1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

ועידת האספו • יום עיון ייחודי לאברכי קהילת ביאלא ב"ב

אברכי קהילת ביאלא ב"ב השתפפו ב"ועידת האספו" שנערכה ביום שלישי ער"ח סיוון בחפץ חיים • במהלך יום העיון התקיימו פאנלים מרתקים עם מחנכים מפורסמים • לקראת הערב בנעילת יום העיון השתתף האדמו"ר ובמהלכה ייסד קבוצות איחוד חבורות האברכים אשר התקיימו מידי שבוע בשבוע בבתי המדרשות של החסידות בכל ערי הארץ

משה ויסברג, ד' סיון תשפ"א 15/05/2021 21:28

הרבי חילק בקבוקי יין יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיוןהמיוחד נערך ביוזמת מרכז מוסדות ביאלא ב"ב, שבחרו להעמיד במרכז הכינוס יקר הערך את תועלת המוסדות בדגש של הודיה בתנופת הבניה האדירה בעבר ותכונה ובקשה על העתיד.

האברכים הגיעו בשעות המוקדמות של הצהרים לארוחת צהריים המוגשת בטוב טעם במלון ציפורי בכפר בחפץ חיים, אשר נשכר במיוחד למען מטרה נעלה זו, בדברי ברכה ובהנחיה שנשא הר"ר משה אליעזר פרידמן מנהל מוסדות ביאלא, ששיבח נרגשות את תפקידם של מנהלי הישיבות, וגבאי בתי הכנסיות, וכל העוסקים במלאכת הקודש עם בני החבורות, והביא ראיות ברורות לכך כי בשונה מכל מנהל של כל מפעל אחר, הרי מי שמנהל מפעל של תורה, הרי הוא עושה שליחות הקב"ה של חינוך ילדים בדרך התורה לקיים את הבטחתו של הקב"ה "כי לא תישכח מפי זרעו" וממילא חלקו הוא רב ועצום בזכות התורה, ותפקידו בפנימיות לא שונה בהרבה מתפקיד המנהל הרוחני, ושניהם גם יחד עושים ומקיימים את עולם התורה בשותפות כבירה ובזכות עצומה.

לאחמ"כ מסר הרה"ג ר' יהודא מנשה שיינפלד מרבני הקהילה, שיעור בעמוד גמרא והרמב"ם היומי הנלמד בכל יום כתקנת האדמו"ר.

כשסיים את השיעור הלימוד נשא דברים הרה”ח המחנך הדגול הרה"ח יוסף צבי ברייער בעניין חינוך הבנים מהעבר אל העתיד והדרך לשמר דרך אבותינו ורבותינו, כשהוא מוסיף לדברים נופך מיוחד, מסיפור חיי משפחתו והקשר האמיץ לחצר הק' בעוד הוריו היו מגיעים להתברך בכל השנים אצל האדמו"ר שליט"א ולמעלה בקודש אצל בעל ה'להבת דוד' ובעל ה'קדושת חלקת יהושע' זי"ע.

אחר הפסקה הקצרה כשבין לבין קיבלו הציבור מיני מתיקה, וכיבוד קל, התקיים מושב מיוחד עם ההיסטוריון החסידי הר"ר ישראל גולדווסר בנושא היסטוריה החסידית וכן השמירה העליונה ברוחניות ובגשמיות אשר הייתה מנת חלקם של חסידים בימי מצור ומצוק השיחה התארכה למשך זמן רב כשהקהל מרותק ובינא לבינא שרו ניגוני התעוררות ודבקות.

הכמיהה והערגה לחזות בנועם ה’ קיבלו משנה תוקף בעת שנעמדו לתפילת מנחה ברוב עם, ביום המסוגל עם תפילת השל"ה הק'

לאחמ"כ קיבלו המשתתפים סקירה אודות התקדמות ופיתוח המוסדות בשנים האחרונות מפי משב"ק ומנהל הישיבה הר"ר יוסף וורצברגר.

בעת נעילת יום העיון התקיימה סעודת ראש חודש בראשות האדמו"ר כאשר בתחילה נשא דברים הגה"ח ר' אשר לוסטיגמן שעורר את העניין לשמר האחדות בין כל קהל אנ"ש והצורך לבסס חבורות בכל מקום מושבות החסידים,

המשא המרכזי של האדמו"ר התמקד בעניין אהבת חברים והצורך של הדאגה של איש לאחיו בכל עניין ועניין בבחינת עמו אנוכי בכל צעד ושעל.

בסיום קיבל כל אחד מהמשתתפים מהרבי יין מבורך לשמירה ולהצלחה.

בתחושת לכידות ואחדות השורות, התפזרו האברכים לבתיהם, כשהם טעונים בכוחות רוח ונפש להמשיך ולהוסיף חיל במסירות ונאמנות ובהתמודדות למעלה מדרך הטבע בכדי לגדל ולחנך בסייעתא דשמיא את דור העתיד לתפארת ולשם.

צילום : ח. נחשוני  -  האירוע הופק ע"י שחקים הפקות 

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב יום עיון האספו בחצר ביאלא ב"ב צילום: מ. נחשוני

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. חוסר אחריות  


;