ט"ו אייר התשפ"ד
23.05.2024

'מגדל' מסכמת את 2012: רווח של 405 מיליון שקל

מגדל אחזקות - ביטוח ופיננסים מסכמת את שנת הכספים 2012 במאזן חיובי במיוחד: רווח של 405 מיליון שקל, גידול ניכר בסך הנכסים של החברה ודיבידנדים נאים

צילום: אסף שילה/ישראל סאן
צילום: אסף שילה/ישראל סאן

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ פרסמה את מאזנה לשנת 2012: הרווח הכולל לתקופה זו הסתכם בכ-405 מיליון שקל, לעומת כ-46 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי היה הרווח הכולל כ-144 מיליון ש"ח, לעומת כ-66 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה: כ-160 מיליארד ש"ח, לעומת כ-139 מיליארד ש"ח בסיום 2011. כמו כן, ניכר מאז אשתקד גידול של כ-19% בסך הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה, לכדי כ- 32 מיליארד ש"ח, גידול של כ-8% בפרמיות הביטוח ודמי הגמולים לכדי כ-15.6 מיליארד ש"ח.

ההון העצמי של מגדל אחזקות בסיום 2012: כ-4.795 מיליארד ש"ח. בשנת 2012, מגדל ביטוח (שדורגה ע"י "מידרוג" Aaa לאיתנותה הפיננסית), באמצעות חברת בת, ביצעה שתי הנפקות פרטיות של אגרות חוב (בדירוגAa2 ) בהיקף כולל של כ-825 מיליון ש"ח, המשמשים במגדל ביטוח כהון משני מורכב.

בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה וגמל) נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בשנת 2012 בסך כ-216 מיליון ש"ח, לעומת כ-143 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה רשמה מגדל בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח, רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ-101 מיליון ש"ח, לעומת כ-105 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בענף ביטוח חיים - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ-119 מיליון ש"ח, לעומת כ-56 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה רשמה מגדל בעסקי ביטוח חיים רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ-80 מיליון ש"ח לעומת כ-84 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות שהורווחו ברוטו בענף ביטוח חיים בשנת 2012 הסתכמו בכ- 7.357 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 6.847 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ-8%, אשר הושפע מגידול במכירות החדשות בניכוי ביטולים אשר עלו עליה קלה בהשוואה לאשתקד. שיעור הפדיונות מהרזרבות נשמר ברמה דומה לרמתו אשתקד, כ-2.3% (2.4% אשתקד).

בפעילות הפנסיה - המשיכה מגמת ההתרחבות, דמי הגמולים בשנת 2012 הסתכמו בכ-4.386 מיליארד ש"ח, לעומת כ-3.919 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ-12%. סך הנכסים המנוהלים הסתכם בכ- 32.3 מיליארד ש”ח, לעומת כ- 27.2 מיליארד ש"ח בסיום 2011, גידול של כ-19%.

הרווח הכולל לתקופה לפני מס מפעילות הפנסיה של הקבוצה הסתכם בשנת 2012 בכ-78 מיליון ש"ח לעומת כ-66 מיליון ש"ח אשתקד, בעיקר כתוצאה מעליה בהכנסות מדמי ניהול שהושפעה מהצמיחה בדמי הגמולים והנכסים המנוהלים. מנגד, חלה עלייה בעמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות ובהוצאות הנהלה וכלליות.

בפעילות הגמל - סך דמי הגמולים שנגבו בשנת 2012 הסתכמו בכ-1.765 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.689 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ-5%. סך הנכסים המנוהלים הסתכם בכ-14.6 מיליארד ש”ח ליום 31.12.2012, לעומת כ-13.6 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2011, גידול של כ- 7%.

בביטוח בריאות - גידול של כ-13% בפרמיות שהורווחו ברוטו לכדי כ-692 מיליון ש"ח לעומת כ-615 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הכולל לתקופה לפני מס מביטוחי בריאות הסתכם בכ-102 מיליון ש"ח בשנת 2012, לעומת כ-28 מיליון ש"ח אשתקד, בעיקר כתוצאה מהעלייה בהכנסות מהשקעות. הרווח החיתומי נותר ברמה דומה לאשתקד.

בביטוח כללי - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בשנת 2012 בסך כ-184 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך כ-96 מיליון ש"ח אשתקד. זאת, בעיקר מעלייה בהכנסות מהשקעות העומדות כנגד העתודות כמו גם משיפור בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה) בעיקר בענפי רכב חובה, רכב רכוש ובענפי החבויות. הפרמיה ברוטו בביטוח כללי הסתכמה בכ-1.406 מיליארד ש"ח, קיטון של כ-3% לעומת אשתקד.

בתחום השירותים הפיננסיים הסתכם הרווח הכולל לתקופה לפני מס של הקבוצה בכ-11 מיליון ש"ח לעומת כ-20 מיליון ש"ח אשתקד, בעיקר כתוצאה מירידה בהכנסות מדמי ניהול.

בחודש מרץ הכריזו מגדל אחזקות ומגדל ביטוח על דיבידנדים בסך כ-150 מיליון ש"ח וכ-220 מיליון ש"ח, בהתאמה. הדיבידנדים חולקו בחודש מאי. בחודשים אפריל-דצמבר הכריזה מגדל ביטוח וחילקה דיבידנדים נוספים בסך כ- 22 מיליון ש"ח.
ביטוח מגדל מאזן 2012 רווח

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד