י"ב תמוז התשפ"ד
18.07.2024
ימי שישי קצרים

גדולי ישראל מכל החוגים במכתב: להיזהר שלא לצאת סמוך לשבת

במכתבו של נשיא המועצת חכם שלום כהן שאליו הצטרף שר התורה הגר"ח קנייבסקי. גדולי ישראל קוראים להקדים בערבי השבתות בחורף את זמן היציאה מהעיר ולא להיכנס לספק חילול שבת. מבקשים להימנע מביקורים או מרכישות במקומות שאינם שומרים שבת כהלכתה

גדולי ישראל מכל החוגים במכתב: להיזהר שלא לצאת סמוך לשבת
נשיא המועצת עם המכתב שכתב צילום: באדיבות המצלם

בעקבות הפריצות הגדולות בחומת השבת כפי שמובילה הממשלה בתחומים רבים, יצאו מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה בראשות ראש הישיבה הגר"ש כהן, נשיא מועצת חכמי התורה, בקול קורא לחזק את קדושת השבת ושומריה, ולפעול בכל דרך בכדי להגביר את שמירת השבת בקהלים נרחבים ובפרט בשבתות של החורף ושבת חנוכה שבהם השבת נכנסת מוקדם שלא לצאת שעה לפני שבת אלא להקדים כמה שיותר.

במכתב של ראש הישיבה הגר"ש כהן,  אליו הצטרפו שר התורה הגר"ח קנייבסקי, חברי מועצת חכמי התורה וחשובי ראשי הישיבות והאדמו"רים, שנשלח אל "מכובדנו וידידנו ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יוזם ומקים השדולה למען שמירת השבת הפועל רבות ונצורות למען כבודה של שבת המלכה היא מקור הברכה", מעלים מרנן ורבנן את הצורך לפעול ולעשות למען חיזוק שבת קודשנו.

"איתא במדרש (ויקרא רבא, ג', א') "אין ישראל נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה ונחת תושעון" (ישעיה ל', טו'), והנה בעוה"ר כאשר אויבי התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור הקדושה בעם ישראל ולפגוע בכבוד השבת אשר 'אות היא ביני וביניכם', ומוטלת עלינו החובה לעשות כל שבידינו להתחזק בשמירתה ולהביא את דבר ה' במעלת וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה".

אחר מחזקים מרנן ורבנן את החשיבות המיוחדת בשבתות החורף: "ובפרט יש להתחזק בימים אלו ימי שבתות החורף הארוכות בהם כניסת השבת מוקדמת להקפיד ולהיזהר ביותר שלא יגיעו לידי מכשול ח"ו, והיוצאים מביתם לשבות בעיר אחרת יעשו זאת בשעה מוקדמת ביותר שלא יגיעו אף לא לחשש חילול השבת וחילול ש"ש".

בהמשך מדגישים את החשיבות שלא לבקר או לרכוש באתרים וחנויות שפותחים בשבת, שיש בכך בבחינת 'מסייעים לעוברי עבירה', ואף קוראים למנהלי מוסדות להקפיד על כך בעת שיוצאים לטיולים עם התלמידים, וכך כותבים מרנן ורבנן: "כן מוטלת חובה קדושה על יראי ה' וחושבי שמו להימנע מלבקר באתרים ומקומות שאינם שומרים השבת כהלכתה ובמקומות שאינם מקפידים בגדרי הצניעות ה"י ולא לפרנסם כלל, אף אם הדבר כרוך בטרחה מרובה והוצאות יתירות, ומכאן קריאה לכל מנהלי מוסדות החינוך ומארגני ימי נופש להדיר רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד בכך מאוד ואין מזרזין אלא למזורזין".

בסיום המכתב מחזקים מרנן ורבנן את פעילותה של השדולה למען שמירת השבת והעומד בראשה חה"כ משה אבוטבול, וכותבים: "הנני לחזקו ולאמצו להמשיך בעבודת הקודש להרמת קרנה של השבת, ויה"ר שעי"ז יתרבה כבוד שמים בעולם ונזכה להינות מזיו אורה להשפיע עלינו שפע טובה וברכה ונזכה בקרוב לחזות בביאת גוא"צ בבנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו. אכי"ר".

על המכתב המרגש חתומים לצידו של הגר"ש כהן נשיא מועצת חכמי התורה, שר התורה הגר"ח קנייבסקי , חברי מועצת חכמי התורה: הגר"ש בעדני, הגר"ר אלבז, הגר"ד יוסף  והגר"מ מאיה. ראש ישיבת פורת יוסף הגר"מ צדקה. חברי מועצת גדולי התורה: הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל, רבה של רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין, ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן. מרנן האדמו"רים: האדמו"ר מויזניץ, האדמו"ר מצאנז, האדמו"ר מבאיאן, האדמו"ר מבאילא, האדמו"ר מלעלוב, והאדמו"ר מויז'ניץ בית שמש. וכן: הגרב"צ מוצפי, הגר"ש מחפוד, הגר"י ראצבי, הגר"י שכנזי, ועוד.

לפני חתימתו, הוסיף הגר"ש בעדני וכתב: "הנני מצטרף לדברי ידידי הכהן הגדול, וחייבים להזהר בשמירת השבת ולהתרחק מכל פעם שמביא לחילול שבת, ובזכות שמירת שבת נזכה להשתחרר מכל הרדיפות כנגד עולם התורה. ואני מוסיף ומחזק את ידידנו רבי משה אבוטבול שמשקיע רבות בכל עניני השבת".

אל מכתבם של מרנן ורבנן למען חיזוק חומת השבת הצטרף בחתימתו, גם הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לישראל, שאף הוסיף בכתב ידו ובירך "חיזקו ואימצו שומרי שבת כהלכתה".

חשוב לציין כי קריאתם של מרנן ורבנן הוא המשך למכתבם של גדולי ישראל מרנן ורבנן, הגר"ע יוסף זצ"ל, הגרי"ש אליישיב זצ"ל, הגראי"ל שטיינמן זצ"ל והגר"ש וואזנר זצ"ל, וכן יבלחט"א האדמו"ר מגור, שכבר לפני למעלה מעשור פנו "אל עם מקדשי שביעי", וקראו "לכל אשר יראת ה' נוגעת בליבו להימנע ללכת לאתרים מחללי שבת, על אף הטרחה וההוצאות הנוספות הכרוכות בכך", ואף קראו למנהלי מוסדות החינוך "לעמוד בפרץ ולא לארגן טיולים וקייטנות בשום מקום של חילול שבת".

שבת קודש חכם שלום כהן הרב חיים קנייבסקי משה אבוטבול

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 2 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד