנסת "זיו יהודה" ושטיבלאך, שד' אריה לוין, בני ברק.
 • 9.3-12.3 בשעות 06:00-09:00 "כולל ברסלב" בקומת הקרקע, רח' אלשיך 5, בני ברק.
 • 9.3-12.3 בשעות 10:00-15:00 "ברכל מעיין 2000", סמטת אז"ר 3, בני ברק.
 • 9.3-12.3 בשעות 15:00-16:00 בית כנסת איצקוביץ, רח' הרב ש"ך 4, בני ברק.
 • 9.3-12.3 בשעות 22:00-23:00 בית הכנסת הספרדי/חסידי, רח' הרב זוננפלד 15, בני ברק.
 • 11.3 בשעות חצות ועד 05:00 בית הכנסת הספרדי/חסידי, רח' הרב זוננפלד 15, בני ברק.
 • 12.3 בשעות חצות ועד 05:00 בית הכנסת הספרדי/חסידי, רח' הרב זוננפלד 15, בני ברק
 • 15.3 בשעות 06:00-09:00 "כולל ברסלב" בקומת הקרקע, רח' אלשיך 5, בני ברק.
 • 15.3 בשעות 09:00-10:00 בית מרקחת "מכבי", רח' כהנמן 64, בני ברק.
 • 15.3 בשעות 10:00-15:00 "ברכל מעיין 2000", סמטת אז"ר 3, בני ברק. 
 • 17.3 בשעות 18:00-22:00 צרכניית "יש חסד", אהרונוביץ' 10 בני ברק.
 • 10.3 15:30-20:00 אולמי "אחוזת וגשל" , הרב מלצר 13, בני ברק.
 • 12.3 17:30-18:30 עמותת "מכירה שכונתית", רח' יהודה הנשיא 57, בני ברק.
 • 9.3  בשעות 19:00- 20:30 בית כנסת קהל חסידים, רח' חולדה הנביאה 10, בני ברק.
 • 10.3 בשעות 18:00-17:00 בית כנסת קהל חסידים, רח' חולדה הנביאה 10, בני ברק.
 • 10.3 בשעות 5:20-5:40 מקווה גברים, רח', בארי 7, בני ברק.
 • 13.3 בשעות 09:30-11:00 סופרמרקט "אושר עד", רח' הקישון 11, בני ברק.
 • 14.3 בשעות 07:00-10:00 בית כנסת קהל חסידים, רח' חולדה הנביאה 10, בני ברק.
 • 14.3 בשעות 23:00-00:30 סופרמרקט "יש חסד" מרכז רימונים, רח'  אהרונוביץ 10, בני ברק.

ירושלים והסביבה

 • 24/03/2020 7:00 - 24/03/2020 13:30 מוקד משרד הבריאות ירמיהו 39
 • 24/03/2020 9:00 - 24/03/2020 12:00 שיח סוד האדמו"ר מבויאן 6
 • 24/03/2020 13:00 - 24/03/2020 15:00 קופ"ח מאוחדת הטורים    
 • 23/03/2020 15:00 - 23/03/2020 21:00 שיח סוד האדמו"ר מבויאן 6
 • 23/03/2020 8:00 - 23/03/2020 21:30 בית חולים שערי צדק    
 • 23/03/2020 9:50 - 23/03/2020 11:50 מד"א רוממה    
 • 23/03/2020 8:00 - 23/03/2020 22:00 מיון שע"צ
 • 22/03/2020 23:00 - 23/03/2020 1:00 מיון פנימי בי"ח הדסה עין כרם    
 • 22/03/2020 8:00 - 22/03/2020 11:00 קופ"ח מאוחדת ארזי הבירה
 • 21/03/2020 21:30 - 21/03/2020 22:27 טרם פסגת זאב    
 • 21/03/2020 22:00 - 22/03/2020 0:00 בטרם פסגת זאב 158
 • 21/03/2020 5:00 - 21/03/2020 8:00 בית כנסת פני שמואל    מנחם מנדל משקלוב 7
 • 20/03/2020 7:00 - 20/03/2020 8:00 בית כנסת "אור הצפון" אבינדב 19    
 • 19/03/2020 8:00 - 23/03/2020 17:00 ישיבת אור דוד
 • 19/03/2020 19:15 - 19/03/2020 19:30 חנות "עוטר ישראל"    כנפי נשרים    31
 • 19/03/2020 19:00 - 19/03/2020 19:15 חנות "ליבוביץ" כנפי נשרים 6
 • 19/03/2020 14:30 - 19/03/2020 17:30 חב' בסדנו - קניון הר חוצבים המרפא 1
 • 19/03/2020 11:30 - 19/03/2020 12:05 קופ"ח כללית אלעזר המכבי 1
 • 19/03/2020 11:00 - 19/03/2020 16:30 הדסה עין כרם
 • 19/03/2020 9:00 - 19/03/2020 18:00 מחלקה פנימית א' הדסה הר הצופים        
 • 19/03/2020 6:45 - 19/03/2020 14:45 מוקד משרד הבריאות    ירמיהו 39
 • 19/03/2020 14:30 - 19/03/2020 16:00 סופרמרקט "רמי לוי" החוצבים        
 • 19/03/2020 10:10 - 19/03/2020 10:25 מרכז שלם        
 • 19/03/2020 9:30 - 19/03/2020 10:40 בית חב"ד קנאי הגליל    
 • 19/03/2020 8:00 - 19/03/2020 8:00 בית כנסת הר צבי צפניה    
 • 19/03/2020 8:00 - 19/03/2020 8:00 אושר עד תלפיות        
 • 19/03/2020 7:30 - 19/03/2020 8:35 בית כנסת מרכזי רמת שיקמה
 • 18/03/2020 15:10 - 18/03/2020 16:10 שופרסלדיל שח"ל 79
 • 18/03/2020 9:30  - 18/03/2020 10:30 סופר "מעיין" 2000- שער בנימין        
 • 18/03/2020 9:20 - 18/03/2020 19:00 נסע בהסעה לישיבה "מיר" בית ישראל 14
 • 18/03/2020 9:00 - 18/03/2020 18:00 מחלקה פנימית א' הדסה הר הצופים        
 • 18/03/2020 6:30 - 18/03/2020 14:00 מוקד משרד הבריאות    ירמיהו    
 • 18/03/2020 19:00 - 18/03/2020 19:30 בית כנסת חסידים        
 • 18/03/2020 11:00 - 18/03/2020 16:15 ישיבת "ופרצת" הרב ריינס 16
 • 18/03/2020 8:00 - 18/03/2020 8:00 הדסה ע"כ באיזור הטכני        
 • 18/03/2020 6:30 - 18/03/2020 7:30 בית כנסת חסידים    
 • 18/03/2020 14:00 - 18/03/2020 14:15 חנות מעיין 2000- מרכז כלל יפו 97
 • 18/03/2020 13:00 - 18/03/2020 16:00 רמי לוי    
 • 17/03/2020 19:00 - 17/03/2020 20:30 בית הכנסת "בורוכוב" קומה 1 שכונת הבוכרים דוד 21
 • 17/03/2020 18:00 - 17/03/2020 20:00 מלון דן פנורמה        
 • 17/03/2020 8:20 - 17/03/2020 19:00 ישיבה "מיר" ירושלים ע בית ישראל 14
 • 17/03/2020 8:00 - 17/03/2020 10:00 בית כנסת מקווה בית ישראל        
 • 17/03/2020 6:50 - 17/03/2020 15:16 מוקד משרד הבריאות ירמיהו 39
 • 17/03/2020 1:00 - 17/03/2020 9:00 מחלקה פנימית א' הר הצופים    
 • 17/03/2020 15:30 - 17/03/2020 16:52 ישיבת :"ופרצת" הרב ריינס 16
 • 17/03/2020 15:13 - 17/03/2020 15:30 חנות א.נ.ח כנפי נשרים 3
 • 17/03/2020 11:45 - 17/03/2020 11:30 אלקטרוסליל        
 • 17/03/2020 11:27 - 17/03/2020 15:13 ישיבת "ופרצת" הרב ריינס 16
 • 17/03/2020 11:00 - 17/03/2020 20:00 חנות "טמבור" הרב עוזיאל
 • 17/03/2020 14:00 - 17/03/2020 14:30 תחנת דלק פז        
 • 17/03/2020 10:30 - 17/03/2020 10:30 בית החולים שערי צדק ירושלים אשפוז יום        
 • 17/03/2020 8:00 - 17/03/2020 8:00 סופר אושר עד
 • 16/03/2020 21:00 - 16/03/2020 22:30 חתונה בבית כנסת הרב ארוש        
 • 16/03/2020 9:00 - 16/03/2020 18:00 מחלקה פנימית א הדסה הר הצופים        
 • 16/03/2020 7:40    16/03/2020 8:30    קופ"ח מאוחדת וייסברג חיים    
 • 16/03/2020 12:00 - 16/03/2020 14:00 סופר ויקטור - קניון מלחה        
 • 16/03/2020 11:00 - 16/03/2020 20:00 חנות "טמבור" הרב עוזיאל    
 • 16/03/2020 10:20 - 16/03/2020 15:00 ישיבת ופרצת הרב ריינס 16
 • 16/03/2020 8:30 - 16/03/2020 9:30 יוחננוף בתלפיות    
 • 16/03/2020 19:00 - 16/03/2020 20:30 חתונה קדיש לוז 1
 • 16/03/2020 9:00 - 16/03/2020 11:00 קופ"ח מאוחדת אגריפס    
 • 16/03/2020 9:00 - 16/03/2020 11:00 בית חבד קנאי הגליל    
 • 16/03/2020 8:00 - 16/03/2020 9:00 רכבת ישראל
 • 15/03/2020 16:00 - 15/03/2020 19:00 בישיבת "מיר" בירושלים בית ישראל 14
 • 15/03/2020 9:30 - 15/03/2020 15:00 "עינית"        
 • 15/03/2020 7:00 - 15/03/2020 8:00 בי"כ מרכזי אולסוונגר בקרית יובל אולשוונגר    
 • 15/03/2020 11:00 - 15/03/2020 20:00 חנות "טמבור" הרב עוזיאל    
 • 15/03/2020 11:00 - 15/03/2020 18:30 ישיבת "ופרצת" הרב ריינס 16
 • 15/03/2020 10:30 - 15/03/2020 11:30 סופר פארם תחנה מרכזית    
 • 15/03/2020 10:00 - 15/03/2020 13:30 בית הדין הגדול לערעורים אהליאב 5
 • 15/03/2020 8:00 - 22/03/2020 8:00 קופת חולים מאוחדת        
 • 15/03/2020 8:00 - 19/03/2020 8:00 בית כנסת שערי ניסים ברמת שרת    
 • 15/03/2020 19:30 - 15/03/2020 23:00 נחל, ליד אבן ספיר        
 • 15/03/2020 17:00 - 15/03/2020 19:00 כולל ללוב בר אילן    
 • 15/03/2020 13:30 - 15/03/2020 14:00 קופת חולים לאומית בית מרקחת        
 • 15/03/2020 13:00 - 15/03/2020 13:30 קופת חולים לאומית        
 • 15/03/2020 8:30 - 18/03/2020 8:30 בית כנסת סדיגורא שטיבל א'        
 • 15/03/2020 6:10 - 18/03/2020 7:20בית אהרון, ליד בית הטלויזיה, רח' שכון הרבנים    
 • 14/03/2020 13:15 - 14/03/2020 14:00 בי"כ "הגרא" בית וגן    
 • 14/03/2020 8:00 - 14/03/2020 9:00 בי"כ "אמשיהוב" בית וגן
 • 14/03/2020 15:00 - 14/03/2020 16:30 בית כנסת חסדי שמואל        
 • 14/03/2020 12:30 - 14/03/2020 12:45 בית כנסת אוהל יצחק קרית משה    
 • 14/03/2020 8:30 - 14/03/2020 11:30 בית כנסת זויהל בית ישראל    
 • 14/03/2020 8:15 - 14/03/2020 10:30 בית כנסת אוהל יצחק קרית משה    
 • 14/03/2020 8:00 - 14/03/2020 11:00 בית כנס בויאם מלכי ישראל    
 • 14/03/2020 8:00 - 14/03/2020 11:00 בית כנסת עדת ישראל נזר דוד    
 • 14/03/2020 7:45 - 14/03/2020 10:30 בספריה העירונית מאיירהוף יהודה הנשיא 2
 • 14/03/2020 0:30 - 14/03/2020 7:00 לינה בחיידר של בעלז תכלת מרדכי    9
 • 13/03/2020 19:00 - 19/03/2020 20:00 בי"כ חניכי ההישיבות בית וגן    
 • 13/03/2020 18:30 - 13/03/2020 20:00 בית כנסת יקר - למעלה    
 • 13/03/2020 19:00 - 13/03/2020 8:00 בית כנסת חסידים        
 • 13/03/2020 15:40 - 13/03/2020 16:40 מאפית דובשנית מחנה יהודה    
 • 13/03/2020 6:30 - 13/03/2020 7:30 בית כנסת חסידים        
 • 13/03/2020 6:30 - 13/03/2020 7:30 בית כנסת חסידים
 • 13/03/2020 17:30 - 13/03/2020 18:30 בית כנסת אוהל יצחק קרית משה    
 • 13/03/2020 17:00 - 14/03/2020 19:00 בית חים, ביהכנ"ס בזמני התפילות כף החיים    
 • 13/03/2020 17:00 - 13/03/2020 18:30 בית כנסת חוט של חסד שמואל הנביא 13
 • 13/03/2020 12:30 - 13/03/2020 13:30 מסעדת אנה טיחו        
 • 13/03/2020 11:00 - 13/03/2020 12:00 בית כנסת סקוירא הטורים    
 • 13/03/2020 8:00 - 14/03/2020 8:00 בית הכנסת הגדול בעלז דובר שלום 10
 • 13/03/2020 8:00 - 14/03/2020 8:00 טיש של האדמור מבעלז באולם הטיש דובר שלום 14
 • 13/03/2020 8:00 - 14/03/2020 8:00 שבת חתן בי"כ אגסי שמעון 1
 • 13/03/2020 8:00 - 14/03/2020 8:00 שבת חתן בי"כ חווה דעת אגסי שמעון 1
 • 13/03/2020 7:00 - 13/03/2020 8:00 קול יעקב דברי ירוחם 4
 • 13/03/2020 7:00 - 13/03/2020 10:30 בית כנסת ברסלב הרב סלנט 36
   
