1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

הגרא"י סולובייציק במתקפה חריפה נגד רבני בני ברק ועיתון 'יתד'

במסגרת 'שיעור חומש' שמוסר הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק, ראש ישיבת בריסק לתלמידיו מידי מוצאי שבת, ייחד הגרא"י את דבריו למתקפה חריפה כנגד עורכי 'יתד נאמן' ואמר כי "אין להם ריח של יהודים", כמו כן תקף את רבני בני ברק על הוראותיהם בענין הקורונה • בלעדי 

משה ויסברג, אברמי פרלשטיין, י"ג אב תש"פ 03/08/2020 20:15

הקלטה נדירה הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק צילום: יוחנן לוסטיג

ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי אברהם יהושע סולובייציק, מבקר בחריפות את העיתון 'יתד נאמן' ואת כותביו, באמרו כי לכותבי העיתון "אין ריח של יהודים", והזהיר את תלמידיו כי "כל מי שמעוניין שילדיו ילכו בדרך הישר - לא יעז להכניס את עיתון 'יתד נאמן' לביתו, ומי שמכניס את העיתון לביתו, לחלוטין אינו בטוח על חינוך ילדיו". כך בהקלטה נדירה שהגיעה לידי 'בחדרי חרדים' מתוך שיעור פנימי שמסר לתלמידיו.

כזכור, לפני כשבועיים הבאנו את דברי הגרא"י ב'חומש-שיעור' שמסר לתלמידיו, ובו תקף את הקריקטורה שפורסמה בעיתון בה נראה אדם בעל חזות 'ירושלמית' החגור בחגורת נפץ, כאשר הכותרת מכריזה כי הוא 'שאהיד'.

כעת אנו מפרסמים הקלטה נדירה של דבריו ב'חומש-שיעור' נוסף שמסר לתלמידיו לאחרונה, ובו הוא תוקף שוב, והפעם בחריפות רבה - את עורכי וכותבי 'יתד נאמן' על פרסום קריקטורה זו, ובמקביל מתייחס לדברים שנכתבו בעבר על ידי העיתון מהם השתמע זלזול בקנאותו של פנחס, לדבריו.

ראש הישיבה זעק: "לוקחים ורושמים על יהודים -לא פחות ולא יותר- "שאהיד"; "מאבד עצמו לדעת!" ועל איזה אנשים הם כותבים את זה? על כאלו אנשים שקטנם עבה ממתנם ועל יהודים יראים ושלמים!", בדבריו השווה את עיתון 'יתד נאמן' ל"עיתונות המשכילית של לפני מאה שנים", ואמר כי חלק מן הכותבים הם כמו "כת הקראים"; "הכיצד הם מסוגלים לכתוב בזלזול על פנחס", תמה הגרא"י.

הגרא"י התייחס גם למאמר נוסף שפורסם בעיתון, המייחס את הידבקותו של הגאון רבי דוד שמידל יו"ר 'אתרא קדישא' בנגיף הקורונה לכך שהרב שמידל זלזל בשמירה על הנחיות משרד הבריאות, ואמר כי "עוד לפני שכל 'המרנן ורבנן' היו - כבר היתה לרב שמידל 'דעה', מדובר פה ביהודי שקרא ושנה, ולא פסק פומיה מגירסא יומם ולילה, ששימש תלמידי חכמים, והיה בן בית אצל כל גדולי ישראל, ומיצה מידותיהם", הגרא"י סייג כי אינו נותן 'הסכמה גורפת' לדעתו של הגר"ד שמידל בענין נגיף הקורונה, אך מחה על הזלזול בכבודו של הרב שמידל: "אינני אומר שכל מה שהרב שמידל אומר הוא אכן צודק במאה אחוז, אמר הגרא"י, "אבל אותם אלו שצועקים כנגדו - להם אין בכלל שיקול הדעת".

עוד תקף הגרא"י את רבני בני ברק על הנחיותיהם המחמירות בשמירה מנגיף הקורונה, ואמר כי הנחיותיהם המחמירות על חובת חבישת המסכה מגיעה משום שהם רואים בחבישת המסכה "ענין לאומי", כדבריו, ותמה: "האם שמענו פעם דבר כזה, שרבנים יחתמו עם רופאים יחד?"; "יושבת הממשלה ומתווכחת ימים ולילות מה לסגור ומה לא לסגור, והנה מיד כשמסתיים סבב כיפופי הידיים בממשלה ומתקבלת החלטה פוליטית - רבני בני ברק כבר חותמים כי מי שאינו מציית לכך הוא בגדר 'רודף'", אמר.

כמו כן הזכיר, כי בעבר פרסמו רבני בני ברק 'קול קורא' המורה שבכל משפחה יהיה בן משפחה אחד לפחות שיעבור קורס עזרה ראשונה, ראש הישיבה תמה מדוע רבני בני ברק מאפשרים לאנשים מבוגרים או לבעלי רקע רפואי להישאר לבדם בביתם; "הרי אין להם בן משפחה שלמד עזרה ראשונה, ואם כן יש בדבר משום פיקוח נפש, לשיטתם", אמר ראש הישיבה.

ראש הישיבה הוסיף כי אין לדעת לאן עוד יגיעו החומרות ההלכתיות בהלכות 'פיקוח נפש': "מחר יכריזו כי כל ישיבה שאין בה ברז כיבוי אש, ראשי הישיבה הם 'רודפים', כי הרי עלולה לפרוץ שריפה וכל הישיבה תשרף; אינני רוצה להוציא מפי על אלו דברים נוספים הרבנים עלולים להוציא איסור".

עוד אמר, כי אין צורך ללמד את תושבי שכונת 'מאה שערים' מה נקרא 'פיקוח נפש'; "האם תושבי 'מאה שערים' צריכים לבוא ללמוד אצל אלו שנוסעים בהרים לעשות סקי מהו 'פיקוח נפש'?", תמה ראש הישיבה.

בסיום דבריו קרא הגרא"י ל"יהודי בני ברק", כלשונו, להתעורר ולמחות בענין.

יצויין, כי ההקלטה הבלעדית מספקת הצצה נדירה ל'חומש-שיעור' הפנים-בריסקאי, בו ראש הישיבה מרביץ בתלמידיו דברי מוסר והשקפה בשילוב עובדות מרתקות על גדולי ישראל ואורח החיים של דורות-עברו, כפי שקיבל במסורת בית אבותיו לבית בריסק, והם מהווים תחליף ל'שיחות-מוסר' הנהוגות בעולם הישיבות, היות וכידוע בבית בריסק לא נוהגים למסור שיחות מוסר רשמיות.

'בחדרי חרדים' מביא את ההקלטה הבלעדית ואת תמלול דברי הגרא"י כפי שנכתבו על ידי אחד השומעים. 

"לוקחים עיתון חרדי (יתד נאמן), שזה עוד נקרא עיתון של "בני תורה"... ועושים ציור, קריקטורה, של יהודי ירושלמי, עם ירושליימער חלאט, והוא מחובר עם חגורות נפץ  ובצד כתוב - לא פחות ולא יותר - "שאהיד"! אתם יודעים מה אומר "שאהיד"?... תגידו לי מה זה "שאהיד"?... אה, "קדוש"... למה הוא "קדוש"? כי הוא מאבד עצמו לדעת! אתם מבינים?! אתם שומעים מה שיהודים כותבים?! זה עיתון יהודי!! זה לא ה'משכילים' של פעם, זה כביכול "עיתון של בני תורה".

לוקחים ורושמים על יהודים, לא פחות ולא יותר, "שאהיד"! "מאבד עצמו לדעת"! אתם מבינים?! "שאהיד"! ועל איזה אנשים הם כותבים את זה? על כאלו אנשים שקטנם עבה ממתנם!! ועל יהודים יראים ושלמים!!!

גוט! בוודאי, יש בירושלים כאלו שהם גם "אנשים קלילים", את כל מהלך החיים שלהם הם לוקחים בצורה קלה, אבל יש אנשים עם כובד ראש, ערלאכע יידן, שמוסרים נפש על יידישקייט, ומבלעדי זאת שהם יושבים כאן בירושלים, מי יודע איך הללו (בבני ברק) היו נראים, אילולא אותם שיושבים בירושלים!! לכתוב על כאלו אנשים "המאבד עצמו לדעת" - זה הרי "טרפיינע משכילים"!!

כתוב בגמרא 'גדול המחטיאו יותר מן ההורגו', אבל הם (אנשי בני ברק) לא "שאהידים", כי הם כבר נפלו מזמן!! הם מקלקלים כעת אחרים, אבל הם לא "מאבד עצמו לדעת", כי הם כבר נפלו כבר מזמן!! וכעת רק מקלקלים אחרים.

אתם שומעים איך כותבים?! לא שמעתי שמישהו הזדעזע על זה, וזה כתוב בעיתון של "בני תורה" זה נקרא "תורה"?? זה הרי "פראסטע משכילים"!!

אני יגיד לכם, תדעו, אל תגידו שלא אמרתי לכם! אם אתם רוצים שיהיה לכם ילדים שישארו 'ערלכע יידן' - אל תכניסו כזה עיתון לבית! אם אתם מחזיקים כזה עיתון בבית, אתם לחלוטין לא בטוחים עם ילדיכם!

לראות מה הם כותבים, ולהבין איפה הם כבר אוחזים. אין להם בכלל ריח של יהודים!!

עוד כתבו בעיתון (יתד נאמן) "עכשיו כבר נודע כי כאלו שהביעו דעתם כנגד מרנן ורבנן, הםעצמם נדבקו וחלו", כל אחד יודע היטב למי כוונתם, מדברים על יהודי (ר' דוד שמידל), שעוד לפני שכל "המרנן ורבנן" היו - כבר היתה לו "דעה", מדובר פה ביהודי שקרא, ושנה, ולא פסק פומיה מגירסא יומם ולילה, ששימש תלמידי חכמים, והיה בן בית אצל כל גדולי ישראל, ומיצה מידותיהם! איני אומר שכל מה שהוא אומר צודק במאה אחוז, אבל אותם אלו שצועקים כנגדו - להם אין בכלל שיקול הדעת!

ומה הפירוש שגם הוא נחלה? אסביר לכם: היה מעשה באשה אחת שאמרה לפני ראש השנה "רבונו של עולם, אם אתה נותן לי שנה טובה - מוטב, ואם לאו - אסע אל דודתי בכפר"!! אתם מבינים, ה' לנדא וה' רוזנבלט (רבני בני ברק) - גם אם הרבונו של עולם לא ישמור עליהם שלא יחלו, הם מסודרים... כי הרי יש להם מסיכה... אבל הלה אין לו מסיכה, ואם כן מי ישמור עליו שלא יחלה!... הרי אין לו דודה בכפר!...

העולם הפקר?? וכי אפשר לכתוב מה שרוצים, היכן הם כל ה"מרנן ורבנן"?.

כינוס רבני בני ברק. צילום: שוקי לרר

פעם היה כתוב בעיתון הלזה, וכבר דברנו על זה בעבר, על פנחס שהוא נביא וכהן קנאי, שהתורה העידה על פינחס שהוא קנאי וממוסרי התורה, והם כתבו, "הנה באמצע עומדים משה ואהרן וכל הזקנים, ומשום מקום קופץ איזה צעיר שאין יודעים אודותיו עד עתה, והוא מבצע מעשה בנוכחות משה" השומעים אתם מה נאמר??? משכילים זה רק משל כנגדם!!

דבר זה נכתב בעיתון ואף אחד לא סגר את הוצאת העיתון, ואחר כך יאמרו לי "מרנן ורבנן"...

אל תענו לי שמרנן ורבנן לא קראו את זה - אם כך מדוע הם כותבים "מרנן ורבנן"?

אחד נכנס פעם למסעדה בשרית, ועומד שם המוכר ומוכר טריפות, והמוכר אומר לקונה: אם אין אתה סומך עלי, הרי תמונת אבי תלויה על הקיר וזקנו יורד על פי מידותיו, אמר הקונה: אם אביך ימכור ואתה תהיה תלוי על הקיר אקנה כאן כי יודע שיש על מי לסמוך, אבל כעת שאתה המוכר ואביך תלוי על הקיר אין על מי לסמוך... כותבים מה שרוצים, ויש להם תמונות של "מרנן ורבנן", כל כמה ימים יש תמונות בעיתון של "מרנן ורבנן" ובזה כבר יצאו ידי חובתם...

אתם שומעים? "ומשום מקום קופץ איזה צעיר שאין יודעים אודותיו עד עתה"!! בתורה שבכתב לא כתוב ההיסטוריה של פנחס, ולכן הם לא מאמינים בו?? הם מכת ה"קראים"!! תורה שבעל פה נחשבת אצלם לכלום?? בוודאי אנו יודעים אודותיו!! הוא ממוסרי התורה!! עפרא לפומייהו!!

באים רבנים וכותבים מודעה, ביחד עם רופאים, ונותנים כל מיני הוראות!! (לא אכנס עכשיו לכל פרטי הדברים, כאשר הקב"ה יעזור ונינצל מן המחלה אז אכנס לכל הפרטים).

לפני זמן מה, רבנים אלו חתמו ביחד עם קבוצת רופאים, כי בכל בית צריך שיהיה אחד שיודע 'הצלה'  ולכן צריך שאחד מבני הבית ילמד 'עזרה ראשונה', לפי שהרופאים אומרים כי הם רואים מתוך הנסיון שהדבר מציל חיים, ולכן או הבעל, או האשה, או אחד מבני הבית האחרים, צריכים לדעת 'עזרה ראשונה'. אתם מבינים כזה דבר?! מי יודע על מה עוד יחתמו הרבנים מכל מה שהרופאים יאמרו... הרופאים יאמרו: "פיקוח נפש", ומיד הרבנים יחתמו להם!...

אינני רוצה להוציא מפי על איזה עוד דברים יאמרו הרבנים כן... יאמרו שדבר זה סכנה ודבר אחר סכנה... על דברים שאנחנו יודעים היטב איך להתנהג!..

פגשתי את אחד הרבנים שחתמו על הנ"ל, ושאלתי אותו היאך אתה חותם על דבר כזה? הוא התחמק, ולא ידע מה לענות!

מחר יכתבו שישיבה שאין לה ברז כיבוי אש אסור להיות שם, כי הרי עלולה לפרוץ שריפה, וכל הישיבה תשרף, ואם כן ראשי הישיבה הם "רודפים"...

אם אתם רוצים להתפרנס היטב, ויכולני להבטיח לכם שלא תפסידו - המציאו פטנט המזהה שריפה ומתיז מים, ואוטומטית תהיה לכם חתימה מרבני בני ברק, שכל מקום ציבורי חייב להעמיד את המכונה הזו, ויחתימו גם את פקיד הרשות ('נאטשלניק'), ורבני שכונת 'רמת אשכול' יגידו גם כן שמותרת "מסירה" כנגד מי שאין לו את המכונה הזאת...

מי שבטוח כי כל בית מחוייב ב'הצלה', וזה מציל אנשים - אינו מאמין ברבונו של עולם!! מי שסבור כי חייבים ברז 'כיבוי אש' - אינו מאמין! כי אינו מבין שאם נגזר שישרף - לא יועיל הברז! ואז בעל כרחו יתקע הברז ולא יפתח! ואם לא נגזר שישרף - גם כשאין לו ברז, בדיוק יעבור רכב כיבוי אש ויכבה את השריפה!!

אני הייתי מוסיף, כי אין די בכך שאחד מבני הבית יודע 'עזרה ראשונה' - הלא מה יהיה כאשר ישאר רק אדם זקן יחיד בבית?!... אני הייתי אומר שצריך לתקן כי כל מקום שיש יהודי מבוגר, חייב אדם נוסף להישאר איתו... ולאחר מכן נשב ונחליט מהו הגיל של 'מבוגר'... וכן לבעלי רקע רפואי, יש לחייב אדם נוסף שישאר עמו תמיד...

האם שמענו פעם דבר כזה, שרבנים יחתמו עם רופאים יחד??

זה שניתן רשות לרופא לרפא, זהו רק אם הוא יודע מה היא המחלה, כעת איש אינו יודע מהי המחלה!

האם הרופאים 'מאן דאמר' להחליט היאך להתנהג, אם כך או כך?? אלא מה תאמרו, תאמרו שיש רבנים שסוברים כך! אבל אם כן הלא יש רבנים שסוברים אחרת! וכי אסור לחלוק עליהם?? יש עוד אנשים שיש להם דעה!! ישנם רבנים שסוברים כי על פי דין צריך להקפיד רק על דבר אחד, ואין מן הצורך להקפיד על דבר אחר!

אבל אלו הרבנים לא מעניין אותם מה הוא הדין וההלכה! מה שמעניין אותם זה רק הענין הלאומי! מסיכה מסיכה, ושוב מסיכה... איני נכנס לגופו של ענין אם צריך או לא, אבל זה נהיה ענין לאומי! ואם לא היה ענין לאומי בדבר, לא היו מרעישים בדבר כל כך!

האם לענין 'פיקוח נפש' הם דואגים?? וכי כל היהודים היראים והשלמים בשכונת 'מאה שערים' אינם יודעים מהו 'פיקוח נפש'?? וכי הם צריכים לבא ללמוד אצל אלו שנוסעים בהרים לעשות 'סקי' מהו 'פיקוח נפש'??.

אינני אומר שלאחר שנעשה מהדבר ענין לאומי, כבר נעשתה חובה לעשות ההיפך, וכשיש שוטר ברמזור ומראה היאך ללכת - אין דין שצריך לעבור באדום, ואם לאו הרי הוא מכיר בציונים... אבל מה הרבנים הללו מבלבלים את הראש בכל העולם?? מספיק כבר! יש עוד בעלי דעה בעולם!

היהודי הזה שכותבים עליו בעיתון שאינו בריא (ר' דוד שמידל), יעזרהו השי"ת וירפאהו - אצלי ברור שלא עבר על פרט אחד ממה שלפי דעתו צריך להזהר מדין פיקוח נפש!! רק מה? הנהגתו אינה מתאימה למה שהם רוצים!

הממשלה יושבת ומתווכחת ללא הרף מה לסגור ומה לא, ואחרי שסוף כל סוף באו ל"החלטה", מיד יבואו הרבנים האלו ויחתמו שמי שעושה אחרת הוא "רודף", ויצעקו "פיקוח נפש", ומיד גם יהיו רבנים שיתירו "מסירה"!!

אתם צריכים לחנך ילדים? אל תתנו להם להתחנך מהרחוב! תחנכו אותם כמו שצריך! מי קלקל את כל הדור ברוסיה? רק העיתונים! וגדולי ישראל צעקו ובכו שהעיתונים מחריבים!

העיתונים מסוג זה הם עיתונים של משכילים! האם אתם מבינים איזה ארס של עכנאי זה מכניס כשכותבים דברים כאלו?! כשכותבים על פנחס "קופץ משום מקום"!! אינני רוצה לחזור על עוד דברים שהיה כתוב במאמר ההוא, כבר דברתי על זה בעבר.

הביאור בכך שהם מדברים על ירושליימע אידן, מפני שהם אינם סובלים את הירושליימע אידן, כי אלו מפריעים להם בדרכם... וטוב מאוד שמפריעים להם בדרכם! אילולא זאת שהירושלמים מפריעים להם, מי יודע היאך הם היו נראים!

הרי כל סגנון הכתיבה שלהם מראה מי הם! וכי לאנשים כאלו נותנים לכתוב מאמרים?? אותם אנשים שכותבים דברים כאלו, מי יודע איזה דברים הם מכניסים בין השיטין!

עושים תמונה של ירושליימער ייד שהוא "שאהיד"!

רבונו של עולם! כל יהודי בני ברק, היכן אתם??? היכן ה"מרנן ורבנן"??? החורבן יהיה על בניהם ונכדיהם!"

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. הפלס כבר מחה על זה מזמן  (ל”ת)

  דוד

  • כשכתבו [עורך הפלס שהיה עורך יתד]על גדולי הרבנים הספרדים בזילזול משהו יצא נגד??????? (ל”ת)


 2. נו נו  (ל”ת)


 3. מוצאי תשעה באב  (ל”ת)


 4. מותר להביע דעה, ובמיוחד לתלמידי חכמים. אבל למה לזלזל במי שלא סובר כמוך?  (ל”ת)

  ידידיה

  • עאלק תלמידי חכמים ... חכמים על אפסים 

   דוד

 5. חמירא סכנתא מאיסורא!  (ל”ת)


  • סכנתא 


  • השלחן ערוך אומר שזה סכנתא נקודה (ל”ת)


 6. מדאיג  (ל”ת)

  ירושלמי

 7. חכמים הזהרו בכתבותיכם !  (ל”ת)


 8. לא חסר 'קנאים'  (ל”ת)

  א.

 9. "תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו"  (ל”ת)


 10. הוא צריך להתבייש מדבריו הנלוזים והמחפירים!!!  (ל”ת)


  • מי אתה בכלל (ל”ת)


  • דברים כדורבנות (ל”ת)


  • איך אתה לא מתביש?????????? 

   איש

 11. אם הוא לא היה יורש את הישיבה מאבא שלו מי בכלל היה מסתכל עליו?!?!  (ל”ת)


 12. הדודים של רא"י לא מדברים נגד גדולי ישראל. אז למה הוא חושב להיות יותר חכם מהם?!  (ל”ת)


  • נגד חכמי בני ברק הם מדברים ועוד איך (ל”ת)


 13. די לביזויים של כל גדולי ישראל בעבר ובהווה!!!  (ל”ת)


 14. בבריסק מאוד החמירו בפיקוח נפש אבל הוא פתאום מתחיל להקל נורא...  (ל”ת)


 15. עשה פירסומת מצויינת ליתד נאמן. יישר כוחו...  (ל”ת)


 16. דברי חכמה  


 17. צודק 100 אחוז  (ל”ת)

  צודק

 18. מה זה נותן לו שהוא יוצא נגד כל העולם?! אף אחד לא חושב שהוא כמו הסבא שלו... ובפרט שגם הסבא שלו היה נזהר לא לדבר בצורה כזאת...  (ל”ת)


 19. זה לא חכמה לצעוק ולצעוק! ממש לא!  (ל”ת)


 20. האם האתר כאן מקבל כסף מרא"י? לאחרונה כל מה שיוצא מפיו מיד מתפרסם ועוד עם הקלטות... וגם לא מפרסמים תגובות נגדו... אם זה נכון... מעניין כמה כסף קיבלתם...  (ל”ת)


 21. "פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה" יש כאלו שפשוט שכחו את זה...  (ל”ת)


  • כל האדמורים וראשי ישיבות שכחו מה זה פיקוח נפש אבל אתה ששכחת את כל התורה פתאום שהציונים אומרים פיקוח נפש פיקוח נפש אז אתה אומר נכון כאומר אמן בעל כורחו .איך הוא אמר ענין לאומי נהיו כמו המזרוחניקים(בלי להעליב)מה שהציונים אומרים זה ה' אומר. (ל”ת)


 22. אף אחד לא באמת מתייחס ברצינות לדיבוריו... כולם יודעים את זה...  (ל”ת)


 23. שיתוף הפעולה בין בחדרי לרא"י קצת מחשיד....  (ל”ת)


 24. סגנון חורג מהטעם הטוב  

  כהנמן

 25. עיין 'חינוך' מצוות עשיית מעקה תקמ"ו. ואח"כ נהיה חוכמולוגים!!!  (ל”ת)

  לב יהודי

 26. כל מילה בסלע חקוקה  

  המאמין

 27. כמה ירושליימערים לומדים בבריסק  

  קצילענבוגען

  • תלך לדודה בכפר (ל”ת)

   סאלאוויציג

 28. דל גאה אין הדעת סובלתו  (ל”ת)

  אשר

 29. הורדה  

  תלמיד

 30. כל מילה בסלע!  (ל”ת)


 31. הפלס אומר את האמת הזו כבר שנים!!!  

  שלומי

 32. לפחות היה מתאפק  


  • שמידל. גם בטשולנט פרווה הוא ימצא עצמות 

   אתרא קדישא

 33. א בריסקער  


 34. מה שנכון נכון יש ליטאים שחושבים שהעולם שלהם ומתירים מסירה ודין רודף ה' ישלם להם כגמולם  (ל”ת)


 35. זה חידוש שמכתיבים לרב קניבסקי מה לחתום ומה לא .אני מכיר הרבה רבנים ואדמורים שאינם מקפידים כלל על מסיכות וריחוק חברתי והם צדיקים יראים ושלמים אבל אותם רבנים אומרים עליהם שיש להם דין רודף ומסירה ה' ירחם ממחשבה כזו .  (ל”ת)


  • רבים מהם מתו בגל הראשון . פירות באתר חרדים1 (ל”ת)

   דוד

 36. סוף סוף נשמעת הצעקה: ''המלך ערום''  

  כואב לשמוע אבל

 37. צריך לצאת כנגד הרבנים האלה במלחמה לא סתם אמרו רבני העדה והקנאים שכל מי שמתחבר לציונים הוא יסכים עם כל דבר שלהם .  


 38. הוא לא הראשון רבים וטובים מת"חי בני ברק כבר מחו בעניין ומסתבר שה'יתד' עם כל הרעש נמצא בדעת מיעוט כוחני וצעקני  (ל”ת)


 39. רציני  

  כנמי

 40. לממשלת הערב רב אסור להקשיב  


 41. עד שיש בדור שלנו יהודי עם השקפה נכונה  

  יהודי מיואש

  • כל הכבוד 


 42. כל הרבנים צודקים בדבר אחד: הצד השני אומר דברי הבל.  (ל”ת)

  שלמה זלמן

 43. החרדים מתנהגים כאויבי מדינתם  (ל”ת)


 44. עוד קיים אדם כל כך מיושן בדעותיו בימינו? עזרה ראשונה זו הצלת חיים פשוטו כמשמעו! כשאין מה להגיד עדיף לשתוק.  (ל”ת)


 45. נו באמת . . .  


 46. אל תתייחסו אליו, כבר פסקו עליו גדולי הצדיקים שהוא לץ  (ל”ת)


 47. אמת. ה' רופא כל בשר. וברוך דיין האמת.  


 48. צודק חלקית  

  מאן דהו

 49. הוא גם דיבר נגד הרב שך  

  ברגמן

 50. ברגע שהוא נוזף באחר בצורה הזאת מריח כאן ריח פוליטי שמישו מסובב אותו וחבל.  (ל”ת)

  יודע

 51. העניין מורכב  

  בקבוק הליוותן

 52. אני רוצה שהבנים שלי יהיו כמו בניו של הראש ישיבה  

  אחד ממעתיקי השמועה

 53. מספיק צרות .לא למחלוקות בין יהודים  (ל”ת)

  גרינבוים

 54. דת קנאות דתית  

  רוני

 55. צודק לגמרי  (ל”ת)


;