1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

הגרא"י סולובייצ'יק ממשיך במתקפה: הוראות משרד הבריאות הן היפך דעת תורה

ראש ישיבת בריסק ממשיך בקו הלוחמני כנגד הרבנים שחתמו על הנחיות משרד הבריאות בעניין נגיף הקורונה, וכי לדבריו, הרבנים קובעים את דעתם "על פי הכותרות בעיתונים" • "התפרצות בישיבת בריסק", על מה הם מדברים?" • 'בחדרי חרדים' עם השיחה המלאה והחריפה • האזינו

משה ויסברג, אברמי פרלשטיין, י"ד אלול תש"פ 03/09/2020 11:58

"כל אחד נהיה מאן דאמר בפיקוח נפש" הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק צילום: יוחנן לוסטיג

בהקלטה של 'חומש-שיעור' שמסר הגאון רבי אברהם יהושע סולובייציק ראש ישיבת בריסק לתלמידיו והגיעה לידי 'בחדרי חרדים', נשמע הגרא"י ממשיך בקו הלוחמני כנגד הרבנים שחתמו על הוראות משרד הבריאות בעניין נגיף הקורונה, וקובע בנחרצות כי לא יתכן מצב כלשהו בו הוראות משרד הבריאות ו'דעת תורה' יהיו חופפים אחד לשני. בנוסף נשמע ראש ישיבת בריסק תוקף בחריפות את הרבנים המאשרים את הוראות משרד הבריאות.

"כיצד יתכן שרבנים קובעים את דעתם על פי כותרות בעיתון המפלגתי", שאל הגרא"י. בנוסף הוא טען, כי בתחילתה של המגפה רבי גרשון אדלשטיין קבע כי "כל זמן שמחנות הצבא ממשיכים בפעילותם גם אנחנו צריכים להמשיך ללמוד כרגיל", אך הכותרות בעיתון "יתד נאמן" הם שגרמו לר' גרשון לשנות את דעתו מן הקצה אל הקצה, קבע ר' אברהם יהושע.

הגרא"י סיפר עוד, כי בישיבת 'יד הלוי' (של חתנו הגרח"י הרץ. מ.ו.) למדו במשך כל 'זמן-קיץ' כרגיל, ודווקא אותם בחורים שהיו מבוהלים מן הקורונה - הם אלו שנדבקו במחלה. 

לדבריו: "בישיבת 'יד הלוי' למדו ב'זמן קיץ' כרגיל, והתפרסם ברחוב שיש שם כל כך הרבה חולים... בדיוק שאלתי בישיבה ואמרו לי שהיו שלושה בחורים חולים בכל זמן קיץ כולו, וכל השלושה היו כל הזמן עם מסכות! שנים מהם היו חסידי קרלין, שלא הורידו את המסכה לרגע אחד, והשלישי בכלל לא נכנס לבית מדרש אלא ישב בחדר סמוך לישיבה מרוב פחד... אלו השלושה שנדבקו!", אמר.

בדבריו התייחס עוד ראש ישיבת בריסק לתופעה בה אנשים שמגיעים בלי מסכה מושלכים מבתי הכנסיות, וזעק: "איפה ה'בין אדם לחבירו'? כאשר מגיע אדם מקולקל ברוחניות לבית המדרש אז הם אומרים שאסור להציק לו, ופתאום כשמגיע אדם בלי מסכה מותר להעיף אותו מבית המדרש? האם העולם הפקר?".

ראש הישיבה הוסיף בציניות, כי בממשלה יושבים כמה "שקצים", והם מנהלים מלחמה של-ממש אודות ההגבלות הנדרשות, ולאחר שה"כל דאלים גבר" מנצח את חבריו בממשלה - מיד נעשה הדבר ל"דעת תורה".

ל'בחדרי חרדים' נודע עוד, כי כמה מתלמידי הישיבה דרשו מהגרא"י ליצור קבוצה מבודדת של חובשי מסכות, בכדי למנוע הדבקה, אולם הגרא"י לא נענה לבקשה, ואמר כי כל אחד יעשה כפי הבנתו: "מי שמעוניין לבוא עם 'עטיפה' - שיבוא עם. מי שרוצה לבוא בלי 'עטיפה' - שיבוא בלי. אנחנו לא כופים על איש את הנהגתו, אמר ראש הישיבה.

'בחדרי' עם התמלול המלא של השיחה התקיפה שמסעירה את עולם התורה, "האם החילוניים יודעים מה זה 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'? שאל ראש הישיבה בכאב, הרי "כל המופקרים בעולם שמטפסים על הרים גבוהים, ולמרות שיש כאלו שנופלים בכל יום ונהרגים, מכל מקום הם ממשיכים הלאה לטפס, יש כאלו בעולם שבכל יום עושים כל מיני דברים שקרובים למיתה מחיים, הפשט הוא, שמי שאין לו תורה, מי שלא יודע שיש הקב"ה בעולם - אז אין לו גם 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'".

רבי אברהם יהושע הוסיף, "צריך לדעת: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם זו הלכה, זה דין! צריכים לדעת על מה כן צריכים לחשוש, על מה לא צריכים לחשוש. אני לא בקי במה שקורה היום, עם כל המחלה הזו... פתאום כל העולם "מבינים" ו"יודעים" מה לעשות. זה אומר לעשות דווקא כך, והשני אומר לעשות בדווקא הפוך, כולם "יודעים" בדיוק מה צריך לעשות. אני לא יודע, וכשאני לא יודע אני לא אומר מה לעשות. יש לי בהחלט דברים לומר בענין, ובעזרת השם עוד נדבר עליהם בעוד שנה-שנה וחצי, ואז כבר נראה כמה כל אומרי הדעות של היום ידעו על מה הם מדברים. אני לא אומר לעשות כך או כך".

בתחילת המחלה, אחד הלך לשאול מה עושים ב'חדרים', וחזר וענה שר' גרשון אדלשטיין אמר: "כל זמן שהצבא עובד - גם אנחנו ממשיכים לעבוד", ומה ר' גרשון אוחז היום? אני אגיד לכם: את הדברים הללו ר' גרשון אמר לפני שהוא פתח את העיתון יתד נאמן וראה שבעצם דעתו אחרת לחלוטין.

דבר אחד אני יודע: לא יכול להיות שהכלל ההלכתי כמה צריכים להיות זהירים - יכול להתאים בדיוק להוראות משרד הבריאות. לא יכול להיות דבר כזה - שהתורה מתאימה עם מה שמשרד הבריאות אומר.

אכן אפשר לשאול רופאים מה היא המחלה, יש 'ניתנה רשות לרופא לרפאות', כשרופא יודע, אפשר לשאול אותו איך המחלה עובדת, כמה המחלה מדבקת וכו' - אבל: כמה צריכים להיזהר מן המחלה?! על זה יש תורה! יש תורה שאומרת כמה צריכים להיזהר.

צריכים לדעת על פי דין כמה צריכים להיות 'זהיר', אבל לא יתכן כזה דבר, שמה שה'שקצים' האלו החליטו - זה מה שמתאים גם עם 'דעת תורה'! לא יתכן שיכתבו על הוראותיהם "דעת תורה"! דבר כזה לא יכול להיות! שני הדברים הללו לא הולכים ביחד!

מלבד זאת: יושבים בממשלה כמה 'שקצים', כל אחד הוא 'שייגעץ' יותר מהשני, והם רבים אחד עם השני,  אחד אומר שצריך לעשות כך, והשני אומר שצריך לעשות אחרת, ואחר כך נהיה שם "כל דאלים גבר", ובגלל שה"אלים" יותר גיבור וניצח בממשלה - לכן מי שאומר הפוך ממנו כבר נהיה אצל חלק מהרבנים "המוציא מחבירו עליו הראיה".

כל אחד יוצר לחץ על מה שנראה לו יותר חשוב: אחד אומר שאי אפשר לעצור את המשק, כי זה סכנה למדינה, השני אומר שצריכים להשאיר משרדים פתוחים, כי אם לא זה יזיק למשק וכו', ואז מגיעים כמה יהודים ואומרים שאת התורה אסור גם להזניח!! התורה חשובה אצלנו לא פחות משאצלם חשוב המשק! את התורה אפשר להזניח?? נעלו ישיבות על 'לא דבר', היו בחורים שהסתובבו ברחובות, הלא המצב של הקורונה יכול להימשך זמן ארוך ה' ירחם! עוד מעט וח"ו לא יהיה את מי להכניס לישיבות!.

טוב, היה בחור אחד בישיבה שנדבק והוא לא בריא! נו, אז אפשר כבר לסגור את הבחורים על פי דין? "שמא גיררה חולדה מבית לבית ומחצר לחצר", והם הרי משתוללים על זה! אם "חס וחלילה" יש ישיבה שכן לומדת, וקרה שאיזה אברך אחד נהיה לא בריא, אז מיד מפרסמים בחוצות - "התפרצות בישיבת בריסק", על מה הם מדברים?? על אברך אחד שנדבק? וגם אם היו עוד כמה אברכים שנדבקו, אז מה? אז לכן צריכים לסגור את הישיבה???.

בישיבת 'יד הלוי' (של חתנו של הגרא"י, הגרח"י הרץ . מ.ו.) למדו ב'זמן קיץ' כרגיל, והתפרסם ברחוב שיש שם כל כך הרבה חולים, בדיוק שאלתי בישיבה ואמרו לי שהיו שלושה בחורים חולים בכל זמן קיץ כולו, וכל השלושה היו כל הזמן עם מסכות! שנים מהם היו חסידי קרלין, שלא הורידו את המסכה לרגע אחד, והשלישי בכלל לא נכנס לבית מדרש אלא ישב בחדר סמוך לישיבה מרוב פחד... אלו השלושה שנדבקו!

אני אגיד לכם: אם היה הלכה על פי דין שצריך לעשות משהו, אז אי אפשר להביא ראיות ממה שלא קרה כלום. העולם אומר שאם אחד קופץ מהשולחן עשר פעמים ולא שבר את רגליו - הוא לא יכול להדביק מודעה שאין בעיה לקפוץ מהשולחן, היות שבפעם האחת עשרה הוא יקפוץ - ואז הוא ישבור גם את ראשו! העובדות האלו זה לא ה'הוכחה' שלי למה שצריך באמת לעשות. אבל כל ה"מחמירים" הרי משתמשים ב"הוכחות" כאלו... הם הרי צועקים ומפרסמים בכל העולם "הנה, תראו, יש ישיבה שלומדת שיש שם התפרצות". אז אני מביא בפניכם את העובדות האמיתיות! זה לא יאומן שיש כאלו שמפריע להם שיש ישיבה שלומדת!.

אתם יודעים, הקרלינע' חסידים זה ידוע שהם "זהירים" מאוד חזק, מה נהיה פה?? הנושא של המחלה הזו זה נושא פוליטי?? כל אחד נהיה "מאן דאמר" בהלכות 'פיקוח נפש', כל אחד מגיע ותובע: "פיקוח נפש", כל אחד צועק: "צריכים לזרוק את מי שהולך בלי מסכה מהבית מדרש!", אם מגיע איזה כופר בעיקר לבית מדרש אז הם אומרים שאסור להציק לו! אבל מי שבלי מסכה - פתאום מותר להציק לו ולזרוק אותו! איפה נעלם ה"בין אדם לחבירו"??

היה איזה חנות מכולת שהמוכר הלך בלי מסכה, ושלחו הודעה טלפונית לכל הקונים שאף אחד לא ידרוך בחנות שלו, והמסכן נשאר עם כל הלחם והחלב אצלו בחנות. וזה עוד מגיע מאנשים "בעלי מוסר" כביכול! לא "אנשים פשוטים"!.

מה קורה פה? בסדר, אז המוכר הולך בלי מסכה, אז מה?? אתה לא רוצה - אל תקנה אצלו! אבל מה אתה הולך ומפרסם ברבים שלא יקנו אצלו?? וכי העולם הפקר?.

נהיו פה "אומרי דעות" חדשים, הם צועקים על כל העולם ש"צריכים לשמוע לרבנים", כל היום הם צועקים "רבנים" "רבנים", וכי חוץ מהרבנים האלו אין אנשים שיודעים מה זה פיקוח נפש? יש מספיק אנשים שידעו כל החיים שלהם טוב מאוד מה זה פיקוח נפש!! האם פעם שמעו מכל הרבנים בנושאים אחרים של פיקוח נפש??.עוד בנושא:

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. לפי בריסק מותר לצחוק באלול, כי ר' חצקל לעווינשטיין זה "בעלי מוסר", אז אני צוחק.  (ל”ת)


  • אכזבה גדולה, הציבור לא הכירו עכשיו שמתחיל לדבר, נודע הדבר  

   הרב אהרן הולס- נאד נפוח

 2. לדעתי בממשלה יושבים שקצים, לא "כמה שקצים"  (ל”ת)

  ממשלת הברברים האנטישמיים ממרקש

 3. יאללה את מי הוא מעניין  (ל”ת)


  • חצוף, אתה מדבר מראש ישיבה שהעמיד אלפי תלמידים, גאון בתורה 

   צבי

  • הבריסקר הזה מבזה ברבים את הגר"ח והגרי"ג וכל גדו"י, נובע מגאוה 

   הרב אהרן הולס -הוא נאד נפוח

  • דברי הבל, שטות, ורעות רוח (ל”ת)

   מענין את הסבתא

 4. כמה נכון, ביזו אותי ברבים בבית כנסת בגלל מסכה!  


  • באמת מגיע לך 

   ישראל א

  • אני מקווה שגם הוציאו אותך 


 5. אמר. ברוך שאמר  (ל”ת)


 6. אין לי כעת את הזמן ואת הכח  


 7. תלמיד ישיבה  


 8. מקומו של הפושע הזה בכלא, ולהרבה שנים!  

  עזרא

  • דווקא ברור וידוע שטרפת הקורונה היא פוליטית ועל אף שאינני בריסקר ולא מכיר אותו -מסכים עמו לחלוטין 


 9. אהבתי מילים כדורבנות ה' ישמרו ויחייהו  (ל”ת)


 10. דברים פשוטים, חוץ מלאנשי חרדות.. כביכול אכפת להם הפחד מהדין ונשמרתם...  


 11. השם ירחם, חילול שם שמיים ברבים, עדיף שלא היה אומר את הדברים.  (ל”ת)

  עמית

  • הקידוש ה' שלנו זה חילול ה' שלכם והחילול ה' שלכם הוא הקידוש ה' שלנו (ל”ת)


 12. דבר אחד הוא מלמד...  


 13. לא ברורה הביקורת  


 14. היגיון אין כאן  

  בריסקער

 15. למה לא יכול להיות שדעת הרופאים כדעת תורה???  

  שלמה

  • כנראה שהוא לא למד 

   ישראל א

  • לא דעת הרופאים אלא דעת הפוליטקאים תקרא  (ל”ת)


  • מענין שהוא לא מתבייש לדבר דברי שטות ברבים (ל”ת)

   דבריו הבל

  • פיקוח נפש 


 16. הוא ראה  

  יהודי

 17. חשבתי שהוא חכם יותר  

  קצת חכם

  • אני גם כן (ל”ת)


  • ואתה גאון הגאונים חחחח הינוקא  (ל”ת)


 18. כמדומני שמהות השיעור הזה היא חיסול חשבונות. לא?  

  איש יהודי

 19. פשיטת רגל  


 20. במחילת כבוד ראש הישיבה  

  משה

 21. כב' הרב המכובד, ומה עם לא תעמוד על דם רעך? פשוט שופכי דמים  (ל”ת)


  • שום דם לא נשפך ! הקורונה היא וירוס ולא מגיפה.מי שבסיכון שישמור על עצמו והשאר לא יקרה להם כלום (ל”ת)


  • דו"ח נפטרי הקורונה הי"ד נחשף – 73 בבני ברק, 149 בירושלים 

   טור נוקב על הנרצחים בבלז

 22. בריסק זה פיקציה  

  ישראל א

 23. צודק לחלוטין! צריך להחמיר יותר מהם  


  • לכבוד המגיב - אף פעם לא ראינו את גדולתו העצומה של רבך בתורה  


 24. עיניים להם ולא יראו  


 25. סוף סוף רב שמדבר לענין אחד מני אלף  

  יוחנן

  • לא לגמרי.נשארו כמה מעטים 


 26. צריך לבדוק המזוזות בביתו .זה לא משחק  (ל”ת)

  ליבוביץ

 27. בירושלים מתו 150 חרדים בב"ב 79 הי"ד שנדבקו ע"י גלויי הפנים  (ל”ת)

  טור נוקב על הנרצחים בבלז

  • 200 אנשים בחצי שנה זה לא מגיפה ובכלל מי אמר שהם מתו מקורונה תבדוק ותראה ש90 אחוז מהם למעלה מגיל 70 או 80 אז די סתם לכתוב מספרים ולקשקש (ל”ת)


 28. מאות חרדים הי"ד מתו בגלל שנדבקו מגלויי הפנים, מה הוא רוצה שימותו עוד?  

  טור נוקב על הנרצחים בבלז

  • פיקוח נפש 


 29. סיפורים כמו חול, דביל אידיוט כמו כל הרבויינים. סיפורי סבתא בובע מייסעס , אפס לקיחת אחריות! אפס מנהיגות! קצין בצה"ל מסתער ראשון, הרבנים התחבאו בשיא ההתפרצות ועכשיו יוצאים מהחורים.  (ל”ת)

  דתי לאומי

 30. על רבנו חיים מבריסק כתבו בניו ''ויבא את דבריו בכור מאה פעמים'' בירור אחר בירור מעשה אבות נר  (ל”ת)

  מן

  • איפוא זה נכתב לשון נפלא של בניו זצ''ל (ל”ת)

   זריצקי

 31. זקנו זצוק'ל אמר לא מה שחושבים אומרים ולא מה שאומרים מדפיסים.וכ''ו  (ל”ת)

  בריסקאי

 32. הש"ע אומר שביו"כ עושים כפי הוראת רב ע"פ מה שאומר הרופא. בא הגרא"י ומחדש שלא רופאים ולא רבנים יודעים מה פיקוח נפש, רק כל אחד יחליט לעצמו. ובעוד שנה וחצי, אחרי שיראה מה קרה בעבר, הוא יגיד מה הוא חושב שהיתה הדרך הכי טובה.  (ל”ת)

  חסיד שפוי

  • כבר חצי שנה שאנו ממתינים להעוד שבועיים יכול ליהות שמספר החולי קורונה עולים אבל ב"ה זה ברור שהחולים על קורונה יורדים מיום ליום (ל”ת)

   מגיב

  • תעיין שוב בשו"ע אם אדם בפיקוח נפש ורופא אומר לו לא לצום הוא חייב להישמע לרופא ולא לצום. ורב שאומר לעבור על התורה השו"ע מתיר לחלוק עליו בחייו כל עוד והוא יודע בוודעות שרבו טועה ויש לו ראיה מהתורה לכך. הגדולה של אבותינו היתה שהם ידעו לומר "גם אנחנו עלולים לטעות" הגאוותנות של היום אומרת שכל מה שהרב אומר זה נכון גם אם זה מנוגד לתורה ולהלכה. וכמו שבית הלוי כתב בצוואתו - ישנם רבנים בימינו שהולכים לגהנום ותלמידיהם לגן עדן. (ל”ת)


  • מה הם יודעים 


 33. להלבין פנים חברו ברבים זה איסור אבל בודאי שצריך להעיר  

  צ

 34. דבר אחד אני לא מבין. בארה"ב כל הבחורים וראשי הישיבה הליטאים מאמינים שהגר"ח והגרי"ג הם גדולי הדור, אך הורגים להיכנס לבריסק של הגרא"י, כדי לשמוע כל שבוע איך הוא עושה לעג וקלס מגדולי הליטאים.  (ל”ת)

  חסיד שפוי

  • מה אתה מדבר 


  • אמריקאים רפויי שכל 


 35. המזלזל בת"ח אש שורפתו  

  יהודי

 36. הגאון ר' סולובייציק  

  אני

  • הגאון הבריסקקער (ל”ת)


 37. ''פשטיו וביאוריו על התורה ונ''ך ''המאירין ושמחין זקוקין דנור דהוה מפיק מפומיה  

  תלמיד הרב

 38. שאלה לכבוד הרב, האם מותר לגעור בחיובי לקורונה שמפר בידוד?  (ל”ת)

  יעל

 39. לא לקנות כלום מיוצר במוח וידיים של השקוצים האלה. לא בית מקרר וכו'.מסכה תעשו לבד מבד בחנות כשר.ושמרתם על נפשותיגם.  (ל”ת)

  יכי

 40. כבוד הרב לר הבנתי, למה לא יתכן שכל בית הכנסת ישמע לדעת רב מסוים?  (ל”ת)

  טוביה

 41. איזה ברבריות עם כל הכבוד שקשה למצוא כבוד בדבורים האלה.המסיכה זאת הגנה נגד וירוס,אבק,עשן וכו לפי הצורך.מזעזע איך השכל הבריא ישתבש רק כי הרפואה על העליונה .שקוצים אתם לא, אבל טיפשות יש בכם בשפע.  (ל”ת)

  ליאור

 42. פשוט מדבר לענין!  


 43. יש כאן צווי דינים  

  בריסקר

 44. גמזו נכשל, הוא לא הצליח בכלל להפחית את המחלה, אז מה עושים מתקיפים את  

  צבי

 45. סוף סוף  


 46. הגאונים הגר״ח, הגרי״ז, גרי״ד הם לא היו מדברים בלי לדעת את המידע של רופאים, מספר חולים, מתים!  (ל”ת)


 47. בריסקר  


 48. דיבור מעיד על איש  

  ביב'ס

 49. הסבר למדני  


 50. דו"ח נפטרי הקורונה הי"ד נחשף – 73 בבני ברק, 149 בירושלים  

  טור נוקב על הנרצחים בבלז

 51. ??  (ל”ת)


 52. לצערינו הליטאים הפכו לציונים יותר מאשר החילונים עצמם  (ל”ת)


 53. צודק בכל מילה  (ל”ת)


 54. מעניין  


  • מן הסתם בגלל שהם בנים של גבירים גדולים (ל”ת)


 55. אמת ויציב  


 56. מעניין מה הוא חושב היום  

  סקוט

  • לא נכון 

   ממש לא

;