 • 10.03 18:00 - 21:00 קריאת המגילה בבית הכנסת 'משכן האומה' במשכנות האומה ירושלים.
 • 11.03 8:00 - 08:45 קריאת המגילה בבית הכנסת 'משכן האומה' במשכנות האומה ירושלים.
 • 12.03 07:00 - 08:00 בית הכנסת 'משכן האומה' במשכנות האומה ירושלים.
 • 13.03 07:00 - 08:00 בית הכנסת 'משכן האומה' במשכנות האומה ירושלים .
 • 13.03 10:00 - 12:00 בית קפה 'דניה בככר' האומה ירושלים.
 • 13.03 16:30 - 19:00 תפילה בבית כנסת בישיבת נתיב מאיר, הפסגה 19 ירושלים .
 • 13.03 שבת חתן בישיבת נתיב מאיר, הפסגה 19 ירושלים.
 • 14.03 07:30 , 11:00 - 14:00 ישיבת נתיב מאיר, הפסגה 19 ירושלים.
 • 14.03 07:30 , 16:30 - 19:00 ישיבת נתיב מאיר, הפסגה 19 ירושלים.
 • 14.03 08:00 - 10:00 בית כנסת 'נהלל' בנחלת יצחק, תל אביב.
 • 16.03 18:00 - 18:30 חנות 'הודיה לוביץ' ברח' ההסתדרות, ירושלים.
 • 16.03 18:30 - 19:00 חנות 'הגרה' ברח' קינג ג'ורג', ירושלים.
 • 17.3 18:00-20:00 מלון דן פנורמה ירושלים.
 • 10.03.2020  18:00 עד 21:00 קריאת המגילה בבית הכנסת 'משכן האומה' במשכנות האומה ירושלים.
 • 11.03.2020 07:30 עד 09:30 קריאת המגילה בבית הכנסת 'משכן האומה' במשכנות האומה ירושלים.
 • 12.03.2020  07:00 עד 08:00 בית הכנסת 'משכן האומה' במשכנות האומה ירושלים.
 • 13.03.2020 07:00 עד 08:00 בית הכנסת 'משכן האומה' במשכנות האומה ירושלים.
 • 13.03.2020  10:00 עד 12:00 בית קפה 'דניה בככר' האומה ירושלים.
 • 1.3 12:30-12:45 בית הרב הרוש שלום החומש השלישית, ירושלים.
 • 1.3 15:00-18:00 אולמי סיווהל רח שמואל הנביא, ירושלים.
 • 1.3 19:45-20:30 חנות בגדים זויה רח קינג גורג ,ירושלים.
 • 13.3 אירוח במלון הר ציון, ירושלים
 • 14.3 אירוח במלון הר ציון, ירושלים
 • 15.3 אירוח במלון הר ציון, ירושלים
 • 13.3 סיור בעיר דוד, ירושלים
 • 14.3 סיום בעיר העתיקה, ירושלים
 • 11.3: 12.30-12.45 בית הרב שלום הרוש החומה השלישית ירושלים.
 • 11.3: 14.00-21.00 אולמי לה בל שכונת תלפיות ירושלים.
 • 11.3: 21.00-21.15 חנות yellow תחנת דלק רח פארן ירושלים.
 • 11.3.20 17:00-18:00 אולמי לבל ירושלים
 • 12.3.20 20:45-22:00 בית כנסת "טשכנוב" רח' שלום סיון 7 רמות ג ירושלים.
 • 13.3: יום שישי קבלת שבת בבית כנסת 'חוט של חסד', שמואל הנביא 13 ירושלים.
 • 14.3: שבת שחרית מנחה וערבית בבית כנסת 'חוט של חסד', שמואל הנביא 13 ירושלים.
 • 11.3 22:45-00:00 בית הכנסת זכרון יעקב, בישיבת 'חניכי ישיבות', רוממה, ירושלים.
 • 13.3 11:30-13:00 מסגד בשועפט (מעל קופת חולים מכבי)
 • 16.3 15:00-18:30 ישיבת 'נהר השלום' , רח' שילה, ירושלים
   
 • 10.3 08:00 עד 09:00 קריאת המגילה בבית הכנסת של ישיבה יוניברסיטי בר"ח דובדבני בית וגן, ירושלים.
 • 10.3 יום שלישי 21:30 עד 23:00 מכללת מבשרת ירושלים, דרך חברון, ירושלים.
 • 10.3 יום שלישי מהבוקר עד 11:00 בחדר מיון שערי צדק.
 • 10.3 יום שלישי 20:30 עד 22:00 בית הכנסת 'חסידי ביאלא' רח' עמרם הגאון, גבעת שאול, ירושלים.
 • 11.3 08:00 עד 10:00 יום רביעי בית הכנסת 'משכן באב"ד', גבעת שאול, ירושלים.
 • 11.3 יום רביעי 15:00 עד 18:00 בבית הכנסת של ישיבה יוניברסיטי בר"ח דובדבני בית וגן, ירושלים.
 • 11.3 יום רביעי 10:30 עד 11:30 קריאת המגילה אצל הרב בן-ישי, קורא הדורות 30, ירושלים.
 • 12.3 יום חמישי  19:00 עד 19:30 חנות פתרונו, רח' שח"ל, ירושלים.
 • 12.3 יום חמישי מ-13:00 עד 15:00 מכללת מבשרת ירושלים, דרך חברון, ירושלים.
 • 12.3 יום חמישי מ-20:30 עד 21:50 מכללת בנות ירושלים, בית וגן, ירושלים.
 • 12.3 18:00-19:00 בית הכנסת "משכן אתרוג" במגרש הספורט ברחוב הגיא בגבעת זאב בירושלים.
 • 12.3 יום חמישי, 10:00 עד 17:00 מיונים למחנה קיץ במשרדי בני עקיבא, רח' יהושע יבין, ירושלים.
 • 13.3 17:15 עד 18:30 יום שישי בית הכנסת 'משכן באב"ד', גבעת שאול, ירושלים.
 • 14.3 שבת 09:00 11:30 בית הכנסת 'חסידי ביאלא', גבעת שאול, ירושלים.
 • 14.3 שבת 18:00 עד 18:45 בית הכנסת 'משכן שמעון', רח' בן ציון, ירושלים.
 • 16.3 12.20-12.45 – בית כנסת חב"ד ירושלים, רח' חנה (ליד רחוב יעקבזון).
 • 18.3 יום רביעי מ-10:00 עד 14:00 חדר מיון בי"ח שערי צדק.
 • 08-14.3 06:10 עד 07:10 בית כנסת יד רמה, רח' עוזיאל 45, ירושלים.
 • 08-14.3 12:00 עד 12:15 בית כנסת יד רמה, רח' עוזיאל 45, ירושלים.
 • 08-14.3 17:00 עד 19:00 בית כנסת יד רמה, רח' עוזיאל 45, ירושלים.
 • 10.3 בשעות 14:00-15:00 מסעדת "אמא", רח' הרב שמואל ברוך 55, ירושלים.
 • 10.3 יום שלישי 17:30 עד 19:30 בית כנסת יד רמה, רח' עוזיאל 45, ירושלים.
 • 8.3 יום ראשון 06:30 עד 08:00 בית כנסת יד רמה, רח' עוזיאל 45, ירושלים.
 • 8.3 יום ראשון 17:30 עד 18:30 בית כנסת 'שיף שול', רח' אביעד, גבעת מרדכי, ירושלים.
 • 9.3 יום שני 06:30 עד 09:00 בית כנסת יד רמה, רח' עוזיאל 45, ירושלים.
 • 10.3 יום שלישי 06:30 עד 08:00 בית כנסת יד רמה, רח' עוזיאל 45, ירושלים.
 • 10.3 יום שלישי 17:30 עד 18:30 בית כנסת 'שיף שול', רח' אביעד, גבעת מרדכי, ירושלים.
 • 11.3 יום רביעי 06:30 עד 08:00 בית כנסת יד רמה, רח' עוזיאל 45, ירושלים.
 • 11.3 יום רביעי 17:30 עד 18:30 בית כנסת 'שיף שול', רח' אביעד, גבעת מרדכי, ירושלים.
 • 12.3 יום חמישי 06:30 עד 08:00 בית כנסת יד רמה, רח' עוזיאל 45, ירושלים.
 • 12.3 יום חמישי 17:30 עד 18:30 בית כנסת 'שיף שול', רח' אביעד, גבעת מרדכי, ירושלים.
 • 13.3 יום שישי 06:30 עד 08:00 בית כנסת יד רמה, רח' עוזיאל 45, ירושלים.
 • 13.3 יום שישי 17:30 עד 18:30 בית כנסת 'שיף שול', רח' אביעד, גבעת מרדכי, ירושלים.
 • 14.3 שבת 08:00 עד 13:00 בית כנסת יד רמה, רח' עוזיאל 45, ירושלים.
 • 14.3 שבת 17:00 עד 18:30 בית כנסת 'שיף שול', רח' אביעד, גבעת מרדכי, ירושלים.
 • 9.3 יום שני 15:15 עד 22:30 סופר יוחננוף רח' האומן, תלפיות, ירושלים.
 • 10.3 יום שלישי 15:15 עד 22:30 סופר יוחננוף רח' האומן תלפיות, ירושלים.
 • 10.3 יום שלישי 21:00 עד השעות המאוחרות של הלילה מסיבת פורים במועדון הבוג'וייה, מרכז ז'ראר בכר, ירושלים.
 • 11.3 יום רביעי 07:45 עד 16:00 סופר יוחננוף רח' האומן תלפיות, ירושלים.
 • 6-12.3 19:30 עד 20:25 שיעור יומי לילדים בבית הכנסת 'זכרון בתיה', רח' גשר החיים 14, ירושלים
 • 6.3 יום שישי 10:00 עד 12:00 לימוד בבית כנסת 'היכל התורה' ומקווה בתוך סקוריא רח' בר גיורא, ירושלים
 • 6.3 יום שישי 17:35 עד 18:20 בית כנסת "עץ החיים" רח' יפו ליד גשר המיתרים, ירושלים.
 • 7.3 יום שבת 07:30 עד 9:40 בית כנסת "חניכי הישיבה" רח' יהודה המכבי/גשר החיים, ירושלים.
 • 7.3 שבת 12:30 עד 12:50 בית כנסת "זכרון בתיה " רח' גשר החיים 14, ירושלים.
 • 7.3 שבת 17:25 עד 17:50 בית כנסת "זכרון בתיה " רח' גשר החיים 14, ירושלים.
 • 9.3 יום שני 09:45 עד 10:15 בית כנסת "דברי חיים" רח' צאנז, ירושלים.
 • 18.3 08:15 עד 09:00 בית כנסת 'נעם השם', רח' זילברג פינת מוצפי, בבית וגן, ירושלים.
 • 10.3 בשעות 14:55-15:15 "ואפל פקטורי", רח' עמק רפאים 24, ירושלים.
 • 10.3 בשעות 15:50-16:25 מסעדת "ארבעס", רח' שילה 1, רחביה ירושלים.
 • 10.3 בשעות 17:10-17:25 סופרפארם, רח' ההסתדרות 3, ירושלים.
 • 11.3 בשעות 02:30-07:00 תיאטרון אספקלריא, רח' שטנר 3, ירושלים.
 • 11.3 בשעות 15:00-16:50 בר "המזקקה", רח' שושן 3, ירושלים.
 • 12.3 בשעות 12:45-13:10 "ואפל פקטורי" בסינמה סיטי, ירושלים.
 • 11.3 ישיבת הכותל ברובע היהודי בירושלים תפילת שחרית ומנחה וסעודת פורים בבית ראש ישיבת הכותל בין השעות 17:00-21:00.
 • 10.3 יום שלישי 18:30 עד 20:00 קריאת מגילה בבית הכנסת 'סערט' ויז'ניץ, רח' גרוסברג, ירושלים.
 • 11.3 יום רביעי 07:45 עד 08:30 קריאת המגילה בבית הכנסת 'טולנא', רח' אביתר הכהן, ירושלים.
 • 15.3 יום ראשון 11:10 עד 11:30 ביקור בטרם, רח' שרי ישראל, ירושלים.
 • 5.3 06:00-07:00 גבעת התחמושת.
 • 9.3 יום שני 18:00 עד 21:30 חנות יפית, גאולה, ירושלים.
 • 8.3, 9.3, 12.3  קומת הנהלה, מרפאת עיניים, שערי העיר, ירושלים..
 • 16.3 יום שישי 08:00 עד 12:15 אפיית מצות בבניין בעלז, רח' קדושת אהרון, ירושלים.
 • 11.3 יום רביעי 09:30 עד 10:10 קריאת מגילה בבית הכנסת האשכנזי, רח' ההגנה, ירושלים.
 • 12.3 יום חמישי 13:40 עד 14:40 קפה מלכה, הר חוצבים, רח' הרטום 9, ירושלים.
 • 10.3 13:00-13:40 מסעדת קובה׳לה, רחוב הדקל 1, ירושלים.
 • 10.3 14:30 קו אוטובוס 74 מתחנה שוקניון/אגריפס עד לתחנה קרן היסוד/אחד העם, ירושלים.
 • 11.3 בשעות 17:30-18:00 בית כנסת גני גאולה, רח' תכלת מרדכי 6, ירושלים.
 • 11.3 בשעות 16:00-17:00 "פיצה אורי", רח' ירמיהו 9 ירושלים.
 • 12.3 בשעות  12:50-13:10 מיסוי מקרקעין מחלקת גביה, רח' כנפי נשרים 66, ירושלים.
 • 10.3 18:00 עד 18:45 בית כנסת ישקלוב, רח' שאולזון 1, הר נוף, ירושלים.
 • 11.3 08:45 עד 11:00 בית כנסת אמרי שפר, רח' קצנלבוגן 1, הר נוף, ירושלים
 • 12.3 10:00 עד 11:00 בית כנסת אמרי שפר, רח' קצנלבוגן 1, הר נוף, ירושלים..
 • 13.3 10:00 עד 11:00 בית כנסת אמרי שפר, רח' קצנלבוגן 1, הר נוף, ירושלים.
 • 13.3 13:00 עד 13:30 סופר יש, רח' שאולזון, הר נוף, ירושלים.
 • 14.3 10:45 עד 12:15, 17:40 עד 19:00, בית כנסת אמרי שפר, רח' קצנלבוגן 1, הר נוף, ירושלים.
 • 15.3 09:00 עד 09:30 סופר יש, רח' שאולזון, הר נוף, ירושלים.
 • 15.3 21:30 עד 23:00 מסעדת דבש, רח' קצנלבוגן, הר נוף, ירושלים.
 • 12.3 יום חמישי בשעות 18:00 עד 19:30 היתה בחדר כושר מתי במרכז הדר בתלפיות, ירושלים.
 • 13.3 יום שישי בשעות 12:00 עד 12:15 בבורקס אמא, רח' רבקה, ירושלים.

מוצא

 • 12.3 יום חמישי 09:00 עד 10:30 בית הכנסת העתיק מוצא.

נווה אילן

 • 12.3 יום חמישי 11:00 עד 14:00 סעודת בר מצווה, סי הוטל, נווה אילן.

קריית יערים

 • 13.3 יום שלישי במהלך הבוקר כולל 'נחלי דעת' קרית יערים (טלז סטון).
 • 13.3 יום שלישי 05:20 עד 06:30 בית כנסת 'בני ישיבות' קרית יערים (טלז סטון).
 • 14.3 יום רביעי 07:00 עד 08:50, 16:30 עד 17:00 בית הכנסת 'היכל נתן צבי' קרית יערים (טלז סטון).
 • 14.3 יום רביעי 08:50 עד 09:30  בית הכנסת 'הקריה' קרית יערים (טלז סטון).
 • 14.3 יום רביעי 16:00 עד 16:45 ו-18:20 עד 18:45,  עזרת נשים בבית הכנסת 'בני ישיבות' קרית יערים (טלז סטון).
 • 15.3 יום חמישי 05:20 עד 06:30 בית כנסת 'בני ישיבות' קרית יערים (טלז סטון).
 • 15.3 יום חמישי במהלך הבוקר כולל 'נחלי דעת' קרית יערים (טלז סטון).
 • 16.3 יום שישי 05:20 עד 06:30 בית כנסת 'בני ישיבות' קרית יערים (טלז סטון).
 • 16.3 יום שישי במהלך הבוקר כולל 'נחלי דעת' קרית יערים (טלז סטון).

מודיעין עלית

 • 23/03/2020 10:00 - 23/03/2020 10:05 קופ"ח כללית - בית מרקחת רבי עקיבא
 • 22/03/2020 21:40 - 22/03/2020 21:45 חנות ברכת השם רבי עקיבא
 • 22/03/2020 21:10 - 22/03/2020 21:20 חנות שפע ברכה
 • 22/03/2020 16:40 - 22/03/2020 17:00 בית מרקחת מרכז מסחרי
 • 22/03/2020 16:30 - 22/03/2020 16:35 קופ"ח מכבי
 • 22/03/2020 11:30 - 22/03/2020 12:00 חנות שפע ברכה רבי עקיבא
 • 21/03/2020 17:00 - 21/03/2020 17:30 בית כנסת "קהילת אשכנז" נתיבות המשפט
 • 21/03/2020 8:30 - 21/03/2020 10:10 בית כנסת "סירוצקי" נודע ביהודה
 • 20/03/2020 17:40 - 20/03/2020 17:55 לובי של הבית- תפילה רבי עקיבא
 • 20/03/2020 12:30 - 20/03/2020 12:50 חנות שטיב סנטר רבי שמעון בר יוחאי
 • 20/03/2020 11:00 - 20/03/2020 11:30 חנות שפע ברכה רבי עקיבא
 • 20/03/2020 10:30 - 20/03/2020 10:40 מאפיית הודיה
 • 20/03/2020 10:00 - 21/03/2020 21:30 בית הורים חזון איש
 • 19/03/2020 23:00 - 20/03/2020 0:30 בטרם
 • 19/03/2020 17:20 - 19/03/2020 17:30 בית כנסת "הלל יצחק" חפץ חיים
 • 19/03/2020 13:30 - 19/03/2020 2:00 חנות " מיירדיק" הכנת אוכל מסילת ישרים פינת הש"לה מסילת ישרים
 • 19/03/2020 13:20 - 19/03/2020 13:25 " טמבור " בלומנטל אבני נזר
 • 19/03/2020 13:00 - 19/03/2020 13:05 "צילומינציה" מסילת יוסף
 • 19/03/2020 9:50 - 19/03/2020 12:30 ישיבת נחלת בנימין משך חכמה
 • 19/03/2020 7:40 - 19/03/2020 8:40 בית כנסת קרית רבי עקיבא רבי עקיבא
 • 18/03/2020 23:00 - 18/03/2020 23:15 בית כנסת רבי עקיבא רבי עקיבא
 • 18/03/2020 16:00 - 18/03/2020 22:00 כולל רצופות שערי תשובה
 • 18/03/2020 15:45 - 18/03/2020 16:00 בית כנסת אהבת שלום רבי עקיבא
 • 18/03/2020 15:00 - 18/03/2020 2:00 חנות " מיירדיק" הכנת אוכל מסילת ישרים פינת השל"ה מסילת ישרים
 • 18/03/2020 14:30 - 18/03/2020 14:50 סופר זול "זו שפע" מרכז עסקים עילית רחוב שד' יחזקאל 2
 • 18/03/2020 14:00 - 18/03/2020 14:15 סופר " יש " אבני נזר
 • 18/03/2020 13:05 - 18/03/2020 13:15 כולבו בלומנטל- חמרי בנימין- מרכז קסם אבני נזר
 • 18/03/2020 9:40 - 18/03/2020 13:00 ישיבת נחלת בנימין משך חכמה
 • 18/03/2020 7:00 - 18/03/2020 7:30 בית כנסת - קרית רבי עקיבא רבי עקיבא
 • 17/03/2020 22:10 - 17/03/2020 23:00 ישיבת נחלת בנימין משך חכמה
 • 17/03/2020 22:00 - 17/03/2020 23:00 דף יומי בית מתנדב איחוד והצלה שערי תשובה
 • 17/03/2020 15:25 - 17/03/2020 22:00 כולל רצופות - שערי תשובה שערי תשובה
 • 17/03/2020 13:00 - 17/03/2020 13:45 מרכז קסם - סופר יש אבני נזר
 • 17/03/2020 9:15 - 17/03/2020 13:00 ישיבת נחלת הנימין משך חכמה
 • 17/03/2020 6:10 - 17/03/2020 7:00 בית כנסת משכן תורה רבי עקיבא
 • 16/03/2020 23:00 - 16/03/2020 23:20 בית כנסת רבי עקיבא
 • 16/03/2020 22:00 - 16/03/2020 22:35 בית הכנסת לומדי תורה
 • 16/03/2020 15:35 - 16/03/2020 21:00 כולל השם רצופות שערי תשובה
 • 16/03/2020 13:36 - 16/03/2020 13:37 מתחם גנים רבי עקיבא
 • 16/03/2020 12:59 - 16/03/2020 13:10 קופת חולים כללית- בית מרקחת מסילת יוסף
 • 16/03/2020 12:20 - 16/03/2020 12:57 מרפאת כללית- מחלקת קסטרו אנטרולוגיה מסילת יוסף
 • 16/03/2020 9:45 - 16/03/2020 12:00 ישיבת נחלת בנימין אבני נזר
 • 16/03/2020 7:00 - 16/03/2020 8:00 בית כנסת קהילת רבי עקיבא רבי עקיבא
 • 16/03/2020 6:40 - 16/03/2020 8:00 בית כנסת המרכזי חפציבה "בית שלישי" במודיעין עילית
 • 15/03/2020 23:00 - 15/03/2020 23:15 בית הכנסת רבי עקיבא רבי עקיבא
 • 15/03/2020 22:00 - 15/03/2020 23:00 שעור דף יומי בית המתנדב איחוד והצלה שערי תשובה
 • 15/03/2020 15:15 - 15/03/2020 22:00 כולל רצופות שערי תשובה
 • 15/03/2020 15:00 - 15/03/2020 16:00 ישיבת מערבה מכון רובין
 • 15/03/2020 12:00 - 15/03/2020 12:25 חנות שקל ועוד שדרות יחזקאל
 • 15/03/2020 11:45 - 15/03/2020 12:00 חנות חד פעמי- ברקת מרכז עלית שדרות יחזקאל
 • 15/03/2020 5:40 - 15/03/2020 6:30 בית כנסת קהילת רבי עקיבא רבי עקיבא
 • 14/03/2020 19:00-  14/03/2020 19:30 בית כנסת קהילת רבי עקיבא רבי עקיבא
 • 14/03/2020 17:15-  14/03/2020 17:35 בית כנסת קהילת רבי עקיבא רבי עקיבא
 • 14/03/2020 7:10 -  14/03/2020 10:00 ישיבת מיר רבי עקיבא
 • 13/03/2020 17:45 - 13/03/2020 19:00 ישיבת מיר רבי עקיבא
 • 13/03/2020 10:00 - 13/03/2020 10:40 מאפית הודיה רבי עקיבא
 • 13/03/2020 8:00 - 13/03/2020 8:50 בית כנסת קהילת רבי עקיבא רבי עקיבא
 • 2.3 11:30 - 12:00 בנק לאומי, שדרות הלל, מודיעין עילית.
 • 14.3 07:15-9:30 "בית כנסת המרכזי" רח' שדי חמד 18 מודיעין עלית.
 • 14.3 16:00-17:00"בית כנסת המרכזי" רח' שדי חמד 18 מודיעין עלית.
 • 14.3 18:30-19:30"בית כנסת המרכזי" רח' שדי חמד 18 מודיעין עלית.
 • 15.3 07:15-8:15 בית כנסת "זיכרון דוד" רח' שדי חמד 13 מודיעין עלית.
 • 15.3 9:30-13:30 ישיבת "כנסת מרדכי" רח' חובת הלבבות 4 מודיעין עלית.
 • 15.3 16:30-21:30 ישיבת "כנסת מרדכי" רח' חובת הלבבות 4 מודיעין עלית.
 • 16.3 7:15- 8:15 בית כנסת "זיכרון דוד" רח' שדי חמד 13 מודיעין עלית.
 • 16.3 9:30-13:30 ישיבת "כנסת מרדכי" רח' חובת הלבבות 4 מודיעין עלית.
 • 16.3 16:30-21:30 ישיבת "כנסת מרדכי" רח' חובת הלבבות 4 מודיעין עלית.
 • 16.3 22:15-22:45 "צרכנייה יש" סניף אבני נזר 46 מרכז קסם מודיעין עלית.
 • 17.3 7:15- 8:15 בית כנסת "זיכרון דוד" רח' שדי חמד 13 מודיעין עלית.
 • 17.3 9:30-13:30 ישיבת "כנסת מרדכי" רח' חובת הלבבות 4 מודיעין עלית.
 • 17.3 16:30-21:30 ישיבת "כנסת מרדכי" רח' חובת הלבבות 4 מודיעין עלית.
 • 18.3 7:15- 8:15 בית כנסת "זיכרון דוד" רח' שדי חמד 13 מודיעין עלית.
 • 18.3 9:30-13:30 ישיבת "כנסת מרדכי" רח' חובת הלבבות 4 מודיעין עלית.

אלעד

 • 20/03/2020 12:30- 13:40,מרכז מסחרי נחלת יצחק, אלעד
 • 19/03/2020 20:10- 20:30, בית הכנסת רעות, אלעד
 • 19/03/2020 11:00- 15:30, בית כנסת קול אליהו, אלעד
 • 19/03/2020 10:00- 11:00, בית כנסת רעות, אלעד
 • 18/03/2020 11:00- 15:20, בית כנסת רעות, אלעד
 • 18/03/2020 10:00-11:00, בית כנסת רעות, אלעד
 • 17/03/2020 20:10- 20:30, בית הכנסת רעות, אלעד
 • 17/03/2020 11:00- 15:20, בית הכנסת קול אליהו, אלעד
 • 17/03/2020 10:00- 11:00, בית הכנסת רעות, אלעד
 • 16/03/2020 23:30- 00:00, בית הכנסת רעות, אלעד
 • 16/03/2020 11:00- 15:20, בית הכנסת קול אליהו, אלעד
 • 16/03/2020 10:00-11:00, בית הכנסת רעות, אלעד
 • 16/03/2020 09:00- 14:00, עבודה באלעד, אלעד
 • 16/03/2020 08:00-08:00, בית כנסת דרך החיים, אלעד
 • 15/03/2020 17:15- 19:00, ישיבה תורה בתפארתה, רבי יהודה הנשיא 1, אלעד
 • 15/03/2020 10:00- 11:00, בית כנסת רעות, אלעד
 • 14/03/2020 08:00- 10:30,בית כנסת נחלת משה, אלעד
 • 13/03/2020 13:00-13:40,ברכול,שמעון הצדיק,אלעד
 • 13/03/2020 12:40- 13:00,חנות ירקות, אלעד
 • 13/03/2020 10:00- 11:00,בית הכנסת רעות,אלעד
 • 19/03/2020 06:30- 07:00 בית רבי מאיר    16, אלעד
 • 18/03/2020 20:00- 20:30,טרקלין חשמל כהלכה, אלעד
 • 18/03/2020 19:30 20:00, חשמל "אלעד", רשב"י, אלעד
 • 18/03/2020 19:00-19:30, חנות מכשירי חשמל רפאל, רבי יהודה הנשיא 92, אלעד
 • 18/03/2020 18:30- 19:30,חנות זוגות,אלעד
 • 18/03/2020 17:30-18:00,חנות בגדי ילדים BLACK &WHITE,רבי יהודה הנשיא    102, אלעד
 • 17/03/2020 19:00-21:00,ישיבת "חוט של חסד" של הרב הרוש, אלעד
 • 17/03/2020 17:30- 18:00, סופר מזל וברכה, רבי יהודה הנשיא 92, אלעד
 • 17/03/2020 17:00- 17:30, חנות נעליים, רבי יונתן בן עוזיאל, אלעד
 • 17/03/2020 17:00-17:30, חנות נעליים נעלי תהילה, רבי יהודה הנשיא 92, אלעד
 • 14/03/2020 08:00-11:00, בית כנסת נוסח ספרדי    חוני המעגל 100, אלעד
 • 13/03/2020 17:30- 19:00, בית כנסת נוסח ספרדי, חוני המעגל 100, אלעד
 • 19/03/2020 21:00- 21:30, חנות קשר קשר, רבי יהודה הנשיא, אלעד
 • 19/03/2020 08:00- 11:00, סופר יינות ביתן היה שם בשעות הבוקר,    אלעד
 • 18/03/2020 19:30- 20:00 ,חנות ירוחם, אלעד
 • 18/03/2020 18:00- 19:00, סופר יש חסד    , רבנו ניסים גאון, אלעד
 • 16/03/2020 18:00- 08:00, בית כנסת, אלעד
   
 • 10.03.2020 – 15:00-21:00 בית כנסת נחלת משה רח' רשי 9, אלעד.
 • 11.03.2020 – 08:00-14:00 בית כנסת נחלת משה רח' רשי 9, אלעד.
 • 11.03.2020 - 16:00-22:00 בית כנסת נחלת משה רח' רשי 9, אלעד.
 • 17.03.2020 – 12:00-14:00 בית כנסת נחלת משה רח' רשי 9, אלעד.
 • 17.03.2020 - 17:00-22:00 בית כנסת נחלת משה רח' רשי 9, אלעד.
 • 18.03.2020 – 12:00-14:00 בית כנסת נחלת משה רח' רשי 9, אלעד.
 • 18.03.2020 – 17:00-22:00 בית כנסת נחלת משה רח' רשי 9, אלעד.
 • 19.03.2020 - 08:00-14:00 בית כנסת נחלת משה רח' רשי 9, אלעד.
 • 20.03.2020 – 17:00-22:00 בית כנסת נחלת משה רח' רשי 9, אלעד.
 • 16.3 5:30-6:30, ישיבת הר"ן, אלעד.
 • 16.3 8:00-13:00 כולל מדרש אליהו, רח' חוני המעגל 10, אלעד.
 • 16.3 13:00-13:20 ישיבת הר"ן, אלעד.
 • 16.3 16:15-19:20 כולל מדרש אליהוף רח' חוני המעגל 10, אלעד.
 • 16.3 20:00-21:00 כולל הרב סיסילר, רח' רש"י 9, אלעד.
 • 17.3 5:30-6:30 ישיבת הר"ן, אלעד.
 • 17.3 9:00-9:35 כולל מדרש אליהו, רח' חוני המעגל 10, אלעד.
 • 17.3 15:50-19:20 כולל מדרש אליהו רח' חוני המעגל 10, אלעד.
 • 18.3 5:30-6:30, ישיבת הר"ן, אלעד.
 • 18.3 8:00-13:00 כולל מדרש אליהו, רח' חוני המעגל 10, אלעד.
 • 18.3 13:00-13:20 ישיבת הר"ן, אלעד.
 • 18.3 16:15-19:20 כולל מדרש אליהוף רח' חוני המעגל 10, אלעד.
 • 19.3 5:30-6:30 ישיבת הר"ן, אלעד.
 • 19.3 9:00-9:35 כולל מדרש אליהו, רח' חוני המעגל 10, אלעד.
 • 19.3 15:50-19:20 כולל מדרש אליהו רח' חוני המעגל 10, אלעד.
 • 20.3 5:30-6:30 ישיבת הר"ן, אלעד.
 • 20.3 12:00-12:20 בית כנסת אחיעזר, רח' יהודה הנשיא, אלעד.
 • 20.3 18:00-18:25 היכל מרכזי, בית כנסת היכל זרח, רח' חוני המעגל 26, אלעד.
 • 21.3 5:30-7:30 בית כנסת אחיעזר, רח' יהודה הנשיא, אלעד.
 • 21.3 12:30-15:00 בית כנסת אחיעזר, רח' יהודה הנשיא, אלעד.
 • 13.3 08:30-12:30 בנק איגוד, רחוב שמאי 1, אלעד.
 • 16.3 08:00-18:00 בנק איגוד, רחוב שמאי 1, אלעד.

ביתר עילית

 • 21.3 19:00-19:20 בית כנסת קאלוב, ביתר עילית
 • 21.3 17:00-17:40 בית כנסת קאלוב, ביתר עילית
 • 18.3 10:30-21:00 ישיבת "נעימות התורה", הטוב והמטיב, ביתר עילית
 • 17.3 10:30-21:00 ישיבת "נעימות התורה", הטוב והמטיב, ביתר עילית
 • 16.3 10:30-21:00 ישיבת "נעימות התורה", הטוב והמטיב, ביתר עילית
 • 16.3 8:00-13:30 ת"ת רוחות חיים, ביתר עילית
 • 15.3 10:30-21:00 ישיבת "נעימות התורה", הטוב והמטיב, ביתר עילית
 • 14.3 8:30-19:30 בית כנסת צאנס, פחד יצחק, ביתר עילית
 • 13.3 17:30-19:30 בית כנסת צאנס, פנים מאירים, ביתר עילית
 • 15.3 10.30-20.45 ישיבת נעימות התורה בישוב ביתר עילית (כולל תפילות מנחה וערבית)
 • 16.3 10.30-20.45 ישיבת נעימות תורה בישוב ביתר עילית (כולל מנחה וערבית)
 • 17.3 10.30-20.45 ישיבת נעימות התורה בביתר עילית
 • 18.3 10.30-20.45 ישיבת נעימות התורה ביישוב ביתר עילית

בית שמש

 • 17/03/2020 18:00 עד 17/03/2020 18:35 בית כנסת שטובלך בית ישראל, בית שמש
 • 16/03/2020 16:15 עד 16/03/2020 16:35 בית כנסת גור שיר ברמה, בית שמש
 • 13/03/2020 17:15 עד 13/03/2020 19:00 בית כנסת מרכזי חפציבה, בית שמש
 • 23/03/2020 17:00 עד 23/03/2020 17:30 סופר-פארם, קניון נעמי, בית שמש
 • 15/03/2020 22:00 עד 15/03/2020 22:30 בית הכנסת מבקשי אמת הרב מרדכי צמח אליהו 9, בית שמש
 • 15/03/2020 6:15 עד 15/03/2020 7:00 בית הכנסת המרכזי הרב מרדכי צמח אליהו 8, בית שמש
 • 14/03/2020 17:00 עד 14/03/2020 18:30 בית הכנסת הספרדי, בית שמש
 • 14/03/2020 8:00 עד 14/03/2020 10:00 בית הכנסת הספרדי הרב מרדכי צמח אליהו 3, בית שמש
 • 13/03/2020 17:00 עד 13/03/2020 18:30 בית הכנסת הספרדי הרב מרדכי צמח אליהו 3, בית שמש
 • 23/03/2020 9:00 עד 23/03/2020 10:00 מכולת שפע ברכה חזון איש 17, בית שמש
 • 18/03/2020 19:00 עד 18/03/2020 21:00 קניון לב הרמה, בית שמש
 • 11.3 ישיבה גדולה חב"ד בית שמש רח' הנשיא 1 בית שמש 
 • 12.3 17:15-18:15 בית חב"ד אבן יהודה רח' המייסדים 41
 • 10.3 10:15-10:45 בית הכנסת "אהבת תורה", רח' עידו הנביא , בית שמש
 • 15.3 יום ראשון 10:00 עד 14:00, מספרה, רח' הדישון 19, בית שמש
 • 16.3 יום שני 09:00 עד 12:00, לימוד בכולל, רח' דוברי שלום, בית שמש
 • 16.3 יום שני 14:00 עד 16:00, מספרה, רח' הדישון 19, בית שמש
 • 9.3 14:30-16:00 קניון "לב הרמה", שד' הירדן, בית שמש
 • 9.3 17:00-17:30 בית הכנסת "אהבת תורה", רח' עידו הנביא, בית שמש
 • 9.3 18:00-19:30 בית הכנסת "אהבת תורה", רח' עידו הנביא, בית שמש
 • 10.3 08:00-09:30 בית הכנסת "בית אביי", רח' ירמיהו הנביא, בית שמש
 • 10.3 14:00-14:30 בית הכנסת "אהבת תורה", רח' עידו הנביא, בית שמש
 • 10.3 22:00-22:30 בית הכנסת "אהבת תורה", רח' עידו הנביא, בית שמש
 • 11.3 08:00-09:00 בית הכנסת "בית אביי", רח' ירמיהו הנביא, בית שמש

אשדוד

 • 25/03/2020 19:00    - 07:00, בי"ח אסותא- חדר ניתוח    הרפואה  7  ,אשדוד
 • 23/03/2020 19:00    - 07:00 , חדר ניתוח בי"ח אסותא    הרפואה    7 , אשדוד
 • 23/03/2020 10:00   - 11:00,  בית מרקחת קופ"ח כללית    גור דב, אשדוד
 • 19/03/2020 09:00    - 11:00 , סופר שופרסל הבושם,  אשדוד
 • 19/03/2020 08:30    - 09:00 ,  בית מרקחת כללית גור דב , אשדוד
 • 18/03/2020 09:30    - 10:30, מרפאת ד"ר בראון, אשדוד
 • 18/03/2020 07:00    - 18:00 , חדר ניתוח  בי"ח אסותא,  הרפואה 7, אשדוד
 • 17/03/2020 15:00    - 23:00 , חדר ניתוח אסותא  הרפואה 7, אשדוד
 • 17/03/2020 12:00    - 12:10 , שפע מרקט, אשדוד
 • 16/03/2020 17:00    - 17:30 , מרפאת ד"ר בראון, אשדוד
 • 16/03/2020 07:00    - 15:00 , חדר ניתוח אסותא    הרפואה 7, אשדוד
 • 15/03/2020 15:00    - 23:00,  חדר ניתוח אסותא    הרפואה    7, אשדוד
 • 14/03/2020 20:30    - 22:30, שופרסל    הבושם, אשדוד
 • 14/03/2020 19:30    - 20:30, מקס סטוק    בעלי מלאכה    4, אשדוד
 • 14/03/2020 15:00    - 23:00, חדר ניתוח אסותא    הרפואה    7, אשדוד
 • 24/03/2020 13:00    - 17:00 , ביהח אסותא, אשדוד
 • 21/03/2020 19:00    - 19:30 , בית כנסת קהל חסידים    אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
 • 21/03/2020 17:00    - 18:00, בית הכנסת קהל חסידים    אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
 • 21/03/2020 08:45    - 11:30,  בית כנסת אימרי חיים ויז'ניץ , אשדוד
 • 20/03/2020 09:00    - 10:00, בית כנסת קהל חסידים    אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
 • 19/03/2020 22:00    - 23:00 ,  בית כנסת קהל חסידים    אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
 • 19/03/2020 17:00    - 18:00 , בית כנסת קהל חסידים    אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
 • 19/03/2020 08:30    - 09:30,  בית הכנסת קהל חסידים    אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
 • 19/03/2020 08:00    - 08:00,  קופת חולים כללית , אשדוד
 • 19/03/2020 08:00- 08:00 , אושר עד, אשדוד
 • 19/03/2020 08:00- 08:00 , בית כנסת שובה ישראל, אשדוד
 • 18/03/2020 10:30- 11:30,  בית הכנסת קהל חסידים    אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
 • 18/03/2020 09:30- 10:15,  סניף קופת חולים מאוחדת, אשדוד
 • 18/03/2020 05:00- 11:00, נסיעה במונית לביח אסותא, אשדוד
 • 17/03/2020 11:00- 12:00,  מכולת תור לישראל, אשדוד
 • 17/03/2020 11:00    - 11:30,  ivory - בנין ומןארשגק, אשדוד
 • 16/03/2020 22:00    - 23:00, בית כנסת קהל חסידים    אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
 • 16/03/2020 21:00    - 21:30, תחנה מרכזית - שויצריה הקטנ, אשדוד
 • 16/03/2020 19:45    - 22:00, מיון נשים ביח אסותא, אשדוד
 • 16/03/2020 19:00    - 21:00 , עו"ד חיים פרנק - מגדלי משרד חיים פרנק - k tower ,18 , אשדוד
 • 16/03/2020 17:00    - 18:00, בית כנסת קהל חסידים    אליעזר בן הורקנוס , אשדוד
 • 16/03/2020 14:30    - 17:30,  גינה שכונתית הורקנוס קהל חסידים, אשדוד
 • 15/03/2020 22:00    - 23:00, בית כנסת קהל חסידים    אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
 • 15/03/2020 20:00    - 04:30, אולמי האצולה, אשדוד
 • 15/03/2020 19:30    - 20:00, קופ"ח לאומי, אשדוד
 • 15/03/2020 17:00    - 18:00, בית כנסת קהל חסידים    אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
 • 15/03/2020 16:30    - 17:00,  מכולת נתיב החסד, אשדוד
 • 14/03/2020 19:00    - 19:30 ,  בית הכנסת אימרי חיים ויז'ניץ, אשדוד
 • 14/03/2020 17:00    - 18:00,  בית הכנסת אימרי חיים ויז'ניץ, אשדוד
 • 14/03/2020 08:45    - 11:30, בית כנסת אימרי חיים ויז'ניץ, אשדוד
 • 14/03/2020 08:00    - 08:00,  בית כנסת הרב פינטו    שבט בנימין, אשדוד
 • 13/03/2020 17:00    -19:00, בית כנסת אמרי חיים ויז'ניץ, אשדוד
 • 16.3 בשופרסל דיל ברחוב שדרות הרצל 1 אשדוד בשעות 8.30-9.45, אשדוד
 • 17.3 21:20-21:30 חנות נעלי שילת רחוב רשב"י אשדוד
 • 17.3 21:50-22:00 חנות "שוזים" רחוב יהודה הנשיא אשדוד
 • 17.3 חנות IVORY רחוב הרצל 1, באשדוד שעות 11.00-11.30, אשדוד

חיפה

 • 19/03/2020 19:00 עד 19/03/2020 22:00 בית חולים רמבם, העליה השניה 8, חיפה
 • 18/03/2020 16:00 עד 18/03/2020 17:00 מרפאת מכבי גרנד קניון, חיפה
 • 15/03/2020 6:00 עד 15/03/2020 7:00 בית הכנסת בית אוהל אברהם דרך צרפת 90, חיפה
 • 14/03/2020 22:00 עד 14/03/2020 22:30 מאפיית שילת האצטדיון 4, חיפה
 • 14/03/2020 21:00 עד 14/03/2020 22:00 סופר רמי לוי - קריית חיים חלוצי התעשיה 73, חיפה
 • 14/03/2020 18:30 עד 14/03/2020 19:00 ישיבת הכרמי (תפילה ערבית) קדושי השואה 13, חיפה
 • 14/03/2020 15:00 עד 14/03/2020 18:30 בית כנסת אור יהושע חניתה 96, חיפה
 • 14/03/2020 14:00 עד 14/03/2020 14:30 ישיבת הכרמי (תפילת מנחה) קדושי השואה 13, חיפה
 • 14/03/2020 7:00 עד 14/03/2020 9:30 בית כנסת - בית אוהל אברהם (תפילת שחרית) דרך צרפת 90, חיפה
 • 14/03/2020 5:20 עד 14/03/2020 7:00 בית כנסת אור יהושע חניתה 96, חיפה
 • 13/03/2020 17:30 עד 13/03/2020 19:00 בית כנסת אור יהושע חניתה 96, חיפה
 • 13/03/2020 9:30 עד 13/03/2020 10:15 מאפיית שילת האצטדיון 4, חיפה
 • 13/03/2020 7:00 עד 13/03/2020 8:00 בית כנסת בלחסן, פרומר דב, חיפה
 • 26/03/2020 9:30 עד 26/03/2020 11:30 בית חולים בני ציון, חיפה
 • 23/03/2020 10:00 עד 23/03/2020 20:00 בסיס טכני של חיל האויר, חיפה
 • 19/03/2020 17:30 עד 19/03/2020 18:30 סופר יוחננוף אאוטלט חוצות המפרץ חיפה החרושת 10, חיפה
 • 17/03/2020 17:30 עד 17/03/2020 18:30 סופר יוחננוף אאוטלט חוצות המפרץ חיפה החרושת 10, חיפה
 • 23/03/2020 16:00 עד 23/03/2020 16:30 מרפאת מכבי הרצל 73, חיפה
 • 23/03/2020 14:20 עד 23/03/2020 15:00 מרפאת מכבי הרצל 73, חיפה
 • 23/03/2020 13:30 עד 23/03/2020 13:45 תחנת דלק אלדור, חיפה
 • 23/03/2020 14:00 עד 23/03/2020 14:15 תחנת דלק חרמש, חיפה
 • 23/03/2020 14:15 עד 23/03/2020 14:20 תחנת דלק הקישון, חיפה
 • 22/03/2020 9:45 עד 22/03/2020 10:15 בית מרקחת מכבי פארם הרצל 73, חיפה
 • 22/03/2020 9:30 עד 22/03/2020 10:30 מרפאת מכבי הרצל 73, חיפה
 • 22/03/2020 15:55 עד 22/03/2020 16:00 תחנת דלק המפרץ, חיפה
 • 20/03/2020 17:00 עד 20/03/2020 19:00 בית כנסת בית יהושע, פרישמן 1, חיפה
 • 20/03/2020 11:30 עד 20/03/2020 12:00 בית מרקחת מכבי פארם, הרצל 73, חיפה
 • 18/03/2020 9:30 עד 18/03/2020 10:00 בית מרקחת מכבי פארם, הרצל 73, חיפה
 • 18/03/2020 9:30 עד 18/03/2020 10:00 מרפאת מכבי, הרצל 73, חיפה
 • 18/03/2020 9:00 עד 18/03/2020 17:00 חברת אבריסייט בע"מ קומה 4 סחרוב אנדרה 9, חיפה
 • 17/03/2020 8:30 עד 17/03/2020 16:30 בניין הפניקס קומה 5 משרד ראש הממשלה מערך הגיור, חיפה
 • 16/03/2020 8:30 עד 16/03/2020 16:30 בניין הפניקס קומה 5 משרד ראש הממשלה מערך הגיור, חיפה
 • 15/03/2020 8:30 עד 15/03/2020 16:30 בניין הפניקס קומה 5 משרד ראש הממשלה מערך הגיור, חיפה
 • 13.3 17:30-19:00 בית כנסת אור יהושע.
 • 14.3 05:30 -07:00 בית כנסת אור יהושע.
 • 14.3 15:00-18:30 בית כנסת אור יהושע.
 • 14.3 20:30-21:00 סופרפארם, סניף נוה שאנן  , שד׳ טרומפלדור 54 , חיפה.
 • 14.3 01:30-02:30 חדר בריחה  "quest room "  רחוב לאון 2 חוצות המפרץ כשעה.
 • 9-12.3.20, 15.3.20 08:00-16:00: בית הדין לגיור, חיפה, רח' פלי"ם 7, קומה 5.
 • תפילת בוקר בכל יום בשעות 05:00 עד 07:00.בית כנסת מורשה -רח' השילוח 6, חיפה.
 • 10.3 תפילת ערב בתאריך בבית כנסת יגדיל תורה ברחוב ביל״ו 7 בשעות 17:00 עד 19:00, חיפה.
 • מדי יום החל מ-15.3: תפילת בוקר שעה 05:00 עד 07:00, בית כנסת מורשה - רח' השילוח 6 חיפה.
 • תפילת צהריים 12:30 עד 13:00, בית כנסת מורשה -רח' השילוח 6 חיפה.
 • ותפילת ערב 17:00 עד 19:00, בית כנסת מורשה -רח' השילוח 6 חיפה.

פתח תקווה

 • 26/03/2020 12:00 עד 26/03/2020 19:00 חברת אגוז סוכנויות ביטוח קומה 3 אפעל 19
 • 25/03/2020 12:00 עד 25/03/2020 18:00 מיון בית חולים בלינסון
 • 25/03/2020 10:00 עד 25/03/2020 11:30 מוקד מכבי
 • 25/03/2020 9:30 עד 25/03/2020 16:00 בית חולים בלינסון
 • 24/03/2020 12:00 עד 24/03/2020 19:00 חברת אגוז סוכנויות ביטוח קומה 3 אפעל 19
 • 23/03/2020 12:00 עד 23/03/2020 12:30 חצי חינם ראשון לציון 1
 • 23/03/2020 12:00 עד 23/03/2020 19:00 חברת אגוז סוכנויות ביטוח קומה 3 אפעל 19
 • 22/03/2020 12:00 עד 22/03/2020 19:00 חברת אגוז סוכנויות ביטוח קומה 3 אפעל 19
 • 22/03/2020 8:00 עד 22/03/2020 16:00 עבודה בניין קודאק
 • 20/03/2020 16:00 עד 20/03/2020 16:30 מגה בעיר קפלן אליעזר
 • 20/03/2020 11:00 עד 20/03/2020 12:00 חנות "רוזנפלד
 • 19/03/2020 12:00 עד 19/03/2020 19:00 חברת אגוז סוכנויות ביטוח קומה 3 אפעל 19
 • 19/03/2020 10:00 עד 19/03/2020 11:00 סופר שפע דרך בגין מנחם 96
 • 19/03/2020 8:00 עד 19/03/2020 17:00 מס הכנסה ההסתדרות 26
 • 19/03/2020 7:00 עד 19/03/2020 8:30 בית כנסת אבי עזרי ארלוזורוב 3
 • 18/03/2020 18:00 עד 18/03/2020 18:30 בית כנסת היכל יצחק ביטרמן מרדכי
 • 18/03/2020 13:00 עד 18/03/2020 13:30 בית כנסת אבי עזרי ארלוזורוב 3
 • 18/03/2020 12:00 עד 18/03/2020 19:00 חברת אגוז סוכנויות ביטוח קומה 3 אפעל 19
 • 18/03/2020 10:10 עד 18/03/2020 12:05 סופר אושר עד סגולה גליס 30
 • 18/03/2020 10:00 עד 18/03/2020 17:00 חדר ניתוח בלינסון
 • 18/03/2020 8:00 עד 18/03/2020 17:00 מס הכנסה ההסתדרות 26
 • 17/03/2020 18:00 עד 17/03/2020 18:30 בית כנסת היכל יצחק ביטרמן מרדכי
 • 17/03/2020 14:30 עד 17/03/2020 15:00 אושר עד גליס
 • 17/03/2020 14:00 עד 17/03/2020 14:30 שופרסל יכין סנטר
 • 17/03/2020 13:30 עד 17/03/2020 14:00 בית כנסת אבי עזרי ארלוזורוב 3
 • 17/03/2020 12:00 עד 17/03/2020 19:00 חברת אגוז סוכנויות ביטוח קומה 3 אפעל 19
 • 17/03/2020 10:00 עד 17/03/2020 17:30 חדר ניתול בלינסון
 • 17/03/2020 9:00 עד 17/03/2020 12:30 כולל יוצאי חברון הדר גנים דרך בגין מנחם 102
 • 17/03/2020 7:00 עד 17/03/2020 8:00 בית כנסת אבי עזרי ארלוזורוב 3
 • 16/03/2020 17:00 עד 16/03/2020 18:00 רופא
 • 16/03/2020 14:00 עד 16/03/2020 14:00 שופרסל יכין סנטר
 • 16/03/2020 13:20 עד 16/03/2020 13:30 בית כנסת אבי עזרי ארלוזורוב 1
 • 16/03/2020 12:00 עד 16/03/2020 16:30 סופר מינץ בנימין 6
 • 16/03/2020 12:00 עד 16/03/2020 19:00 חברת אגוז סוכנויות ביטוח- קומה 3 אפעל 19
 • 16/03/2020 10:00 עד 17/03/2020 1:00 חדר ניתוח בלינסון
 • 16/03/2020 9:00 עד 16/03/2020 12:30 כולל יוצאי חברון הדר גנים דרך בגין מנחם 102
 • 16/03/2020 7:00 עד 16/03/2020 8:00 בית כנסת אבי עזרי ארלוזורוב 3
 • 15/03/2020 17:00 עד 15/03/2020 17:30 קרייזי מיט- אוכל למשלוחים ז'בוטינסקי 87
 • 15/03/2020 12:00 עד 15/03/2020 19:00 חברת אגוז סוכנויות ביטוח קומה 3 אפעל 19
 • 15/03/2020 10:30 עד 15/03/2020 12:00 קניון כפר גנים
 • 15/03/2020 10:30 עד 15/03/2020 11:30 סופר רמי לוי הסיבים 37
 • 15/03/2020 9:30 עד 15/03/2020 10:30 מסעדת תרל"ח ברקת 9
 • 15/03/2020 9:00 עד 15/03/2020 12:30 כולל יוצאי חברון הדר גנים דרך בגין מנחם 102
 • 15/03/2020 8:00 עד 15/03/2020 8:00 ישיבת אור ישראל הקטנה
 • 15/03/2020 8:00 עד 15/03/2020 17:00 חברת מבטח סיימון היצירה 2
 • 13/03/2020 11:00 עד 13/03/2020 11:30 אושר עד גליס 30
 • 13/03/2020 8:00 עד 26/03/2020 8:00 בי"ח בלינסון

7.3 21:00-21:15 סניף  "אורון" של סופרפארם רח' רוטשילד 182 פתח תקווה.

 • 17.03: 21:00-21:15 "סופר פארם", רח' רוטשילד 72, פתח תקווה.
 • 18.03: 14:30-15:00 "סופר פארם", רח' ההסתדרות 26, פתח תקווה.
 • 16.3: 09:00-10:00 - סטודיו דור רחוב רשיש חדוה 6, בפתח תקווה.

ראש העין

 • 19.3 5:25-6:30 בית כנסת ספרדי, ברקן 1, ראש העין
 • 18.3 5:25-6:30 בית כנסת ספרדי, ברקן 1, ראש העין
 • 17.3 5:25-6:30 בית כנסת ספרדי, ברקן 1, ראש העין
 • 16.3 19:10-20:00 בית כנסת ספרדי, ברקן 1, ראש העין
 • 16.3 5:25-6:30 בית כנסת ספרדי בראש העין, ברקן 1, ראש העין
 • 22.3 5:30-6:30 בית כנסת אפיריון שלמה, ראש העין
 • 16.3  5:25-6:30 בית כנסת ספרדי בראש העין, רח' ברקן 1
 • 17.3  5:25-6:30 בית כנסת ספרדי בראש העין, רח' ברקן1
 • 18.3 5:25-6:30 בית כנסת ספרדי בראש העין, רח' ברקן 1
 • 19.3  5:25-6:30 בית כנסת ספרדי בראש העין, רח' ברקן 1
 • 13.3 10:00-12:00 קייטרינג רוזמרין רחוב העבודה 7, ראש העין

טבריה

 • 18/03/2020 9:45 עד 18/03/2020 10:15 תבליני כהן הגלבוע, טבריה
 • 18/03/2020 9:30 עד 18/03/2020 9:45 חנות הכל לבית, עקנין בע"מ צרכי בנין העמקים 1, טבריה
 • 17/03/2020 20:00 עד 17/03/2020 20:30 חנות הכל לבית, מולטי סרוויס אלחדיף 9, טבריה
 • 17/03/2020 18:30 עד 17/03/2020 20:00 מחסני השוק יהודה הלוי 113, טבריה
 • 24/03/2020 19:00 עד 24/03/2020 20:30 בית הכנסת "משכן שילה" שיטרית, טבריה
 • 23/03/2020 19:00 עד 23/03/2020 20:30 בית הכנסת "משכן שילה" שיטרית, טבריה
 • 22/03/2020 19:00 עד 22/03/2020 20:30 בית הכנסת "אהל אברהם" שיטרית, טבריה
 • 21/03/2020 20:00 עד 21/03/2020 18:30 בית הכנסת "משכן שילה" שיטרית, טבריה
 • 21/03/2020 19:00 עד 21/03/2020 19:30 בית הכנסת "משכן שילה" שיטרית, טבריה
 • 21/03/2020 9:30 עד 21/03/2020 12:00 בית הכנסת "משכן שילה" שיטרית, טבריה
 • 20/03/2020 8:00 עד 20/03/2020 9:00 בית הכנסת "אהל אברהם" שיטרית, טבריה
 • 19/03/2020 19:30 עד 19/03/2020 20:30 בית הכנסת "אהל אברהם" שיטרית, טבריה
 • 19/03/2020 8:00 עד 19/03/2020 16:00 שופרסל דיל העמקים 1, טבריה
 • 19/03/2020 8:00 עד 19/03/2020 9:00 בית הכנסת "אהל אברהם" שיטרית, טבריה
 • 18/03/2020 19:30 עד 18/03/2020 20:30 בית הכנסת "אהל אברהם" שיטרית, טבריה
 • 18/03/2020 8:00 עד 18/03/2020 16:00 שופרסל דיל טבריה העמקים 1, טבריה
 • 17/03/2020 19:30 עד 17/03/2020 20:30 בית הכנסת "אהל אברהם" שיטרית, טבריה
 • 17/03/2020 19:30 עד 17/03/2020 20:30 בית הכנסת "אהל אברהם" שיטרית, טבריה
 • 17/03/2020 9:00 עד 17/03/2020 15:00 שופרסל דיל טבריה העמקים 1, טבריה
 • 16/03/2020 15:00 עד 16/03/2020 22:00 שופרסל דיל טבריה העמקים 1, טבריה
 • 16/03/2020 8:00 עד 16/03/2020 9:00 בית הכנסת "אהל אברהם" שיטרית, טבריה
 • 15/03/2020 19:30 עד 15/03/2020 20:30 בית הכנסת "אהל אברהם" שיטרית, טבריה
 • 15/03/2020 12:00 עד 15/03/2020 17:30 שופרסל דיל טבריה העמקים 1, טבריה
 • 14/03/2020 20:00 עד 07/03/2020 20:30 בית הכנסת "משכן שילה" שיטרית, טבריה
 • 14/03/2020 18:00 עד 14/03/2020 19:30 בית הכנסת "משכן שילה" שיטרית, טבריה
 • 14/03/2020 9:30 עד 14/03/2020 12:00 בית הכנסת "משכן שילה" שיטרית, טבריה
 • 14/03/2020 9:30 עד 14/03/2020 12:00 בית הכנסת "מבוא שילה" שיטרית, טבריה
 • 13/03/2020 7:30 עד 06/03/2020 9:00 בית הכנסת "משכן שילה" שיטרית, טבריה
 • 16.3 16:00-17:00 סופר מרקט "רמי לוי" , מתחם ביג פוריה, טבריה
 • 5.3 18:00-20:00 "רמי לוי" – מתחם ביג פוריה
 • 6.3 11:00-11:30 "פעמית סטור", מתחם ביג פוריה
 • 12.3 21:00-21:30 סופרמרקט "רמי לוי", מתחם ביג פוריה, טבריה
 • 13.3 12:00-12:30 מאפיית "ברכת מאיר", רח' וייצמן 30, שיכון ד' , טבריה
 • 13.3 12:30-12:45 מכולת "אלי שבו", שיכון ג' 213, טבריה
 • 15.3 10:00-10:10 סופרמרקט "רמי לוי", מתחם ביג פוריה, טבריה
 • 15.3 19:00-19:15 סופרמרקט "יש חסד", הנשיא ויצמן 1117, טבריה
 • 15.3 20:15-20:45 פיצה "ויצמן" , רח' הגליל 30 , טבריה
 • 17.3 10:00-10:45 בית הכנסת "צאנז" שז"ר שפע חיים, טבריה
 • 17.3 11:20-11:40 בית המרקחת, מרפאת רקתי, רח' החשמונאים, טבריה
 • 17.3 12:00-13:00 בית הכנסת "אהבת שלום", רח' ורנר, טבריה
 • 9.3 10:30-10:45 סוכנות להשכרת רכב "אויס", העמקים 2 , טברי
 • 9.3 11:15:11:30 בית מרקחת, קופת חולים לאומית טבריה עילית, הרצל 8 , טבריה
 • 12.3 08:00-08:30 מקווה טהרה ,גברים, הנשיא ויצמן שיכון ד' , טבריה
 • 12.3 08:30-08:45  בית הכנסת "חניכי הישיבות", שיכון ד' , טבריה
 • 12.3 12:00-12:15 סוכנות להשכרת רכב "אויס", העמקים 2 , טבריה
 • 12.3 12:30-12:45 קו 12 מתחנה מרכזית טבריה לתחנת רח' ויצמן, טבריה
 • 12.3 10:00-11:00 "המעדניה של סירוטה", רח' דרך מר"ן 13 , טבריה
 • 13.3 09:30-09:40 סופרמרקט "יש חסד", שיכון ד' , הנשיא ויצמן 1117, טבריה
 • 13.3 09:00-10:00 סופרמרקט "רמי לוי", מתחם ביג פוריה, טבריה
 • 15.3 11:00-11:30  "זול שופ", הירדן 55 , טבריה

גדרה

 • 19/03/2020 16:00 עד 19/03/2020 16:30 קופת חולים מאוחדת, סברדלוב 23, גדרה
 • 17/03/2020 16:00 עד 17/03/2020 16:30  קופת חולים מאוחדת, סברדלוב 23, גדרה
 • 15/03/2020 16:00 עד 15/03/2020 16:30 קופת חולים מאוחדת, סברדלוב סברדלוב 23, גדרה
 • 15/03/2020 9:30 עד 15/03/2020 10:30 בנק דיסקונט הבילוים, גדרה
 • 15/03/2020 9:00 עד 15/03/2020 9:30 בנק לאומי הבילוים, גדרה
 • 14/03/2020 9:00 עד 14/03/2020 10:00 בית כנסת יסמין, גדרה
 • 21/03/2020 8:00 עד 21/03/2020 10:00 בית כנסת קהילתי תיכון רמון, גדרה
 • 20/03/2020 11:00 עד 20/03/2020 12:00 סופר פארם גדרה, גדרה
 • 15/03/2020 8:00 עד 15/03/2020 16:00 מרכז אופק מתנס גדרה, כנפי נשרים 3, גדרה
 • 14/03/2020 9:00 עד 14/03/2020 12:00 בית כנסת" אור החיים הקדוש", הרצוג חיים 1, גדרה
 • 14/03/2020 8:00 עד 14/03/2020 11:00 בית כנסת קהילתי, תיכון רמון, גדרה
 • 13/03/2020 17:30 עד 13/03/2020 18:30 בית כנסת קהילתי, תיכון רמון, גדרה
 • 13/03/2020 11:20 עד 13/03/2020 12:00 סופר פארם, רחוב שדרות בן גוריון 105, גדרה
 • 13/03/2020 11:00 עד 13/03/2020 11:15 מאפיית ידעי, בעלי מלאכה 4, גדרה
 • 13/03/2020 10:00 עד 13/03/2020 10:20 קופת חולים כללית, גדרה הצעירה, גדרה
 • 18/03/2020 18:00 עד 18/03/2020 19:00 ספורמרקט מול תחנת אגד הרצל, גדרה
 • 15/03/2020 8:00 עד 15/03/2020 10:00 בית כנסת בית חב"ד גדרה, יסמין 24, גדרה
 • 15/03/2020 8:00 עד 15/03/2020 10:00 בית כנסת בית חבד גדרה, יסמין 24, גדרה
 • 14/03/2020 16:30 עד 14/03/2020 18:00 בית כנסת בית חב"ד גדרה, יסמין 24, גדרה
 • 14/03/2020 8:00 עד 14/03/2020 10:00 בית כנסת בית חב"ד גדרה, יסמין 24, גדרה
 • 13/03/2020 16:30 עד 13/03/2020 18:30 בית כנסת בית חבד גדרה, יסמין 24, גדרה
 • 17.3: 09:00-10:00 קופת חולים "מאוחדת " סניף בן גוריון בגדרה.
 • 12.3 בין השעות 17:00-17:30 מרפאת עיניים רחוב הבילויים 17, גדרה.
 • 12.3 בין השעות 10:00-10:30 מרכז הבשר, האירוס 1, גדרה.
 • 13.3 17:30-18:00 בית כנסת "בית חב"ד" רחוב היסמין 24 גדרה.
 • 14.3 08:00-10:00 בית כנסת "בית חב"ד" רחוב היסמין 24 גדרה.

נתיבות

 • 22/03/2020 19:00 עד 22/03/2020 8:00 מקווה
 • 19/03/2020 16:00 עד 19/03/2020 16:30 ח.כהן סניף רימון
 • 15/03/2020 18:00 עד 15/03/2020 19:00 נפגש עם לקוחות 

16.3: 17:00-17:30 סופר ויקטורי צים סנטר נתיבות.

 • 16.3 בין בשעות 12:00-14:00 קניות בסופר ח.כהן הגדול ברחוב המלאכה, נתיבות.
 • 16.3 בין השעות 16:30-17:30 חנות "זול פעמי" בנתיבות.
 • 16.3 בין השעות 18:00-19:30 סופר- רמי לוי באיזור התעשיה ליד נתיבות.
 • 12.3 בין השעות 13:00-20:00 מכללת חמדת הדרום בנתיבות.

מודיעין

 • 23/03/2020 17:00 - 23/03/2020 17:20 סופר ברעות- סופר שלי, מרכז מסחרי רעות        
 • 21/03/2020 23:20 - 21/03/2020 23:57 טרם מודיעין תלתן 8
 • 21/03/2020 9:15 - 21/03/2020 11:00 בית כנסת חב"ד עמק איילון 21
 • 20/03/2020 10:00 - 20/03/2020 10:15 סופרמרקט שופרסל שלי- מרכז מסחרי לב רעות        
 • 20/03/2020 9:00 - 20/03/2020 9:30 מכולת "גולד מרקט" עמק דותן 66
 • 20/03/2020 8:30 - 20/03/2020 9:00 חנות ירקות "אפונה וגזר" עמק דותן    66
 • 18/03/2020 17:50 - 18/03/2020 18:00 חנות גרעיני עפולה- מרכז מסחרי        
 • 16/03/2020 12:30 - 16/03/2020 12:45 חנות "BE" מוריה סנטר        
 • 16/03/2020 10:45 - 16/03/2020 11:00 ACE        
 • 15/03/2020 10:00 - 15/03/2020 11:00 טיפול קוסמטי - אצל טלי        
 • 13/03/2020 12:00 - 13/03/2020 13:00 חנות ירקות - עידן הפרי והירק לשם 69

12.3 16:45-18:15 בית כנסת "צעירי מודיעין" רח' פארן 12 מודיעין.
15.3 16:45-18:15  בית כנסת "צעירי מודיעין" רח פארן 12 מודיעין.
16.3 10:00-10:15 בית מרקחת מכבי רח' תלתן 8 מודיעין.
17.3 10:00-10:15 "סופרפארם "שדרות המלאכות ישפרו סנטר מודיעין
17.3  10:20-10:30 "יוחננוף "שדרות המלאכות 101 ישפרו סנטר מודיעין  (קופה מהירה)
11.3 16:00-18:00 פארק ענבה, מודיעין.
13.3 12:00-12:30 סופר קייזר  רח' אבני החושן 12, מודיעין.

12.3 09.00-12.00 – מסעדה "מיכאליס", רח' החרט 1 מודיעין.

9.3 15:00-16:00 מסעדת "חומוס אליהו" עמק זבולון 24 מרכז קייזר סנטר, מודיעין.
11.3 16:00-18:00 פארק "ענבה" מודיעין.
13.3 10:00-11:00 מסעדת "רולדין" מתחם ישפרו סנטר, מודיעין.
13.3 13:00-14:00 מסעדת "חומוס אליהו" עמק זבולון 24 מרכז קייזר סנטר, מודיעין.
13.3 14:00-14:30 סופר "קואופ שופ" עמק זבולון 22, מודיעין.
14.3 17:30-19:30 גלידת "גולדה" רחוב עמק זבולון 24, מודיעין.

עפולה ובעפולה עלית

 • 22/03/2020 14:00 עד 22/03/2020 14:05 מאפיית גבריאל חרוד 8
 • 15/03/2020 11:30 עד 15/03/2020 18:00 אזור התעשייה אלון תבור

1.3 19:30-23:30 אולמי אצולת העמק עפולה
12.3 10:00-10:30 טיפת חלב נוף העמק
12.3 19:30-21:00 חנות שילב עפולה
11.3: 19:30-23:30 אולמי אצולת העמק עפולה.
12.3: 19:30-21:00 חנות שילב עפולה.

11.3 19:30-00:30 מסיבה באולמי אצולת העמק, עפולה.
11.3 19:30-23:30 אולמי אצולת העמק עפולה.
12.3 19:30-21:00 חנות שילב עפולה.
13.3 06:00-06:10 מאפיית ברכה משה,  רחוב הנשיא וייצמן 17, עפולה.
17.3 19:00-20:00 יינון ביתן עפולה.
17.3 19:00-20:00 יינות ביתן עפולה, רחוב קהילת ציון 30, עפולה.

11.3 19:30-23:30 אולמי אצולת העמק עפולה.
12.3 19:30-21:00 חנות שילב עפולה.
11.3 19:30-00:30 מסיבה באולמי אצולת העמק, עפולה.

ביה"ח העמק

11.3 08:00-12:00 מדור שכר , מרכז רפואי העמק.
13.3 17:01-17:43 מלר"ד נשים מרכז רפואי העמק.
15.3 08:00-12:00 מדור שכר, מרכז רפואי העמק.
16.3 08:00-12:00 מדור שכר, מרכז רפואי העמק.

16.3 08:00-08:30 בדיקה במרפאה להיריון בסיכון ביה"ח העמק.

6.3 08:00-13:00 בנק יהב עפולה.
9.3 08:00-15:00 בנק יהב עפולה.
11.3 08:00-20:00 בנק יהב עפולה.
12.3 08:15-15:45 בנק יהב עפולה.
12.3 13:00-13:30 פיצוחי שני, השוק 2, עפולה.
16.3 08:00-20:00 בנק יהב עפולה.
17.3 08:00-15:00 בנק יהב עפולה.

עפולה עלית

18.3 19:45-20:00 מכולת מקס עפולה עלית.

מגדל העמק

 • 17/03/2020 19:00 - 17/03/2020 19:10 שופרסל - פרץ סנטר
 • 17/03/2020 19:00 - 17/03/2020 19:30 בית קליה החמניה פרץ סנטר
 • 17/03/2020 18:45 - 17/03/2020 19:00 חנות בגדי ילדים לידר
 • 16/03/2020 11:30 - 16/03/2020 14:00 בית ספר פנינת אור
 • 13/03/2020 11:30 - 13/03/2020 12:00 תחנת דלק סונול
 • 13/03/2020 10:00 - 13/03/2020 14:30 חנות ארגמן
 • 8.3 5:10-6:20 בית כנסת מעלות ניסים מגדל העמק
 • 8.3 8:30-18:00 כולל מגדל אור מגדל העמק
 • 8.3 20:00-21:00 כולל קול יעקב מגדל העמק
 • 9.3 5:10-14:30 כולל מגדל אור מגדל העמק
 • 9.3 17:40-19:00 כולל מגדל אור מגדל העמק
 • 9.3 20:45-00:30 בית כנסת קטן של מעלות ניסים מגדל העמק
 • 10.3 5:10-7:00 כולל מגדל אור מגדל העמק
 • 10.3 12:20-12:50 כולל מגדל אור מגדל העמק
 • 10.3 18:00-18:15 בית כנסת נר יוסף נחל צבי מגדל העמק
 • 10.3 20:00-21:00 כולל קול יעקב מגדל העמק
 • 11.3 5:10-6:20 בית כנסת מעלות ניסים מגדל העמק
 • 11.3 12:45-13:00 כולל חסדי רחל מגדל העמק
 • 11.3 13:10-18:10 כולל מגדל אור מגדל העמק
 • 12.3  8:40-18:00 כולל מגדל אור מגדל העמק
 • 13.3 5:30-06:20 בית כנסת מעלות ניסים בשכונת הכוכב
 • 13.3  9:45-11:30 כולל רשב"י מגדל העמק
 • 13.3 12:25-12:45 כולל מגדל אור מגדל העמק
 • 14.3 4:50-7:30 בית כנסת דנן מגדל העמק
 • 14.3 12:45-13:10 בית כנסת בנר יוסף נחל צבי מגדל העמק
 • 14.3 18:25-18:40 בית כנסת חב"ד (מול פארק רבין)
 • 16.3.20 18:10-18:25 בית כנסת נר יוסף נחל צבי מגדל העמק
 • 17.3.20 18:10-18:25 בית כנסת נר יוסף נחל צבי מגדל העמק
 • 19.3.20 12:20-12:30 בית מרקחת כללית ברחוב האלה
 • 10.3 21:00-01:00 מסיבת פורים במועדון נוער אור ישראלית.
 • 9.3 20:00-02:00 מסיבת פורים מועדון נוער "אור ישראלי" מגדל העמק.
 • 10.3 16:00-21:00 מועדון נוער "אור ישראלי" מגדל העמק.
 • 12.3 14:30-17:30 משחק כדורגל מתנ"ס מגדל העמק.
 • 12.3 08:00-12:30 בית ספר יערת העמק מגדל העמק (כיתה ט'3).
 • 13.3 06:00-06:30 בית כנסת יוצאי אירופה מגדל העמק.
 • 10.3 15:00-15:45 קריאת מגילה באוהל חב"ד רח הזית מגדל העמק.
 • 12.3 17:00-18:00 מכון פיזיותרפיה כוכב הילדים מגדל העמק.
 • 6.3 13:30-13:45 קופ"ח מכבי פרץ סנטר מגדל העמק.
 • 8.3 14:30-15:30 חנות פרחים פרץ סנטר מגדל העמק.
 • 10.3 22:00-05:00 בית כנסת רשב"י במגדל העמק.
 • 15.3 10:00-11:30 שופרסל הראשי באזור תעשייה מגדל העמק.
 • 15.3 17:15-18:00 סופר פארם פרץ סנטר, מגדל העמק.

לוד

 • 24/03/2020 17:30 - 24/03/2020 17:45 סופר פארם רח' דוד המלך 2 שד דוד המלך 2
 • 24/03/2020 17:10 - 24/03/2020 17:20 סופר פארם רח' היצירה לוד        
 • 24/03/2020 16:35 - 24/03/2020 16:40 קופת חולים מאוחדת לוד הנשיא    
 • 22/03/2020 6:30 - 22/03/2020 17:00 רכבת ישראל - עבודה דרכי משה 26
 • 20/03/2020 13:30 - 20/03/2020 15:00 מוקד טרם        
 • 20/03/2020 13:30 - 20/03/2020 13:45 חנות " אמצע השוק פאדי" הנשיא 6
 • 19/03/2020 18:45 - 19/03/2020 19:00 תחנת דלק מנטה        
 • 19/03/2020 8:00 - 19/03/2020 16:00 נגרית "אבו חמאד מוסטפא" המחקר 20
 • 19/03/2020 7:30 - 19/03/2020 8:30 מעבדה של מכבי אגוז    12
 • 19/03/2020 6:30 - 19/03/2020 16:30 עבודה רכבת ישראל דרכי משה 26
 • 18/03/2020 11:15 - 18/03/2020 12:15 סופרמרקט "אושר עד" בת שבע    
 • 18/03/2020 8:00 - 18/03/2020 16:00 נגריה "אבו חאמד מוסטפא" המחקר 20
 • 18/03/2020 6:30 - 18/03/2020 17:00 עבודה רכבת ישראל    דרכי משה 26
 • 18/03/2020 5:00 - 18/03/2020 14:00 עבודה בנתב"ג    
 • 17/03/2020 20:40 - 17/03/2020 21:30 סופרמרקט "אושר עד" בת שבע 1
 • 17/03/2020 19:30 - 17/03/2020 20:30 סופרמרקט "ויקטורי" לב פסח 2
 • 17/03/2020 6:30 - 17/03/2020 17:00 מקום עבודה רכבת ישראל דרכי משה 26
 • 16/03/2020 6:30 - 16/03/2020 17:00 מקום עבודה רכבת ישראל דרכי משה חיים משה 35
 • 15/03/2020 11:00 - 15/03/2020 11:35 מטה מג"ב
 • 15/03/2020 11:00 - 15/03/2020 11:15 משרד רואה חשבון " מוניר דיאבאת" לוד שד הציונות 1
 • 15/03/2020 10:00 - 15/03/2020 11:00 בית מרקחת " סנטס" הרצל 60
 • 15/03/2020 6:30 - 15/03/2020 17:00 עבודה רכבת ישראל    דרכי משה 26
 • 14/03/2020 16:00 - 14/03/2020 16:45 בית כנסת "אהבת חינם" אלתר רחל    
 • 14/03/2020 7:30 - 14/03/2020 10:15 בית כנסת "אהבת חינם" אלתר רחל    
 • 14.3 07:30-10:15 בית כנסת "אהבת חינם" רח' רחל אלתר לוד.
 • 14.3 16:00-16:45 בית כנסת "אהבת חינם" רח' רחל אלתר לוד.
 • 15.3 17:00-17:30 בית כנסת ב"הוסטל גבעת הזיתים" רח' חיים שפירא 35 לוד.
 • 17.3 19:30-20:30 סופרמרקט "ויקטורי" רח' פסח לב 2 אזור התעשייה הצפוני לוד.
 • 17.3 20:40-21:30 סופרמרקט "אושר עד" רח' בת שבע 1 לוד.
 • 11.3.20: 20:00-22:00 ארוע אירוסין, ישיבת חבד, רח' צמח צדק 4, לוד.
 • 16.3 בין השעות 17:30-18:00 סופרמרקט "אושר עד" רח' בת שבע 1, לוד.
 • 17.3 בין השעות 17:15-17:45 סופרמרקט "ויקטורי" רח' יוספטל 23, לוד.
 • 19.3 בין השעות 17:30-18:00 סופרמרקט "רמי לוי" שד' הציונות 1 קניון לוד סנטר, לוד.

אשקלון

 • 15/03/2020 18:00    - 20:00    בית כנסת "אך טוב וחסד"  שד דרום אפריקה 69, אשקלון
 • 15/03/2020 05:30- 07:30    בית כנסת "אך טוב וחסד"  שד דרום אפריקה    69, אשקלון
 • 14/03/2020 07:30    -  10:30    בית כנסת "תפארת יוחאי"  קרייתי, אשקלון
 • 13/03/2020 07:30    - 10:30    בית כנסת "תפארת יוחאי" קרייתי, אשקלון
 • 25/03/2020 14:00    - 15:00    ויקטורי, מתחם רחבעם זאבי, אשקלון
 • 25/03/2020 09:00    - 10:00    ביח ברזילי, אשקלון
 • 25/03/2020 07:30    - 08:00    מכולת שכונתית-רח הטייסים, אשקלון
 • 24/03/2020 14:00    - 15:00    יינות ביתן, ברנע, ליד ויקטורי, אשקלון
 • 22/03/2020 21:00    - 23:00    רמי לוי    המתכנן    8, אשקלון
 • 20/03/2020 13:30    - 14:30    סופר סל ברנע, אשקלון
 • 20/03/2020 11:30    - 12:30    מוקד "טרם", הפלמ"ח 3, אשקלון
 • 20/03/2020 11:00    - 11:30    ניו פארם אפרידר {BE] שד דרום אפריקה, אשקלון
 • 20/03/2020 10:00    - 10:30    סופר שפע שוק קרית האקדמיה, אשקלון
 • 20/03/2020 09:00    - 09:30    ג'וליה קצביה הפנינים 21, אשקלון
 • 20/03/2020 07:00    - 08:00    סיטונאות רחמים, אשקלון
 • 19/03/2020 20:30    - 20:45    חנות "סעדה דגים" השוק הישן, רמז דוד 180, אשקלון
 • 19/03/2020 19:00    - 20:00    שוק אשקלון, אשקלון
 • 19/03/2020 18:00    - 19:00    סופר "ויקטורי" בן צבי יצחק 8, אשקלון
 • 19/03/2020 18:00    - 18:30    סופר סל ברנע, אשקלון
 • 19/03/2020 16:00    - 17:00    סופרמרקט יינות ביתן - אזור תעשייה צפוני, אשקלון
 • 19/03/2020 15:45    - 15:20    קופת חולים מכבי קניון גירון הגבורה, אשקלון
 • 19/03/2020 15:00    - 15:30    שוק עירוני, אשקלון
 • 19/03/2020 13:30    - 14:30    סופר ויקטורי בן צבי יצחק, אשקלון
 • 19/03/2020 13:00    - 13:30    חנות ממתקי אלי כהן, אשקלון
 • 19/03/2020 12:00    - 13:00    חנות פרבורגר אלי כהן, אשקלון
 • 19/03/2020 11:00    - 12:00    סופר ויקטורי, בן צבי יצחק 1, אשקלון
 • 19/03/2020 08:00    - 09:00    תבליני מצליח, אשקלון
 • 19/03/2020 08:00    - 09:00    קופת חולים מכבי, אשקלון
 • 19/03/2020 06:00    - 17:00    חברת החשמל, אשקלון
 • 18/03/2020 19:00    - 21:00    שיעור תורה בבית כנסת בישיבה "שובה ישראל",הסוכה 5, אשקלון
 • 18/03/2020 11:00    - 11:30    סופר ויקטורי בן צבי יצחק 1, אשקלון
 • 18/03/2020 06:00    - 17:00    חברת החשמל, אשקלון
 • 17/03/2020 19:00    - 21:00    שיעור תורה בבית כנסת בישיבה "שובה ישראל"    הסוכה    5        אשקלון
 • 17/03/2020 18:00    - 18:30    סופר סל ברנע, רוטשילד, אשקלון
 • 17/03/2020 17:30    - 18:30    סופרמרקט אושר עד - בת הדר, אשקלון
 • 17/03/2020 16:00    - 19:00    כולל רב בלואי - ליד תחנה מרכזית, אשקלון
 • 17/03/2020 10:00    - 15:00    כולל רב בלואי - ליד תחנה מרכזית, אשקלון
 • 17/03/2020 08:00    - 18:00    משרדי אלדן, אשקלון
 • 17/03/2020 06:00    - 17:00    חברת החשמל, אשקלון
 • 16/03/2020 16:00    - 19:00    כולל רב בלואי - ליד תחנה מרכזית, אשקלון
 • 16/03/2020 10:00    - 15:00    כולל רב בלואי - ליד תחנה מרכזית, אשקלון
 • 16/03/2020 06:00    - 17:00    חברת החשמל, אשקלון
 • 15/03/2020 21:00    - 20:00    בית כנסת בכור, אשקלון
 • 15/03/2020 19:30    - 20:45    בית כנסת אח טוב וחסד, ברנע שד דרום אפריקה 69, אשקלון
 • 15/03/2020 10:00    - 10:00    מח' רנטגן, ברזילי, אשקלון
 • 15/03/2020 08:00    - 18:00    משרדי אלדן, אשקלון
 • 15/03/2020 06:00    - 17:00    חברת החשמל, אשקלון
 • 14/03/2020 18:30    - 19:00    בית כנסת משכן אריאל, בלפור 1, אשקלון
 • 14/03/2020 18:00    - 18:30    בית הכנסת בישיבה "שובה ישראל"    הסוכה 5, אשקלון
 • 14/03/2020 17:00    - 18:30    בית כנסת מלון ליאונרדו, אשקלון
 • 14/03/2020 16:00    - 18:30    בית כנסת ניסנית, אשקלון
 • 14/03/2020 16:00    - 17:00    בית כנסת משכן אריאל בלפור 1, אשקלון
 • 14/03/2020 12:30    - 13:00    בית כנסת מלון ליאונרדו, אשקלון
 • 14/03/2020 08:00    - 10:00    בית כנסת מלון ליאונרדו, אשקלון
 • 14/03/2020 07:30    - 10:30    בית כנסת  ניסנית, אשקלון
 • 14/03/2020 07:30    - 10:00    בית כנסת אח טוב וחסד, ברנע שד דרום אפריקה 69, אשקלון
 • 14/03/2020 07:30    - 10:00    בית כנסת אח טוב וחסד, ברנע שד דרום אפריקה 69, אשקלון
 • 14/03/2020 07:30    - 10:30    בית כנסת משכן אריאל,בלפור 1, אשקלון
 • 14/03/2020 05:00    - 07:00    בית כנסת הקיקיון, אשקלון
 • 13/03/2020 18:30    - 19:45    בית כנסת אח טוב וחסד, ברנע שד דרום אפריקה 69, אשקלון
 • 13/03/2020 17:30    - 19:30    בית כנסת-ניסנית    ניסנית, אשקלון
 • 13/03/2020 17:30    -18:30    בית כנסת בישיבה "שובה ישראל"הסוכה 5, אשקלון
 • 13/03/2020 17:30    - 19:30    מלון לאונרדו, אשקלון
 • 13/03/2020 17:30    - 18:30    בית כנסת מלון ליאונרדו, אשקלון
 • 13/03/2020 17:00    - 18:00    בית כנסת הקיקיון, אשקלון
 • 13/03/2020 08:00    - 09:00    בית כנסת בכור, אשקלון
 • 26/03/2020 09:00    - 10:10    ויקטורי    בן צבי יצחק, אשקלון
 • 25/03/2020 08:00    - 08:00    הוסטל -דיור מוגן    הטייסים    64, אשקלון
 • 25/03/2020 08:00    - 08:00    מדא, אשקלון
 • 25/03/2020 08:00    - 16:30    רנטגן בהח  ברזילי, אשקלון
 • 24/03/2020 16:00    - 17:00    טיב טעם, אשקלון
 • 23/03/2020 08:30    - 10:00    סופר ויקטורי בן צבי יצחק, אשקלון
 • 23/03/2020 08:00    - 08:00    בית מגורים, מעלה הגת 30, אשקלון
 • 22/03/2020 08:00    - 08:00    מרפאה כללית ברנע, אשקלון
 • 20/03/2020 08:00    - 19:00    רטנגן בהח ברזילי    , אשקלון
 • 19/03/2020 12:30    - 13:30    בי"ס אולפנת צביה,עגנון ש"י 1, אשקלון
 • 19/03/2020 08:00    - 08:30    סיטונאות רחמים, אשקלון
 • 19/03/2020 08:00    - 19:00    רנטגן- בהח ברזלי, אשקלון
 • 19/03/2020 08:00    - 08:00    סופרסל -אשקלון, אשקלון
 • 18/03/2020 19:00    - 19:30    שופרסל ברנע, אשקלון
 • 18/03/2020 11:00    - 13:00    סופר ויקטורי, בן צבי יצחק, אשקלון
 • 18/03/2020 08:00    - 08:00    קופת חולים כללית, אשקלון 
 • 18/03/2020 08:00    - 19:00    רטנגן בהח ברזילי, אשקלון
 • 17/03/2020 12:00    - 12:30    אטליז קלוד בשוק, אשקלון
 • 17/03/2020 08:00    - 19:00    רנטגן בהח ברזילי, אשקלון
 • 16/03/2020 20:58    - 20:58    טרם אשקלון, אשקלון
 • 16/03/2020 12:00    - 14:00    אושר עד בת הדר, אשקלון
 • 16/03/2020 08:00    - 19:00    רטנגן בהח ברזילי, אשקלון
 • 15/03/2020 18:00    - 19:00    קופת חולים מכבי, אשקלון
 • 15/03/2020 18:00    - 19:00    מכבי, אשקלון
 • 15/03/2020 09:00    - 09:30    קופת חולים כללית - קניון חוצות, אשקלון
 • 15/03/2020 08:00    - 19:00    רנטגן - מנהלת מחלקה אשקלון  בהח ברזילי    , אשקלון
 • 14/03/2020 08:00    - 08:00    בית כנסת "ברכת שמיים", אשקלון
 • 14/03/2020 08:00    - 08:00    בית כנסת פאר ישראל, אשקלון
 • 13/03/2020 08:00    - 08:00    בית כנסת פאר ישראל, אשקלון
   
 • 1.3 10:45-16:00 שוק פורים סניף בני עקיבא באפרידר אשקלון.
 • 20.3 13:20-14:20 סופר פארם רחוב הנשיא אפרידר אשקלון.
 • 10.3 06:00-08:00 בית כנסת ״אך טוב וחסד״ שדרות דרום אפריקה 69 אשקלון.
 • 10.3 13:00-16:00 אולמי טליה רח הכישור 5 אשקלון.
 • 10.3 16:00-20:00 בית כנסת אך טוב וחסד שד דרום אפריקה 69 אשקלון.
 • 11.3 05:00-06:15 בית כנסת ״אך טוב וחסד״ שדרות דרום אפריקה 69 אשקלון.
 • 11.3 15:00-20:00 בית כנסת ״אך טוב וחסד״ שדרות דרום אפריקה 69 אשקלון.
 • 12.3 05:00-06:15 בית כנסת ״אך טוב וחסד״ שדרות דרום אפריקה 69 אשקלון.
 • 12.3 15:00-20:00 בית כנסת ״אך טוב וחסד״ שדרות דרום אפריקה 69 אשקלון.
 • 13.3 05:00-06:15 בית כנסת ״אך טוב וחסד״ שדרות דרום אפריקה 69 אשקלון.
 • 13.3 15:00-20:00 בית כנסת ״אך טוב וחסד״ שדרות דרום אפריקה 69 אשקלון.
 • 14.3 05:00-06:15 בית כנסת ״אך טוב וחסד״ שדרות דרום אפריקה 69 אשקלון.
 • 14.3 15:00-20:00 בית כנסת ״אך טוב וחסד״ שדרות דרום אפריקה 69 אשקלון.
 • 15.3 05:00-06:15 בית כנסת ״אך טוב וחסד״ שדרות דרום אפריקה 69 אשקלון.
 • 15.3 15:00-20:00 בית כנסת ״אך טוב וחסד״ שדרות דרום אפריקה 69 אשקלון.
 • 18.3 09:00-09:30 סופרמרקט ויקטורי בתחנת הדלק פז אשקלון.
 • 19.3 10:00-11:00 חנות פרבורגר ברחוב אלי כהן אשקלון.
 • 19.3 11:00-11:30 חנות ממתקי אלי ברח אלי כהן אשקלון.
 • 19.3 13:20-13:45 מרפאת דר הררי קניון גירון אשקלון.
 • 20.3 תפילת ערבית בית כנסת "מחנה ראובן" רחוב הלביאה, נאות אשקלון.

עמנואל

 • 20.3 12:30-13:00 חנות נתיב החסד, חת"ם סופר 1, עמנואל
 • 19.3 11:00-11:30 חנות נתיב החסד , חת"ם סופר 1, עמנואל
 • 18.3 20:30-21:00 חנות נתיב החסד, חת"ם סופר 1, עמנואל
 • 14.3 22:30-22:45 חנות מחסן החסד, בית ישראל, עמנואל

קרית מלאכי

 • 14/03/2020 21:00-22:00 מר"מ, ז'בוטינסקי 45, קרית מלאכי
 • 15/03/2020 10:30-11:00 מצעד הדובדבן סניף ביג, קרית מלאכי
 • 15/03/2020 9:30-10:00 בית העלמין, קרית מלאכי

חריש 

 • 17.3 9:00-14:00 משרד טכנולוגיות מגב, חריש
 • 17.3 8:00-8:15 תחנת המשטרה חריש, חריש
 • 16.3 15:15-15:30 תחנת המשטרה חריש, חריש

פסגות

 • 14.3 8:15-18:35 בית הכנסת המרכזי, פסגות
 • 13.3 17:30-18:45 בית כנסת המרכזי, פסגות

קדימה

 • 21/03/2020 18:30 עד 21/03/2020 19:00 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 21/03/2020 12:30 עד 21/03/2020 13:30 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 21/03/2020 7:30 עד 21/03/2020 9:30 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 20/03/2020 10:30 עד 20/03/2020 11:00 טבון הצועני הזרם
 • 20/03/2020 10:00 עד 20/03/2020 10:30 כולל הבאר הרב אביקסיס 6
 • 19/03/2020 17:30 עד 19/03/2020 18:30 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 19/03/2020 6:00 עד 19/03/2020 7:00 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 18/03/2020 17:30 עד 18/03/2020 18:30 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 18/03/2020 6:00 עד 18/03/2020 7:00 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 17/03/2020 17:00 עד 17/03/2020 18:30 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 17/03/2020 6:00 עד 17/03/2020 7:00 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 16/03/2020 20:30 עד 16/03/2020 22:30 כולל הבאר הרב אביקסיס 6
 • 16/03/2020 17:30 עד 16/03/2020 18:30 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 16/03/2020 6:00 עד 16/03/2020 7:00 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 15/03/2020 17:30 עד 15/03/2020 18:30 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 15/03/2020 6:00 עד 15/03/2020 7:00 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 14/03/2020 17:30 עד 14/03/2020 18:30 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 14/03/2020 6:00 עד 14/03/2020 7:00 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 13/03/2020 17:00 עד 13/03/2020 18:30 בית כנסת שבזי שבזי 15
 • 13/03/2020 6:00 עד 13/03/2020 7:00 בית הכנסת שבזי שבזי 15

13.3 17:30-18:15בית כנסת שבזי, רח' שבזי 70 בקדימה.
14.3 07:00-09:00 בית כנסת שבזי , רח' שבזי 70 , בקדימה.

אחיעזר

 • 21/03/2020 12:30-14:00, בית כנסת שערי צדק, אחיעזר
 • 21/03/2020 08:00- 10:30, בית כנסת שערי צדק, אחיעזר
 • 20/03/2020 12:30-13:00, בית כנסת מרכזי, אחיעזר
 • 14/03/2020 08:00- 10:30, בית כנסת שערי צדקף, אחיעזר
 • 13/03/2020 06:20- 07:00, בית כנסת שערי צדק, אחיעזר

אלון שבות

 • 17/03/2020 13:30- 13:40, רמי לוי - גוש עציון,  אלון שבות
 • 14/03/2020 08:00 -08:00, בית כנסת אלון שבות דרום, אלון שבות

אפרת

 • 19/03/2020 11:00- 11:30, קופ"ח כללית, אפרת
 • 14/03/2020 08:00- 08:00, בית כנסת גבעת התמר, אפרת
 • 17/03/2020 18:30-19:00, הבית כנסת החריש באפרת, החריש, אפרת
 • 16/03/2020 08:00-08:00, בי"ס אורות עציון, אפרת
 • 13/03/2020 17:00- 19:00, בית כנסת מרכזי, תמר, אפרת
 • 13/03/2020 07:45- 08:15, בית כנסת החריש, החריש 3, אפרת

13.3 שישי 17:45 עד 18:45, בית הכנסת 'המוריה' בממ"ד יד תמר, אפרת.
14.3 שבת 08:30 עד 10:30, בית הכנסת 'המוריה' בממ"ד יד תמר, אפרת.

8.3 – 10.3  בית כנסת מרכזי התמר, אפרת.
12.3 יום רביעי, 13:45 עד 15:00 רמי לוי, צומת הגוש, אפרת.
13.3 יום חמישי, 11:00 עד 12:00 וופל בר, אפרת.
13.3 – 15.3 בית כנסת מרכזי התמר, אפרת.
14.3 שבת 08:30 עד 10:00 בית הכנסת גבעת התמר, אפרת.

כפר סבא

 • 25/03/2020 21:00 - 25/03/2020 0:00 מתחם לחולי קורונה
 • 25/03/2020 9:00 - 25/03/2020 9:30 מרפאה כללית קפלן יחזקאל 12
 • 23/03/2020 10:30 - 23/03/2020 15:30 מתחם לחולי קורונה
 • 18/03/2020 12:30 - 18/03/2020 15:30 בי פרי - אבזור רכבי נכים היוזמה 10
 • 16/03/2020 20:00 - 16/03/2020 22:00 בית כנסת משכנות חאן בבא אזור התעשיה 14
 • 14/03/2020 17:30 - 14/03/2020 19:00 בית כנסת משכנות יעקב תל חי    
 • 13/03/2020 9:00 - 13/03/2020 10:00 סופר רמי לוי גלגלי פלדה 5

אור יהודה

 • 15/03/2020 13:30-14:00, קופת חולים לאומית, אור יהודה
 • 25/03/2020 19:00- 19:30, סופר יש חסד, סעדון אליהו, אור יהודה
 • 25/03/2020 16:30-17:00, יוחננוף הגדול - סופר, אור יהודה
 • 24/03/2020 15:00- 22:00, סופרמרקט יוחננוף, המפעל 2, אור יהודה
 • 22/03/2020 07:00-15:00, סופרמרקט יוחננוף, המפעל 2, אור יהודה
 • 21/03/2020 15:00- 17:00, בית כנסת המקלט, אור יהודה
 • 20/03/2020 07:00- 15:00, סופרמקט יוחננוף, המפעל 2, אור יהודה
 • 19/03/2020 15:00- 23:59, רשת יוחננוף, המפעל 2, אור יהודה
 • 17/03/2020 16:30- 18:30, בית כנסת הבוכרי הגדול, העצמאות 20, אור יהודה
 • 20/03/2020 11:00- 12:00, מכולת שוק אבולבן, אור יהודה
 • 18/03/2020 08:30-10:30, סופר יוחננוף, המפעל 2, אור יהודה
 • 17/03/2020 08:30- 10:30, סופר יוחננוף, המפעל 2, אור יהודה
 • 15/03/2020 17:00- 20:00, בית כנסת, העצמאות 20, אור יהודה
 • 14/03/2020 18:00-20:15, בית הכנסת שערי רחמים, ז'בוטינסקי 9, אור יהודה
 • 14/03/2020 09:00- 12:30, בית הכנסת שערי רחמים, ז'בוטינסקי 9, אור יהודה
 • 14/03/2020 08:00- 10:00, בית כנסת, העצמאות    20, אור יהודה
 • 13/03/2020 11:00- 12:00, שוק אבולבן, אור יהודה
   
 • 13.3: 13:30-14:00 מרכול "יש", רחוב יהדות קנדה, אור יהודה.
 • 13.3: 14:15-14:30 "סופר בול מרקט", נווה רבין, אור יהודה.

11.3: בשעה 8:00 תפילת שחרית בבית כנסת "נווה סביון", רח' צאלון ,24 אור יהודה.
11.3: בשעה 18:00 תפילת ערבית בבית חב"ד נווה סביון, רח' בר לב 12, אור יהודה.
12.3: בשעה 8:00 תפילת שחרית בבית כנסת "נווה סביון", רח' צאלון ,24 אור יהודה.
12.3: בשעה 18:00 תפילת ערבית בבית חב"ד נווה סביון, רח' בר לב 12, אור יהודה.

12.3: בשעות 11:00-12:00 סופרמרקט "יוחננוף", רח' המפעל 2, אור יהודה.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. מיון