כ"ב אייר התשפ"ד
30.05.2024

מחפש משתה? מסיבה? טיש אצל אדמו"ר?

אתר 'בחדרי חרדים' ריכז עבורכם מאות אירועים שיתקיימו בחג הפורים: כל האירועים, הטישים, המסיבות, והביקורים אצל גדולי ישראל • "והימים האלו נזכרים ונעשים" • פרויקט מיוחד

מחפש משתה? מסיבה? טיש אצל אדמו"ר?
אליהו הלוימיקומי וזמני הטישים בחצרות האדמורי''ם

בחצר חסידות גור: בביהמ''ד הגדול ברח' ירמיהו בירושלים, האדמו''ר מגור יכנס לעריכת שולחנו בשעה 4 אחרה''צ, הטיש ימשך בערך כשעה, בהשתתפות אלפי החסידם שמגיעים מכל רחבי הארץ, לאחמ''כ תפילת מעריב, בו יחול יום היא''צ הארבע עשרה להסתלקותו של האדמ''ר בעל ה'פני מנחם' מגור זי''ע. כש''צ ניגש א' מבניו של האדמו''ר זצ''ל.

בחצר חסידות סאטמאר: האדמו''ר ישבות בשבת בוילאמסבורג, במוצ''ש קריאת המגילה בוילאמסבורג וטיש 'משתה ההיין' לאחר הטיש יחזור האדמו''ר לקרית יואל מונרו, ויקרא את המגילה בביהמ''ד, וטיש 'משתה היין' כשהאדמו''ר טוב ליבו ביין ואומר כל כמה דק' דברי תורה, ביום שני 'שושן פורים' מגיעים אלפי החסידים מכל רחבי ניו יורק ואירופה לטיש שושן פורים.

בחצר חסידות בעלזא: קריאת מגילה ביום ראשון בלילה בזמן ר''ת, מיד לאחר תפילת מעריב, תפילת שחרית למחרת בשעה 8 ולאחר מכן קריאת מגילה ע''י האדמו''ר מבעלזא, ובשעה 7 בערב, הטיש הענק 'משתה היין' בהיכל א'גרוייסע שטיב' הפורים רב בטיש הוא: הגאון רבי יהושע פינק המנהל החינוכי של מוסדות 'בית מלכה' ור''י 'פאר משה', בהשתתפות אלפי החסידים המגיעים מכל רחבי הארץ.

בחצר חסידות ויז'ניץ: קריאת המגילה ע''י הרה''צ מויז'ניץ, במוצ''ש חצי שעה אחרי זמן מעריב, לאח''מ נכנס הרה''צ להיכל הישיבה ל'סעודת יו''ט משתה היין' אז עוברים אלפי החסידים מחוץ לעיר לברך ולהתברך, ובשעה 11 הטיש בביהמ''ד הגדול בראשות האדמו''ר מויז'ניץ ובנו הרה''צ, ובליווי תזמורתו של הרב מאיר אדלר, בניצוחו של הבעל מנגן ר' יעקב דאסקאל ומקהלת החסידות,

הפורים רב הוא: הרה''ח רבי שמעון פויגל שמדבר מעניני היום, השמחה נמשכת עד השעות הקטנות של הלילה, שחרית בשעה 8:30 לאחר תפילת שחרית עוברים זקני החסידים מגיל 70 ומעלה לחדרו של הרה''צ בביהמ''ד לברך ולהתברך, ובשעה 12:30 'משתה היין' בביהמ''ד בהשתתפות אלפי החסידים, כמו''כ בשעה 8:30 בערב טיש מוצאי פורים שבסיומו מתקיימת הצגת ה- 'פורים שפיל' ע''י אברכי החסידות.


בחצר חסידות צאנז: בקריה בנתניה קריאת המגילה במוצ''ש בהיכל המתיבתא בשעה 8 ע''י האדמו''ר מצאנז, לאח''מ קבלת קהל ולאח'''מ טיש פורים, שחרית: בשעה 7 לאחר התפילה מחלק האדמו''ר משלוח מנות 'עוגות ולחיים' לאלפי החסידים, מיד אח''כ תמשך הקבלת הקהל עד השעה 4, ואז תתקיים תפילת מנחה וטיש הנקרא 'גילופין טיש' שימשך עד השעה 8 ולאחר מכן עוד טיש, וביום שני בשעה 4 יערוך האדמו''ר לאחר תפילת מנחה את ה- 'שושן פורים טיש'.

בחצר חסידות באבוב: בשדרה ה48 בברא פארק האדמו''ר קורא את המגילה, וטיש 'משתה היין' והצגת הפורים שפיל המסורתית.

בחצר חסידות סערט ויז'ניץ: ברמת ויז'ניץ בחיפה מעמד ה'כוללות קויטל' לתלמידי הישיבה מיד לאחר ההבדלה, לאח''מ קבלת קהל, קריאת המגילה: בשעה 8:30, ביום ראשון האדמ''ר יקבל קהל בין השעות 11 ל1 ובשעה 1 בצהריים תפילת מנחה ומשתה היין בבית הרה''צ רבי יעקב הגר אב''ד סערט ויז'ניץ, ובשעה 8:30 בערב טיש פורים טיש בליווי מקהלת החסידות בניצוחו של הרב חיים בנט, וכן הצגת 'פורים שפיל', הפורים רב הוא: הרב חיים ויסבלום, הטיש ימשך עד השעות הקטנות של הלילה.

בחצר חסידות נדבורנא: קריאת המגילה במוצ''ש מיד אחרי תפילת מעריב, ולאחר תפילת שחרית יקבל האדמו''ר את חסידיו לברכה, וביום ראשון בערב בשעה 8:30 יערוך האדמו''ר את שולחנו טיש 'משתה היין' בהיכל ביהמ''ד הגדול בקריה בב''ב, וביום שני בבוקר לאחר תפילת שחרית יערוך האדמו''ר את טיש 'שושון פורים'.

בחצר חסידות קרלין סטולין: במרכז החסידות ברח' אבינועם ילין בביהמ''ד של החסידות טיש החל מצהרי היום בהשתתפות מאות חסידים בליווי תזמורת.

בחצר חסידות שומרי אמונים: האדמו''ר יערוך את שולחנו טיש 'משתה היין' בבית מדרשו בשכונת מאה שערים בירושלים לקראת שקיעת החמה עד השעות הקטנות של הלילה.

בחצר חסידות סאדיגורא: בביהמ''ד הגדול ברח' גוטמכר בשכונת שיכון ה' בב''ב, קריאת המגילה במוצ''ש לאחר מעריב, וביום ראשון לאחר תפילת שחרית במשך שעתיים יעברו החסידים לקבלת קהל ולשלוח משלוחי מנות להאדמו''ר, ובשעה 8 בערב טיש 'משתה היין' בהשתתפות מאות חסידים.

בחצר חסידות תולדות אהרון: בשכונת מא''ש בירושלים קריאת המגילה ביום ראשון בשעה 8, בבוקר לאחר קריאת המגילה יתקיים 'לויתן טיש' לקראת ערב יכנס האדמו''ר לביהמ'' לטיש 'משתה היין' בהשתפות אלפי חסידים, שבסיומו של הטיש מעמד ה'פורים שפיל'.

בחצר חסידות תולדות אברהם יצחק: בביהמ''ד בשכונת מא''ש בירושלים השנה לא יתקיים הטיש בליל פורים ביום ראשון בלילה, האדמו''ר מקבל קהל בביתו מהשעה 12 ועד ל2 בצהריים, ובשעה 5 טיש 'משתה היין' והצגת הפורים שפיל בהשתתפות מאות חסידים.

בחצר קהל עדת ירושלים המתמידים: ביום ראשון בלילה בשעה 11 בביהמ''ד ברח' מנחת יצחק, השמחה שם מרקיעה שחקים עד אור הבוקר בראשות רבה של הקהילה הגאון רבי לייב מניצברג,

בחצר חסידות קרעטשניף: בקריה ברחובות קריאת המגילה כשעתיים לאחר זמן ר''ת כשהאדמו''ר קורא את המגילה, האדמו''ר יערוך את שולחנו במוצ''ש בשעה 11, בבוקר לימוד האבות בנים לפני תפילת שחרית, ובשעה 5 אחרה''צ טיש 'משתה היין' הטיש נמשך עד השעות הקטנות של הלילה, ובשושן פורים יערוך האדמו''ר גם טיש בשעה 5 וימשך עד לשעה 12 בלילה.

בחצר חסידות פרימשלאן: בקרית פרמישלאן בשכונת קרית הרצוג בב''ב הטיש 'משתה היין' בשעה 5 אחרה''צ, ונמשך עד לשעה 4 לפנות בוקר, בהשתתפות מאות איש שבאים לחזות באדמו''ר, ובשושן פורים מתקיים טיש יותר מצומצם שם נערכת הצגת ה'פורים שפיל' של תלמידי הישיבה.

בחצר חסידות לעלוב: בבית שמש ביום ראשון בשעה 7 בערב השתתפות מאות החסידים שיגיעו מכל רחבי הארץ.

בחצר חסידות מודז'יץ: בביהמ''ד ברח' חבקוק בב''ב, שחרית ביום ראשון בשעה 8, 'משתה היין' בשעה 8 בהשתתפות מאות.

בחצר חסידות אנטניא: בביהמ''ד ברח' הושע בב''ב תפילת שחרית ביום הפורים בשעה .7:30, ולאחמ''כ טיש 'משתה היין' ושמחת פורים שימשך עד לשעה 11:30.

בחצר חסידות דעשש: ברח' רבי טרפון בב''ב האדמו''ר מדעשש יקבל קהל בביתו שבנין ביהמ''ד החל מהשעה 12 בצהריים, טיש משתה היין בשעה 6 בהיכל ביהמ''ד.

בחצר חסידות טמשוואר: בביהמ''ד ברח' סוקולוב 7 קריאת המגילה במוצ''ש בזמן ר''ת, לאחמ''כ בשעה 10:30 טיש פורים קצר, ביום ראשון יקבל האדמו''ר קהל בביתו ברח' רד''ק 5 ובשעה 3 יתפלל האדמו''ר תפילת מנחה בביתו, ובשעה 7:30 טיש 'משתה היין' בבית מדרשו בהשתתפות קהל רב.

בחצר חסידות קרעטשניף קרית גת: קריאת המגילה בליל פורים בביהמ"ד הגדול בשעה 8:30 תפילת שחרית וקריאת המגילה בשעה 7:45 'משתה היין' בשעה 4:45 בחדרו של האדמו''ר, ולאחר מכן מתחיל הטיש באולם שע"י ביהמ"ד לאורך כל הלילה.

בחצר חסידות סאסוב: בקרית ישמח משה בגני תקוה האדמו''ר יערוך את טיש 'משתה היין' ביום ראדון החל משעות הצהריים ועד לשעות הערב, בירושלים יערוך האדמו''ר את שולחנו בהיכל ישיבת רמ''א ברח' כי טוב 13 פינת רח' גרוסברג בשעה 6:15.

בחצר חסידות טשערנוביל: באשדוד בביהמ''ד של החסידות ברח' ינאי במרכז רובע ז' בעיר האדמו''ר מקבל קהל במוצ''ש וביום ראשון בביתו שמעל לביהמ''ד, הטיש במוצ''ש בשעה 9, וביום ראשון בשעה 7, את המגילה קורא בנו של האדמו''ר הרה''צ רבי חיים יצחק טברסקי.


בחצר חסידות וואסלוי האדמו''ר יערוך את שולחנו ביום ראשון בשעה 5 אחרה''צ, בבית מדרשו ברח' בן גוריון 71 בתל אביב, בליווי תזמורת. תפילת שחרית ביום הפורים בשעה 8 ולקראת השעה 11 תתקיים בביהמ''ד ישיבת מרדכי הצדיק לילדים,


מתכוננים לפורים. ישיבת אור אלחנן. צילום: יעקב נחומיצילום: מתכוננים לפורים. ישיבת אור אלחנן. צילום: יעקב נחומי
מתכוננים לפורים. ישיבת אור אלחנן. צילום: יעקב נחומי


בהיכלי התורה והישיבות

ישיבת חברון שבגבעת מרדכי בליל פורים יופיע אריק דביר ותזמורתו, ומנהג ה'פורים רב' הידוע של הישיבה.

ישיבת מיר בשכונת בית ישראל בירושלים בחורי הישיבה אוספים כסף לת''ת ברכבים פרטיים, מסיבת פורים המרכזית תתקיים בליל פורים של ירושלים בבנין בית ישעיה, ארגון א.ר.ב.ס. הבחורים המבוגרים והרווקים של הישיבה יקיימו מסיבת פורים באולמי זוועיהל ברח' שמואל הנביא, ובליל פורים בב''ב יתקיים לבחורים תושבי העיר, סדר לימוד מיוחד בביהמ''ד 'בית אריה' מהשעה 11 עד השעה 5 לפנות בבוקר, שבשעת חצות ישא דברים הגאון רבי יצחק אזרחי מראשי הישיבה.

ישיבת פוניבז' מאות בחורי הישיבה יצאו לאסיפת כספים החל מיום רביעי ליל תענית אסתר ע''פ הוראת ראשי ורבני הישיבה, מעריב בליל פורים כשעה לאחר השקיעה 6:37 וקריאת המגילה מיד לאחר מעריב, לאח''מ יוצאים בחורי הישיבה בסיירות מאורגנות להתרים למען הת''ת, ובשעה 12 בלילה בחדר האוכל של הישיבה שמחת פורים, בשילוב סעודת מלוה מלכה, למאות בני הישיבה שתימשך כשעה וחצי. שחרית: בשעה 7, בשעות היום הולכים בני הישיבה לברך ולהתברך בבתי מרנן ראשי ורבני הישיבה.

ישיבת לייקווד בארה''ב יש סדרי לימוד מיוחדים בפורים כאשר בתחילת ה'סדר' קוראים האברכים ובני הישיבה את מזמור כ''ב בתהילים 'קלי למה עזבתני'.


ישיבת ברכת יצחק באור יהודה עם הבעלי מנגנים משה רוזנברג ויענקי רובין.

ישיבת כנסת יצחק -חדרה עם הזמר נפתלי דוד, בחורי הישיבה אוספים כסף בימי הפורים לקופת הישיבה ולא לתומכי תורה.

ישיבת אמרי צבי במודיעין עילית עם הבעל מנגן שייע גרוס, והזמר אברמי מושקוביץ.

ישיבת באר יעקב מסיבת פורים תחל בשעת חצות ליל בחדר האוכל, לאחר שהבחורים חוזרים מאסיפת הכספים, ינגן הזמר שייקה גרינשפן.

ישיבת בית מתיתיהו בב''ב, עם תזמורתו של אריק דביר,

ישיבת משכנות התורה בקרית נדבורנא בב''ב עם אלי הרצליך, ותזמורתו של דני אבידני,

ישיבת כנסת יחזקאל בעיר אלעד מסיבת פורים מהשעה 9:30 עד השעה 1 בלילה, עם הזמר קובי וינר.

ישיבת מיר באחוזת ברכפלד במודיעין עילית, עם לייבלה ליפסקר ומוטי לייכטר.

ישיבת רבינו חיים עוזר ברח' שלמה המלך בב''ב, עם הזמר קובי ברומר.

ישיבת יקירי ירושלים ברח' מלכי ישראל בירושלים, עם הזמר משה קלמנוביץ.

ישיבת אור אלחנן לצעירים בירושלים ברח' אלקבץ בגבעת שאול, עם הזמר מוטי הכט.

ישיבת ברית יעקב הספרדית בשכונת בית וגן בירושלים מסיבת פורים בשעעה 9:30 עם הזמר קובי וינר.

ישיבת שערי בינה שהעתיקה את משכנה לעיר אשדוד עם הזמר אברמי שפירא.

ישיבת ברכת אפרים בב''ב עם תזמורתו של אבי דרור ויוסי ברגר.

ישיבת אוצרות התורה ברח' עזרא בב''ב עם הזמר אלי יפרח,

ישיבת שארית יוסף שבבאר יעקב עם הזמר יוסי מייזליש.

ישיבת כנסת שלום ברח' בן יעקב בב''ב עם פנחס שחר.

ישיבת שערי תבונה בב''ב עם הזמר משה לוין.

ישיבת קול תורה בשכונת בית וגן בירושלים

ישיבת יד אהרון בשכונת קטמון בירושלים עם נפתלי דוד ויוסי מייזליש.

ישיבת אור אלחנן ברח' אהליאב בשכונת רוממה בירושלים עם הזמר אלי פרידמן.

ישיבת עטרת ישראל בשכונת בית וגן בירושלים עם הבעלי מנגנים משה רוזנברג ויענקי רובין.

ישיבת דרך חכמה בשכונת הר נוף בירושלים עם אריה ברונר ותזמורתו.

ישיבת דרכי תורה בירושלים שבראשות הגר''א וייס תלמידי הישיבה יוצאים לאסיפת הכספים לטובת ה'עזרת נישואין' של הישיבה בעיר ב''ב, ביום ראשון בשעה 6:15 בערב תתקיים קריאת המגילה, ובשעה 10 בבית ראש הישיבה הגר''א וייס ברח' כגן 8 בעיר התכנסות לכל תלמידי המוסדות, ולמחרת בשעה 6 בערב 'משתה היין' בבנין המוסדות ברח' מירסקי 7 בשכונת רמות.

ישיבת תורת זאב בשכונת רמת שלמה בירושלים עם אלי הרצליך ותזמורתו של אבי דרור.

ישיבת תפארת יעקב בירושלים עם לייבלה ליפסקר.


פורים שפיל. צילום ארכיוןצילום: פורים שפיל. צילום ארכיון
פורים שפיל. צילום ארכיון


מיקומי וזמני שמחות פורים בעיר בית שמש

ישיבת אור לישרים ברח' אור שמח שמח 17 בליל פורים בשעה 11.

ישיבת אור תורה ברח' ריב''ל 27 בליל פורים בשעה 11.

ישיבת באר החכמה ברח' נחל שחם 8 בליל פורים עם הזמר אליקים ביננשטוק, בשעה 11.

ישיבת היכל התורה מושב מחסיה בליל פורים בעה 8:30.

ישיבת פני מנחם גור ברח' חזו''א 36 בליל פורים בשעה 8.

בקהילת אור ליובאוויטש ברח' נחל שורק 16 בליל פורים בשעה 8.

בשטיבל ביאלה במתנ''ס ברח' נח''ל דולב בליל פורים בשעה 8.

מנין בני תורה לעדות המזרח בת''ת סוכת דוד רח' נחל לכיש בליל פורים בשעה 9:30.

בקהל עדת ירושלים המתמידים ברח' הרב מבריסק 15 בליל פורים בשעה 10:30.


בביהכנ''ס וביהמ''ד היכל אליהו ברח' נחל מטע 6, בליל פורים 8:45.

בביהמ''ד המרכזי חפציבה ברח' בן איש חי 10, בליל פורים בשעה 9:30.

בביהכנ''ס קהילת יעקב ברח' נחל שורק 29, ביום פורים, בשעה 1:30.

ביהמ''ד באילה לענטשה ברח' נהר הירדן 28, ביום פורים, בשעה 5.

ביהמ''ד רחמסטריווקא ברח' אור שמח 5, ביום פורים בשעה 5.

ביהכנ''ס בית משכן מנחם ברח' רבי טרפון 1 ביום פורים בשעה 4.

בבית החסידם דגור ברח' בן קיסמא 33 ביום פורים בשעה 5.

קהל עדת ירושלים המתמידים ברח' רבי אלעזר 37 ביום פורים, בשעה 4.

ישיבת פני מנחם גור ברח' חזו''א 36 ביום פורים בשעה 5:30.

ביהכנ''ס 'בני הישיבות' רח' נחל שורק 15 שכונת משכנות יעקב ביום פורים, בשעה 7:30.

האדדמוצילום: האדדמו
האדדמו''ר ממישקולץ בשמחת פורים


זמני קבלת הקהל בבתי מרנן ורבנן גדולי הדור ב''ב וירושלים

הגאון רבי יוסף שלום אלישיב קריאת המגילה ביום ראשון בלילה בקראוון בבית מדרשו, לאחמ''כ שרים מתפללי ביהמ''ד, והקהל עובר להתברך, תפילת שחרית בשעה 7 הגרי''ש אלישיב מקבל קהל רק לאחר התפילה ובסוף סעודת פורים.

הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן מקבל קהל אחר תפילת הנץ בביתו במשך כחצי שעה, לאחמ''כ לפני מנחה.

הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר בעל ה'שבט הלוי' יקבל קהל בביתו ברח' הלפרין, בין השעות 11 ל12 בצהריים, וביום ראשון מוצאי פורים יערוך טיש בהיכל ישיבת חכמי לובלין ברח' דסלר בב''ב.

הגאון רבי חיים קנייבסקי מתפלל כדרכו במנין הנץ בביהמ''ד 'לדרמן' הסמוך לביתו לאחמ''כ מקבל קהל בביתו במשך כשעתיים, ומיד מסתגר בחדרו ללימוד במשך כשלש שעות, אז אין קבלת קהל, ובשעה 11:45 יקבל קהל עד מנחה, ולאחר מנחה יקבל קהל עד הסעודה.

הגאון רבי שמואל אויערבך יקבל קהל לאחר תפילת שחרית בישיבת 'מעלות התורה'.

הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ קורא את המגילה בביהמ''ד אהבת חסד הסמוך לביתו, קבלת קהל אך ורק לאחר תפילת שחרית.

הגאון רבי מאיר צבי ברגמן בביתו מהשעה 11:30 ועד לתפילת מנחה סעודה בקרב בני המשפ'.

הגאון רבי חיים גריינמן יקבל קהל בביתו ברח' רב אסי 8 בב''ב לאחר תפילת שחרית, תפילת שחרית בבימ''ד ברח' חידושי הרי''ם 2 עם הנץ החמה.

כל הזכויות שמורות למערכת 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה ללא רשות בכתב.

למשלוח עידכונים על אירועים למערכת בכתובת:
[email protected]

תורה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 2 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד