1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. בחצרות חסידים

תיעודים נדירים: חג הסוכות אצל גאב"ד העדה החרדית

ימי חג הסוכות עברו בהתרוממות אצל גאב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי יצחק טוביה וייס שממרומי גילו ושנותיו יצא לכל התפילות והשתתף בשמחת בית השואבה והקפות שניות. בתיעודים שהגיעו לידי' בחדרי חרדים' נראה הגאב"ד שר ורוקד

משה ויסברג, כ"ג תשרי תשפ"א 11/10/2020 15:07

מהנענועים ועד הלפידים חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות עבר במחיצתו של גאב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי יצחק טוביה וייס באווירה מרוממת עם עריכת כל התפילות והאירועים לאחר שהגאב"ד החלים מהנגיף. 

ל'בחדרי חרדים' הגיעו תיעודים נדירים ממחיצת הגאב"ד בחג הסוכות, בסרטוני הוידאו ניתן לראות את הגאב"ד שר את הניגון' הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים' כפי ששמע מרבו הגאון רבי משה שניידר זצ"ל אצלו למד כבחור בלונדון.

בעת מנהג הקפות שניות שהתקיים בביתו מכרו את זכות הקפה שישית 'עוזר דלים' במחיר של דפי גמרא כמו בכל שנה במקום כסף, והוא כדי להגדיל תורה ולהאדירה. באופן פלאי התחילו הבחורים להעלות את מחיר דפי הגמרא עוד ועוד עד לסכומים גבוהים אי לכך בכדי שיוכלו לעמוד בהתחייבותם, החליטו לצרף שני בחורים ביחד שקנו את זכות ההקפה בסכום ענק של 13,000 דפי גמרא שיצטרכו לגמור עד שמחת התורה הבאה וכיבדו את הגאב"ד בהקפה. 

הגאב"ד שראה את סכום דפי הגמרא הענק נעמד על רגליו ובדמעות זולגות מעיניו התחיל לרקוד עם שני הבחורים ועל ניגון אשריכם תלמידי חכמים וברכם בחמימות. 

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס חג הסוכות אצל הגאב"ד הגרי"ט וייס צילום: באדיבות המצלם

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. רוצחים ובראשם הרב  (ל”ת)

  יצחק

  • רוצחים 

   יעקב

  • הקול קול יעקב.. 

   אבל השכל...

 2. אדם מיוחד  

  שטרענגער

 3. מישהו יודע שם משהו לגבי מסיכות וכאלה? מרחק? משהו?  (ל”ת)


  • מחלים 


 4. זקן מופלג עם ריבו כבוד.  


 5. יצטרכו ללמוד כ20 דף ביום  


  • לי יצא שצריכים ללמוד כל יום 35 . איך 20? (ל”ת)


  • וחישב 

   למד ליבה

;