ט"ו סיון התשפ"ד
21.06.2024
פרויקט חג מקיף

מהראשון ועד האחרון: הממשיכים לבית בריסק נחשפים לראשונה

קרוב למאתיים שנים שושלת בית בריסק מהווה חלק בלתי נפרד מתבניתה ובניינה של עולם התורה והישיבות | לרגל חג הפסח, 'בחדרי חרדים' משרטט בפרויקט מיוחד את הורתה והולדתה של השושלת המפוארת, מהראשון לבית בריסק ועד הממשיכים כיום המפארים את ישיבות בריסק

מהראשון ועד האחרון: הממשיכים לבית בריסק נחשפים לראשונה
הגאונים לבית בריסק צילום: באדיבות המצלם

קשה להקיף את גודל השפעת גאוני התורה לבית בריסק על עולם התורה, כאשר רק לאחרונה, עת נסתלק הגרמ"ד הלוי מבריסק זצ"ל, ההשפעה העצומה ניכרה במסע הלוויה, בה למרות הסגר וההגבלות, נטלו חלק רבבות אלפי ישראל ורבבות נוספים שנבצר מהם להשתתף פיזית בגלל הסגר, לצד הצורך להסביר בתקשורת החילונית מיהו אותו הרב סלובייצ'יק שפטירתו יצרה אבל וחלל כה גדול בציבור החרדי.

אך גם בציבור החרדי רבים נדהמו מהיקף השפעתו של הגרמ"ד מבריסק, שמלבד הרבצת תורה בישיבתו - ישיבת בריסק, לא כיהן בשום תפקיד רשמי, לא עמד בראשות מועצג"ת ואף בעדה החרדית סירב לתפקיד רשמי, ובכל זאת היה שמו מהלך בעולם התורה מקצה ועד קצה, כי הרי כך היא דרכה של בריסק, כמעט כל השפעתה מתוך בית המדרש פנימה. כאשר מלבד תופסי בית המדרש הם אינם חפצים בשום פרסום תפקיד או שררה. בכתבה שלפניכם ננסה להביא ולו בהצצה קלה, לדמותם של גאוני התורה לבית בריסק שליט"א בדורנו אנו, הממשיכים דרך אבותיהם בהרבצת התורה המסורה להם מדור דור.

ממשיך השושלת הראשון בארץ הקודש הוא מרן הגרי"ז הלוי סלובייצ'יק, הידוע כהרב מבריסק ('הבריסקער רוב' בעגה הישיבתית מ.ו.), אשר עלה ארצה עם שבעה מילדיו (הרבנית וחלק מהילדים נותרו בגיא ההריגה הי"ד) הלוא הם הבנים הגאונים רבי יוסף דב, רבי רפאל, רבי חיים, רבי משולם דוד ורבי מאיר זכר צדיקים לברכה, והבנות הרבנית ליפשא, א"ח להגרי"מ פיינשטיין זצ"ל ויבלחט"א הרבנית רבקה שיף, א"ח להגר"י שיף שליט"א.

שלושה מהבנים המשיכו את דרכו התורנית של מרן הרב מבריסק וכיהנו פאר כראשי ישיבות בריסק, מרנן הגרי"ד הגרמ"ד והגר"מ זצ"ל. 

הגרמ"ד מבריסק זצ"ל עם אחיינו רבי אברהם יהושע וגיסו רבי יעקב שיף. צילום: שוקי לרר

בבריסק נהוג לחלק בין הנהגת הגרי"ד לבין הנהגת האחים הגרמ"ד והגר"מ מבריסק זצ"ל. החילוקים נמצאים גם בצורת מסירת השיעורים, אבל גם בענייני ההנהגה בהחלט ניכר שוני בין הנהגת הגרי"ד לאחיו הגרמ"ד והגר"מ.

יש שיאמרו כי חלק מהסיבה לפער הוא מרחק השנים, מאחר והגרי"ד נפטר בצעירותו, כך שקרוב לארבעים שנה עמדו יחד מרנן הגרמ"ד והגר"מ בחזית הנהגת דרך בריסק, ויש שייתנו טעמים נוספים, מה שברור שהגרמ"ד והגר"מ היוו כמעט יחידה אחת בנושאים הציבוריים בעשרות השנים האחרונות, כך גם בבית בריסק היו השניים ראשי המשפחה שרידי בני מרן הרב, כאשר הגרמ"ד היה מסדר הקידושין כמעט אצל כל אחייניו בני הגרא"י ושאר האחיינים.

בשנים האחרונות נהוג גם לחבר בין הגרמ"ד והגר"מ מבריסק לפלג הירושלמי (בניגוד לאחיינם הגרא"י שהתנגד לפלג), אמנם גורם המקורב לבריסק מציין שאמירה זו בשורשה היא בחוסר ההבנה בבריסק, בריסק לא 'נהיים' ולא 'מצטרפים', בריסק זה בריסק ותו לא מידי, זה נכון שהייתה שביעות רצון ונחת רוח לרבותינו הגרמ"ד והגר"מ זצ"ל שחלק נכבד בציבור הליטאי מצטרף למאבקים שהיו נחלת יחידים בלבד ולכן לעיתים ראו צורך לחזק את ידם, לצד זאת הייתה גם הערכה אישית למרן רה"י הגר"ש אויערבאך זצוק"ל שהיה ידיד אישי במשך עשרות שנים לרבנים מבריסק, קשר שהחל עוד עם אביהם מרן הרב. 

חיבור נוסף בין רבני בריסק למנהיגי הפלג הירושלמי, הוא גם עם יבלחט"א רה"י הגרב"ש הכהן דויטש, אשר זוכה להערכה גדולה בבית בריסק, אבל לומר שבריסק הצטרפו לפלג הירושלמי זו אי הבנה מהי 'בריסק', אגב במרוצת השנים במספר הזדמנויות נתבקשו האחים הגדולים לבית בריסק ע"י עסקני העדה להתעטר בתפקיד רשמי בראשות הנהגת העדה החרדית, ובכל הפעמים סירבו בתוקף לכל תואר רשמי. תמיכה ועידוד כן, אך הגדרה והכרה רשמית כמעט ואין מבריסק.

בשורות הבאות ננסה להביא מעט קווים לדמותם של הדמויות המרכזיות והכוחות העולים בבית בריסק בדורנו אנו.

הגרא"י סולובייצ'יק ובניו

לאחר פטירת הגרי"ד הלוי סלובייצ'יק זצ"ל ראש ישיבת בריסק, מונה בנו רבי אברהם יהושע לעמוד בראשות הישיבה, כאשר הגרא"י החל למסור שיעורים עוד בסוף ימי אביו הגרי"ד, הגרא"י נודע בחדות לשונו הבאה לידי ביטוי בעיקר ב'חומש שיעור' אותו הוא מוסר מידי מוצאי שבת, בו הוא נוהג להביע את דעתו בענייני ציבור ולתת דרור ללשונו.

לפני כחמש עשרה שנה מינה הגרא"י את בנו הגדול רבי מרדכי יעקב למסור שיעורים בישיבה, במשך השנים נתמנו עוד שלושה מהבנים כמגידי שיעורים, אבל הבן הגדול המכונה בפי כל 'רב יענקל' מוכר בפי כל כיורש עתידי, רב יענקל נודע כדמות דיוקנו של אביו הן במראהו החיצוני, והן בצורת מסירת השיעור, רב יענקל נוהג לשמוע את שיעור אביו בבוקר ולמוסרו אחר הצהריים, כמעט ללא שינויים, מידי פעם יוסיף חידוש משל עצמו על שיעור אביו מה שיעורר סערה זוטא בישיבה, רב יענקל נוהג ללוות את אביו לאירועים רבים, ולצד הנהגתו הבריסקאית אהוב בקרב תלמידיו ונודע כאיש נעים הליכות.

הגרא"י עם בנו רב יענקל. צילום: שלומי טריכטר

כיום, גם בחורים החפצים להתקבל לישיבה צריכים לבוא לבית של רב יענקל ברחוב הזית בשכונת מקור ברוך בירושלים, ולהרצות את השטיקל ועל פיו יוכרע אם יתקבלו לישיבה, לצדו מכהנים אחיו רבי חיים רבי יושע בער ורבי יצחק זאב, כשגם האח רבי חיים הוא דמות דומננטית בבריסק של הגרא"י.

יצויין כי לצד בני הגרא"י שניים מאחייניו הקימו אף הם ישיבות בדרך בריסק, אחיינו רבי משה סלובייצ'יק בן אחיו הגר"ח העומד בראשות ישיבה שנודעת בשם ישיבת רמשב"ח (רבי משה בן חיים). ואחיין נוסף, רבי יושע בער, שהחל אף הוא למסור שיעור בחורף האחרון.

הגרי"ז בהגרמ"ד הלוי

בעת מסע ההלויה של מרן הגרמ"ד הלוי מבריסק הכריז גיסו של הגרמ"ד - הראב"ד הגר"מ שטרנבוך על מינוי בנו רבי יצחק זאב למלא את מקומו כראש הישיבה, שנים רבות נודע הגרי"ז בהיכלי בריסק כחוליה נוספת בשרשרת המשפחה, תלמידי חכמים רבים נוהגים להגיע לביתו ברחוב גרוסברג וללבן סוגיות, הגרי"ז נודע בשיעוריו הנפלאים בהם הוא מביא מתורת אבותיו הגרי"ז והגרמ"ד ונודע ביכולתו לפשט הדברים בבהירות נפלאה, את עיקר תורתו קיבל הגרי"ז שליט"א מאביו מרן הגרמ"ד הלוי זצ"ל וכן ינק רבות מדודו מרן הגר"מ הלוי שקירבו עד מאוד.

בימי אברכותו לאחר שנישא לבת ר"י פוניבז' הגרב"ד פוברסקי נהג לשהות לעיתים בשבתות בבית חותנו ואז נהג ראש הישיבה מרן האבי עזרי זיע"א להשתשע עם הגרי"ז שליט"א בלימוד.

הגרי"ז עם אביו הגרמ"ד מבריסק זצ"ל באפיית מצות. צילום: שוקי לרר

הגרי"ז נודע אף הוא כאיש נעים הליכות, ותלמידיו הרבים קשורים עמו גם לאחר שעזבו את הישיבה, תלמידיו מצפים שכמו תורת אביו מרן הגרמ"ד שספרי שיעוריו נעשו לאבן יסוד בסדר קדשים אשר כמעט כל העוסקים בסדר קדשים לומדים בתורת מרן הגרמ"ד זצוק"ל, כך גם תורת הבן הגרי"ז תתפרסם בקרב בני הישיבות, כשכאמור לדברי התלמידים הגרי"ז הוסיף קומה חדשה בתורת רבותינו לבית בריסק בסדר קדשים.

כמו כן בחוגי בריסק ובעולם התורה בכלל קיימת ציפייה רבה להוצאת 'הספר השחור', חידושי מרן רמ"ד הלוי על הרמב"ם כתבנית ספרי זקניו מרנן הגר"ח והגרי"ז מבריסק, ולדברי יודעי דבר הספר צפוי לעורר רעש גדול, ולהתקבל כהמשך לספרי אבותיו הגר"ח והגרי"ז, בשלב זה הגרי"ז שליט"א עובר על הדברים והציפייה בישיבת בריסק שעד היארצייט הראשון יזכה עולם התורה לחזות בצאת הספר המדובר.

לגרי"ז אח אחד נוסף, הג"ר אשר הלוי, ואחות הנשואה לגאון רבי נחמיה קפלן ר"י שער התלמוד המתנהלת בדרך בריסק אף היא.

הגרי"ז בהגר"מ הלוי 

מי שמונה לפני כחמש שנים למלא את מקומו של הגאון רבי מאיר הלוי בראשות ישיבת בריסק היה בנו הגרי"ז הלוי שליט"א. עד לפני כעשרים שנה מנתה ישיבת מרן הגר"מ בין עשרים לשלושים לומדים בלבד כשחלק מהתלמידים מאז, כיום הם מהיושבים ראשונה בעולם התורה בארה"ב, במשך שנים רבות סירב הגר"מ בכל תוקף להגדלת כמות הלומדים בישיבה, באומרו שגם כעת הכמות היא יותר ממה שהיה בשיעור של האבא מרן הגרי"ז, בבריסק מספרים על פניה אישית לפני כעשרים שנה מגדולי ראשי הישיבות בארה"ב הגרא"ב וואכטפויגל והגר"מ שטרן ר"י פסייק בעקבותיה נעתר הגר"מ להגדיל את כמות תלמידי הישיבה, עד שקרוב לפטירתו מנתה הישיבה כמאה חמישים לומדים אברכים ובחורים, כאשר כיום ממשיכה הישיבה תחת הנהגת בנו הגרי"ז הלוי.

הגרי"ז שליט"א נודע כעמקן עצום החודר עד השיתין ממש ולא מניח אבן בסוגיא שאינו מקיף ומלבן, בשונה משאר גאוני התורה לבית בריסק ההספק אצל הגרי"ז הוא איטי יותר, כמו כן הגרי"ז אינו מקל על החפצים להיכנס לשיעור ונוהג להתרות בפניהם כי אין זה קל להיות חלק מהשיעור, אלו שכן נכנסים לשיעור בדרך כלל נעשים תלמידים של ממש, כרוכים אחריו ובדרך כלל נשארים בשיעורו למשך שנים רבות.

הגרי"ז מתגורר ברחוב יונה סמוך לישיבת בן דודו הגרא"י הלוי ברחוב פרס ורבים מבני הישיבה מרחוב פרס נוהגים לפקוד את מעונו ולדבר עימו בלימוד, תלמיד הישיבה מספר כי יש סוגיות בהם ידוע לנו כי נחלקו בני מרן הגרי"ז איך בדיוק אמר האבא, והצורה לגרות את הגרי"ז לדבר בלימוד היא לומר משהו לא מדוייק בשם זקינו או אביו, ומייד מרגיש הגרי"ז חובה להעמיד הדברים וככה גוררים אותו לדבר בלימוד.

את תורתו ינק הגרי"ז שליט"א בעיקר מאביו מרן הגר"מ הלוי, כאמור הגרי"ז מדייק עד מאוד בצורת הרצאת חידושי תורת זקינו מרן הגרי"ז ואביו מרן הגר"מ כדי שיהיו הדברים בתכלית הדקדוק, הגרי"ז היה גם קשור מאוד עם ידידו הגדול של אביו, מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך זצ"ל שנהג לכבדו ולקרבו מאוד והפליג בשבחו במספר הזדמנויות שונות.

הגר"ח בהגר"מ

בן נוסף של הגר"מ שיש הרואים בו את אחד ממנחילי התורה שבדור הבא, הוא הגאון רבי חיים הלוי סלובייצ'יק שליט"א, הגר"ח מוסר שיעור לצד אחיו רה"י הגרי"ז, כשבדרך כלל התלמידים והאברכים הצעירים מתחילים אצלו ובהמשך יעלו לשיעור הגרי"ז, אם כי יש שישארו רק בשיעורו של הגר"ח, יצויין כי האחים בקשר קרוב מאוד, והגר"ח מסרב להקרא בתואר ראש ישיבה, ואף בשמחות בדרך כלל יסרב ליטול כיבוד בפני אחיו הגדול הגרי"ז הלוי.

לצד היותו גדול בתורה הנערץ על ידי תלמידיו ונודע בשיעוריו המיוחדים כדרך בריסק, ידוע הגר"ח גם בגדלותו האישית כשרבים רואים בו כתובת לעצה ותושיה.

הגר"ח הלוי. צילום: שמואל דריי 

הגר"ח נודע גם כמשכיל אל דל בעל חסד ובעל צדקה עצום, יש המדמים הנהגתו להנהגת זקינו הגדול שעל שמו נקרא, מרן הגר"ח מבריסק זיע"א, שהיה ענק בדורו גם בחסד וכנודע, לגר"ח יש השפעה חזקה אף בקרב רבים מבני הישיבות בארה"ב ועומד בנשיאות מספר קרנות של צדקה, וכן יש מעסקני הציבור בעיקר ראשי מוסדות הנמנים עם חוגי העדה החרדית הנוהגים לפקוד את מעונו באופן קבוע לעיצה והכוונה, כמו כן בני ישיבות רבים פוקדים את ביתו שברחוב כי טוב, בשונה מחלק מגאוני בריסק אין הגר"ח הלוי שליט"א מרחק את הבאים לדבר עמו בלימוד, ואף תלמידים בני חו"ל מישיבת מיר נוהגים לפקוד את מעונו בקביעות לדבר בלימוד גם בסוגיות נשים נזיקין, הגר"ח נוהג להקשיב ולפי תגובתו ניכר אם ישרו הדברים בעיניו.

על אף השפעתו הרבה ממעט הגר"ח לעסוק בפעילות ציבורית ורואה את עיקר תפקידו במסירת השיעורים והעמדת התלמידים.

עוד מנכדי מרן הגרי"ז מבריסק

בן נוסף של הגר"מ הוא הגאון רבי יחיאל סאלאווייציק, העומד אף הוא בראשות ישיבה מצליחה בדרך בריסק.

נכדים נוספים של מרן הגרי"ז שאף הם נודע שמם הם בני הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל, הגאון רבי חיים פיינשטיין ראש ישיבת 'עטרת שלמה', מגדולי ראשי הישיבות בציבור הליטאי, המעביר את דרך בית בריסק והגר"ד פיינשטיין שעיקר הרבצת תורתו היא בדרך בריסק, וכן חתנו של הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל, הגר"צ קפלן, המנהיג אף הוא ישיבה גדולה ובה מאות תלמידים בדרך בריסק, הגאון רבי חיים שיף ועוד מאחיו הגאונים בני הגר"י שיף, חתדב"ן מרן הגרי"ז.

מדהים לראות איך שושלת התורה לבית בריסק ממשיכה מדור לדור וזכו שנתקיים בהם הכתוב "לא ימושו מפיך ומפי זרעך עד עולם".

ישיבת בריסק הרב אברהם יהושע סולובייציק הרב משולם דוד סולובייציק הרב מבריסק

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 10 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד