י"ב תמוז התשפ"ד
18.07.2024
הפותח שער לדופקי בתשובה

כל החידושים מכיפור: סיכום היום הקדוש תשפ"ב בחצרות הקדוש

מתי סיימו בגור? בכמה נרכשה עליית הרבי מבעלזא? היכן הונחו פתקים לפני הרבי בכל נדרי? מי קנה 'פתיחה' ל'נעילה' בבאיאן? מה היה אצל הראשונים לציון? והתלמיד שניצל מהפיגוע בירך 'הגומל'. 'בחדרי חרדים' בסיכום מיוחד של יום כיפור תשפ"ב מהחצרות, הישיבות ובתי גדו"י

כל החידושים מכיפור: סיכום היום הקדוש תשפ"ב בחצרות הקדוש
תפילת מנחה בערב כיפור השנה צילום: פלאש 90

'יום הכיפורים תשפ"ב צויין בכל בתי הכנסת בעולם היהודי כיום של מחילת עוונות. בתי הכנסת ברחבי העולם ובארץ התמלאו במתפללים. כמדי שנה מגיש 'בחדרי חרדים' סיכום של היום הקדוש מחצרות הקודש, בתי גדולי ישראל והיכלי הישיבות. 

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

בחצר חסידות גור: את תפילת מוסף סיימו בשעה 14:30. מנחה התקיימה בשעה 17:15 ותקיעת סיום הצום הייתה בדיוק בזמן מוצאי החג (19:22). החזנים היו: הרב שאול בורז'יקובסקי (כל נדרי) הרב דב וייץ גיסו של הרבי (מעריב ונעילה), הרב משה גדליה לב (פסוקי דזמרה, מוסף ומנחה) והרב מנחם רוטבלט (שחרית). בשעה 20:15 יצא הרבי למעמד 'המבדיל' על הבמה ואיחל גוט יו"ט לקהל הרבבות. יצויין כי בגור נוהגים לאחל במוציו"כ גוט יו"ט על שם "ויום טוב היה עושה לאוהביו".

בחצר חסידות בעלזא: במהלך קריאת התורה הפתיע האדמו"ר מבעלזא כאשר ביקש לעלות בעליית מפטיר במקום שישי שעולה כל שנה. ל'בחדרי חרדים' נודע כי מכירת העלייה של הרבי הסתכמה ב- 26 אלף דולר. סיימו נעילה בשעה 7:20 (20 דקות לפני זמן בעלזא) בזמן שנותר הרבי הורה לשיר ניגון על התפילה של הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק עד שיגיע הזמן.

מפה מיוחדת לאלפי חסידי בעלזא הוכנה כבר בערב החג היכן ימוקמו כל סוגי העוגות בצאת הצום ברחבת היכל בית המדרש. מדובר במערך לוגיסטי ענק.

הרבי מבעלזא בהבדלה במוצאי היום הקדוש. צילום: אנשיל בעק

בחצר חסידות צאנז, נשא האדמו"ר מצאנז דברים בפני החסידים בדרשה לפני 'כל נדרי': הרבי פתח בגילוי לב ואמר: "אני חייב לפייס את הציבור. הזדקנתי, עוונותי החלישו כוחי. איני יכול למלאות את כל חובותיי לציבור, לא תמיד עניתי תשובות לשואלים מיד, אבקש שתמחלו לי בלב שלם. אשתדל לעשות ככל שביכולתי לטובת הציבור. גם למען העסקנים הרבים עם כוונותיהם הטובות והברוכים".

אחד החסידים הסביר כי בשנים האחרונות רוב שאלות הציבור מועברות לאדמו"ר דרך הפקס בביתו, בתוך יום הייתה מתקבלת תשובה מהאדמו"ר דרך הגבאים או דרך מכתב. כך שמדובר היום בעשרות פקסים שנערמים על שולחן האדמו"ר יום יום, ביניהם גם מספר רב של שאלות בתורה והלכה מכל העולם, מה שגרם לעומס מדי גדול ולאחרונה אורך התשובות כמה ימים.

בנוסף, באופן נדיר אמר הרבי את 'אבינו מלכנו' בנעילה פסוק בפסוק מהתחלה ולא מ'החזירנו בתשובה' , הרבי אמר את אבינו מלכנו בבכיות אדירות בפרט בקטע של מנע מגיפה.

בחצר חסידות ויז'ניץ: אלפי חסידים התפללו במחיצת הרבי בביהמ"ד מרכז חסידי ויז'ניץ בבני ברק, "זקן גבאי ויז'ניץ" הרה"ח ר זלמן לייב וויס ששימש את האמרי חיים והישועות משה זצ"ל שימש בתפילות יום כיפור אצל האדמו"ר, בנוסף עליית הרבי שישי בתפילת שחרית נרכשה ב - 17 אלף דולר, כשעליית מפטיר יונה נמכרה ב 6 אלף דולר. 

בחצר חסידות באיאן: הנגיד ר' דובי שוימר מלייקווד שהתפלל השנה בחצר באיאן קנה את ה'פתיחה' של נעילה ב-6 אלף דולר. החזן המיתולוגי רבי עקיבא ברילנט לא ניגש השנה ל'נעילה' עקב חולשה ובמקומו ניגש רבי שלום ברוך פריזנט.

הרבי מבאיאן מגיע לקלויז עטוף בטלית וקיטל. צילום: בחדרי חרדים

בחצר חסידות סערט ויז'ניץ יש מנהג קבוע להרחת ה'טבק' מקופסת הרבי הנמצאת בירושה אצל האדמו"ר. השנה הנהיגו מעברים מיוחדים וזמנים שכל חסיד יוכל לגשת מבלי מפריע. מדובר בנכס יקר ערך שירש הרבי הנוכחי מאביו. קופסת טבק שהריח ממנה הרבי ה'צמח צדיק' מויז'ניץ, האדמו"ר השני בשושלת.

המודעה בחצר סערט ויז'ניץ

בחצר חסידות סאדיגורה: בתפילת 'נעילה' יצא האדמו"ר לפתע מה'דאווין צימער' (החדר בו מתפלל הרבי כמנהג אדמו"רי רוז'ין) ועשה סיבוב בקהל המתפללים. בצאת החג ליווהו מאות החסידים לביתו בשירת 'אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' אלוקיו'. בערב יום כיפור קיבל הרבי מההויז בחור של הרבי מויז'ניץ הבחור יוסף שמעון שכטר את נר החיים כנהוג להדליק בערב היום הקדוש.

הרבי מסאדיגורה מקבל את נר החיים בערב היום הקדוש. צילום: שוקי לרר

בחצר חסידות נדבורנה: האדמו"ר מנדבורנה שנשא דברי התעוררות בלילה השני של ראש השנה בפני כל ילדי החסידות שנמצאים בארגון התפילות המיוחד "קול יעקב" וביקש מכל אחד לקבל קבלה טובה לשנה החדשה, מאז כל ילד יקבל על עצמו קבלה טובה בהתייעצות עם הוריו או מוריו, ורשם על דף מיוחד את שמו ואת הקבלה שקיבל. שליחי "קול יעקב" אספו את הדפים מכל ריכוזי החסידות והכניסו את הדפים אל הקודש פנימה בערב יום הקדוש, ביום הכיפורים לפני כל נדרי הקריא האדמו"ר את שמות הילדים שקיבלו על עצמם קבלות טובות.

בדבריו המרטיטים פתח האדמו"ר כאשר הזכיר לנערים את אשר קיבלו על עצמם בראש השנה הקודמת, שנת תשפ"א: "בשנה שעברה הצעתי לכם שכל אחד יקבל על עצמו לכבוד השנה החדשה לענות 'אמן יהא שמיה רבה מברך' בקול רם, והבאנו את דברי חז"ל שהאומר אמן יהא שמיה רבה בכל כוחו קורעים לו גזר דין של שבעים שנה. והזכרנו את ב' הפירושים בכוונה 'בכל כוחו', יש אומרים 'בכל כוונתו' ויש אומרים 'בקול רם'. וכפי שאמרנו בשעתו, יאה ונאה ל'חסידישע קינדער' להדר ולנהוג כשני הפירושים, ואי לכך הצעתי לפניכם שכל אחד יקבל על עצמו לענות אמן יהא שמיה רבה באופן כזה בכל עת".

הרבי מנדבורנה בכפרות בערב היום הקדוש. צילום: אברומי ברגר

בחצר חסידות ערלוי התפללו החסידים במחיצת הרבי בשכונת קטמון בירושלים. הנגיד הרבני יעקב שלום פישר רכש לאדמו"ר את עליית מפטיר יונה בסכום של 26 אלף שקל.

בחצר חסידות מודז'יץ מציינים בהתרגשות את הימים הנוראים בצל תחילת הבניה של המרכז העולמי דחסידי מודז'יץ על השטח הענק ברחוב חבקוק מול בית המדרש הנוכחי, בטיש שערך במוצ"ש ציין האדמו"ר לשבח את הנדיבים שתרמו לטובת בנין בית המדרש והחסידים שרו 'בורא עולם בקנין השלם זה הבניין'. 

הרבי ממודז'יץ בריקוד בטיש מוצאי יום כיפור צילום: שוקי לרר

בחצר חסידות רחמסטריווקא ערך הרבי את מנהג הכפרות בערב היום, לראשונה עם בודק מיוחד שבדק את העוף מיד לאחר השחיטה על המקום, כיוון שהרבי נוהג לאכול את העוף בסעודת ערב יום כיפור ומוצאי יום כיפור. השנה, אחרי הרבה שנים של חזקה של השוחט הקודם ששחט גם אצל הרבי זצ"ל אמר השוחט השנה שהוא כבר מידי מבוגר ולכן ביקש שיביאו שוחט אחר והביאו את השוחט המפורסם ר' אהרן ישראל גורלניק והבודק הרב שמעון ויינבאך שניהם חסידי רחמסטריווקא ששחטו לאדמו"ר את העוף אותו אכל בערב הצום.

בתפילת נעילה במוצאי החג הכריזו בבית המדרש רחמסטריווקא לפני אמירת הפיוט 'פתח לנו שער' כי יש לומר 'היום פנה, השמש בא ופנה וכו'', לאחר שעברו שעתיים מהשקיעה.

הרבי מרחמסטריווקא בשחיטת הכפרה בערב כיפור. צילום: שלומי טריכטר

בחצר חסידות מכנובקא בעלזא, לפני כל נדרי נשא הרבי שיחת חיזוק בפני בני המשפחה, ולאחר מכן נכנס לכל נדרי ובתחילה נשא דברי כיבושין והתוודה כדברי הרמב"ן, אח"כ התחיל כל נדרי בהתעוררות גדולה ועצומה, לפני ברכת שהחיינו נשא דברים שיום כיפור הוא יום טוב ככל יו"ט וצריך להיות בשמחה, ואיך יכולים להיות בשמחה ביום כזה? אלא כשיודעים שזה יום סליחה ומחילה יכולים להיות בשמחה, ל'המלך' ושחרית ניגש הרה"צ ר' אהרן רוקח אב"ד מכנובקא-בעלזא בעיר אלעד, ולמוסף ניגש האדמו"ר.

הרבי מממכנובקא בעלזא בהבדלה במוצאי יום כיפור. צילום: א.ש.ל

בחצר חסידות ביאלא ב"ב התקיימו התפילות בבית המדרש של החסידות ברחוב ירושלים בעיר, לראשונה סיימו כ15 דקות אחרי ר"ת את התפילה. 

הרבי מביאלא ב"ב בהבדלה במוצאי הצום. צילום: באדיבות המצלם

בחצר חסידות לעלוב נערך במוצאי יו"כ טיש לרגל הילולת האדמו"ר הקודם שנפטר בעיצומו של ליל יום כיפור, הטיש נערך השנה בשילוב מעמד הפדיון הבן לנין האדמו"ר מלעלוב, נכד לבנו הרה"צ רבי יואל זושא בידרמן, בן לחתנו הרב משה יעקב צבי טווערסקי, בן הרה"צ רבי מתתיהו טווערסקי אב"ד רחמסטריווקא, הטיש נערך בבית המדרש הגדול לעלוב ברחוב מנחת יצחק בעיר בית שמש.

בחצר משכנות הרועים בשכונת מאה שערים בירושלים, הרבי קיבל שישי בעלייה לתורה שחרית וערך מי שברך לגאב"ד הגרי"ט וייס ולכל הצדיקים הנלווים אליו. כמו כן עלה למפטיר יונה במנחה. בתפילת מעריב של מוצאי הצום עלה לפני התיבה לרגל היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית רוחמה ליבא ע"ה אשת חבר של האדמו"ר הקודם בעל העבודת בנימין זיע"א ממשכנות הרועים. 

בחצר חסידות סקולען ירושלים ערכו לראשונה את התפילות בצילו של האדמו"ר שהגיע להתגורר בירושלים בשנה שעברה. האדמו"ר נשא דברים לפני תפילת כל נדרי, ובקול בוכים ומעורר השראה דיבר על הטרגדיות שעברו על עם ישראל במשך שנת תשפ"א. בין הדברים אמר שעל הציבור להתחנן ולהפציר שתהיה שנה קלה יותר, ושלא ישמע עוד שוד ושבר, הרבי הוסיף וביקש שיכוונו בתפילה שמגפת הקורונה תיעלם ותעזוב אותנו כבר. אחרי הדרשה ניגש הרבי לארון הקודש והתחיל לומר 'אור זרוע לצדיק' והמשיך בתפילת ערבית והפיוטים. לתפילת שחרית ניגש אחד מבני האדמו"ר, ובתפילת מוסף ניגש הרבי לפני התיבה. 

לתפילת נעילה ניגש האדמו״ר, התפללו במהירות כי כבר פנה יום, וסיימו את התפילה כעשרים דקות אחרי זמן דר״ת.

בחצרו של הגאון הצדיק גאב"ד מאקאווא בקרית אתא התפללו מאות איש, הגאב"ד דרש בבכיות אחרי "כל נדרי" ושימש כשליח ציבור בנעילה. את התפילות החלו בשעה 6:00 בבוקר וסיימו בשעה 19.45.

גאב"ד מאקאווא בהבדלה במוצאי הצום. צילום: באדיבות המצלם

בחצר חסידות נדבורנה ביתר, הרבי שנדבק בקורונה לא יצא לתפילות ובעת תפילת 'נעילה' הגיעו כל קהל החסידים לחצרו של האדמו"ר ואמרו את תפילת 'נעילה' ביחד עם הרבי ששהה בביתו. בנו הרב חיים מרדכי רוזנבוים ניגש לכל התפילות בבית המדרש במקום אביו. 

בחצר חסידות לעלוב ירושלים התקיימו תפילות יום הכיפורים בבניין ישיבת קמניץ ברחוב דוד לאחר שבראש השנה לא הספיק המקום שהתפללו בביהמ"ד ויז'ניץ ברחוב נחמיה, לתפילת כל נדרי ניגש האדמו"ר לפני התיבה  בבכיות. לתפילת מעריב ניגש הרה"ח ר' שמעון ברנשטיין, לאחמ"כ ניגש הרה"ח ר' שעיה בידרמן ר''מ בישיבת טשרנוביל ב"ש לשיר היחוד ושיר הכבוד ובבוקר יוה"כ לפסוקי דזמרה ניגש הרה"צ ר' אליהו בידרמן ר"מ בישיבת גור לונדון, לשחרית ניגש הרה"ח ר' משה שלום בידרמן למוסף ניגש הרה"ח ר' מאיר אקער לפני נעילה עורר האדמו"ר בדברות קודשו על העת רצון הגדול ואח"כ להתפלל לפני התיבה לתפילת נעילה יצוין כי למרות חולשתו עמד האדמו"ר על רגליו בכל התפילות.

הרבי מלעלוב ירושלים בהבדלה בבניין ישיבת קמניץ. צילום: באדיבות המצלם

• בחצר חסידות סאסוב בקרית ישמח משה בגני תקווה, נרכשה עליית מפטיר יונה במנחה בסכום מאתיים ושישים אלף ש"ח, אותה רכש הנגיד ר' יהושע ראיי משיקגו שהגיע מיוחד ליום הקדוש להסתופף בחצר חסידות סאסוב. 

• בחצר חסידות בוטושאן: מיד לאחר סיום תפילת מוסף הסתגר הרבי בחדרו ואמר את כל ספר התהילים לישועת עם ישראל עד תפילת מנחה. לפני תפילת נעילה החל הרבי לשיר "ויהיו רחמיך מתגוללים על עם קדשיך" כשדמעות שליש זולגות מעיניו לישועתן של ישראל.

הרבי מבוטושאן בעריכת הטיש בערב יום הקדוש. צילום: באדיבות המצלם

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים והיכל הישיבות:

שר התורה הגר"ח קנייבסקי התפלל את כל התפילות בביתו ברחוב רשב"ם בבני ברק בהשתתפות המניין המיוחד והקבוע בביתו. שר התורה ממרומי גילו השתתף בכל התפילות וצם את כל הצום. לבית הגר"ח הובא ספר תורה קטן אותו החזיק הרב בתפילת 'כל נדרי'. במוצאי הצום סיכך הגר"ח את הסוכה. 

הגר"ח קנייבסקי עם ספר התורה בכל נדרי. צילום: שוקי לרר

בישיבת פוניבז' התפללו ראשי הישיבה הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי את כל התפילות בישיבה. במהלך התפילה בחור אחד התעלף מהצום וקיבל טיפול רפואי.

הגרי"ג אדלשטיין עם ספר התורה בכל נדרי. צילום: שוקי לרר

בהיכל ישיבת 'פורת יוסף' בעיר העתיקה בירושלים עלו כשליחי ציבור ראש הישיבה חכם שלום כהן וזקן חברי מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני. ראש הישיבה חכם שלום כהן מסר שיחה לפני תפילת ערבית של ליל כיפור. בסיום הצום לאחר קידוש לבנה התקיימו כרגיל כמידי שנה בראשות חכם שלום כהן ונשיא המועצת.

במניין התפילה אצל גאב"ד 'העדה החרדית' הגרי"ט וייס שנערך בישיבת 'עמלה של תורה' הסמוכה לביתו בשכונת גוש 80 בירושלים הורה הגאב"ד לאחר 'כל נדרי' לומר תהילים לרפואת נכדו השרוי במצב קשה ומחובר למכשיר 'אקמו' בבית החולים הדסה עין כרם. הציבור נקרא להתפלל ולקרוע שערי שמים עבור האברך הצעיר הרב שלמה יהודה בן רחל ריקל שמאושפז במחלקת קורונה מורדם ומונשם וזקוק לרחמי שמים מרובים.

הגאב"ד הגרי"ט וייס בכפרות באשמורת הבוקר. צילום: באדיבות המצלם

בהיכל ישיבת סלבודקה בבני ברק הופתעו לגלות באמצע תהילים שנאמרים בין 'כל נדרי' למעריב כי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו ביקש להפסיק את אמירת התהילים והורה לומר 'יושב בסתר' שזו סגולה למניעת מגיפה. כמו כן לראשונה ערך ראש הישיבה הגר"ד לנדו את ה'קידוש לבנה' במוצאי יום כיפור לאחר שלא הייתה לבנה ראויה לברכה במוצאי שבת.

הגר"ד לנדו בקידוש לבנה במוצאי היום הקדוש. צילום: מוטי גרין

הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר גדול מנהיגי ברסלב התפלל גם בלילה במניין מצומצם בביתו (כבכל שנה מתפלל כל נדרי עם הציבור) לאחר שנתגלה חיובי לקורונה בערב היום הקדוש. שמו לתפילה רבי יעקב מאיר בן חיה דינה. משמשיו מוסרים כי השתפר מצבו ונראה שכבר עבר את המחלה.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שהה ביום כיפור בישיבתו 'חזון עובדיה' בשכונת רוממה בירושלים שם התפלל את כל התפילות יחד עם בנו הגאון רבי רחמים יוסף ראש הישיבה, כשהחזן היה הרב יצחק דניאל. בסיום ערך את ההבדלה כשהמתפללים עוברים להתברך.

הראש"ל הגר"י יוסף במוצאי היום הקדוש. צילום: באדיבות המצלם

הגאון רבי שלמה מחפוד גאב"ד יורה דעה שעבר אירוע מוחי קל בראש השנה עלה לברך 'הגומל' בבית המדרש מנין בני תורה, ששהו ביום כיפור בהיכל ישיבת 'משכנות הרועים' לצעירים הצמודה לביתו של הרב מחפוד בבני ברק.

רבה של ירושלים הראשון לציון הגרש"מ עמאר חזר השנה להתפלל בבית הארחה בית וגן לאחר שבשנה שעברה בגלל הקורונה לא התפלל במקום. הרב עמאר נוהג ללכת עם גלימה לבנה ערך את כל התפילות ומתחיל את התפילה מ 6:30 בבוקר ועד זמן ר"ת ברציפות.

הראשל"צ הגרש"מ עמאר במוצאי היום הקדוש. צילום: באדיבות המצלם

ראש הישיבה הגר"א חפוטא נשא דברים בליל יום כיפור בבית מדרשו בפתח תקווה, שם ניגש לפני העמוד כשליח ציבור, בליל יום כיפור דרש על כתר מלכות שכתב הרדב"ז. לפני נעילה נשא דברים על נעילת היום ואמר: "מהנעילה והלאה רק הקב"ה ולא בית דין של מעלה מחליטים. המצב של אדם בינוני מסתיים בנעילה ואז יש רק צדיקים ורשעים שנידונים". 

הגר"א חפוטא על מקומו בערב יום כיפור. צילום: באדיבות המצלם

בישיבת חברון בגבעת מרדכי התרגשות גדולה, ‏תלמיד הישיבה הבחור החשוב ישראל מאיר נבון, שהתעמת עם המחבל בפיגוע השבוע בתחנה המרכזית בירושלים, בירך בקריאת התורה 'הגומל' בשם ומלכות בהיכל הישיבה, לאחר שהחלים בחסדי שמים ושוחרר מבית החולים 'שערי צדק', כך דיווח בצאת הצום העיתונאי אבי רבינא.

בישיבת 'אור ישראל' בפתח תקווה התפללו מספר נמוך של בוגרי הישיבה בעקבות התפשטות הנגיף. המשגיח הגאון רבי יצחק פנחס גולדווסר נשא דברים לפני נעילה ואמר: "כולנו לחוצים מהמצב הביטחוני. זה לא פשוט בכלל, האיראנים כבר מוכנים עם פצצת אטום. על מי נסמוך על הממשלה הזאת? הרי ערבי מנהל אותה. בואו נתפלל שממשלת הזדון הזו מהרה תיעקר".

בישיבת 'שכר שכיר' בנתיבות, בלטה היעדרותו של ראש הישיבה הגרצ"י גרשנוביץ הזקוק לרחמי שמים מרובים. ל'בחדרי חרדים' נודע כי בערב יום כיפור שוחרר הגרצ"י מבית החולים לביתו. במהלך יום כיפור נאמרו ופרקי תהילים נאמרו בישיבה לרפואתו אחרי מעריב וכן לפני 'נעילה'. הציבור מתבקש להמשיך להתפלל ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואת ראש ישיבת שכר שכיר הגאון רבי צבי יהודה בן פסיא גרשנוביץ. 

בישיבת 'אור אלחנן' בירושלים שם הוחלף החזן של שחרית הרב יוסף חדש אחיו של הגרמ"מ חדש זצ"ל לאחר שנחלש, במקומו החל לשמש כחזן הרב דב חדש בנו של הגרמ"מ זצ"ל, שניגש עד חזרת הש"ץ ומיהר לבית החולים לרגל הולדת בתו בשעה טובה בעיצומו של היום הקדוש, ולאחר מכן החליפו ראש הישיבה הגרח"א חדש. 

בחברון עיר האבות התקיימו עשרות מניינים במהלך היום הקדוש והכניסה הייתה רק לבעלי 'תו ירוק'. במקום הוקמו אוהלים ללינה בגן המערה התחתון. מי שהתפלל במקום היה המקובל הצדיק רבי יעקב עדס, שסיים את התפילות שעתיים לאחר סיום הצום לאחר שהחל לפנות בוקר להתפלל. 

המקובל הגר"י עדס בהבדלה במוצאי יום כיפור במערת המכפלה. צילום: אלימלך קרזן

בציון הרשב"י במירון אלפים השתתפו בתפילות שנערכו בציון ובמקומות נוספים בסמוך בהתעלות גדולה.

רבה של מירון הגר"מ שטרן בתפילת מנחה במקומו במירון בערב היום הקדוש. צילום: בחדרי חרדים.

באומן שבאוקראינה על יד הציון של רבי נחמן מברסלב, שם עוד נשארו המונים מימי ראש השנה, התפילות התקיימו בקלויז ובבתי המדרש.

בקרעסטיר שבהונגריה על יד ציונו של האדמו"ר הקדוש רבי ישעיה בן רבי משה התקיים גם השנה המניין המסורתי שהחל בשנים האחרונות במתחם של הרב משה יוסל פרידלנדר איש קרעסטיר. מי שניגש לפני העמוד בכל התפילות הוא החזן ועמוד החסד בדורנו הרב חונה דייטש שהגיע במיוחד מישראל לשהות במקום יחד עם עוד קבוצה. בסך הכול התפללו במקום למעלה ממאתיים איש.

ראש הממשלה לשעבר ח"כ בנימין נתניהו הגיע רגלית לתפילת 'נעילה' בבית הכנסת שבמנהרות הכותל, הוא הגיע למקום עם איש עסקים מפורסם. 

חצרות הקודש

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 10 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד