כ' אייר התשפ"ד
28.05.2024

מחפש שלום זכר? קידוש? טיש? • זה המקום

'בחדרי חרדים' מגיש: כל האירועים בחצרות הרבנים, האדמו"רים, ראשי הישיבות, אישי הציבור והעסקנים בשבת • והשבוע: שבת יארצייט בכל ריכוזי סאטמר, והאדמו''ר מרחמסטריווקא באנטוורפן

מחפש שלום זכר? קידוש? טיש? • זה המקוםבחצרות האדמו"ים וחסידים

בכל ריכוזי חסידות סאטמאר בארץ ובעולם מציינים השבת את יום היארצייט של האדמו''ר בעל ה'ברך משה' מסאטמאר זי''ע, מעמדי קידושא רבא יתקיימו בכל בתי המדרשות של סאטמאר בארץ ובעולם, במוצש''ק יערכו בניו כ''ק האדמורי''ם מסאטמאר טישים בבתי מדרשם בוילאמסבורג וקרית יואל במונורו בארה''ב.

התרגשות באנטוורפן: האדמו''ר מרחמסטריווקא ישבות במקום, התפילות והשולחנות יתקיימו באולם 'פוגל' במקום, האכסנייה בבית הנגיד הרבני ר' חיים פלוטשעניק מחשובי חסידי גור, אלפים מתושבי אנטוורפן צפויים להשתתף בטישים.

האדמו''ר מדושינסקיא ישבות בעיר בני ברק התפילות והשולחנות בביהמ''ד הגדול מהר''יץ דושינסקיא ברחוב חזון איש פינת רח' רבינו תם, בהשתתפות מאות חסידים.

שמחת בית נדבורנא: השלום זגר לרגל הולדת הנכד להאדמו''ר מנדבורנא, בן לבנו הרה''צ רבי אשר ישעי' רוזנבויים רבה של קהילת נדבורנא בביתר, ונכד הגאון רבי יהושע רוזנברגר רב קרית הרמ'''א בבית שמש וחבר בד''ץ העדה''ח, תתקיים בטיש של האדמו''ר מנדבורנא בהיכל בית המדרש בקריה בב''ב.

השלום זכר לרגל הולדת הנין להאדמו''ר מסערט ויז'ניץ, נכד לחתנו הגאון רבי נפתלי ראובן קורנרייך רבה של תל ציון, תתקיים בביהמ''ד הגדול סערט ויז'ניץ ברמת ויז'ניץ בחיפה.

שמחת בית סקולען- פיטסבורג: השלום זכר והברית לנין האדמו''ר מסוקלען, ונכד להאדמו''ר מפיסבורג, ונכד הרה''צ רבי דב שטרן, בן הרב אליעזר זוסיא שטרן תתקיים בביהמ''ד סקולען ברחוב עזרא בב''ב.

הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה להאדמו''ר מדארג, בת לחתנו הרב יעקב קוסטליץ, תתקיים בביהמ''ד 'דארג' ברחוב נפחא בב''ב.

האדמו''ר משידלובצא ישבות השבת בעיר הדרומית ירוחם לרגל שבת התאחדות לבחורי החסידות התפילות והשולחנות באכסניית הנוער בירוחם.

הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר גאב''ד ז'נווה ימסור שיעור בין קבל''ש למעריב בביהכנ''ס 'בני הישיבות' ברמת אשכול בירושלים.

העליה לתורה לרגל הבר מצוה לבן האדמו''ר מביאלה לענטשה בבית שמש, ונכד האדמו''ר מזוועיהל זצ''ל, תתקיים בביהמ''ד ביאלה לענטשה בעיר.

במרכז 'אש קודש פיאסנצא' ברח' רש''י פינת רח' בעש''ט בב''ב, בשעת רעוא דרעוין ימסור שיחת חיזוק הרה''צ המשפיע רבי אהרן טויסיג.

הגאון החסיד רבי אליעזר דוד פרידמן ישבות בביהמ''ד ויז'ניץ ברחוב רבי טרפון בב''ב, וישא מדברותיו לפני קריאת התורה בשבת בבוקר.

התרגשות בחיפה: האדמו''ר מראדז'ין ישבות בעיר, התפילות והשולחנות יתקיימו בבית מדרשו ראדז'ין ברחוב גאולה 22, האכסנייה בבית הרה''ח שלמה הנדלס ברחוב רבי עקיבא 5 בעיר.

השלום זכר לרגל הולדת הנכד לגאב''ד טשאבה, בן לחתנו הרה''צ רבי נחמן בידרמן מלעלוב תתקיים בבית גאב''ד טשאבה בירושלים.

השלום זכר לרגל הולדת הנכד להאדמו''ר משאץ אשדוד, נכד הרה''צ רבי שלמה גולדמן, נין הגאון רבי חיים צבי שפירא חבר בד''ץ מחזיקי הדת בעלזא ורב קהלחסידים רמת אהרן, ונין האדמו''ר מזוועיהל זצ''ל, בן הרב יעקב גולדמן, תתקיים בבביהמ''ד שאץ בעיר אשדוד.

הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה להאדמו''ר מראחוב, בן לבנו הרב יצחק מרדכי רוזנבויים, ונכד הרה''צ רבי מרדכי פולק מברגזעס ב''ב, תתקיים בביהמ''ד ראחוב ברחוב ברקאי ברמת גן.

גאב''ד חוג חתם סופר ב''ב הגאון רבי יוסף מאיר אלטמן יחדש את שיעורו השבת בענין ל''ט מלאכות שבת, כשעה ועשרים דקות לפני השקיעה בבית מדרשו חוג חת''ס ברחוב מימון בב''ב.

הרה''צ המשפיע רבי יצחק משה ארלנגר ישבות בעיר ביתר וימסור שיעורים ושיחות בבתי המדרשות.

העליה לתורה לרגל הבר מצוה לבן הגאון רבי חיים דוד קובלסקי ראש ביהמ''ד מאורות הדף היומי, תתקיים בביהמ''ד סוכטשוב ברחוב חתם סופר בב''ב.

גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות

שמחת בית מיר: השלום זכר לרגל הולדת הנין הראשון להגאון רבי נתן צבי פינקל ראש ישיבות מיר, נכד לבנו הרב הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל ר''מ בישיבת מיר, בן הרב נחום פינקל, תתקיים בבבית משפ' הגרא''י פינקל ברחוב שאול המלך ברמת אשכול בירושלים.

הגאון רבי עזריאל אויערבך רבה של בית וגן, ישבות בשכונת קרית יובל בירושלים וימסור שיחת חיזוק בין קבל''ש למעירב ביבהמ''ד 'חניכי הישיבות' במקום

מאות בחורי ישיבות קטנות מכל רחבי הארץ ישבתו השבת בשכונת גני הדר בפתח תקוה, המאורגן במסורת של חמש שנים ברציפות ע''י ארגון 'בני הישיבות', היום בצהריים מסר שיעור בפני הבחורים הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל, במהלך השבת ישמעו הבחורים שיחות חיזוק והתעוררות.

העליה לתורה לרגל הבר מצוה לנכד הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר בעל ה'משמר הלוי' ורב ביהמ''ד 'ירחי כלה' בב''ב, בן לחתנו הרב שלמה רוזנפלד, תתקיים בביהמ''ד דברי שיר ברחוב זכריה בב''ב.

עליה לתורה לרגל הבר מצוה לנכד הגאון רבי שמואל ויסמן מר''י 'מרבה תורה' בב''ב, בן לבנו הרב יעקב ויסמן, תתקיים בהיכל כולל חזו''א ברח' סמטת האר''י בב''ב.

עליה לתורה לרגל הבר מצוה לנכד הגאון רבי יהודה סילמן, בן לבנו הרב יוחנן סילמן תתקיים בביהמ''ד 'קהל חסידים' בשכונת רמת אלחנן בב''ב.

המגיד מישרים הרב הגאון רבי מאיר ברקלי מרבני כולל 'בית אבא' ימסור שיחת חיזוק בהיכל ביהמ''ד 'היכל יצחק' ברח' חפץ חיים 6 מודיעין עילית בשעה 10:30 בהשתתפות מאות.

המשפיע הגה''צ רבי חזקיהו סנדר ארלנגר ימסור שיחת חיזוק בין קבל''ש למעריב בהיכל ביהמ''ד 'הגר''א' ברחוב ברטנורא בב''ב.

אישי הציבור והעסקנים

העליה לתורה לרגל הבר מצוה לנכד הרב יהושע פולק, בן לחתנו הרב רובינשטיין, תתקיים בביהמ''ד 'בני הישבות' בשכונת רמת שלמה בירושלים.

השלום זכר לרגל הולדת הנכד להרב ירחמיאל בויאר יו''ר הנהלת קופ''ח מאוחדת, ויו''ר דיקטוריון מי ברק, בן לבנו הרב שרגא בויאר תתקקיים בבית הסבא הרב בויאר ברחוב רשב''ם 25 בב''ב.

הרב יוסי ויסנשטרן מפקד איחוד הצלה דרום עורך השבת עליה לתורה לרגל הבר מצוה לבנו בביהכנ''ס במושב יסודות.


אירועי החזנות

גבעת שמואל: בביהכנ''ס 'היכל רחמים' יופיע ויעבור לפני התפילה החזן משה שולהוף, בליווי מקהלתו של אבי ברק, וראשי ורבני העיר, זמני התפילות בליל שבת: בשעה 7, בשבת בבוקר בשעה 8:15.

רמת גן: בביהכנ''ס הגדול בכיכר הרמב''ם ברח' הרוא''ה יופיע ויעבור לפני התיבה החזן ישראל רנד, ללא מקהלה.

>>> זמני המולד לשבת זו מברכים: אור ליום רביעי שעה שלש, חמישים וחמש דקות, וארבע עשרה חלקים, ר''ח אייר בימים רביעי וחמישי.

>>> השבת נוהגים בכל תפוצות ישראל לאפות בביתם חלת מפתח כסגולה לפרנסה.כל הזכויות שמורות למערכת 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה ללא רשות בכתב.

למשלוח עידכונים על אירועי השבת למערכת לא יאוחר מיום חמישי בצהריים, בכתובת:[email protected]תורה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד