1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. מיוחדים

ר' יצחק זילברשטיין מספר על האסיפה ההיסטורית בבית הגר"ח

כבוד מרן שליט"א היה באסיפה ההיסטורית שנתכנסה בבית רשכבה"ג מרן שליט"א ביסוד קרן והסירותי מחלה מקרבך • ניהלנו איתו שו"ת על מנת לקבל עדות מרתקת מקרוב על מה שהיה שם

שימי פרקש, י"ב תשרי תשפ"א 30/09/2020 18:07

הגר"י זילברשטיין אצל הגר"ח קנייבסקי הגר"י זילברשטיין אצל הגר"ח קנייבסקי צילום: קופת העיר

מה בדיוק היה שם בכינוס?

ת. הגענו לשם, ידידי מרן הגר"ש בעדני שליט"א ואנוכי, ליסוד קרן מיוחדת עבור חולי עמך ישראל. הגר"ש בעדני העיד בפני גיסי רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א על כך ששמע מהרב חנניה צ'ולק שליט"א שבכל יום ויום נוספים יותר ויותר חולים, ומה אפשר לעשות, גיסי מרן שליט"א הגיב שזה עקבתא דמשיחא, כמו כן הגיעו למקום כמה חולים שהעידו בפני גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א על המצוקה הכספית הנוראה שהם חייבים להתמודד איתה מעבר למחלה עצמה, ואז עלתה הצעה לפתוח קרן מיוחדת לצדקה לעזור לחולים , שתנוהל ע"י קופת העיר.

ומה היתה ברכת רשכבה"ג מרן שליט"א?

ת. שאלנו את רשכבה"ג מרן שליט"א, מה יזכה התורם בסיוע שיש בו ממש עבור החולים, וגיסי רשכבה"ג מרן שליט"א ענה בלשונו בקצרה כדרכו "והסירותי את המחלה מקרבך", ואחר כך פירט יותר "מי שתורם עבור החולים לא יהיה חולה ולא יהיו חולים בביתו".

רוצים גם אתם לזכות בברכה הנדירה? לחצו כאן>>>

האם רשכבה"ג מרן שליט"א אמר זאת בתורת נבואה או הבטחה?

ת. אגיד לכם את האמת, אין כאן נבואה ואין כאן הבטחה, יש כאן חוק בטבע "מידה כנגד מידה" ואני רוצה קצת להרחיב בעניין. יש מצבים שתפלה לא עוזרת, נסתמו שערי שמים, אבל מדה כנגד מידה עוזרת, כי מידה כנגד מידה זה חוק בטבע, זה חייב לעבוד, וזה משבר את כל המחיצות, הקב"ה אומר- אם אתם עזרתם לילדים שלי- מידה כנגד מידה אני יגן על המשפחה שלכם, ולכן אומר גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א כי התורם עבור החולים- לא יהיו חולים בביתו".

האם לא קיים מצב שבו מישהו יתרום ואחר כך חלילה יחלה, האם אין כאן אחריות עצומה שמרן שליט"א לוקח על עצמו?

ת. קודם כל גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א יכול לקחת על עצמו את כל העולם כולו , אבל בוודאי יכול להיות שאחר שמישהו תורם, הוא ח"ו עובר עבירה או מתנהג שלא כראוי, ואז הוא מאבד את הזכות ואת ההגנה שניתנה לו מן השמים. לכן אי אפשר לומר שאם ח"ו מישהו נהיה חולה אחר תרומתו זה כנגד דברי גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א, אלא שמה שהוא אמר שבוודאי בשעת התרומה- גם אם הקב"ה לא שומע לתפלה באוצה עת מסיבות שונות המפורטות בגמרא- אבל יש את החוק של מידה כנגד מידה, שזה בוקע שערי שמים.

מה כולל "בני ביתו" בגזירת רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א?

ת. זאת שאלתי את גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א, האם גם נכדים בכלל הברכה ואמר שגם הם בכלל. ושוב בקשוני לשאול מ"קופת העיר" האם גם הורי התורם בכלל הברכה, ובקשתי רשות ודנתי לפני גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א מזה שבני ישראל הצילו גם את אביה ואמה ואת כל בית אביה של רחב, הרי שגם כל המשפחה נכללת בכלל "ביתו", ונהנה מרן שליט"א מראיה זו.

האם מי שכבר חולה גם יש לו את ההגנה של מידה כנגד מידה?

ת. גם זאת שאלו קופת העיר את גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א, ואמר בפה קדשו " קצת עוזר, אי אפשר לומר בבירור, וכבר יראו לבד". ונראה לי כוונתו שאם כבר נגזרה גזירה, יתכן שכבר לא עוזר הזכות של מידה כנגד מידה, אבל אם נפל למשכב ועדיין לא נגזרה גזירה, יתכן שיש את המעלה של מידה כנגד מידה להצילו ממוות לחיים.

כמה הוא הסכום שצריך לתרום כדי לקבל ברכה זו של מידה כנגד מידה?

ת. ברור שצריך סכום משמעותי שיהיה בו כדי סיוע לחולה ולמשפחתו. בקופת העיר מבקשים סכום של כ-3,000 ש"ח, שהוא סיוע של חודש אחד שנותנים בקופת העיר עבור חולה ומשפחתו בממוצע. ועל כל פנים חושבני שסכום של 1,000 ₪ הוא המינימום כדי שיכלל בכלל סיוע שיש בו ממש לחולים ולבני משפחותיהם, ניתן כמובן לתת זאת בתשלומים וקופת העיר מעבירה את כל הסכום לחולה מידית, ואז יש הגנה מידה כנגד מידה.

איזה חוליים נכללים בברכה הזו של מידה כנגד מידה?

ת. כיון שהכל בקופת העיר נעשה עפ"י דברי גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א, ובפרט בקרן זו, גם זה שאלו בקופת העיר, ושאלתם היתה לאיזה חולים לתת מקרן זו של והסירותי מחלה מקרבך, וגיסי רשכבה"ג מרן שליט"א אמר שכל חולה שמתבטל מלימודו בגלל חוליו, בין אם זה מחלה אונקולוגית ר"ל ובין אם מתייסר ביסורים מחמת חולי אחר, ואפילו כאב שיניים חזק שמטריד את מנוחת הגוף והנפש וגורם שלא יוכלו לעמול בתורה כראוי- כל זה נכלל בכלל "חולה" וצריך ליתן לו, וממילא שגם ההגנה של מידה כנגד מידה שאמר גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א היא על כל החלאים הנ"ל, בין בחולי אונקולוגיה , בין בחלאים אחרים המכאיבים לכל הגוף ומסכנים אותו, ואפילו על חולי שיניים שמפיל למשכב ומשתק את האדם, כל אלו הם בכלל החולים שעבורם נוסדה הקרן ועליהם נאמרה הברכה "לא יהיו חולים בביתו".

רוצים גם אתם לזכות בברכה הנדירה? לחצו כאן>>>

האם דבר זה נאמר מפי שה"ת מרן שליט"א רק פעם אחת?

ת. כיון שיש כאן אמירה נדירה מאד, האומרת שכל מי שתורם סכום שיש בו ממש לא יהיו חולים בביתו, הרבה אנשים, מקטני אמנה רצו לשמוע דבר זה אישית בעצמם מרשכבה"ג מרן שליט"א.

 אני הייתי עד שכמה וכמה פעמים נכנסו לרשכבה"ג מרן שליט"א אנשים עם שאלתם האם נכון הדבר שהוא אמר כדבר הזה- ורשכבה"ג מרן שליט"א השיב לכולם בהן.

יתרה מכך, נכנסו מרצים ואמרו לפני רשכבה"ג מרן שליט"א שיכול להיות מזה חילול ד' כי אנשים יתרמו ואחר כך ר"ל יחלו, ומרן שליט"א ענה להם בבטחה- אכן כך אמרתי וכך הוא זה- מי שתורם לחולים לא יהיו חולים בביתו. שוב ושוב נגשו אליו מרצים ו"הזהירו" אותו שהם אומרים כך ברבים בשמו- ושוב ושוב הוא אמר להם נכון, כך אמרתי.

לסיום מה יש למרן שליט"א להוסיף על העניין?

ת. זכינו לברכה נדירה מפי  מרן גיסי רשכבה"ג שליט"א, שהתורם בסיוע שיש בו ממש  לקרן והסירותי מחלה מקרבך- לא יהיו חולים בביתו. מה יש להוסיף על כך? בטוחנו שכל אחד ואחד אשר דברי רבנו שליט"א יקרים לליבו ילך ויעשה מעשה, אם בתשלום אחד ואם בתשלומים, בסיוע שיש בו ממש כפי הסכום שנקבע שהוא ממוצע של עזרה חדשית ממשית לחולה, ובס"ד מידה כנגד מידה- לא יהיו חולים בביתו. אם גיסי רשכבה"ג מרן שר התורה אמר- הפה שלו הוא קדוש, וככל היוצא מפיו- כך יהיה.

רוצים גם אתם לזכות בברכה הנדירה? לחצו כאן>>>

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. חילול ה  


 2. בטחון  

  דודו

 3. ובינתיים הגר"ח נדבק  

  רופא

 4. עלבון לאינטילגנציה, עבודה זרה וחוסר יושר בסיסי  


 5. אין חובה לתרום  

  מצביע ג'

 6. נמאס  


 7. ויט שכמו לסבול.  

  חן

;