1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. בחצרות חסידים

תיעוד ענק: חג הסוכות במחיצת הרבי מסאדיגורה

חג סוכות מרומם עבר על חסידות סאדיגורה לראשונה עם הרבי החדש שהוכתר בשלהי חודש אב האחרון • הצלם שוקי לרר ליווה את חג הסוכות ומוצאי שמחת תורה במחיצת הרבי והחסידים, ומגיש תיעוד מסכם של עבודת הנענועים, הטישים בסוכה ונעילת החג • מלכות רוז'ין בתפארתה 

משה ויסברג, כ"ה תשרי תשפ"א 13/10/2020 15:15

מהנענועים ועד מוצאי החג חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר
חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה חג הסוכות תשפ"א בחצר סאדיגורה צילום: שוקי לרר

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. למה אין מסיכות???.  

  זהר

  • הזמר 

   שריר

 2. נראה את המשטרה חוקרת וקונסת שם..  

  שוטר תנועה

 3. משמח לראות שגם בסדיגורא אין קורונה  (ל”ת)

  ברוך

 4. מוזר כולם בלי מסכות  (ל”ת)


 5. "בסוכה ללא קהל.."  


  • קהל 


 6. ואיפה המסכות????????  (ל”ת)


 7. ילד קטן שמסכן את הזקנים  (ל”ת)

  אבי

  • אני מכיר זקנים שמתנהגים כמו ילדים ממש 

   אני

  • חוצפן (ל”ת)


  • 95% מסאדיגורה כבר היה קורונה אז תפסיקו לצחוק או לזלזל (ל”ת)


 8. חסידי סאדיגורה  

  חסיד ממולח

 9. ונשמרתם!!!  


 10. איך אינו ירא לנפשו???????  

  דוד

 11. מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו  

  יהודי חרד

 12. מנהלים נכבדים  

  מני

  • צודק (ל”ת)


 13. ממש פסגת החלום של הבעש"ט  

  זאנווייעל

 14. יושב בודד  


 15. מאוד מרשים  


 16. איפה הגיסים בבקשה  


  • הם דודים לא גיסים (ל”ת)


 17. כמה חולים יהיו ל"ע מהחג?  (ל”ת)


 18. זה אמיתי, או תמונות מתוך "שטיסל"?  (ל”ת)

  מוישי

 19. אואו!!! ממש מלך ביופיו!!!! פניו מאירות כפני מלאך!!  (ל”ת)


 20. הוא פשוט חתיך וחמוד!!!!!!!!!!!!!!!  (ל”ת)

  מעריצה

  • תגובה לחוצפנית 


  • סדיגורא 


  • האתר יורה לעצמו ברגליו 

   שאלתיאל

  • בושה וחרפה - מוחה על כבוד האדמור (ל”ת)


  • נכון 

   משה

 21. לא ראינו עד עכשיו  


 22. מחקר חדש קובע: 87% מחובשי המסיכות נשתבשה דעתם..  (ל”ת)

  רינה

 23. למה לאדמו"ר יש 6-8 הדסים????? מותר יותר מ 3?!  (ל”ת)


  • הלכה ומנהג בהדסים 


  • בחב"ד יש 36 הדסים!! (ל”ת)


 24. איה המסכות??  (ל”ת)


 25. הרבי מלא חן ותלמיד חחם גדול גרוס בתורה תדירה  (ל”ת)


 26. גלריות התמונות הן רעה חולה שפוגעת באמינות האתר.  

  רובי

 27. מסיכות!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  


;