1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. היכלי הישיבות

למעלה מ-853,965 אלף דפי גמרא בסיום הש"ס של 'ש"ס אידן'

רבה של ביתר עילית הגר"ח וייס, וראש ישיבת 'נתיב הדעת' הגר"ב שרייבר השתתפו במעמד הסיום ועמדו מקרוב על ידיעתם הרחבה של גאוני 'ש"ס אידן'. "ש"ס אידן היא 'הטכנולוגיה המשבשת' של עולם התורה בימינו", קרא אחד התומכים החודשים הנלהבים ביותר ברשת הכוללים של ש"ס בישראל ובלונדון. טכנולוגיה משבשת היא חידוש שמשנה באופן משמעותי את אופן פעולתם של צרכנים, תעשיות או עסקים, וסוחף את המערכות או 'ההרגלים' שהיא מחליפה מכיוון שיש לה תכונות עדיפות לזיהוי, הסביר. צפו בתיעוד מסכם וסקירה של המעמד הגדול 

משה ויסברג, י"ג כסלו תשפ"א 29/11/2020 13:37

צפו בתיעוד מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד כביר לכבודה של תורה התקיים בימים האחרונים בבית שמש, ובו ערכו 75 אברכים מגאוני רשת הכוללים 'ש"ס אידן' את סיום הש"ס השנתי, כדרכם בקודש מדי שנה בשנה.

בכוללי 'ש"ס אידן' הפעילים בירושלים, בני ברק, בית שמש, ביתר עילית ובלונדון בירת אנגליה, לומדים אברכים בני עליה אשר שוקדים על התורה ועל העבודה ברוב עמל ויגיעה, ומסיימים מדי שנה את הש"ס כולו, ואף עומדים בכור המבחן בבחינות השבועיות, החודשיות והשנתיות הנערכות להן תמידים כסדרן.

רשת הכוללים, זכתה כידוע להערכה עצומה ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור, ובראשם שר התורה הגר"ח קנייבסקי שאף ניאות לשאת בתואר 'נשיא כוללי ש"ס אידן', ואשר יוצא מגדרו בכל שנה מחדש ומגיע להשתתף בעצמו במעמד הסיום, בעודו מפגים בכל דרך אפשרית את החיבה היתירה אשר הוא רוחש למייסד רשת הכוללים אב"ד פוזנא הגאון רבי אברהם הלוי אייזען, ולגאוני הכולל על אשר שמו מגמת פניהם לדעת את הש"ס כולו בידיעה ברורה ונהירה.

במרוצת השנים השתתפו כל גדולי הדור שליט"א במעמדי הסיום אשר נערכו על ידי גאוני 'ש"ס אידן', אולם השנה, בשל המצב השורר בעולם ובארה"ק, נערך מעמד מצומצם על פי הנחיות הרופאים, בו השתתפו אך ורק חתני השמחה גאוני ש"ס אידן, ולצדם נציגות מצומצמת של התורמים הנכבדים אשר מרימים מהונם בכל ימות השנה להחזיק תורה ולחזק את ידי הלומדים במלגות ראויות, כיאה וכיאות לכבודם של גאוני 'ש"ס אידן' אשר אינם פוסקים לרגע מלימודם, ומשננים חזור ושנן את הש"ס כולו בלא הפסק כלל.

"ש"ס אידן היא 'הטכנולוגיה המשבשת' של עולם התורה בימינו", קרא אחד התומכים החודשים הנלהבים ביותר ברשת הכוללים של ש"ס בישראל ובלונדון, בריטניה.

טכנולוגיה משבשת היא חידוש שמשנה באופן משמעותי את אופן פעולתם של צרכנים, תעשיות או עסקים, וסוחף את המערכות או 'ההרגלים' שהיא מחליפה מכיוון שיש לה תכונות עדיפות לזיהוי, הסביר.

"מאז ש"ס אידן עלתה לזירה התורנית לפני 12 שנה, השפעתה הורגשה ברחבי העולם התורני. חמשת הכוללים שבהם מטופחים 75 גאונים אברכים מדהימים ובעלי מידות הפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף התורני העולמי".

"כל אברך משלים את ש"ס כולה חמש פעמים בכל שנה (13,555 דפי גמרא), ויודע את זה ב"ה בטוב טעם ודעת. לפיכך, כיום בקיאות כזו אינה רק מוערכת ומקובלת, אלא רבים ברחבי העולם התורני מנסים לחקות את הדוגמה שלהם, ברוך השם.

"לא רק שהם מדהימים, אלא שמעולם לא הייתה לי מימוש כזה ממתן הצדקה שלי. זה לא עלה לי שקל. כל מה שאתרום בשנה מסוימת, יוחזר מההשקעות שלי ועוד. מבחינתי זו גם 'צדקה משבשת'. תודה לכם, ש"ס אידן."

במעמד השתתפו כאמור 63 גאוני 'ש"ס אידן', שכל אחד ואחד מהם סיים בשנה החולפת את הש"ס כולו ואף חזר על כל דף מספר פעמים. בחשבון מהיר מתברר כי בשנה האחרונה למדו המסיימים יחד לא פחות מ-853,965 דפי גמרא, עם רש"י ותוספות.

נשותיהם של גאוני 'ש"ס' אידן', שבכל שנה זוכות לאירוע מכובד כהוקרה והכרה בתרומה המכרעת שלהן להצלחת בעליהן בתורה, לא יכלו להשתתף הפעם המעמד המרגש, בגלל הגבלות הקורונה, ומסיבה זו נעדרו מהמעמד השנתי גם 12 גאוני 'ש"ס אידן' הלומדים בסניף הבריטי של רשת הכוללים, השוכן בלונדון.

על בימת הכבוד ישבו מייסד רשת הכוללים והעומד על גבה, אב"ד פוזנא הגאון רבי אברהם הלוי אייזען ואיתו עמו ראש הכוללים הגאון רבי משה אייזיק סאמעט.

אורחי הכבוד היו הגאון רבי חיים וייס, המרא דאתרא ואב"ד דביתר עילית, והגאון רבי בונים שרייבר, ראש ישיבת 'נתיב הדעת' ומרא דאתרא דקהילת 'בני פנחס' באשדוד.

הרבנים הגאונים עמדו מקרוב על ידיעתם של גאוני 'ש"ס אידן'. ראשון מבין השניים היה רבה של ביתר עילית אשר שוחח משך שעה ארוכה עם האברכים בלימוד, בכל מכמני הש"ס, כשהוא מדלג ממסכתא למסכתא ומנושא לנושא, והאברכים מפליאים בידיעתם הברורה והמופלאת.

זר כי היה נקלע למעמד הסיום הכביר, לא היה מצליח לעמוד בקצב המהיר שבו נידונו סוגיות תלמודיות רחבות היקף, כש'מראי מקומות' נזרקים מכל עבר, וכל אחד מעשרות הגאונים שנכחו במעמד מפליא לעשות בהביאו עוד ועוד מורות, ראיות פרכות או הערות בנושא המדובר.

השואלים נדהמו שניהם מעוצמתם של כל אחד מגאוני האברכים. שאלות ש"נזרקו" לעבר הגאונים של רשת הכוללים וזכו לתגובה רועמת מכולם, בו זמנית.

הגר"ח וייס אף חד לגאוני 'ש"ס אידן' חידות בכל רחבי הש"ס, וביקש מהם לציין בפניו את המקומות בש"ס שבהן מוזכרת סוגיית 'מצוות צריכות כוונה', 'ברי ושמא', 'כל הראוי לבילה' וכן על זה הדרך ועוד ועוד סוגיות, ובכל פעם כאשר שאל מיד נזעקו כל גאוני 'ש"ס אידן' והשיבו, גדלה זעקתם והגר"ח התקשה לשמוע את כולם בבת אחת.

לנוכח קול התורה אדיר שהתפרץ אל מול כל שאלה שהקשה, היסה אותם הרב וייס ושאל בדרך צחות היכן נאמר בש"ס ש'תרי קלי לא משתמעי' שהרי אינו יכול לשמוע את תשובותיהם. אמנם גאוני הכולל שהיו ב'ריתחא דאורייתא' לא הבינו התחילה את העוקץ שבשאלתו ומיהרו להשיב גם על השאלה בזאת בקול גדול... אחר שירדו לסוף כוונתו של הגר"ח עלה חיוך רחב על פני הנוכחים, והאברכים השיבו בחן ובעוז, כי כבר אמרו חז"ל שאף על פי ש'תרי קלי לא משתמעי', במקום שחביבים הם הקולות הם כן נשמעים כעניין שנאמר שאפשר לקרוא את מגילת אסתר בשתיים משום דחביבא... נהרו פניו של הגר"ח וייס, והנהן בראשו לאות הסכמה עם תשובתם.

כאשר סיים לשוחח עם גאוני 'ש"ס אידן' בכל מכמני הש"ס, הביע הגר"ח את קורת רוחו המופלגת, והביע צער על כך שהוא לא זכה לשוחח עם גאוני הכולל בשבת, משום שהיה זוכה בכך לעונג שבת מובחר שבמובחר, "אבל אני מתנחם שעכשיו ליל שישי", הוסיף, "והרי כבר החלה להתפשט קדושת השבת באיזו בחינה, וממילא יש בזה גם צד של עונג שבת".

הגאון הגדול רבי בונים שרייבר הידוע בחריפותו העצומה, פתח בסדרת שאלות נקודתיות, כשהוא מדלג ממסכת למסכת, מבקש מהאברכים שיאמרו מה המקור לברכת המצוות, כמה חילוקי דינים יש בין חטאת לאשם, כמה פתיחות מביאה הגמרא במגילה למגילת אסתר, כמה מחלוקות יש בין בית שמאי ובית הלל לגבי ביצה הנולדת ביו"ט ועוד כהנה וכהנה שאלות בשלל נושאים ועניינים בכל רחבי הש"ס, כולל שאלות בעניינים הנזכרים בכל הש"ס רק פעם אחת, ובמסכתות קטנות או בדפים שפחות נלמדים בדרך כלל על ידי בני התורה.

כאשר ראה את ידיעתם המופלגת של 'גאוני ש"ס אידן', עבר הגר"ב שרייבר לשאלות מורכבות יותר כמו השאלה מה הם הקרבנות שמביא נזיר בפעם השלישית לאחר שהיה טמא מוחלט וטמא מספק, כמה מעלות יש בקודש על תרומה, באילו תאריכים הביאו קרבן עצים בבית המקדש, על מה מכפר השעיר הפנימי, נגיעת גוי שלא בכוונה ביין מה דינה, ועוד שאלות שכדי להבין אותן לאשורן נדרשת גאונותו עצומה, וזכו גאוני ש"ס אידן לענות עליהן באופן מופלא, כשהגר"ב אינו מסתיר את קורת רוחו למשמע תשובותיהם החדות והקולעות.

"לשאול שאלות זה קל", אמר הגר"ב שרייבר לגאוני הכולל, "להשיב על השאלות הללו זה כבר יותר מסובך, ואכן זכיתם לדעת היטב את התשובות, ולוואי וירבו כמותכם בישראל".

הרבנים הגאונים הפליגו בשבחים לגאוני הכולל, והעתירו את ברכותיהם על מייסד הכוללים והעומד על גבם אב"ד פוזנא הגאון רבי אברהם הלוי אייזען, בברכם אותו שיזכה להעמיד תלמידים הרבה ולהקים עוד ועוד סניפים לרשת הכוללים, עד שירבו יודעי הש"ס בעם ישראל כמים לים מכסים בסייעתא דשמיא.

גאוני 'ש"ס אידן' ומייסד רשת הכוללים אב"ד פוזנא, יחד עם ראש הכוללים הגאון רבי משה אייזיק סאמעט, הודו מקרב לבם לרבנים שהגיעו ופיארו בנוכחותם את המעמד אשר בשנים כתיקונן נערך ברוב עם והמון חוגג, והפעם התקיים בצמצום מפאת המצב, כשעיני הכל נשואות בתפילה שנזכה בשנה הבאה לחגוג את סיום הש"ס ברוב עוד והתעצומות בהשתתפות קהל גדול בלי שום מגבלה, כולנו כאחד בבריות גופא ונהורא מעליא".

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן מעמד סיום הש"ס בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. מדהים ומרגש  (ל”ת)

    נחמן

  2. שוקי פלאי  


;