1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

משאו התקיף של מנהיג הפלג הירושלמי: אם יש גזירה צריך להתפלל במניין

לאחר שתיקה ארוכה מנהיג הפלג הירושלמי של 'בני תורה' הגאון רבי אשר דויטש, נשא משא תקיף בו עמד על ענייני הזמן, פתיחת התת"ים שלדבריו נזקפת לזכות "הציבור הקדוש שלנו", בחורי הישיבות שמסתובבים בעיצומו של הזמן בחוצות, וקדושת השלטון של 'דגל התורה' | צפו

משה ויסברג, ט' חשון תשפ"א 27/10/2020 13:32

אחרי שתיקה ארוכה הגאון רבי אשר דויטש במשאו הגאון רבי אשר דויטש במשאו צילום: באדיבות המצלם

במשאות מספד שנערכו בימים האחרונים זעק ראש הישיבה הגאון רבי אשר דויטש על הסכנה הרוחנית העצומה והדרדור הנורא של בני הישיבות הקדושות המסתובבים כאשר שערי הישיבות ותלמודי התורה נעולים בעקבות מגיפת הקורונה, דווקא בעת שאנו זקוקים לזכויות של לימוד התורה להינצל מהמגפה.

ב-2 עצרות מספד שנערכו בימים האחרונים, במודיעין עילית על הגאון רבי יחזקאל קורן זצ"ל מראשי ישיבת קול תורה, ובבני ברק על הגאון רבי עזרא צ'ולק זצ"ל שהסתלקו לאחרונה, נשא דברים מנהיג הפלג הירושלמי ראש הישיבה הגאון רבי אשר דויטש שביכה על המצב הנורא השורר בחוצות, ותקף בדבריו את נציגי דגל התורה שהצהירו כי מלבד הוראות הרופאים יש להתחשב בהוראת הממשלה לפני פתיחת תלמודי התורה.

יצויין כי מיד לאחר חג הפסח הורה הגר"א דויטש למוסדות החינוך של הפלג בכל רחבי הארץ לפתוח כרגיל את שעריהם, עם הגבלות וזהירות כהוראות הרופאים, מכיוון שאי אפשר לבטל ולו לרגע אחד לימוד התורה של ילדים ובני ישיבות המחזיקים ומקיימים את העולם.

דבריו המלאים שהגיעו ל'בחדרי חרדים' מתפרסמים לראשונה:

כעת זה זמן התעוררות שיש גזירה נוראה הן על הגוף והן על הנפש, חשוב לנו לדעת שבוודאי הכל מן השמים, ומשמים גלגלו שיש גזירה הן על הגוף, כאשר רבים וטובים מישראל הלכו לעולמם ל"ע, ורבים אחרים סובלים מהמחלה הזאת, זו הגזירה על הגוף, והגזירה על הנפש היא גזירה איומה ונוראה על התורה, אמנם ב"ה ציבור בני התורה מוסר את עצמו בכל מה שנוגע לתורה ולמצוות, ממשיכים לקיים תורה ומצוות, לא מתחשבים בסכנה שיש מצד השלטונות, אבל כל ישראל ערבים זה לזה! ציבור ענק של בני תורה סוגרים להם את המוסדות, ב"ה בזמן האחרון נפתחו חלק מהמוסדות, אולם הגזירה היא על התורה כאשר תינוקות של בית רבן שעל פיהם מתקיים העולם נסגרים השערים שלהם.

הגזירה היא מן השמים, אנחנו לא צריכים להתפלפל מה הכוונה שלהם, כל גזירה שיש היא מן השמים. מה הסיבות של הגזירה הזאת אנו לא יודעים, אינני יודע אם יש מישהו בדור שלנו שיכול להגיד מה הסיבות של הגזירה הזאת.

אבל דבר אחד ידענו. כידוע לפני המלחמה היה גזירה על השחיטה בפולין, ר' ירוחם באותה התקופה אמר שאם יש גזירה על השחיטה סימן שהנושא הזה פגום אצלנו, כאשר יש גזירה על איסורי אכילה, סימן שאנו פגומים באותו עניין. אז אם כעת יש גזירה על התורה, שלא נדבר על גזירת הגיוס הנוראה שהיא ישירה על התורה, אז בוודאי שמלבד כל מה שלב יודע מרת נפשו וכל אחד צריך לתקן את דרכיו בכל העניינים, אבל מלבד זאת אם יש גזירה על התורה אז העצה היא חיזוק בתורה, אם יש גזירה על תפילה בציבור אז צריך להתחזק בתפילה בציבור, אם שולחים יהודים מחוץ לבית הכנסת אז צריך להתחזק בקדושת בית הכנסת, אלו הדברים הידועים לנו שבוודאי צריכים חיזוק.

כמו שאמרתי כל ישראל ערבים זה לזה, ציבור בני התורה שומר על סדרי התורה והתפילות, אבל עלינו לחשוב על כל קהל גדול ועצום של יראים ושלמים שרח"ל... ולא מדובר רק על ביטול תורה דרבים, די בזה שהרי ביטול תורה כנגד כולם וביטול תינוקות של בית רבן שעליהם מתקיים העולם, מלבד זאת המצב הוא נורא, הסכנות הרוחניות העצומות שנכנסו בעקבות כך הם אין לשער!

ברצוני לקרוא מכתב שכתב אחד מרבני טבריה, בני הישיבות המסולאים בפז איכה נהפכו לנבלי חרס המתגוללים בראש כל חוצות, ופה בעיה"ק טבריה מסתובבים עשרות ומאות בחורים שעלו ובאו מכל רחבי ארה"ק בחוצות עיר ללא כל השגחה, ולבושם הוא בספק אי שייך לקרוא בו קר"ש ותפילה וד"ל, ומה יעשה הבן ולא יחטא?!

מעיד אדם רב בישראל על מאות בני ישיבות הק' שמסתובבים בטלים, ושמעתי עדות שלא מדובר בדווקא על הנחשלים, אלא בני ישיבות מהחשובות, והבטלה מביאה ומביאה ומביאה וכו', ורבים מאלו שנוסעים לשם, נוסעים בצורה של פריקת עול גמורה, זאת מלבד אלו שלא חזרו לישיבות ויצאו ממש מעולם התורה ה"י, ולא מדובר על ציבור קטן אלא על ציבור ענק שיצאו למחצה לשליש ולרביע או לגמרי רח"ל מעולם התורה במשך הזמן האחרון.

זה פליאה עצומה כיצד ציבור גדול ששומרים תרי"ג מצוות על כל פרטיהם ודקדוקיהם, חוששים לכל ספק רחוק של סכנה, בוודאי צריך לשמור בכל מה שלא נוגע לתורה ומצוות, אבל הם חוששים חששות רחוקות והכל לפי החלטות השלטונות משום מה... ופיקוח נפש רוחני זה כלום? זה דבר פלא שאין להבין!

אנו צריכים זכויות בעת הזאת, איזה זכות גדולה יש לנו יותר מהבל פיהם של תינוקות של בית רבן? מתלמוד תורה? אלו הזכויות שבזכותן אנו מקווים להינצל.

הגר"א דויטש בשיחתו. צילום: באדיבות המצלם

ולאחרונה הכביד, אינני יודע אם זה יביא תועלת אך יש חובת מחאה, ששלוחי הציבור שלהם והשופר שלהם אומרים במפורש שזה לא רק עניין של חשש סכנה, אלא צריכים 'חס וחלילה' לא לקרוע את החוטים, צריך את הסכמת השלטונות, לא די בהסכמת הרופאים והמומחים למיניהם, אלא הסכמת השלטונות, שלא 'יקרע החבל' שביניהם... דובר מודיע ברבים 'אנחנו לא פרטיזנים', אנחנו נעשה דברים רק בתיאום... להיכן הגיעו הדברים!

אנחנו חונכנו על ידי כל גדולי הדור להיבדל מהם ומהמונם! ואם לעשות איזה קשר זה כפי הנצרך באופן מעשי, וכאן הם דואגים לקשר הזה שיתקיים, ולא די בכך בדאגה לקשר הזה, אלא מקריבים לשם כך ביטול תורה, ביטול תינוקות של בית רבן וביטול ישיבות - הכל בשביל לשמור על הקשר, צריך להגיע איתם לתיאום, זה איום ונורא!

אם הרה"י זצ"ל (מרן הגר"ש אויערבך זצ"ל) הזהיר מפני קרירות, אנחנו רואים עד היכן הקרירות מגיעה, ואחריתו מי ישורנו, אלו דברים ששלוחי הציבור שלהם והשופר שלהם מדברים על כך להדיא, זה איום ונורא ועלינו למחות על כך.

אשרינו ומה טוב חלקנו, לאחר שהלכו לעולמם מרנן ורבנן, הקב"ה השאיר לנו לשריד את ראש הישיבה זצ"ל שבשנים הספורות שהוא הנהיג הוא הניח את היסודות לציבור הזה, להתרחק מכל בדל של רפיון למסור את הנפש על קיום התורה, ב"ה הוא לימד אותנו להתאחד ולהתאגד, אדם הוא מדיני בטבע כתוב ברמב"ם, וצריך לדעת שההשפעה חודרת, אם אין לו ציבור שנמצא סביבו הוא מושפע מהכלל, דברים רבים ותפיסות עולם שהשתרשו בחלק מהציבור אם נחקור עליהם נראה שהם הגיעו מהחילונים, ובפרט היום שיש לצערנו ציבור גדול וקדוש של שומרי תורה ובתוכם יש תלמידי חכמים שלא מתהלכים בדרך הזאת, אפשר להיות מושפעים, וזה הסיבה שרה"י זצ"ל הורה להקים קהילות ובתי כנסיות שיאגד את בני התורה, אם אין התאגדות אז כל אחד מרגיש שהוא חלק מהכלל. וב"ה רואים את התוצאות קם כאן ציבור שעולה ועולה ומתחזק בכל העניינים.

כמדומני שאילו כל מה שראש הישיבה זצ"ל עשה היה רק בשביל שבעת הזאת הציבור שלנו יחזיק מעמד ויתנהג כפי שהוא מתנהג - דיינו! על זה לבד דיינו, מלבד כל העניינים! ב"ה שהציבור שלנו מחוזק, כמובן שצריך כסדר חיזוק הלאה והלאה, אבל ב"ה הציבור מחוזק וכמה שראינו בזמן האחרון שהמצב משפיע על אחרים. ב"ה בימים האלו פתחו עוד תלמודי תורה נגד השלטונות, קרוב לוודאי שהעמידה של הציבור שלנו השפיעה גם החוצה.

עלינו לדעת שזה התפקיד שלנו, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ככל שאנו נתחזק הלאה והלאה ונעמוד במסירות נפש על כל תג שבתורה ובעיקר נחזק הן את ההרחקה מקרירות, והן את חובת ההבדלה להרגיש שאנו אין לנו עסק עמהם, וככל שאנחנו נמשיך בזה זה יחזק אותנו ובע"ה ישפיע גם על סביבותינו.

בוודאי במה שנוגע לגזירת הגיוס, זה מהדברים הצריכים חיזוק, אומרים שיש בפאתי הציבור קצת רפיון בנושא אי ההתייצבות, צריך להתחזק בזה לעמוד על המשמר לא להתייצב לא לקחת פטור, להכריז חד משמעית אין לנו חלק ונחלה עם חוקים להדיא נגד התורה, גם בזה על ידי שאנחנו נתחזק בזה ונעמוד על זה, זה ישפיע כאשר יגיע מצב יותר גרוע ויראו יותר ברור מה ההשפעות של זה. היום כל הפרשנים מנסים לטשטש את ההשפעות של חוק הגיוס כפי שהם מנסים לטשטש את ההשפעות של הגזירה על התורה עכשיו, אבל כשיראו ברור את הדברים, ללא ספק על ידי העמידה האיתנה של הציבור שלנו זה יהיה לתועלת שיצטרפו לזה רבים.

הקב"ה יעזור שינחם את הרבנית הכבודה ואת כל המשפחה בנים ובנות, כפי שהרב הזכיר קודם הוא הותיר משפחה יראים ושלמים שממשיכים בדרכו, ונזכה בקרוב לביאת גוא"צ.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. בקיצור, חינוך דפוק  


  • האם אכפת לך מכל הנשירה בבנים ובבנות שיש היום בציבור החרדי בכלל (ל”ת)


 2. מה שהם ראו לפני חצי שנה, כולם עושים היום  

  חסיד

 3. מניין בלי מסיכות???  


  • למה שונאים כל כך את אלו שלא חובשים מסכות ןלא את אלו שנוסעים על 140 קמש חשבת על זה (ל”ת)


 4. גדול הדור לכל הדעות  

  יוני

  • תגובה 22 


 5. צודק בהחלט  

  צבי

 6. חינוך שמגדל בחורים בלי עמוד שדרה תלויים באוויר לפי משיכה מהסביבה או מכלל הפרוץ או "הציבור שלנו".  (ל”ת)


 7. הרב אפילו לא יודע עד כמה הוא צודק...  


 8. לא הבנתי  

  מנדל

 9. כבר לא רלונטים  

  עצניק לשעבר

  • אין לך מושג כמה רלוונטים כולכם היום מתפללים ולומדים בזכות עץ אז בבקשה (ל”ת)


 10. תודה על העדכון  


 11. מתעקשים למות  


  • גם ר' חיים מתעקש למות.. לדבריך.. (ל”ת)

   בעלזר

 12. צדיק יסוד עולם  


 13. ילמדנו רבינו, מה עם מסיכה  

  דוד

 14. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים  

  אריסטו

 15. למה למתוח החבל?  

  מנחם

 16. משה שרייבר רמות א'  


 17. כל מילה בסלע. תכלס כולם היום מכוחו ובזכותו הבלעדית פותחים מוסדות תתים ישיבות וכוללים  (ל”ת)

  מענש

 18. משפט השנה שכל המהפכה והמערכה שר שמואל זי"ע עשה בשש שנים היתה רק בשביל התקופה הזו דיינו. מטורף  (ל”ת)

  ראוי לשבח

 19. למה רק מי שהולך בלי מסיכה כועסים עליו מה אם אלה שנוהגים במהירות מה אם אלו שלא שומרים על הבריאות ומעשנים ומה אם אלו שעוברים באדום וכ"ו וכ"ו  (ל”ת)

  מעניין

;