י"א סיון התשפ"ד
17.06.2024
בדיקת 'בחדרי חרדים'

תגלית מקוממת: האם זייפו את קברו של הרמב"ן - ומה המטרה?

בדיקת 'בחדרי חרדים': האם זייפו קבר של הרמב"ן באתר סמוך לבית העלמין בו נטמן רבי אבדימי דמן חיפה? כתב 'בחדרי חרדים' שוחח עם ארגון 'אתרא קדישא', עם תלמידי ישיבה שפינו את העצמות לפני כ-20 שנים לאותו אתר ועם בית הדין הרבני הגדול - וחזר עם מסקנות פחות נעימות

תגלית מקוממת: האם זייפו את קברו של הרמב"ן - ומה המטרה?
בית העלמין צילום: באדיבות המצלם

מבקרים שעלו לאחרונה לבית העלמין בו טמון רבי אבדימי דמן חיפה, הופתעו לגלות שני שלטים חדשים על האתר שליד בית העלמין - על אחד מהם כתוב: "קברי קדמונים המיוחסים - רמב"ן ותלמידיו הקדושים", ועל השני מופיעה "אגרת הרמב"ן".

התהייה הגדולה על סיבת הצבת השלטים, גרמה למספר אנשים המכירים את בית העלמין - לתהות ולשאול: "מה יום מיומיים? האם המציאו כאן קבר של הרמב"ן רק למטרת רווחים וצדקה?".

בית העלמין

'בחדרי חרדים' בדק את העניין עם כל הגורמים המעורבים - והתשובות שניתנו מוכיחות כי הטענות על "זיוף קבר הרמב"ן" - אינן באות בחלל ריק:

באתר המדובר, סמוך לקבר רבי אבדימי דמן חיפה, נקברו עצמות שהתגלו בעת חפירות שבוצעו בכביש, סמוך לקבר רבי אבדימי, לפני כ-20 שנה. במהלך כל השנים הללו, היה שלט באתר, שעליו צוין: "פה נטמנו עצמות קדמונים שהוצאו מקברם בכביש הסמוך...".

למרבה התדהמה, במקום השלט הישן, בן ה-20 שנה, הוצב שלט חדש, עליו מופיע טקסט חדש: "קברי קדמונים המיוחסים - רמב"ן ותלמידיו הקד', ריטב"א, רבי יחיאל מפריז זכר צדיקים לברכה". לצד קופת צדקה של עמותת "והחי יתן אל ליבו", לצורך כיסוי ההוצאות.

השלטים החדשים שהוצבו

אחד המבקרים, שבעברו למד בישיבת "נחלת הלווים", סיפר ל'בחדרי חרדים': "לפני כ-20 שנה, בתקופת לימודיי בישיבה, בנו כביש בחיפה, ובמהלך העבודות ליד בית הקברות של האמורא אבדימי דמן חיפה, מצאו 3 מערות קבורה. אנשי 'אתרא קדישא' הגיעו למקום, ולפי צורת הקבורה, ומהסמיכות לבית הקברות היהודי הסמוך - אמרו שכמעט בוודאות מדובר בקברים של יהודים, מתקופת רבי אבדימי דמן חיפה".

לדבריו, "אנשי 'אתרא קדישא' התארחו הרבה בישיבת 'נחלת הלווים' הסמוכה, ומשם יצאו להפגנות. לאחר תקופה הגיעו להסדר עם החברה שבונה את הכביש; מערה אחת הושמדה כליל, מערה אחת שלא נגעו בה כלל נאטמה (ועד היום יש שם קטע שאסור לכוהנים ללכת שם), ומערה שלישית שחלקה נהרסה, פונתה על ידי אנשי 'אתרא קדישא' בעזרת תלמידי הישיבה, והעצמות שהתגלו שם נקברו באתר שסמוך לקבר רבי אבדימי".

"מאז, כל פעם שאני מזדמן לחיפה ולאזור, אני הולך להתפלל בקברו של רבי אבדימי דמן חיפה, וגם מגיע להגיד מספר פרקי תהילים בקבר הסמוך, אצל קברי הקדמונים, שהייתי שותף בהצלת עצמותיהם", סיפר תלמיד הישיבה לשעבר.

"בשבוע שחלף הגעתי שוב לחיפה", הוא סיפר, "ולמרבה הפלא, השלט המקורי נעלם, ומודעה גדולה מטעם עמותת 'והחי יתן אל ליבו' נתלתה על המצבה הנ"ל, ובה נכתב : 'קברי קדמונים המיוחסים: רמב"ן, ותלמידיו הקדושים, רבי יחיאל מפריז זכר צדיקים לברכה'. במקום הוצבה אף איגרת הרמב"ן, ואיך לא, אף קופת צדקה לכיסוי ההוצאות".

הוא ציין כי הוא הופתע לגלות כי מהצד השני, במקום שאינו נגיש למבקרים, הושאר השלט המקורי שהוצב לפני כ-20 שנה, כשהוא מוסתר מעט, על ידי עשבים.

השלט השני שהוצב במקום שאינו נגיש למבקרים

'בחדרי חרדים' שוחח עם תלמידים שלמדו בעבר בישיבת "נחלת הלווים", ושכאמור, היו מעורבים באיסוף העצמות שהובאו לאתר המדובר לפני כ-20 שנה. אך לטענתם, לא הייתה אז, בעת פינוי העצמות, שום אינדיקציה כי מדובר בקבר של הרמב"ן.

'בחדרי חרדים' פנה גם לארגון "אתרא קדישא", שהיה אחראי על פינוי העצמות לפני כ-20 שנה, וגם להם לא ידוע שום סימן או מידע המצביע על כך שמדובר בעצמותיו של הרמב"ן; לא בעת פינוי העצמות לפני כ-20 שנה, וגם לא במהלך התקופה האחרונה.

גם בית הדין הרבני הגדול, שתחת אחריותו עמותת "והחי יתן אל ליבו" פועלת, אינו יודע על תגלית או אינדיקציה כלשהי המוכיחה קשר בין העצמות שהתגלו לרמב"ן.

יצוין כי בישראל פרוסים כיום חמישה קברים, כל אחד עם מצבה המקשרת את הקבר למקום קבורתו של הרמב"ן - בחברון, בירושלים, בטבריה, בעכו וגם בחיפה. אך כעת "התגלתה" עוד מצבה של הרמב"ן - וגם היא בחיפה. ישנם הרבה מקורות ומסמכים עתיקים, אך במקרה הנוכחי טרם זכינו לשמוע אפילו אינדיקציה אחת שמצדיקה שילוט חדש, 20 שנה אחרי פינוי עצמות שזהותן מוטלת בספק.

תגובת 'עמותת והחי יתן אל ליבו': "עמותת 'והחי יתן אל ליבו' מנהלת את בית העלמין העתיק של חיפה לפי החלטת בית הדין הרבני הגדול, ובשליחותם של גדולי ישראל מזה למעלה מעשור שנים. במהלך השנים הגיעו לידי ראשי העמותה עדויות רבות מרבנים שפעלו בתקופת העברת העצמות על קיומן של לקט עצמות שלוקטו על ידי אנשי אתרא קדישא לפני כ20 שנה ויש המבקשים ליחסן לרמב"ן וכן לרבי יחיאל מפריז והרב משאנץ בהתיעצות עם גדולי ישראל שליט"א הוחלט לציין את זה בשילוט מיוחד זאת במקום שילוט פשוט ולא מכובד דיו שהיה קבוע במקום קבורת העצמות עד כה ובמקומו כאמור הוצב שלט חדש ומכובד. תוך דגש כי "יש המייחסים עצמות אלו ל...." אין בידנו את הכלים והיכולת להכריע ולברר באופן ברור למי שייכות העצמות הללו. אך אנו ביקשנו לסמוך את ידינו על טענות אנשי אתרא קדישא שפעלו בשליחותם של גדולי ישראל זצוק"ל ושליט"א וכן ספרי קדמונים ומתלמידים המביאים אודות מקום קבורת רבינו הרמב"ו רבי משה ב"ר נחמן זכותו תגן עלינו. מיותר לציין כי בית העלמין הופך בשנים אחרונות לאתר עליה לרגל בזכות חשיפת קבריהם של רבנים ומקובלים מדורות עברו ומהפך של ממש בתחזוקת בית העלמין תחת ניהול עמותת והחי שאמונה על כך מטעם בית הדין הרבני". "לאור פנייתכם נוסיף לסיום אין לנו אלא לתמוהה היכן היו התלמידים החרוצים ששמם לוט בערפל וידוע רק ליודעי סוד וגם ואף לא ברור מה הכשרתם בחקר היסטורי עם ישראל תולדותיו וכו' האם יש ביכולתם להכחיש את עולי הרגל לארץ ישראל ותלמיד הרמבן כמו כן ידוע לכולם ואין זה סוד מזה למעלה מעשור שהרב גבאי מאגודת אוהלי צדיקים הידועה בפועלה בחשיפת קברי צדיקים ברחבי העולם קבעו והציבו מצבות שיש ענקיות בכניסה למערת הקבורה המקורית מצורף בזאת התמונות המעידות על כך ומשם הועתקו כלל העצמות את שטח בית העלמין העתיק וכידוע המערה דשם רוקנה".

"כך אין לנו אלא להביע תמיהה מה מטרת הכתבה זאת כאשר כולם מסתמכים על ספרים רבים ומכובדים מדורות עברו וכן בדורונו אנו כפי שהבאנו לעיל מתלמידי הרמבן ועוד שאכן לפי חלק מהמקורות זכתה העיר חיפה שהרמבן ועוד צדיקים שוכנים בעפרה ואכן אין אנו יודעים במדויק את מקום קבורתם אך סימון משוער שהרי באזור זה התקייים על שטחים נרחבים קבורת היהודים בדורות הללו ובהחלט ברור כי מן הראוי לציין ואכן כפי שנכתב עצמות הקדמונים מיוחסים לצדיקים כאלו ואחרים. לסיום אנו מיצרים על ניסיון להשחיר את הפעילות הענפה של חברי העמותה תוך כדי הסתרת האמת שפשוט אין כאן כל תגלית ושום דבר חדש שלא היה ידוע לציבור עד כה במשך שנות דור מלבד ניסיון עצוב ומר ושהנסיבות העלומות להשחיר את הפעילות המבורכת של העמותה תמוה".

מבית הדין הרבני הגדול נמסר: "עמותת 'והחי יתן אל ליבו' מפעילה את בית העלמין שהוא הקדש, ובמסגרת זו קיבלה הוראות מבית הדין לגבי הפעילות שם. על התגלית (של קבר הרמב"ן) לא ידוע לנו".

רבי אבדימי דמן חיפה אתרא קדישא ישיבת נחלת הלויים חיפה רמב''ן

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 11 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד